Projecten

Versterken en verbinden preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Dit project is gericht het op versterken en verbinden van preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld. We realiseren een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht en obesitas van 8 – 13 jaar waarbij ouders actief betrokken worden. We laten kinderen ontdekken dat bewegen leuk kan zij. Kinderen en hun omgeving krijgen inzicht in en leren over bewegen, voeding...

Bekijk dit project

Het kriebelt, want Escamp beweegt!

Lopend (september 2018 - december 2020)

Team Seongong zet zich samen met partners uit zorg, sport en kinderopvang in om overgewicht en een ongezonde leefstijl onder kinderen (0-4 jaar) in de wijken Moerwijk, Bouwlust/Vrederust en Morgenstond in Den Haag aan te pakken. Een groot deel van deze kinderen leeft in armoede en een aanzienlijk deel heeft overgewicht. Met deze sportimpuls wordt de effectiviteit van de Haagse Aanpak Gezond...

Bekijk dit project

Fitte Start Den Helder

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Fitte Start Den Helder is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw en gemeente Den Helder. Gymnastiekvereniging Turnlust zet samen met partners uit de zorg, welzijn en sport het project “Fitte Start” op in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en Nieuw Den Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar. Het doel van dit aanbod is...

Bekijk dit project

Cool2Bfit In Kerkrade

Lopend (september 2018 - december 2020)

Kerkrade staat bekend als één van de meeste ongezonde gemeentes in Nederland, wat zich onder andere uit in een hoog percentage overgewicht bij de jeugd. Het consortium wil met dit ZonMw-project daarom de interventie ‘Cool2BFit’ vanaf herfst 2018 aanpassen aan de lokale situatie en vervolgens implementeren (projectperiode 2 jaar). Het Cool2BFit programma wordt bovendien uitgebreid met een...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Moordrecht

Afgerond (september 2018 - september 2020)

ZIN van Bewegen is een sport- en medisch centrum in Moordrecht met een aanbod voor zowel jong en oud als voor mensen met diabetes, overgewicht en niet-aangeboren letsel. Binnen de locatie in de Sportlaan bevindt zich een fysiopraktijk, een diëtistenpraktijk en een Obese Centrum. In Moordrecht bevinden zich veel kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging. Zij zijn inactief of hebben een...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Middelburg

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Wij werken als Maatschap Kinderfysiotherapie Middelburg in de wijk Dauwendaele in Middelburg om de gezondheid van kinderen te verbeteren. Lokale kengetallen laten een zorgwekkende trend zien, waarbij er steeds meer kinderen te maken krijgen met overgewicht. Dit heeft tot de keuze voor het interventieprogramma Cool 2B Fit geleid. Er is een samenwerking tot stand gekomen tussen diverse betrokken...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Maasgouw

Lopend (september 2018 - december 2020)

Ook in de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw is overgewicht bij kinderen een essentieel probleem. Er is noodzaak om kinderen (met overgewicht) te coachen op het gebied van gezonde leefstijl en ze blijvend te laten sporten en bewegen. Het gezondheidsperspectief op latere leeftijd is anders bijzonder zorgwekkend. Het programma Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma met ...

Bekijk dit project

ClubFit4 Heemskerk

Afgerond (september 2018 - oktober 2019)

Overgewicht en weinig beweging nemen hand-in-hand toe. Zo ook in Heemskerk waar gezinnen wonen met lage inkomens. Juist in deze gezinnen blijken meer dan gemiddeld kinderen voor te komen met overgewicht en 'bewegingsarmoede'. Healthcentrum Fit4you2 is een laagdrempelig centrum waar iedereen welkom is om te sporten in een vertrouwde en veilige omgeving. Samen met een team van professionales...

Bekijk dit project

Clubfit Kids Nijkerk

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In de gemeente Nijkerk wonen ongeveer 300 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De JOGG regisseur heeft met de scholen, buurtsportcoaches, gezondheidszorg en sportaanbieder Nautilus Health Club de handen ineen geslagen om daar verandering in te brengen. Nautilus Healthclub zal ClubFit Kids opzetten en uitvoeren in Nijkerk. De aanpak bestaat uit het signaleren, verwijzen...

Bekijk dit project

Burense kinderen naar gezond gewicht!

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Dit project is gericht het op versterken en verbinden van preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld. Wij realiseren een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht en obesitas van 8 – 13 jaar waarbij ouders actief betrokken worden. Wij laten kinderen ontdekken dat bewegen leuk kan zij. Kinderen en hun omgeving krijgen inzicht in en leren over bewegen, ...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Plus Rijswijk

Lopend (september 2018 - december 2020)

‘Beweegkriebels Plus’ is een project om de gezondheid van Rijswijkse kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en hun ouders in de lage SES-wijk Steenvoorde te bevorderen. De impuls is een zorg-sport project waarbij nauwe samenwerking zal zijn tussen zorg- en sportpartners. Gezamenlijk zetten zij de interventie ‘Beweegkriebels Plus’ op. Een tienweeks leefstijlprogramma voor ouder...

Bekijk dit project

Balanz4Kidz

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Dit programma is speciaal voor jongeren van 12 t/m18 jaar en hun ouders. Wij werken samen aan een gezondere levensstijl met daarbij een vermindering in gewicht. In dit programma laten wij jongeren met overgewicht het plezier in bewegen ervaren en maken wij ze bewust van het belang van goede eetgewoonten. Daarnaast proberen wij het zelfvertrouwen te vergroten. Het programma bestaat uit een...

Bekijk dit project

013 Tigers

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het project 013 Tigers is gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar oud in Tilburg-Zuid. Het doel van dit project is om een nieuw beweegaanbod voor deze kinderen te creëren op Sportschool 013 via de interventie "Tigers op Recept" van het NIVM. Door meer beweegaanbod te bieden voor deze leeftijd, hopen wij te kunnen bijdragen aan het voorkomen/ aanpakken van overgewicht bij deze doelgroep. De...

Bekijk dit project

WIJS Samen Sportief in Veldhoven

Lopend (september 2018 - december 2020)

Stichting Samen Sportief en partners staan in de startblokken om van het project WIJS Samen Sportief in Veldhoven een succes te maken. Door de sportparticipatie van kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders te bevorderen, geven wij een impuls aan hun gezondheid, leefstijl én de leefbaarheid in de wijken. De constateringen dat overgewicht een groeiend probleem is én dat de sportdeelname van...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit Beilen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In Beilen wonen 567 kinderen in de leeftijd 8-13 jaar. 21% van de kinderen heeft overgewicht of obesitas en in Beilen is sprake van lage SES. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8-13 jaar krijgen een zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding,...

Bekijk dit project

Het nijntje Beweegdiploma

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In Uithoorn is een zeer beperkt sportaanbod voor kinderen tot 6 jaar, terwijl er wel sprake is van een zorgwekkende situatie. 24% van de kinderen tussen de 0 en 6 jaar voldoet aan de NNGB, terwijl 85% van de ouders graag wil dat hun kind vaker beweegt. Er zijn grote verschillen, zo komt overgewicht bij meisjes en bij kinderen met een migratie achtergrond drie keer zo vaak voor dan bij jongens met...

Bekijk dit project

Integrale aanpak (dreigend) overgewicht jeugd gemeente Beuningen

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Beuningen heeft 11% van de ruim 2000 kinderen overgewicht. Voor kinderen tot 8 jaar zien ouders/opvoeders (dreigend) overgewicht vaak niet als probleem. Uitgangspunt in de integrale aanpak is de natuurlijke speeldrang van kinderen tussen 4-8 jaar. Startpunt zijn spelactiviteiten in een uitdagende natuurlijke omgeving. Doel is plezier beleven aan bewegen door het overwinnen van ...

