Projectomschrijving

Achtergrond en doel

Momenteel is het nog onzeker hoe lang de coronavaccinaties beschermen tegen COVID-19. Het is wellicht nodig kwetsbare mensen een jaarlijkse booster met het coronavaccin te geven voor het winterseizoen om hen blijvend te beschermen tegen COVID-19. Dan is ook de jaarlijkse griepprik, maar het is onbekend of en hoe deze vaccins elkaar beïnvloeden. Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van de afweerreactie en bijwerkingen na het gecombineerd vaccineren tegen COVID-19 en griep bij mensen ≥ 60 jaar.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek krijgen 140 proefpersonen van ≥ 60 jaar op verschillende momenten en volgordes een griepvaccin en coronavaccin. In hun bloed wordt onderzocht hoe hun afweersysteem op deze vaccinaties reageert. Ook houden deelnemers bij hoeveel last zij hebben van bijwerkingen.

Verwachte resultaten

De onderzoekers verwachten goed in beeld te brengen op welke manier corona- en griepvaccinaties zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk gegeven kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website