Projecten

Gamification for Overweight prevention and Active Lifestyle (GOAL)

Lopend (februari 2018 - februari 2021)

Het ZonMw GOAL project zal richtlijnen opleveren om wetenschappelijk gebaseerde gezondheidscampagnes te kunnen ontwerpen. De focus ligt op de promotie van een actieve levensstijl bij kwetsbare groepen. Het raamwerk richt zich op het ondersteunen van zorginstellingen, eHealth dienstverleners en stadsplanners. Deze partijen worstelen momenteel met de theoretische kloof tussendiverse...

Bekijk dit project

Support QUality-care for Elderly using Ambient Living Environment Data (SQUEALED): an EHealth application to support care providers of independent living elderly persons.

Lopend (augustus 2018 - november 2021)

Alle apparaten in huis verbruiken energie; dit wordt bijgehouden door de slimme energiemeter. Wanneer het energieverbruik wijzigt of niet optreedt, kan dit reden zijn om na te gaan of alles in orde is met de bewoner bijvoorbeeld door contact met de directe zorgverlener. Aanpak en resultaat In project SQUEALED werken het Erasmus MC, TU Delft, Technolution BV en partners in de (in)formele...

Bekijk dit project

Everyday Sounds of Dementia

Lopend (april 2018 - juli 2021)

In dit project onderzoeken we de mogelijkheden van geluid om mensen die leven met dementie te ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. Hiermee richten we ons op onderzoek naar de effecten, en het ontwikkelen van nieuwe systemen of diensten die de resultaten concreet vertalen naar toepassingen. Aanpak en resultaat We weten vanuit de literatuur dat muziek een positieve impact heeft op...

Bekijk dit project

Creative & Health Innovation WAys of Working Analysis (CHIWAWA)

Lopend (september 2018 - december 2021)

Wat dragen creatieve wijzen van onderzoek doen en innovatie bij aan innovatieprocessen? Helpen ze om succesvolle innovaties te realiseren? In dit overkoepelend project doen we onderzoek naar het gebruik van creatieve werkwijzen in de tien projecten uit het Create Health programma. Aanpak Wij doen samen met de projecten onderzoek naar hun werkwijzen op een manier die ook de projecten zelf verder...

Bekijk dit project

Healthy Storytelling for eHealth: Storytelling as a persuasive eHealth element to motivate people with low literacy skills for obesity prevention.

Afgerond (maart 2018 - mei 2022)

In Healthy Storytelling wordt onderzocht hoe eHealth door interactieve storytelling kan worden ontworpen, zodanig dat het aansluit bij mensen met laaggeletterdheid en ingezet kan worden voor obesitas preventie. Aanpak en resultaat Dit onderzoek zal resulteren in theorie over hoe interactieve storytelling ingebed kan worden in preventieve eHealth (Welke storytelling elementen, zoals fictieve...

Bekijk dit project

A theoretical framework for the design of persuasive technology to support communication and needs-articulation of people with dementia

Lopend (augustus 2018 - november 2021)

Om mensen met (beginnende) dementie thuis te ondersteunen is een open dialoog over gewenste zorgondersteuning cruciaal. Slimme technologie kan dit faciliteren. Dit 3-jarige project genereert kennis om adaptieve, gebruikersvriendelijke applicaties te kunnen ontwerpen voor deze doelgroep: Hoe is de dialoog tussen cliënten en hun (in)formele zorgverleners over gewenste ondersteuning duurzaam te...

Bekijk dit project

Unobtrusive Sensing technologies to monitor and coach elderly with dementia: Track, Trace and Trigger!

Lopend (juni 2018 - november 2021)

Eenvoudige, onopvallende en intelligente technologie voor het monitoren en coachen van ouderen met dementie. Aanpak en resultaat Binnen dit project wordt onderzocht hoe technologie in zijn meest simpele en aangename vorm, intelligent en privacy beschermend (unobtrusive) kan worden gebruikt om gedrag en communicatie van mensen met beginnende dementie te ondersteunen. Nagegaan wordt hoe een...

Bekijk dit project

Dementia Dynamics in Design (DDD)

Lopend (januari 2018 - januari 2021)

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie zorgt voor een achteruitgang in geheugen, maar kan ook zorgen voor taalproblemen. Daarnaast kan het karakter van mensen met dementie veranderen. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Dit alles kan ertoe leiden dat ouderen met dementie minder vaak contact hebben met...

Bekijk dit project

Mixed methods for monitoring food intake: Towards a new generation of ehealth prevention apps

Lopend (maart 2018 - december 2020)

Overgewicht en obesitas hebben invloed op de hele bevolking. Dit probleem is gerelateerd aan wat mensen dagelijks eten en de keuzes die ze daarbij maken. De huidige manieren om eetgedrag te meten zijn tijdrovend en niet geschikt voor het contextualiseren van dit gedrag in het dagelijks leven. Aanpak Dit project onderzoekt nieuwe strategieën en methodes om mensen met overgewicht op een positieve...

Bekijk dit project

Growing Roots: Connecting Elderly through Virtual Nature Spaces

Lopend (april 2018 - september 2021)

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem met grote gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Eenzaamheid is niet alleen een gevolg van minder sociaal contact, maar hangt ook samen met het gevoel steeds minder verbonden te zijn met de ‘wereld’. Contact met natuur kan dit tegengaan, maar voor ouderen zijn mogelijkheden om de natuur op te zoeken vaak beperkt door verminderde mobiliteit en...

Bekijk dit project

How to design Persuasive E-health Agents for Coaching Older adults towards dietary behavior change (PACO)?

Afgerond (april 2018 - mei 2022)

The PACO project gains fundamental insights into the acceptance, working mechanisms and persuasiveness of virtual agents for eHealth. Such agents, which are computer-generated, animated conversation partners for technology users, allow for rich and persuasive automated communication. As compliance to health advice is important for positive health outcomes, successful design of persuasive virtual...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website