Over dit programma

Het ministerie van VWS wil overgewicht bij kinderen terugdringen. Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Om het doel van Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht te behalen stelt ZonMw vanaf 2013 een ronde open voor het indienen van subsidieaanvragen.
In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan voor alle Sportimpulsregelingen. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 gehonoreerde projecten (52 in de ‘reguliere’ Sportimpuls; 62 voor Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten; 31 voor Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht).

Kernelementen

Alle projecten in dit programma zijn opgebouwd uit drie kernelementen, namelijk: 

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.

De kernelementen leveren een bijdrage aan een hogere duurzame sport- en beweegdeelname en een structurele verbreding van het lokale sport- en beweegaanbod voor de doelgroep.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB). Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Bekijk nieuwtjes, publicaties en andere wetenswaardigheden over sport en bewegen

Menukaart Sportimpuls

Downloads

Managementrapportage 2017 - Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Gehonoreerde projecten Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017

Managementrapportage 2016 - Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Managementrapportage 2015 - Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Gerelateerde ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website