Bekijk dit project

Iedereen fit in Overbetuwe

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In de gemeente Overbetuwe zien wij bij de leeftijdsgroep 5-6 jaar een percentage overgewicht van 8 % maar wij zien dat oplopen tot 12 % bij de groep 10-11 jaar en bij de 13 en 14 jarigen tot 19 %. Het is dus belangrijk om op jonge leeftijd met leefstijlinterventies te starten. Er zijn in de gemeente Overbetuwe ca. 150 (aangepaste) sportmogelijkheden. Uit een onder de basisschoolleerlingen...

Bekijk dit project

Tigers op recept in Overvecht Utrecht

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Overvecht is een grote wijk in Utrecht (35.000 inwoners). Er wonen veel mensen met een smalle beurs in kwetsbare positites. Veel mensen hebben zorgen over geld, werk, veilighied, de opvoeding van kinderen en hun gezondheid. Er zijn veel kinderen met (risico op) overgewicht en ze sporten minder in clubverband.Tjamie Sports verzorgt twee jaar met Tigers op Recept sportaanbod gericht op het...

Bekijk dit project

Tigers op recept Ede

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Safety and Protection is in 2013 opgericht om kinderen meer te laten sporten en door middel van zelfverdedigingslessen te zorgen dat hun zelfvertrouwen vergroot. Met Tigers op Recept in Ede willen wij een verdere bijdrage leveren aan Ede om kinderen meer te laten bewegen. Hiervoor wordt er nieuw aanbod gecreëerd voor kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar, in aanvulling op het bestaande aanbod...

Bekijk dit project

Sportpark Marslanden sportief op gewicht

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Zwolle is een gemeente met 124.896 inwoners, waarvan 18,5% in de leeftijdscategorie tussen de 0 en 14 jaar. De Pierik wordt gekenmerkt door een lage SES. In de wijk Wipstrik wonen 266 kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar die nog niet aangesloten zijn bij een sportvereniging. Hieruit valt te concluderen dat er beweegwinst te halen valt. Op de basisschool heeft meer dan 5% van de kinderen ernstig...

Bekijk dit project

Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht 2018 in Almelose wijken

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De interventie Real Fit  zal zich richten op jongeren met overgewicht in de leeftijdscategorie 13-18 jaar. Het doel is om middels actieve, multidisciplinaire benadering een gedragsverandering te bewerkstelligen om zodoende afname, of in ieder geval stabilisatie van hun gewicht te verkrijgen. Naast beweeglessen en voedingslessen zullen er ook individuele consulten met een dietiste en...

Bekijk dit project

Sportimpuls kinderen op gezond gewicht Leff in de buurt

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Buurtcentrum de Schelp staat midden in Katwijk-Noord. Hier worden momenteel laagdrempelige beweegactiviteiten aangeboden voor kinderen in de vorm van sport- en spelmiddagen voor 6 tot 12 jarigen. In 2015 is door LUMC een onderzoek gestart met betrekking tot gezinnen in Katwijk-Noord. Aan de gezinnen en professionals is gevraagd naar behoeften voor een vervolgprogramma. Hier kwamen drie elementen...

Bekijk dit project

Sportief en Gezonde Jeugd - Enschede Oost

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Het toenemende overgewicht onder de jeugd in Nederland is al jaren een probleem. Ook in Enschede Oost zijn er relatief veel kinderen met overgewicht. Om dit probleem tegen te gaan is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. In dit project werkt fysiotherapiepraktijk Fyon samen met een team van specialisten om het overgewicht terug te dringen. Het streven is om een gedragsverandering toe te...

Bekijk dit project

Skills4Life Lelystad

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Skills4Life Lelystad is voor de 1900 jongeren tussen 12 en 18 jaar met overgewicht. Doel is het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Initiatiefnemers zijn Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, Kerngezond en Sportbedrijf Lelystad. Met partners uit onderwijs, sport en welzijn wordt gewerkt...

Bekijk dit project

School of Mud

Afgerond (september 2018 - september 2020)

‘School of Mud’(SoM) is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de interventie ‘Skills4Life’. De interventie heeft vijf pijlers; bewegen, voeding, gedrag, zelfvertrouwen en ouderparticipatie. Én daarnaast een stoer, gevarieerd en gefaseerd sportprogramma waarbij wij de jongeren eerst trainen om vervolgens de doorstroom naar een sportclub te maken. Door in de...

Bekijk dit project

Peuters in actie Nuth

Lopend (september 2018 - september 2020)

Binnen de gemeente Nuth willen wij met een divers team aan professionals in gaan zetten op de bestendiging van goede programmatuur die ervoor gaat zorgen dat peuters een goede basis ontwikkelen op het gebied van motoriek en gezondheid. KidsXtra biedt de werkwijze die past bij de omgeving en bij het gedachtegoed van de professionals. Wij gaan in een periode van 2 jaar niet alleen maar inzetten...

Bekijk dit project

Peuters in actie Beek

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Binnen de gemeente Beek willen wij met een divers team aan professionals in gaan zetten op de bestendiging van goede programmatuur die ervoor gaat zorgen dat peuters een goede basis ontwikkelen op het gebied van motoriek en gezondheid. KidsXtra biedt de werkwijze die past bij de omgeving en bij het gedachtegoed van de professionals. Wij gaan in een periode van 2 jaar niet alleen maar inzetten...

Bekijk dit project

Move Fit Ede

Afgerond (september 2018 - juni 2019)

Move Fit Ede is een leefstijlproject voor jongeren met overgewicht. Wij starten in de wijken Veldhuizen en Kernhem en is een samenwerking van “Sportschool Venendaal”, jongerencoach De Omarming, buurthuis Het Kernhuis, diëtiste Mariam en New You Food & coaching. Op 1 september 2018 start Move Fit Ede. 11 Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich inschrijven bij Het Kernhuis. Op 13 september...

Bekijk dit project

Leff zaltbommel

Afgerond (september 2018 - december 2020)

De aanleiding: 18% van de 5-11 jarige kinderen in het westen van gemeente Zaltbommel hebben overgewicht en/of obesitas. 41% is geen lid van een sportvereniging en 21% beweegt minder dan 7 uur per week. 54% van de gezinnen heeft een lage Sociaal Economische Status. Ook is er geen gecombineerd aanbod van beweging, voeding en gedrag voor kind en ouder. Het doel van Lifestyle, Energy, Fun &...

Bekijk dit project

Leff & toff

Afgerond (september 2018 - december 2020)

In Tilburg West is het percentage kinderen boven gezond gewicht ver boven het stedelijk en landelijk gemiddelde (20% t.o.v. 11%). Voor deze kinderen en gezinnen is aanbod op maat met meer begeleiding noodzakelijk. Het ontbreekt in deze wijk echter aan een goede passende interventie. GGD, sportbedrijf Tilburg en sportverenging Kunst en Kracht slaan de handen ineen om te komen tot cyclisch en...

Bekijk dit project

Kinderen op gezond gewicht Beverwijk

Afgerond (september 2018 - september 2020)

De gemeente Beverwijk scoort op het gebied van kinderen met overgewicht slecht. Er is nog geen andere cursus die een groepsgerichte begeleiding door meerdere specialisten geeft met ouder participatie. Het unieke van RealFit is dat het een selectieve preventie is. Specifiek voor jongeren tussen de 12 en 18 met overgewicht. De cursus duurt 13 weken. Met wekelijks sporten in het fitnesscentrum, ...

