Over dit programma

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de doorontwikkeling van MDT. Om MDT breed in de samenleving beschikbaar te maken, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. In februari 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten van start gegaan. Bekijk het volledige overzicht van projecten op de projectenpagina. Klik hiervoor op het menu rechts op 'projectenoverzicht per provincie'.

Subsidiemogelijkheden

Momenteel kunnen alleen projecten uit subsidieronde 4b een subsidieaanvraag indienen voor de uitbreiding van hun project. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiering in de toekomst?

Aanvullende subsidierondes
In de aanvullende subsidierondes kunnen de partnerschappen uit subsidieronde 4a en 4b extra budget aanvragen voor uitbreiding van hun partnerschap met nieuwe partners. Het extra budget stelt de projecten in de gelegenheid om meer jongeren te bereiken, door in de eigen regio een nieuwe groep jongeren aan te spreken en/of in een nieuwe regio aanbod op te zetten.

De aanvullende subsidierondes voor partnerschappen uit subsidieronde 4a zijn inmiddels gesloten. De aanvullende subsidieronde voor partnerschappen uit subsidieronde 4b staat momenteel open. De voorwaarden van deze subsidieronde vindt u in de subsidieoproep

Denkt u dat u met uw organisatie bij kan dragen aan het uitbreiden van het MDT-netwerk? Neem dan contact op met de projectleider van een van de projecten uit subsidieronde 4b. Een overzicht van deze projecten is te vinden op de pagina 'Gehonoreerde projecten per provincie' (zie in het menu rechts, kijk dan naar de projecten uit subsidieronde 4b met *** achter de naam).

Let op, anders dan bij subsidieronde 4a, hebben projecten uit subsidieronde 4b maar één mogelijkheid voor het indienen van een aanvullende subsidieaanvraag.

Adviestool
Wilt u weten welke opties u heeft om uw eigen MDT-project vorm te geven? Gebruik dan de nieuwe adviestool. Hiermee wordt in 10 minuten inzichtelijk gemaakt welke keuzes er gemaakt moeten worden en welke mogelijkheden er zijn. De te maken keuzes worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en ervaringen van MDT-organisaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd of ga naar www.doemeemetmdt.nl.

Houd voor de laatste informatie over de subsidieoproep deze pagina in de gaten. Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Volg dan ZonMw: Jeugd op LinkedIn en/of meld u aan voor de nieuwsbrief Jeugd.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website