Over dit programma

Het programma Werk(en) is gezond richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. Dat gebeurt door een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding daarover in arbeidsorganisaties (bedrijven, zorginstellingen, onderwijs) te stimuleren. Specifieke aandacht gaat uit naar het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische positie. En deze doelgroep met een chronische aandoening te ondersteunen zodat ze aan het werk kunnen blijven.

Centraal staan de leef- en denkwereld, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep: werkenden met een lage sociaaleconomische positie, en werkenden met een chronische aandoening en een lage sociaaleconomische positie. De kennis die in dit programma wordt ontwikkeld, is gericht op toepassing op de werkplek.

Voor het deelprogramma “Werk(en) is gezond” is maximaal € 4 miljoen beschikbaar. Dit budget is besteed aan 20 onderzoeksprojecten. Deze projecten vindt u onder het kopje 'De projecten van Werk(en) is gezond'. 

Doelen

Het deelprogramma “Werk(en) is gezond” stimuleert kennisontwikkeling voor:

  • Het verspreiden en implementeren van dat wat werkt;
  • Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;
  • Het verbeteren van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische positie;
  • Het ondersteunen van deze groep werkenden met een chronische aandoening, zodat zij aan het werk kunnen blijven.

Dit deelprogramma van het 5e Programma Preventie draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie.

De projecten van Werk(en) is gezond

Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast?

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website