Projectomschrijving

Niet alleen volwassen maar ook veel kinderen houden langdurige klachten na het doormaken van COVID-19 infectie, zoals vermoeidheid en benauwdheid. Als deze klachten weken tot maanden bestaan spreken we van long COVID . Eerste berichten van volwassen patiënten met long COVID laten zien dat een vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor een verbetering van de klachten. Het doel van dit onderzoek is evalueren of dit effect ook bij kinderen bestaat.

Doel

Onderzoeken wat het effect van COVID-19 vaccinatie is bij kinderen met long COVID tussen de 12 en 18 jaar. Daarnaast wordt er gekeken wat de verschillen en overeenkomsten in het klachtenpatroon en de risicofactoren zijn voor het ontstaan van long COVID bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.

Achtergrond

Een gedeelte van de volwassenen die COVID-19 doormaakt houdt aanhoudende klachten, genaamd long COVID. Deze klachten kunnen weken tot maanden aanhouden. Onduidelijk is wat de precieze oorzaak van de klachten is, maar waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken. Ook bij kinderen kan long COVID optreden, zowel na ernstige als milde acute COVID-19 infecties. Waarbij het lijkt dat in een deel van de volwassen patiënten een afname in long COVID klachten ervaren na vaccinatie, is er bij kinderen nog niets bekend over een mogelijk positief effect van COVID-19 vaccinatie. Gezien de impact van dit ziektebeeld op het individuele functioneren en de maatschappij is het belangrijk dat er meer inzicht komt in de pathofysiologie en mogelijke behandeling van long COVID bij kinderen.

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bekijkt het effect van een vaccinatie op vermoeidheidsklachten in kinderen van 12-18 jaar oud die langer dan 12 weken klachten ervaren. Daarbij wordt gekeken of er verschillen zijn tussen kinderen waarbij de klachten wel en niet verbeteren. Omdat momenteel alleen het Pfizer-BioNTech mRNA vaccin is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar zal deze worden gebruikt in de studie. De vermoeidheidsklachten worden geanalyseerd voor en na vaccinatie. 

Naast dat er wordt gekeken naar het effect van vaccinatie worden de kinderen van 12-18 jaar vergeleken met kinderen van 6-12 jaar met long COVID die nog niet gevaccineerd zijn om het klachtenpatroon in kaart te brengen.

Uitvoerende partijen

Spaarne Gasthuis, Emma Kinderziekenhuis en Amsterdam UMC.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website