Over dit programma

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om MDT breed in de samenleving in te voeren, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. In februari 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten gehonoreerd. Bekijk het volledige overzicht van projecten op de projectenpagina. Klik hiervoor op het menu rechts op 'projectenoverzicht per provincie'.

Subsidiemogelijkheden

Subsidieronde 4b

Subsidieronde 4b MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk staat momenteel open. Dit is de laatste mogelijkheid in 2020 om een subsidieaanvraag in te dienen. Voor deze subsidieoproep is een vooraanmelding verplicht. Helaas is de deadline hiervoor al verstreken. Wilt u toch deelnemen aan deze subsidieronde? Kijk dan of u zich kunt aansluiten bij één van de partnerschappen die de intentie hebben om in te dienen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is maandag 15 juni 12.00 uur.

Als u snel wilt weten of deze subsidieoproep wat voor u is, of als u een samenvatting van de oproep wilt lezen. Bekijk dan deze publicatie. Wilt u meer weten over de subsidieoproep of -procedure? Neem dan contact met ons op via amd@zonmw.nl of +31 70 349 52 45.

Partnerschappen

In deze subsidieronde kunnen aanvragen ingediend worden door partnerschappen. Heeft u interesse om aan te sluiten bij een partnerschap? Bekijk dan dit overzicht van partnerschappen (definitieve lijst) die de intentie hebben om in te dienen. Als er een interessante partner tussen zit, kunt u hiermee contact opnemen.

Adviestool

Wilt u, voordat u contact opneemt met een partnerschap, weten welke opties u heeft om uw eigen MDT-project vorm te geven? Gebruik dan de nieuwe adviestool. Hiermee wordt in 10 minuten inzichtelijk gemaakt welke keuzes er gemaakt moeten worden en welke mogelijkheden er zijn. De te maken keuzes worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en ervaringen van MDT-organisaties.

Aanvullende subsidieronde 4a

Deze subsidieronde stelt projecten uit subsidieronde 4a - MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk in de gelegenheid stelt om extra budget aan te vragen voor uitbreiding van hun partnerschap met nieuwe partners. Het extra budget stelt de projecten in de gelegenheid om meer jongeren (uit verschillende groepen) te bereiken, binnen andere regio’s aanbod te genereren, het lerend vermogen rondom de MDT te versterken en/of aanbod in andere sectoren/interessegebieden aan te kunnen bieden. De deadline voor de subsidieaanvraag is 7 september 2020 15.00 uur.

Denkt u dat u met uw organisatie bij kan dragen aan het uitbreiden van het MDT-netwerk?  Neem dan contact op met de projectleider van een van de projectleiders uit subsidieronde 4a. Een overzicht van deze projecten is te vinden op de pagina 'Gehonoreerde projecten per provincie' (zie in het menu rechts, kijk dan naar de projecten met ** achter de naam).

Hulpinitiatieven

MDT gaat, naast talentontwikkeling en ontmoeting, over iets doen voor een ander. Juist in een lastige periode als de coronacrisis waar we nu in zitten, kunnen de MDT-jongeren daarin van betekenis zijn. Daarom zijn alle MDT-projecten uitgenodigd om hulpinitiatieven op te starten, waarmee degenen in de maatschappij die het nu nodig geholpen kunnen worden. Een aanvraag indienen voor deze ronde is niet meer mogelijk. Toch benieuwd welke initiatieven er zijn? Bekijk ze dan op www.doemeemetmdt.nl/ook-dit-is-mdt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd of ga naar www.doemeemetmdt.nl.

Houd voor de laatste informatie over de subsidieoproep deze pagina in de gaten. Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn en/of meld u aan voor de nieuwsbrief Jeugd.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website