Bekijk dit project

Cool2BFit Barger-Compascuum

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Deze sportimpulsaanvraag met de multidiciplinaire interventie Cool2BFit schenkt aandacht aan bewegen, voeding en gedragsverandering. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 tot 12 jaar krijgen een zeer afwisselend  sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit in Roosendaal

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Cool2Be Fit Roosendaal heeft tot doel dat kinderen van 4 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas structureel meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. De interventie Cool2Be Fit zet in op het laten ervaren van plezier in bewegen, het betrekken van de ouders en het aanpakken van ongezond eetgedrag en lage eigenwaarde. De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten voor de kinderen, de ouders en...

Bekijk dit project

Ouder-kind Guppiesport (OKG)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met Ouder-Kind Guppiesport wil Flik-Flak het gezin met een kind met overgewicht (2-4 jaar) begeleiden in het veranderen van bewegings- en voedingspatroon. Ouders leren hoe leuk het is om samen met het jonge kind te bewegen. Daarnaast krijgen ouders via groepsbijeenkomsten ideeën aangereikt om een meer gezonde leefstijl te realiseren in het dagelijks leven. Niet door eenzijdige informatie...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In de periode van september 2017 t/m 2019 wil Moor Kids kinderfysiotherapie samen met de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gaan met het project Cool 2B Fit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ ...

Bekijk dit project

ClubFit Huizen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In gemeente Huizen wonen ongeveer 400 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waar geen geschikte interventie voor beschikbaar is. De JOGG regisseur heeft met de scholen, buurtsportcoaches, gezondheidszorg en sportaanbieder Rebel de handen ineen geslagen om daar verandering in te brengen. De buurtsportcoaches zijn al actief met voorlichting op de scholen en bereiken de...

Bekijk dit project

Club Fit Uithoorn

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In Uithoorn heeft 7% van de 3-jarigen en al 15% van de 10/11-jarigen overgewicht of obesitas. Meer bewegen en een gezonde leefstijl bij kinderen van 4-12 jaar en hun ouders moet ervoor zorgen dat de overgewichtcijfers stabiliseren. In Uithoorn is nog geen passend beweegaanbod voor deze doelgroep. De AKU, Plux en Videt starten daarom met de gezonde leefstijl interventie, Club Fit, voor ...

Bekijk dit project

Club Fit GO!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In JOGG gemeente Arnhem willen de partners sport, welzijn en zorg met ClubFit GO in de sociaal kwetsbare, aan elkaar grenzende wijken Presikhaaf en het Arnhemse Broek een passend sportaanbod voor kinderen met overgewicht organiseren. In Presikhaaf heeft 26% van de kinderen overgewicht, in Arnhemse Broek 22%, tegen 16% gemiddeld in Arnhem. Deze kinderen bewegen te weinig en weten ook de weg naar...

Bekijk dit project

B Fit voor Kindercentra in Lochem

Afgerond (september 2017 - september 2019)

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht staat centraal, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Centraal staat spelenderwijs bewegen en eetgedrag van kinderen van 0-4 jaar. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met ...

Bekijk dit project

Apuro Tigers

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Het project Apuro Tigers gaat het programma Tigers op recept aanbieden aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar in Schiedam. Een groot gedeelte van de huidige Schiedamse bevolking kampt met matig of ernstig overgewicht. In de gemeente Schiedam bestaat er een beperkt beweegaanbod voor de jongste doelgroep. Apuro Tigers gaat zich daarom richten op de jongste doelgroep tussen de 2 en 6 jaar. Het...

Bekijk dit project

Cool2BFit Vlaardingen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Overgewicht onder jeugdigen in Vlaardingen komt veel voor. Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is het van belang dat er een multidisciplinair programma opgezet wordt. De vraag om dit in Vlaardingen op te zetten is groot vanuit zorg/welzijn/onderwijs/gemeente. De interventie richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of...

Bekijk dit project

Fit&Fun (Clubfit4)

Afgerond (september 2017 - maart 2019)

Fit&Fun is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen (groep 3-8) met overgewicht of obesitas in Duindorp. Na afloop van het project (15 weken) is het BMI van de kinderen gelijk gebleven of gedaald en de kinderen participeren binnen een sportvereniging of de 'Haagse Sporttuin'. Er zijn 4 ouderbijeenkomsten en na afloop van het project is er 3x contact met ouders. De kinderen stellen...

Bekijk dit project

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht: Combinatie Beweegkriebels en Beweegkriebels Plus

Afgerond (september 2017 - september 2019)

De einddoelgroep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met (een risico op) overgewicht en/of een motorische achterstand. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen.De intermediaire doelgroepen zijn:- Arts/verpleegkundige consultatiebureau- Kinderfysiotherapeut- Gezinscoach- Diëtist- Professionals in kinderopvang, gastouders, gymnastiekvereniging, dansschool, zwembadDoel500 kinderen...

Bekijk dit project

Sportief Peuteren in Strijp

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In het Eindhovense stadsdeel Strijp zijn steeds meer 0-5 jarigen met overgewicht, vaak kinderen uit gezinnen met een lage SES waarbij ook de sportdeelname achter blijft. ‘Sportief Peuteren’ richt zich op deze kwetsbare doelgroep en hun ouders. Vijf sportverenigingen en Samen Sportief werken samen met het onderwijs, kinderdagverblijven, studenten van het sportleerbedrijf en de ...

Bekijk dit project

Sliedrecht Fit

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Sliedrecht Fit is een onderbouwd, uitdagend en multidisciplinair leefstijlprogramma bedoeld om overgewicht bij tieners (12-18 jaar) in en rondom Sliedrecht aan te pakken, door het stimuleren van een gezondere leefstijl. Sliedrecht Fit richt zich op 5 pijlers: gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht, gezond gedrag en een gezonde (thuis)omgeving. Middels structurele begeleiding,...

Bekijk dit project

RealFit Venray

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In Venray heeft 1 op de 9 jongeren van 12 tot 16 jaar overgewicht. Om deze jongeren te stimuleren tot en te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl, wordt de interventie RealFit uitgerold. Binnen RealFit Venray nemen jongeren gedurende 15 weken deel aan beweeglessen i.c.m. voedings- en vaardigheidslessen. Ouders worden betrokken door ouder(kind)bijeenkomsten te organiseren. Met de...

Bekijk dit project

MiniHAGG

Afgerond (september 2017 - september 2019)

MiniHAGG is een integraal beweeg- en begeleidingsaanbod voor kinderen (en hun ouders) in de leeftijd 2-6 jaar met (risico op) overgewicht. MiniHAGG wordt uitgevoerd in samenwerking met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (GGD Haaglanden) en verschillende partners van HAGG: CJG's (JGZ, dietist, etc), Xtra, Voetjebal en ADO Den Haag id M. Binnen het project wordt met het voetballende speelconcept ...

Bekijk dit project

Inactieve 2-13 jaar uit Landgraaf komen in beweging met nijntje Beweegdiploma en Cool 2B Fit en worden hierbij geholpen door hun sociale omgeving, de sportverenigingen en lokale professionals op gebied van gezonde leefstijl (voeding, gedrag, bewegen)

Afgerond (september 2017 - september 2019)

In eerste instantie zou Gymvereniging SV Schaesberg uit Landgraaf voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” van 1-10-2017 tot september 2019 de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl, welke aandachtspunten voortvloeien uit de bedenkelijke niveaus m.b.t. bewegingsarmoede en de...

