Over dit programma

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jeugd uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft. In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan voor alle Sportimpulsregelingen. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 gehonoreerde projecten (52 in de ‘reguliere’ Sportimpuls; 62 voor Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten; 31 voor Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht).

Jeugd structureel in beweging

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten, te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Dat doen sport- en beweegaanbieders door:

  • Aan te sluiten bij behoeftes en de huidige situatie van de doelgroep;
  • De ouders te betrekken;
  • Samen te werken met lokale organisaties die de doelgroep goed kunnen bereiken;
  • Aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente;
  • Gebruik te maken van bestaande kennis - in de vorm van interventies - van de Menukaart Sportimpuls.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de buurt. Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Meer informatie

Downloads

Managementrapportage 2017 - Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Gehonoreerde projecten Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017

Managementrapportage 2016 - Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Managementrapportage 2015 - Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Gerelateerde programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website