Over dit programma

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om MDT breed in de samenleving in te voeren, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen, is gekozen voor een uitrol van MDT in 3 fases. 

  • Fase 1: ontwerp MDT (2018/2019)
  • Fase 2: officiële start MDT (2020)
  • Fase 3: duurzame inrichting (2021)

Sinds september 2018 wordt er vanuit fase 1 in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 75 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020.

Vooraankondiging nieuwe subsidieoproep

De vooraankondiging van de subsidieoproep voor de tweede fase is inmiddels opengesteld. Let op, als u een subsidieaanvraag wilt indienen dient u uw aanvraag aan te melden voor 12 september 2019. Dat kunt u doen via dit formulier. Wilt u meer weten? U kunt zich nu aanmelden voor de informatiebijeenkomsten over deze subsidieronde op donderdag 29 augustus of woensdag 4 september. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website