Bekijk dit project

Gezond opgroeien in Eerbeek met Beweeg Wijs

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Met het project “Beweeg Wijs, voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen. Door middel van beweegkaarten gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Met deze methode proberen we nog beter bij te dragen aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. Elke zes weken gaan we aan de slag...

Bekijk dit project

Fitte start Schagen

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo zet samen met partners uit de zorg, kinderopvang, sport het project 'Fitte Start' op in kern Schagen en zes kleine kernen. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod, bestaande uit Beweegdiploma, Beweegprogramma (fysiokids en zwemkids), Beweegkriebels (kinderopvang/peuterspeelzaal) met daaraan een Beweegadvies van de JGZ gekoppeld. Hoofddoel is het tegengaan...

Bekijk dit project

Fit'sCool!

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Stichting Sport’sCool heeft i.s.m. met verschillende partners, de erkende interventie Cool 2B Fit aangevraagd met als doel de kinderen van KBS de Brakken en KBS st. Jozef van 8 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas te helpen naar een gezond gewicht. Met behulp van de interventie Cool 2B Fit en de inzet van ons zorg- en beweegteam dat bestaat uit o.a. de buurtsportcoaches, diëtiste,...

Bekijk dit project

Tigers op Recept in Maassluis

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Tigers op Recept is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op levensvaardigheden voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het Tigers programma is door het NIVM de afgelopen twee jaar doorontwikkeld tot Tigers op Recept waarbij opvoedondersteuning en de samenwerking tussen zorg en sport toegevoegd is aan de bestaande beweeginterventie. Met Tigers op Recept komt er...

Bekijk dit project

RealFit Ladyfit

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Realfit is een cursus voor dochters en moeders. Een te hoog lichaamsgewicht is voor veel meiden en moeders een probleem. Door samen werken aan lekker in je vel zitten worden deelnemers zich bewust van hun eigen levensstijl. Het programma dat Realfit in 13 weken biedt bestaat uit: - begeleid sporten met aangepast programma voor iedere deelnemer. - inzicht in voeding, eetpatronen en recepten onder...

Bekijk dit project

RealFit in Heerhugowaard

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Het programma RealFit in Heerhugowaard, voor jongeren van 12 tot 16 jaar met overgewicht, bestaat uit 13 weken vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen volgens het basisaanbod RealFit, uitgebreid met 8 weken extra sporten (waarvan 2x samen met ouders), deelnemen aan een supermarktrondleiding en een kookworkshop. Vanaf januari 2015 zijn er 3 groepen gestart met in totaal 22 deelnemers. Op 1 na...

Bekijk dit project

RealFit

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Valkenburg had een moeilijk start. Met name de werving van de deelnemers en het vinden van de juiste professionals. Eenmaal opgestart verliep alles beter. Een fijne samenwerking tussen de profs en samen een leuke invulling aan het programma kunnen geven. Helaas weinig betrokkenheid bij ouders, wat vaak een belemmering vormde. De kinderen daarentegen zag je positief veranderen. Ze voelde zich meer...

Bekijk dit project

Real Fit gemeente Alkmaar

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Gestart zijn 26 deelnemers. 16 deelnemers hebben tot het einde van het traject deelgenomen en 10 deelnemers hebben de groep eerder verlaten (om diverse redenen). 53% van de jongeren vindt de combinatie van groepslessen over voeding en individuele gesprekken met de diëtiste heel zinvol en 27% vindt alleen de individuele lessen zinvol. Van de deelnemers die hebben deelgenomen aan de activiteiten van...

Bekijk dit project

PRO Emmen Skills4Life

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Alle leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende sporten en kregen wekelijks gymles van een externe sportinstructeur (om het plezier in bewegen/ de conditie extra te boosten). Dit heeft tot het volgende mooie resultaat geleid: gemeten vanuit de Shuttle Run test (conditietest) is bij 40% van alle leerlingen de score verbeterd. Naast de beginmeting van Skilss4Life is een heel uitgebreide...

Bekijk dit project

Peuterspeelzaal in beweging

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Het project “Peuterspeelzaal in beweging” heeft in de gemeente Hellendoorn een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sport en beweeglessen binnen de 5 VVE geïndiceerde groepen van de SPGH. Structurele inzet van kinderfysiotherapeut en sportconsulent tijdens de beweeglessen. Focus inzet professionals; monitoring (motorische ontwikkeling) van de doelgroep, scholing van leidsters en vergroten van...

Bekijk dit project

Peuters in beweging

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Zwartewaterland kijkt terug op een succesvol project met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen en hun ouders. Er zijn per jaar 250 peuters gescreend en er gingen 80 peuters per jaar naar de beweeggroepen (waarvan 5% met overgewicht en 26% behorende tot de groep risicokinderen voor het ontwikkelen motorische achterstand).  Het project heeft een aantal mooie resultaten...

Bekijk dit project

PeuterPret; met plezier werken aan een gezonde leefstijl met het hele gezin

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Peuter-Pret is doorontwikkeld tot een eenjarige interventie waarbij wekelijks bewegen en ondersteuning door een diëtiste en opvoedcoach centraal stond. Dit bleek in de praktijk te intensief voor gezinnen met jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar met (dreigend) overgewicht en/of een motorische achterstand. Daarom is Peuter-Pret 2.0 ontwikkeld.Bij Peuter-Pret 2.0 worden er 6 weken lang beweeglessen bij...

Bekijk dit project

Overgewicht eruit, lifeskills erin: een interventie in het het VMBO in Sittard-Geleen (JOGG)

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In de periode van jan 2015 t/m juni 2017 zijn we in de gemeente Sittard-Geleen aan de slag gegaan met het implementeren van een leefstijlinterventie genaamd Skills4Life. De interventie is bedoeld voor leerlingen van het VMBO met boven gezond gewicht. Het project legt de focus op het bewerkstelligen van gedragsverandering ten aanzien van het maken van gezondere keuzes waardoor de kwaliteit van...

Bekijk dit project

RealFit met VVV-Venlo!

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

RealFit met VVV-Venlo is een project gericht op kinderen met overgewicht. In het project gaat het om het bieden van handvaten aan de deelnemers en hun ouders om hun leefstijl te veranderen. De deelnemers gaan aan de slag met sportactiviteiten en met voedings- en leefstijlworkshops. Aan het eind van het project stond deelname aan een groot hardloopevenement op het programma, hier werd tijdens het...

Bekijk dit project

Op maat van start

Afgerond (november 2016 - november 2018)

De afgelopen 2 jaar hebben professionals uit de kinderopvang, sport, welzijn en zorg in gezamenlijkheid geïnvesteerd in het beweeg- en eetgedrag van peuters. Twee combinatiefunctionarissen hebben 20 pedagogisch medewerkers en 10 sporttrainers opgeleid in Beweegkriebels. Beweegkriebels is vast onderdeel geworden van het dagritme bij SmallSteps en Dak kinderopvang. Sporttrainers hebben vanuit de...

Bekijk dit project

On the move

Afgerond (november 2016 - mei 2018)

Om overgewicht bij jongeren in gemeente Eijsden-Margraten terug te dringen wordt met ingang van 1 januari 2016 de bewezen interventie RealFit ingezet. RealFit is een cursus speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht én hun ouders. De deelnemers aan de cursus volgen geen streng dieet, maar het belangrijkste is dat jongeren zich door de cursus vitaler voelen en plezier...

