Over dit programma

Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor die re-integratie beter kunnen benutten en er is behoefte aan concrete praktische handvatten.

In consortia gaan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek.

De opbrengst van het programma wordt een nieuw en breed repertoire aan aanpakken in de re-integratie 2e spoor, waarvan de werkzaamheid aannemelijk is. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar en overdraagbaar. Ook is er veel aandacht voor communicatie en implementatie van de (tussentijdse) resultaten.

Dit repertoire aan aanpakken komt primair ten goede aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering re-integratie 2e spoor.

Het uitvoeren van innovatieve aanpakken om de kans op succesvolle re-integratie 2e spoor te verbeteren, is één van de vijf maatregelen inzake loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Over dit maatregelenpakket maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 afspraken met werkgevers en werknemers.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW, heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027.

Klik om te vergroten

Projecten

De looptijd van de projecten is maximaal vier jaar.

Voorbereidende studies

De volgende studies en verkenningen zijn/worden uitgevoerd ter voorbereiding van dit programma (in opdracht van SZW en/of ZonMw).

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ focust op re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor). Het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de Preventienieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website