Over dit programma

Dit programma draagt bij aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) door het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken. Inzicht is nodig in hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor die re-integratie beter kunnen benutten en er is behoefte aan concrete praktische handvatten.

Werknemers en werkgevers gaan in consortia met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Ze leveren daartoe een ‘gereedschapskist’ met aanpakken, die primair ten goede komen aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven.

De werkzaamheid van de aanpakken moet aannemelijk zijn. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar, overdraagbaar en er is inzicht in de kosten en baten. Ook is er veel aandacht voor communicatie en implementatie van de (tussentijdse) resultaten.

Meer weten? Lees de volledige programmatekst Verbetering re-integratie 2e spoor.

Het uitvoeren van experimenten om de kans op succesvolle re-integratie 2e spoor te verbeteren, is één van de vijf maatregelen inzake loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Over dit maatregelenpakket maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eind 2018 afspraken met werkgevers en werknemers. En hierover informeerde hij toen de Tweede Kamer.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW, heeft een looptijd van 2021 tot en met 2027 en kent een totaalbudget van € 20 miljoen.

Consortia

Arbeidsorganisaties (werkgevers), werknemers- en/of patiënten- en/of cliëntenorganisaties en (een) onderzoeksorganisatie(s) gaan samen innovatieve aanpakken (door)ontwikkelen, uitproberen en evalueren. Waar relevant kunnen ook andere partijen participeren in deze consortia. Denk aan re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Informatie- en matchmaking in november 2021

Begin november stellen we de subsidieoproep open voor consortia. Ter ondersteuning organiseren we op maandag 15 november de digitale informatiebijeenkomst ‘Re-integratie 2e spoor’ waar u al uw vragen over de subsidieoproep kunt stellen. Op donderdag 18 november organiseren we een matchmakingsbijeenkomst (bij voorkeur fysiek) om partijen bij elkaar te brengen. Over beide bijeenkomsten informeren we u zodra er meer bekend is.

Voorbereidende studies

De volgende studies en verkenningen zijn/worden uitgevoerd ter voorbereiding van dit programma (in opdracht van SZW en/of ZonMw).

Kennis over verbeteringen re-integratieproces zieke werknemers

Onderzoek levert kennis op over verbeteringen in het re-integratieproces van zieke werknemers. Het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ focust op re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (2e spoor). Ons programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces focust op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de Preventienieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website