Bekijk dit project

Mini-Gewichtige Gezinnen Enschede

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Ons project bestond uit het samenwerken tussen IKC's en zorg en sport, waarin de gezamenlijke ambitie was om gezinnen te begeleiden naar een gezonde gezinsleefstijl. Hoe deden we dat? Door tijdens de gehele projectperiode structureel beweegmomenten door een sport- en beweegprofessional aan te bieden aan kinderen en ouders.Al bewegend leerden de kinderen de taal- en rekenbegrippen die de...

Bekijk dit project

Mini Gewichtige Gezinnen in de JOGG-wijk van Zaanstad

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

De gecombineerde leefstijlinterventie Mini Gewichtige Gezinnen richtte zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar met overgewicht in de JOGG-wijken van Zaanstad. In totaal zijn er drie groepen van 5 a 6 gezinnen begeleid. Er is een groep professionals getraind om deze interventie te begeleiden. De professionals hebben met de inzichten de leefstijlinterventie verder ontwikkeld en afgestemd op de...

Bekijk dit project

Mini Gewichtige Gezinnen Charlois

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

De interventie Mini Gewichtige Gezinnen is een interventie gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar met een (hoog) risico op overgewicht. In 2016 is deze interventie in Rotterdam Charlois uitgevoerd bij zes groepen. Deze doelgroepen bestonden voor een groot deel uit kinderen (en ouders) met een niet Nederlandse achtergrond. Deze doelgroep is lastig bereikbaar, zeker als de insteek...

Bekijk dit project

Mini gewichtige gezinnen (MGG)

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Met het project MOVeBaby! hebben we een gezonde leefstijl gestimuleerd bij zwangere vrouwen en jonge moeders met hun kind. Door hier al tijdens de zwangerschap mee te starten, ontwikkelt het kind zich in een gezonde omgeving in de baarmoeder en krijgt het een kansrijke start. Met een netwerk van verschillende zorgprofessionals hebben we ons hiervoor ingezet. De moeders die hebben deelgenomen,...

Bekijk dit project

Let's get fit-mates!

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

‘Let’s get fit-mates!’ is een begeleidingsproject waarbij sportparticipatie op maat centraal staat voor zowel autochtone als allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas in Terborg, Etten, Gaanderen en Silvolde. Sport- en gezondheidscentrum Physique en Voetbalvereniging Terborg slaan de handen ineen om dit sportaanbod te verzorgen. Zij werken nauw samen met een...

Bekijk dit project

Ksg hoogeveen

Afgerond (september 2013 - november 2016)

In Hoogeveen richt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht zich op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. De reeds bestaande werkgroep "Netwerk Gezond Gewicht" (doelgroep 4–18 jaar) richt zich momenteel op interventies voor basisscholen. Door de keuze 0-4 jaar wordt er een goede sluitende keten ‘Gezond Gewicht’ gebouwd. In de aanpak KSG Hoogeveen is een ketenaanpak gemaakt van de volgende...

Bekijk dit project

Ksg emmen

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

In de gemeente Emmen is in de drie wijken Emmermeer, Emmerhout/Emmerschans en Angelslo sprake van hoger overgewicht bij jonge kinderen en lagere sportparticipatie. Partijen vanuit zorg, sport en gemeente hebben zich in een werkgroep verenigd om een ketenaanpak voor effectieve en structurele bestrijding van overgewicht 0-4 jaar op te zetten. De Sportimpulsaanvraag Kinderen Sportief op Gewicht zet...

Bekijk dit project

Tigers in Den Haag

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Met Tigers in Den Haag zijn uiteindelijk ongeveer 600 kinderen van 2-4 jaar bereikt in stadsdeel Laak. Hiernaast zijn nog ongeveer 130 ouders bereikt met ons beweegaanbod.Aan het einde van het project waren er 5 structurele groepen (nu zijn het er 3 structurele groepen) waarmee er ongeveer 50 kinderen wekelijks in beweging worden gebracht. Hier hebben ouders meegedaan met hetouderprogramma over...

Bekijk dit project

Young Ones Uden! (JOGG gemeente in oprichting)

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project 'The Young Ones', is een geslaagd project waarbij integrale samenwerking gezorgd heeft voor succes! De jongeren zijn bewuster in het leven komen te staan ten aanzien van voeding en bewegen. Het plezier van bewegen heeft altijd voorop gestaan en dat zien we terug in de verschillende activiteiten die men daarna is gaan/blijven doen. Het feit dat ouders betrokken worden in het proces,...

Bekijk dit project

Young in Action: Delftse jongeren (12-18) sportief op gezond gewicht

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

Met deze sportimpuls aanvraag van Sportpark Biesland werken partners uit zorg, welzijn en onderwijs samen in JOGG Gemeente Delft. Partners bouwen een netwerk dat zorg en sport bij elkaar brengt en in contact houdt. Opvoeders en jongeren (12-18 jaar) worden begeleid bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Jongeren met overgewicht kunnen instromen in een gericht aanbod, maar ook in...

Bekijk dit project

West-Friese Scholieren gezond op gewicht (ook na 2017!) Een RealFit interventie van Sportcentrum Hoorn voor leerlingen van Tabor College (Hoorn) , oktober 2015-november 2017

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met de RealFit interventie West-Friese Scholieren gezond op gewicht zijn 5 RealFit programma's gedraaid in de periode 10-2015 t/m 11-2017. Binnen een multidisciplinair team hebben de deelnemers inzicht gekregen en gewerkt aan gedragsverandering ten goede van een gezondere leefstijl. Deelnemers leren inzichten te krijgen en stap voor stap aangeleerd om kleine veranderingen toe te passen. Het...

Bekijk dit project

Voorkomen is beter dan genezen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Voetbalvereniging OJC Rosmalen start in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, Gezondheidscentrum de Groote Wielen, kinderdagverblijven en de gemeente 's- Hertogenbosch met het project Voorkomen is beter dan genezen in het kader van Kinderen Sportief op Gewicht. De komende twee jaar wordt binnen het project ingezet op het uitvoeringsprogramma B-Fit van de GSF. Met B-Fit wordt middels...

Bekijk dit project

VetCool Speciaal

Afgerond (november 2014 - december 2015)

Na een jaar van actieve inzet hebben we ons project moeten afronden, omdat er onvoldoende aanmelding van deelnemers op gang kwam. De groep jongeren met een verstandelijke beperking en overgewicht blijkt een complexe en vaak vergeten groep. We hebben een pilot van de beweeggroep gedraaid en een intensieve wervingsperiode gekend. We hebben veel geleerd over de belangrijkste belemmeringen en wat er...

Bekijk dit project

Veldhoven-Zuid kriebelt!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

GiGa gezondland is een uniek project waarbij kids op een speelse en informele manier kennis maken met gezonde voeding en nieuwe vormen van voeding. In 6 lessen maken de kinderen kennis met Annie Aardbei, Woutertje Wortel, Brammetje Broccoli en vele andere vriendjes, waarbij ze op een leuke manier worden uitgedaagd om te balanceren, springen, rollen, vangen en werpen om zo door GiGa gezondland te...

