Over dit programma

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd (MDT) invoeren. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Om MDT breed in de samenleving in te voeren, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen, is gekozen voor een uitrol van MDT in 3 fases. 

  • Fase 1: ontwerp MDT (2018/2019)
  • Fase 2: officiële start MDT (2020)
  • Fase 3: duurzame inrichting (2021)

Sinds september 2018 wordt er vanuit fase 1 in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. Bekijk het overzicht van de proeftuinen in deze folder.

Nieuwe subsidieoproep

De subsidieoproep voor de tweede fase is inmiddels opengesteld. Let op, u kunt zich voor subsidieronde 4a niet meer aanmelden. Houd voor subsidieronde 4b en 4c onze website in de gaten. U kunt vanaf 26 november uw vooraanmelding van subsidieronde 4b indienen. Wilt u meer weten over deze subsidieronde? Lees dan deze publicatie met tips voor het indienen van uw subsidieaanvraag. Ook kunt u hier de video's en presentaties van de informatiebijeenkomst nog terugkijken. 

Vooraanmeldingen partnerschappen 

In deze subsidieronde wordt gestuurd op het vormen van partnerschappen. In deze lijst vindt u een overzicht van de organisaties die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen. Als u denkt in een partnerschap wat te kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie. Let op, de lijst wordt regelmatig geüpdatet. Bovenstaande lijst is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2019. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website