Over dit programma

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de doorontwikkeling van MDT. Om MDT breed in de samenleving beschikbaar te maken, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. In februari 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten van start gegaan. Bekijk het volledige overzicht van projecten op de projectenpagina. Klik hiervoor op het menu rechts op 'projectenoverzicht per provincie'.

Subsidiemogelijkheden

Momenteel zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor lopende MDT-projecten.

MDT in actie voor Oekraïne
Projecten uit subsidieronde 3, 4a, 4b en 4c kunnen in deze ronde subsidie aanvragen voor activiteiten waarin jongeren zich inzetten voor de maatschappelijke effecten die zijn ontstaan door de situatie in Oekraïne. Dit gebeurt in kortlopende projecten, waarin jongeren in totaal 32 uur aan de slag gaan. Ook jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne mogen deelnemen. De deadline voor de subsidieaanvraag is donderdag 23 juni 2022, 14.00 uur.

Verlengingsregeling
De verlengingsregeling is opgezet voor projecten uit subsidieronde 4a en 4b, die voornemen hun project in subsidieronde 5a te continueren, maar die vanwege het uitstel van de subsidieronde (tijdelijk) stil komen te liggen. Door deze verlengingsregeling kunnen zij tot de start van het project in subsidieronde 5a hun activiteiten doorzetten en het opgebouwde netwerk in stand houden. Projecten die hiervoor in aanmerking komen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De deadline voor de subsidieaanvragen is 31 augustus 2022.

Aanvullende subsidieronde Impuls domeinoverstijgend werken en duurzame borging
Projecten uit subsidieronde 4c, lijn 2 (gemeentelijn) kunnen een eenmalige subsidie aanvragen om een daadkrachtige impuls te kunnen geven aan het domeinoverstijgend werken in de lokale situaties van de projecten en dit duurzaam te borgen in de gemeente. Projecten die hiervoor in aanmerking komen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De deadline voor de subsidieaanvragen is 24 mei 2022, 14.00 uur.

Subsidieronde 5a
Organisaties die al een MDT-project hebben lopen in subsidieronde 3, 4a, 4b of 4c kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de continuering van hun project. Ook  kunnen met deze subsidie regionale en lokale samenwerkingen worden versterkt en is er ruimte voor opschaling. De deadline voor deze subsidieronde is 30 juni 2022, 17.00 uur. Let op: deze subsidieronde wordt uitgevoerd door DUS-I. Meer informatie is te vinden op hun website.

Het is voor nieuwe organisaties niet mogelijk om in deze subsidieronde een eigen subsidieaanvraag in te dienen. Aansluiten bij een van de bestaande projecten is wel mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd of ga naar www.doemeemetmdt.nl (website voor jongeren) of naar www.organisaties.doemeemetmdt.nl (website voor professionals).

Bij vragen over uw subsidie bij ZonMw kunt u contact met ons team opnemen via amd@zonmw.nl. Heeft u een andere vraag over MDT? Neem dan contact op via dit contactformulier.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website