Bekijk dit project

Tigers op Recept Zwolle

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Tigers op Recept in de wijken Stadshagen, Holtenbroek en Diezerpoort zijn de afgelopen twee jaar de start geweest van de ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders/verzorgers. In samenwerking met zorgpartners en vele professionals is de goed beschreven interventie van het NIVM Tigers op Recept, het middel geweest om kinderen op een jonge leeftijd spelenderwijs...

Bekijk dit project

Tigers op recept Utrecht

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Tigers op Recept in de wijken Kanaleneiland en Utrecht-West zijn de afgelopen twee jaar de start geweest van de ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders/verzorgers. In samenwerking met zorgpartners en vele professionals is de goed beschreven interventie van het Kenniscentrum voor Sport Tigers op Recept, het middel geweest om kinderen op een jonge leeftijd...

Bekijk dit project

Tigers op recept

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op ‘levensvaardigheden’ voor kinderen van 2-6 jaar. Het programma is afkomstig uit Engeland en bestaat al in meer dan 10 landen, inclusief Nederland. Binnen de regeling ‘kinderen sportief op gewicht’ willen we Tigers inzetten om de jongste jeugd van 2-4 jaar en hun ouders te activeren....

Bekijk dit project

Kom in Beweging!

Afgerond (september 2013 - november 2016)

Het doel van Kom in beweging! is om jeugdigen met een verstandelijke beperking te begeleiden, motiveren en duurzaam te binden aan (aangepast) sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, school, zorg en ouders intensief samen. Gedurende 2 jaar verzorgen verschillende sportverenigingen een clinic 'aangepast sporten' op de regionale Klimopschool (ZMLK) in Hilversum. Als...

Bekijk dit project

Sportimpuls aanvraag Delft van hoofdaanvrager DES

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In Delft heeft hoofdaanvrager DES in 2014-2016 in samenwerking met partners sport en zorg de interventies Skills4life en Mini-Gewichtige gezinnen opgezet. Kinderen met een beperking kregen laagdrempelige sporten aangeboden. Kinderen van 12-18 jaar konden samen met een maatje sporten. Bij de interventie Skills4life sporten de moeders mee met de meiden. In totaal hebben in twee jaar 38 deelnemers...

Bekijk dit project

Skills4Life in Ridderveld en Boskoop

Afgerond (november 2016 - november 2016)

In Ridderveld hebben 21 jongeren en hun ouders meegedaan (63 totaal) aan Skills For Life, waarbij ze 16 weken lang gingen boksen, dansen en fitnessen. Ook eet- en gedragslessen en Rots en Water-clinics maakten deel uit van het programma. Daarnaast zijn er Gezonde Leefstijl lessen gegeven op een middelbare school in Boskoop. Dankzij deze lessen hebben 388 leerlingen kennis gemaakt met gezonde...

Bekijk dit project

Samenwerkend sportief Vroomshoop voor plezierige leefstijl

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Beoogde resultaat van 20 jongeren (van de inactieve doelgroep) binden aan een structurele sport of bewegingsvorm, is niet behaald. 14 jongeren zijn twee jaar lang structureel gebonden aan een sport of bewegingsvorm met een frequentie van twee keer in de week. Hiervan zijn 8 jongeren die na de twee jaar nog verder willen met het gerealiseerde aanbod op de woensdagmiddag. Het netwerk van...

Bekijk dit project

Samen sterk in bewegen!

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Samen Sterk in Bewegen is de titel van het Sportimpulsproject; kinderen op sportief gewicht dat heeft plaatsgevonden van oktober 2013 tot maart 2015 in gemeente Borger-Odoorn. Hoofdoel van het project was: om jongeren met (ernstig) overgewicht in de leeftijd van 12-18 jaar te stimuleren om duurzaam te bewegen als onderdeel van gezonde leefstijl. Als gevolg van een aanvankelijk onvoldoende...

Bekijk dit project

RU Ready2Change

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In de periode januari 2015 tot januari 2017 heeft Spear Sport Center in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers (beiden uit Best zelf), twee RealFit interventies georganiseerd. In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering...

Bekijk dit project

Realfit! 2 Olympische tophockeyers, 1 psychologiepraktijk, 1 diëtist, buurtsportcoaches, diverse lokale partijen en interventie-eigenaar Realfit werken samen in de gemeenten Deurne, Asten en Someren aan de overgewichtsproblematiek van 12 - 18 jarigen.

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Het project Realfit in Deurne Asten Someren heeft geleid tot 5 geslaagde interventies, waarbij verschillende zorg-, welzijn-, en sportpartners elkaar versterkten en ervoor hebben gezorgd dat de projectdoelstellingen nagenoeg allemaal zijn behaald.

Bekijk dit project

Realfit Waddinxveen

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

RealFit Veendam

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Om overgewicht bij jongeren in oost-Groningen tegen te gaan is gedurende de projectperiode van 2 jaar, de bewezen interventie RealFit ingezet. RealFit is een cursus speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht én hun ouders. De deelnemers aan de cursus volgden geen streng dieet, maar het belangrijkste is dat jongeren zich door de cursus vitaler voelen en plezier hebben...

Bekijk dit project

RealFit Nijkerk

Afgerond (november 2015 - november 2017)

De aanvraag RealFit bij M&M the Next heeft in 2 jaar een mooi succesje geboekt. We hebben uiteindelijk 19 deelnemers bereikt die of structureel zijn gaan sporten of bewuster en fitter in het leven zijn gaan staan. In de periode van 2 jaar hebben wij geleerd waar een project als dit door valt of staat. Het is enorm belangrijk dat je een projectteam hebt die regelmatig bij elkaar komt en die energie...

Bekijk dit project

Beweegkruimels

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In 2015 en 2016 hebben in de gemeente Smallingerland in totaal 33 kinderen (met één van hun ouders) deelgenomen aan het programma Beweegkruimels. Zij waren verdeeld over 4 groepen (in beide jaren in zowel het voor- als het najaar). Tijdens het programma hebben zij deelgenomen aan beweegactiviteiten en hebben ouders daarnaast beweeglessen en workshops over gezond opvoeden gevolgd. Door middel van...

Bekijk dit project

Family Fit!

Afgerond (september 2013 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Enjoy 2.0: met Sparta Rotterdam Sportief op Gewicht

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een Fitte Start!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Fitte Start richtte zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar in Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Het project bestond uit 3 voedingslessen, 3 lessen Beweegkriebels, 3 lessen ouder/kind zwemmen en 3 lessen ouder/kind gymnastiek. Het doel van Fitte Start was het leveren van een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl binnen het gezin. We onderscheidden drie elementen: bewustwording van...

Bekijk dit project

Doyo Tijgers

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Met het project Doyo Tijgers hebben wij 573 kinderen op een speelse en bewegelijke manier leren omgaan met levensvaardigheden verdeeld in thema's. In totaal hebben 14 proefreeksen uitgevoerd in samenwerking met verschillende kindercentra binnen de gemeente Moerdijk. We hebben op de club een vervolgaanbod gecreëerd van acht structurele groepen. Er worden wekelijks peuters en kleuters getraind in de...

Bekijk dit project

Delftse Kinderen Sportief op Gewicht 0-4 jaar

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coevorden Gezond

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Er hebben 26 kinderen met overgewicht/ bewegingsangst/ bewegingsachterstand deelgenomen aan de intensieve fase van deze sportimpuls. Een groter aantal kinderen is bereikt door de gratis zwem-/ dans- en yogalessen en de sportinstuiven die in samenwerking met verenigingen georganiseerd zijn. Er is een duurzame samenwerking ontstaan tussen dietist en fysiotherapeut, zij pogen dit project voort te...

