Over dit programma

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om MDT breed in de samenleving in te voeren, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. In februari 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten gehonoreerd. Bekijk het volledige overzicht van projecten op de projectenpagina. Klik hiervoor op het menu rechts op 'projectenoverzicht per provincie'.

Subsidiemogelijkheden

Momenteel staat de tweede aanvullende subsidieronde voor partnerschappen uit subsidieronde 4a open én de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT. Kunt u hier niet bij aansluiten? Bekijk dan de mogelijkheden van de adviestool.

Perspectief voor de jeugd met MDT

Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om hen in deze tijd te ondersteunen is de subsidieronde Perspectief voor de Jeugd met MDT opgezet. Vanuit deze subsidieronde kunnen gemeenten om maatschappelijke activiteiten organiseren voor jongeren, in samenwerking met MDT-organisaties. Wil je weten of deze subsidieronde wat voor jou is? Aan de hand van deze publicatie kan je dat snel bepalen. Je vindt ook een kort stappenplan voor de te doorlopen stappen én antwoord op de veelgestelde vragen.

Aanvullende subsidierondes

In de aanvullende subsidierondes kunnen de partnerschappen uit subsidieronde 4a en 4b extra budget aanvragen voor uitbreiding van hun partnerschap met nieuwe partners. Het extra budget stelt de projecten in de gelegenheid om meer jongeren (uit verschillende groepen) te bereiken, binnen andere regio’s aanbod te genereren, het lerend vermogen rondom de MDT te versterken en/of aanbod in andere sectoren/interessegebieden aan te kunnen bieden.

Momenteel staat de aanvullende subsidieronde voor partnerschappen uit subsidieronde 4a open. Meer informatie over deze subsidieoproep vindt u hier. De deadline voor het indienen van deze subsidieaanvraag (via de hoofdaanvrager) is op 9 februari 2021, 12.00 uur.

Over de aanvullende subsidieronde voor partnerschappen uit subsidieronde 4b volgt later ook meer informatie.

Denkt u dat u met uw organisatie bij kan dragen aan het uitbreiden van het MDT-netwerk? Neem dan contact op met de projectleider van een van de projectleiders uit subsidieronde 4a of 4b. Een overzicht van deze projecten is te vinden op de pagina 'Gehonoreerde projecten per provincie' (zie in het menu rechts, kijk dan naar de projecten uit ronde 4a met ** achter de naam of de projecten uit ronde 4b met *** achter de naam).

Subsidieronde 4c

Momenteel wordt er gesproken over subsidieronde 4c. De subsidieronde wordt in het eerste kwartaal van 2021 opengesteld. Partnerschappen kunnen dan een subsidieaanvraag indienen. Let op: de inhoud van deze subsidieoproep kan afwijken van subsidieronde 4a en 4b. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Adviestool

Wilt u weten welke opties u heeft om uw eigen MDT-project vorm te geven? Gebruik dan de nieuwe adviestool. Hiermee wordt in 10 minuten inzichtelijk gemaakt welke keuzes er gemaakt moeten worden en welke mogelijkheden er zijn. De te maken keuzes worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en ervaringen van MDT-organisaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd of ga naar www.doemeemetmdt.nl.

Houd voor de laatste informatie over de subsidieoproep deze pagina in de gaten. Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn en/of meld u aan voor de nieuwsbrief Jeugd.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website