Bij Long COVID, ook wel post-COVID genoemd, houden mensen lange tijd klachten na een COVID-19-infectie. Er is behoefte aan meer kennis over dit ziektebeeld. ZonMw maakt verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar Long COVID mogelijk.

In deze onderzoeken wordt gekeken naar de verschillende aanhoudende klachten met betrekking tot Long COVID. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van interventies en de manier waarop de zorg kan worden georganiseerd. Daarnaast lopen er binnen het COVID-19-programma ook onderzoeken naar de behandeling van Long COVID en het effect van vaccinatie op Long COVID.


Er is sprake van Long COVID als men langere tijd last blijft houden van symptomen na een COVID-19-infectie. Patiënten met Long COVID hebben langer dan 3 maanden last van klachten. Deze klachten kunnen zeer divers zijn, zoals extreme vermoeidheid, verlies van smaak en/of reuk of mentale en psychische problemen. Long COVID treft zowel mensen die de ziekte thuis hebben doorstaan als zij die in het ziekenhuis hebben gelegen. De aanhoudende klachten hebben vaak een negatieve invloed op het sociaal functioneren, het functioneren op werk en op de kwaliteit van leven. Dit maakt dat Long COVID ook voor maatschappelijke problemen zorgt.

Financiering binnen verschillende (deel)programma’s en subsidierondes

In 2020 is in opdracht van het ministerie van VWS het COVID-19-programma opgezet. Binnen de subsidierondes in het COVID-19-programma zijn in 2020 al enkele projecten opgenomen die onderzoek doen naar het verloop van ziekte na een COVID-19-infectie en zich richten ook op de langere termijn. Vanaf 2021 is het deelprogramma Aanhoudende klachten en nazorg opgezet waarbinnen 4 subsidierondes zijn uitgezet, specifiek met betrekking tot Long COVID. Aanvullend zijn er onderzoeken die raken aan Long COVID en die vanuit de deelprogramma’s COVID-19 behandeling en COVID-19 vaccinatie zijn gefinancierd.

ZonMw maakt onderzoek naar Long COVID mogelijk

Binnen het COVID-19 programma van ZonMw zijn op dit moment 20 projecten gestart met betrekking tot Long COVID. De onderzoeksdoelen binnen deze studies zijn divers: van beter subtyperen van patiëntencategorieën, het onderzoeken van één specifiek orgaan, tot de effectiviteit van interventies. De meesten onderzoeken lopen nog, enkele onderzoeken zijn al afgerond. Kijk voor meer informatie over de projecten of de projectresultaten verder binnen de verschillende (deel)programma’s en subsidierondes.

Voorwaarde: direct bruikbare en duurzame kennis

Het onderzoek dat door ZonMw mogelijk wordt gemaakt, moet direct bruikbare kennis opleveren voor beleidsmakers en praktijkprofessionals. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de financiering van de onderzoeken. Het doel is dat de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan goede herstel- en nazorg tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland, maar ook in de nasleep daarvan. Een andere belangrijk aandachtspunt is dat de onderzoeken leiden tot een duurzame impact. Dat wil zeggen dat de resultaten ook bruikbaar zijn na de pandemie.

Projecten Long COVID algemeen (bottom-up subsidieronde)

Ontwikkeling van een multidisciplinaire integrale richtlijn nazorg

Aanhoudende klachten en onderliggende pathofysiologie

Onderzoek interventies herstel- en nazorg voor aanhoudende klachten

Platform kennisuitwisseling herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

  • Platform kennisuitwisseling herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Begeleiding en evaluatie van regio-projecten bij het organiseren van herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Projecten die gehonoreerd worden in deze subsidieronde verschijnen zo spoedig mogelijk op de website.

Long COVID in deelprogramma Behandeling en Vaccinatie

Long COVID-onderzoek: onderdeel van breed coronaonderzoek

ZonMw maakt breed wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij. Dit doen we samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners. De studies naar Long COVID horen daar ook bij.

> Bekijk het COVID-19-programma

Vragen?

Heeft u vragen over deze onderzoeken? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Op de website van de rijksoverheid staat ook informatie over Long COVID en een veelgestelde vragen onderdeel. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website