Bekijk dit project

Club-X Kids in Action

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met behulp van het beweegprogramma Club-X Kids in Action heeft een kleine groep kinderen 12-16 jaar met obesitas een gezondere en actievere leefstijl aangeleerd. Op fysiek vlak is er een matige vermindering van overgewicht gerealiseerd, met name vermindering van vet%, en is de conditie aantoonbaar verbeterd. Door samenwerking met diëtist, maatschappelijk werkster en...

Bekijk dit project

Budo Tigers

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Het project Budo Tigers heeft een sterke impuls gegeven aan kwaliteitsverbetering van lokaal beweegaanbod, ten behoeve van het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders, in de gemeente Oud-Beijerland. Deskundigheid van de partners is samengebracht, krachten zijn gebundeld en door middel van een integrale aanpak en inbedding in het samenwerkingsverband...

Bekijk dit project

Brunssums peuters in actie

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met het project Brunssumse peuters in actie hebben we ingezet op enerzijds het creëren van kwalitatief hoogwaardige beweegmomenten voor alle peuters op de peuterspeelzaal en anderzijds hebben we extra ingezet (KidsXtra) op de kinderen die een motorische ontwikkelingsachterstand, overgewicht of angst voor bewegen hadden. De kinderen die hebben deelgenomen aan de lessen van KidsXtra hebben zich in...

Bekijk dit project

Fit Kidz Heemskerk

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

FitKidz Heemskerk heeft gedurende twee jaar ruim 100 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar en hun ouders geholpen met (potentiele) overgewichtsproblematiek. Daarnaast zijn ruim 400 kinderen in deze leeftijd in aanraking gekomen met de fun van judo en dans bij Bushido. Er zijn zes trainers opgeleid om aanbod te kunnen verzorgen voor deze doelgroep en er is een blijven netwerk ontstaan van...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Wageningen, een integrale aanpak naar meer Kinderen Sportief op Gewicht

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Beweegkriebels Wageningen heeft een aantal mooie resultaten behaald. Iets waar we met z'n alle trots op zijn. Alle pedagogisch medewerkers hebben een vierdaagse cursus beweegkriebels gevolgd. Bij deze groep was veel behoefte over meer kennis en zij stonden open voor alle lessen die ze hiervoor kregen. Een succesfactor hierbij is dat ze dit gelijk hebben doorgezet naar een visie binnen de...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Deventer

Afgerond (november 2015 - november 2017)

In twee jaar tijd (2016 – 2017) hebben 64 pedagogisch medewerkers van verschillende kinderdagverblijven in de gemeente Deventer de cursus Beweegkriebels gevolgd. Hierdoor wordt er nu dagelijks met plezier meer bewogen met de kinderen binnen het dagritme van de kinderdagverblijven en is er aandacht voor het belang van bewegen, gezonde voeding en motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens...

Bekijk dit project

Beweegdiploma Ridderveld

Afgerond (november 2016 - november 2018)

In de afgelopen twee jaar heeft in Alphen aan den Rijn het Nijntje Beweegdiploma plaatsgevonden. Gymnastiekvereniging Hou- Vast is als hoofdaanvrager betrokken geweest samen met de partners Fysio van den Berg, Vodiservice en Alphen Beweegt. Meer dan 200 kinderen en ouders hebben op meerdere momenten in de week aan lessen meegedaan. Nadat de kinderen het programma van twintig weken hebben voltooid,...

Bekijk dit project

Beweegdiploma - sportenderwijs gezond gezin in leiden noord

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Opstaan met een gezond ontbijt, liever water dan limonade en samen sporten? De ouders en kinderen uit Leiden-Noord zullen hier ook na de Sportimpuls mee doorgaan. Ze hebben geleerd dat bewegen plezier geeft en snoeptomaatjes best lekker zijn. Omdat goed en samen bewegen van belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind, zullen alle kindjes samen blijven sporten. Want, hebben...

Bekijk dit project

Beweegaanbod voor jonge kinderen (2-4 jaar) en hun ouders in de JOGG gemeente Heerlen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en borging van langdurig bewegen van kinderen, met afname van kinderen met overgewicht tot gevolg.

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Met het project werd duurzame sportdeelname van kinderen, met gezonde leeftsijl en gezond gewicht tot gevolg beoogd. Het streven was dat kinderen in kinderopvang en peuterspeelzalen en kinderen met overgewicht of verhoogd risico tot overgewicht enthousiast zijn over een leven lang in beweging. In december 2017 kwam het project na twee jaar tot een einde en er mag gesproken worden van een succes....

Bekijk dit project

Beweeg Wijs! 3 sport- en zorgaanbieders in de gemeenten Deurne, Asten en Someren werken samen met lokale partijen, TNO en Beweegwijs om de regionale overgewichtsproblematiek onder 1,5-4 jarigen te verbeteren en de interventie door te ontwikkelen.

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Algemeen hoofddoel was om kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar meer en beter te laten bewegen. Dit doel is gerealiseerd. Algemene subdoelen waren: Kinderen hebben meer plezier laten ervaren in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische vaardigheden en minder overgewicht.Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker.Leidsters,...

Bekijk dit project

Baby & PeuterFit!

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In de periode 2015-2016 hebben we 346 kinderen in beweging gezet, 3 zorgprofessionals, 14 pedagogisch medewerkers en 21 sportprofessionals getraind in Beweegkriebels en een goede samenwerking opgebouwd met zorg-, sport en welzijnsaanbieders. Er staat nu een goed aanbod voor 0-4 jarigen met BabyFit! en PeuterFit!. Van de 24 deelnemers aan Baby&PeuterFit! zijn 15 deelnemers naar regulier sportaanbod...

Bekijk dit project

B-Fit 'samen sterk en gezond in 's-Hertogenbosch West'

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

B-fit: bewegen voor kinderen verankerd in lokaal beleid Vraagstuk B-Fit is een integraal programma voor het voorkomen van overgewicht bij kinderen, dat geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen. Het laat kinderen en ouders kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. B-Fit bestaat uit meerdere bestaande interventies die zijn opgenomen in een menukaart. Kan deze Succesvolle interventie...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie RealFit interventie gemeente Moerdijk

Afgerond (september 2013 - september 2015)

SGZ Sport & Wellness in Zevenbergen is een gecertificeerd leefstijl- en preventie centrum, met als doelstelling om mensen, inclusief de jeugd, te begeleiden in een verandering naar en het behouden van een meer actieve en gezonde leefstijl.Overgewicht komt bij 12% van de Moerdijkse jongeren (12 t/m 18 jaar) voor, wat o.a. te wijten is aan een toenemende mate van bewegingsarmoede en relatieve...

Bekijk dit project

Giants op Haarlem College en Sterren College

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

De afgelopen twee jaar is in Haarlem het Giant-project uitgevoerd. Het doel van het project was om kinderen met overgewicht middels een sport waarin de jeugd met overgewicht kan uitblinken (judo)te begeleiden naar een gezondere levensstijl. Hierbij werd gebruik gemaakt van elementen uit Real Fit, het inzetten van innovatieve methoden en media en het positief bekrachtigen van de jeugd, ondersteund...

Bekijk dit project

Kinderen Sportief op gewicht in de Haagsche Hout

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

De sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht in Haagsche Hout is inmiddels (bijna) afgerond. Het gaat om 3 preventieve programma's en 1 programma waarin kinderen met overgewicht zijn behandeld. V.w.b. de preventieve programma's; Middels Beweegkriebels/peutergym voor peuter en (groot)ouders en beweegkriebels kinderdagverblijf is het sportaanbod voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar structureel...

