Over dit programma

In het ZonMw-programma 'Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg' wordt naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over innoverende en vernieuwende processen en oplossingen/methodieken in de zorg. Door en tijdens het vernieuwen en verbeteren van zorg wordt kennis opgedaan, waarbij mensen in de zorgpraktijk zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen die hieruit voortvloeien, kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling elders.

Doel

Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënten/cliënten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. De focus ligt op procesinnovaties, waar ICT en e-health onderdeel van kunnen uitmaken, als ondersteuning aan het proces.
Vanwege de complexiteit van de te onderzoeken praktijk en de behoefte aan leren van verandering gedurende het onderzoek is gekozen voor actieonderzoek als onderzoeksbenadering.

Vlog Erik Gerritsen - Secretaris Generaal VWS aan alle actieonderzoekers

Lopende projecten

In de 2e  subsidieronde van het programma zijn 4 projecten gehonoreerd.

Afgeronde projecten

In de 1e  subsidieronde van het programma werden 4 projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn inmiddels afgerond.

Meer informatie

Relevante rapporten

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website