Bekijk dit project

Kids in Action Bergen op Zoom

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Met Kids in Action Bergen op Zoom realiseert het projectteam structurele gezondheidswinst bij de doelgroep door meer bewegen, een gezond voedingspatroon en aanmeten van een aangepaste leefstijl door gedragsverandering.  Dit projectteam bestaat uit professionals uit de sport- en zorgsector, gesteund door een groep gespecialiseerde samenwerkingspartners. Hierbij is veel aandacht voor monitoring,...

Bekijk dit project

Jongeren (13-18)uit Maastricht Noord-Oost gaan de strijd tegen overgewicht aan met 'kicken met coach'.

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jong Rijswijk sportief op gewicht

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Hoofdaanvrager Full Contact Rijswijk heeft samen met lokale partners uit sport, zorg en onderwijs de afgelopen 2 jaar de handen ineen geslagen voor een Sportimpuls in Rijswijk ter bestrijding en preventie van overgewicht onder jongeren (12-18 jaar). Deze sportimpuls was noodzakelijk omdat overgewicht onder Rijswijkse jongeren zorgwekkend is vergeleken met regiogemeenten en het landelijk...

Bekijk dit project

iSlim Deventer

Afgerond (september 2013 - november 2016)

  Project: iSlim Deventer een programma voor jongeren van 12-18 met overgewicht/obesitas. Overgewicht en obesitas komen ook onder jongeren steeds meer voor. Om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen is het vanuit preventief oogpunt belangrijk de leefstijl van deze jongeren te veranderen. In iSlim Deventer komen zorg, welzijn en sport samen om zo op alle fronten de jongeren te...

Bekijk dit project

Integrale aanpak overgewicht van jongeren op Bonaire, Caribisch Nederland

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Overgewicht onder de jeugd van Bonaire is een groot en groeiend probleem; 29% van de kinderen op Bonaire heeft overgewicht. Ter vergelijking, in Europees Nederland is dat 15%. Door middel van de bewezen effectieve multidisciplinaire aanpak van Realfit

Bekijk dit project

Helmondse Jeugd Sportief op Gewicht

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

JIBB wilde met partners in Helmond een doorlopende lijn vol sport en beweging creëren voor jongeren tussen 0-18 jaar. Voor basisschool kinderen liep er al een programma. Met dit ,door Enjoy2BeFit opgezette, Sportimpulsproject is daar een traject voor 0-4 en van 11-18 aan toegevoegd. Het project is succesvol uitgevoerd met een groot bereik en wordt nu structureel voortgezet met alle partners. De...

Bekijk dit project

Gym voor guppies

Afgerond (oktober 2013 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Go!almere-realfit (gar)

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Het leefstijlprogramma RealFit is een landelijk erkende interventie voor jongeren met overgewicht in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Realfit wordt elke dinsdagmiddag aangeboden en bestaat uit activiteiten op het gebied van sport, voeding en ouderparticipatie. Leerlingen worden getest en zij die een te hoog BMI hebben worden uitgenodigd om extra te komen sporten en deel te nemen aan het...

Bekijk dit project

(BE)WEEGPRET bij RESET; REALFIT in Friesland; gemeente Tytsjerksteradiel!

Afgerond (november 2015 - november 2017)

RealFit is een mooi programma om mee te werken. Voor ons project was het lastig om voldoende deelnemers te vinden om mooie grote groepen te maken. Vooral het werven van deelnemers is iets waar een volgende projectleider goed over na moet denken, want bij deze puberleeftijd is dat niet gemakkelijk. Maar degene die je wel hebt bereikt en die je ziet veranderen en plezier ziet krijgen in bewegen en...

Bekijk dit project

Gezond Opgroeien Rhenen

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Binnen "Gezond Opgroeien Rhenen" zijn 4 B-Fit coaches opgeleid en heeft het beleid van de opvang een transformatie ondergaan. Dagelijks staan voldoende bewegen en gezond eten centraal en kinderen maken tijdens opvangtijd kennis met verschillende sportvormen, aangeboden door sportorganisaties uit Rhenen. Alle pedagogische medewerkers zijn zich bewust van hun voorbeeldrol en brengen hun kennis over...

Bekijk dit project

Gezond Opgroeien in Zeist

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Het doel van deze sportimpuls is het terugdringen van overgewicht bij kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Zeist. Binnen de sportimpuls is samengewerkt met sportaanbieders, zorgprofessionals, kinderdagverblijven en voorscholen. Er hebben scholingen plaatsgevonden aan de medewerkers van kinderdagverblijven, voorscholen en sportaanbieders op het gebied van voeding, bewegen en gezonde leefstijl. De...

Bekijk dit project

Gezinnen in beweging

Afgerond (november 2016 - november 2018)

Voetbalvereniging Groote Lindt en Stichting Hattrick richten zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties en sportaanbieders op 2 specifieke doelgroepen. Kinderen (en ouders) van 0-4 jaar en jongeren van 12-18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit lage SES gezinnen uit de wijken Kort Ambacht en Noord in de gemeente Zwijndrecht. Met de interventie Mini gewichtige gezinnen staat...

Bekijk dit project

Gewichtige gezinnen in Zoetermeer

Afgerond (januari 2015 - december 2016)

Om overgewicht onder jongeren van 12-18 jaar uit Zoetermeer aan te pakken zijn preventieve gezondheidslessen gecombineerd met een begeleidingstraject voor jongeren met overgewicht. In 2 jaar tijd hebben 26 jongeren met overgewicht en hun ouders deelgenomen aan het programma Gewichtige Gezinnen, in Zoetermeer onder de naam 2gether Fit. Met hulp van jongerencoaches, een diëtist en sportmedewerkers...

Bekijk dit project

Gewichtige gezinnen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fun Fit Pit met RealFit!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het ontbreken van een bewezen duurzame interventie voor jeugdigen (leeftijd 12-18 jaar) met sterk en ernstig overgewicht en een ketenaanpak wordt als een gemis ervaren in de Gemeente Assen. Juist de aandacht voor duurzaamheid zorgt op lange termijn voor een gezonde leefstijl. Met Fit Fun Pit met Realfit gaan we daar verandering in aanbrengen! Realfit is een bestaand effectief gebleken programma...

Bekijk dit project

Fitte start Heerhugowaard

Afgerond (november 2015 - november 2017)

Fitte start (2016/2017) is een samenwerkingsverband tussen partners uit zorg, welzijn, sport en kinderopvang in Heerhugowaard en bestaat uit: Beweegadvies, Beweegdiploma, FysiokidZ, Beweegkriebels. Fitte start is een programma voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Het hoofddoel is: tegengaan van overgewicht en bewegingsachterstand. Dit door stimuleren van motorische ontwikkeling, dagelijks...

Bekijk dit project

Fit=Fun

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Achtentwintig kinderen en hun ouders hebben deelgenomen aan Fit=Fun, waarvan 18 boven de 12 jaar en 10 tussen de 8 en 12 jaar. Veelal afkomstig uit gezinnen met een lage SES en kampend met meerdere problemen dan alleen overgewicht, zijn na afloop van de 3 cursussen nog altijd 15 kinderen structureel aan het sporten. Ook voelen zij zich beter over zichzelf, weten ze beter wat hun valkuilen zijn,...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website