Projecten

Diversity Skills Zoom-in!

Lopend (april 2020 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bijles Buddy's

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

#Boterkaaseneieren

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Old-School Arnhem

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren leren om als ‘kennisdetectives’ informatie te verzamelen. Dit doen ze door de levensverhalen van andere jongeren en van zorgvragers, zoals ouderen en mensen met een beperking, op te tekenen. Hierdoor ervaren jongeren hoe je meer kunt leren van mensen dan je verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld leren over modetrends van een buschauffeur of over beveiliging van een...

Bekijk dit project

'075' heroes

Lopend (april 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

#ookditisMDTopZuid

Lopend (april 2020 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mdt onderwijs

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Wat houdt het project in? Een MDT combineren met school, studie of een tussenjaar. Dat is het idee achter MDT Onderwijs. In kleine groepjes volgen deelnemers een MDT-traject van minimaal 80 uur, verspreid over een periode van maximaal 6 maanden. De MDT-reis kan verschillen per onderwijsinstelling, omdat ze zelf de precieze vorm van de MDT kiezen. Bij de ene school kan de MDT bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd: Jong+Oud=Goud

Lopend (mei 2020 - januari 2022)

Wat houdt het project in? Het samenbrengen van jongeren en kwetsbare ouderen zorgt voor mooie ontmoetingen én minder eenzaamheid onder ouderen. Zo’n drie uur per week komt een jongere bij de oudere op bezoek: om te wandelen, musea te bezoeken, voor computerles, om spelletjes te spelen, deel te nemen aan activiteiten in de buurt, of om samen te koken, thee te drinken en boodschappen te doen....

Bekijk dit project

YourCube

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Wat houdt het project in? Proeven, ontdekken, leren en ontmoeten; op hun eigen niveau en passend bij de persoonlijke interesses en doelen. Dat is het uitgangspunt van YourCube. Het MDT-traject is persoonlijk en flexibel, maar kent wel een vaste structuur. Na een kennismaking en intakegesprek worden de doelen vastgesteld en zoekt YourCube een geschikte ervaringsplek. Dit kan één vaste plek zijn,...

Bekijk dit project

The Karma Factory Revolution

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Wat houdt het project in? Na voorlichting op school krijgen de studenten een 3-delig keuzemenu. Bij optie 1, Project Karma, ontwikkelen ze een eigen project of sociale onderneming waarmee ze een maatschappelijke uitdaging aangaan. De 2e optie is Maatschappelijk Influencer: de studenten zetten zich individueel, op vrijwillige basis in voor een sociale onderneming of vrijwilligersorganisatie. Ten...

Bekijk dit project

FC Noaber/Jeugdvrijwilligerswerk

Lopend (maart 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Een Noaberdeal is als een pizza. Jongeren kiezen eerst de grootte van hun ‘pizza’: Brons (80 uur), Zilver (120 uur) of Goud (160 uur). Vervolgens kiezen ze de ‘bodem’, ‘saus’ en ‘toppings’: het werk dat ze gaan doen bij een (sport)vereniging, welzijnsinstelling, zorginstelling of een andere (maatschappelijke) organisatie. Zij kunnen daarbij kiezen uit Sport, Welzijn,...

Bekijk dit project

Corona helden van Overvecht

Lopend (mei 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Decacorona: Nieuwe Kunst aan de Maas

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jong Present 2.0

Lopend (mei 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Écht bijdragen aan de maatschappij. Dat doen de jongeren door mee te werken met Stichting Present, die een beweging op gang brengt waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present werkt met projecten, van praktisch, zoals het schoonmaken of opknappen van een kamer, tot sociaal, zoals het wandelen met eenzame ouderen. In een...

Bekijk dit project

WALHALLAb Corona initiatieven

Lopend (juni 2020 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Time 4 Your Future, helpt waar nodig.

Lopend (juni 2020 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

JuistnuMDT

Lopend (juni 2020 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Swom it up! challenge

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Operatie 'Vrijheiddschrijvers'

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Follow Your Dreams Online

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Community Heroes On the Move

Lopend (augustus 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mdt missie

Lopend (maart 2020 - juni 2022)

Wat houdt het project in? MDT Missie start met de Impact Bivak. Tijdens 3 dagen op een Defensielocatie doen de jongeren groepsopdrachten in avontuurlijke context, waarbij ze voor mentale en fysieke uitdagingen staan. Zo ontwikkelen ze militaire skills en bewustwording van het belang van vrede, veiligheid en vrijheid. Ook bereiden ze zich voor op hun persoonlijke sociale missie via een individueel...

Bekijk dit project

Next Level - Samen Sterk -

Lopend (mei 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Old-School Belbrigade

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bright Minds voor Covid-19

Lopend (mei 2020 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Real Social Next Level

Lopend (mei 2020 - augustus 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren krijgen de mogelijkheid om dromen (‘challenges’) waar te maken waar zij impact mee willen maken. In totaal volgen 25 jongeren per gemeente een kick-off-week met inspirerende sessies en motiverende gesprekken. Daarna start een periode van 6 maanden waarin de jongeren wekelijks bij elkaar komen en 2 tot 3 uur besteden aan het bedenken en creëren en vervolgens het...

Bekijk dit project

MDT op Zuid 2.0

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan aan de slag bij vrijwilligersorganisaties in hun eigen wijk of buurt. Er wordt onder andere samengewerkt met organisaties en instellingen waar de jongeren uit zichzelf al komen, zoals voetbalclubs, sport- en boksscholen en religieuze instellingen. Zo ontstaat een flexibel aanbod op basis van de interesses en leerbehoeften van de jongeren. Wat een deelnemer...

Bekijk dit project

Jongerenambassadeurs

Lopend (mei 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? De deelnemers worden Jongerenambassadeurs bij bijvoorbeeld een ministerie, dierenasiel of museum. Met de vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de starttraining, gaan ze in duo’s of in een jongerenpanel voor enkele maanden aan de slag bij een organisatie om onder andere feedback te geven en ideeën te delen. Dit naar aanleiding van de vraag van de organisatie,...

Bekijk dit project

Jong&Meer 2.0

Lopend (april 2020 - juli 2022)

Wat houdt het project in? In 2018 is op 5 locaties in Gelderland gestart met Jong&Meer: een proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd. Jongerenteams gaan eerst in hun eigen gemeente op zoek naar maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld het verduurzamen van een school. Hier gaan ze samen met andere enthousiaste jongeren mee aan de slag. Er bleek behoefte aan kaders en een vaste methodiek....

Bekijk dit project

Ik ben P.A. 2.0 - Jongeren met een beperking en maatschappelijk participeren

Lopend (mei 2020 - augustus 2022)

Wat houdt het project in? Dit project is een opschaling van het programma ‘Ik ben P.A.’ (Professional Assistant). In het project werken jongeren met een beperking samen met jongeren zonder beperking aan een maatschappelijk doel. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor een sport- of cultuurvereniging, school, kinderopvang of ouderenzorginstelling. Deelnemers starten met een training, waarbij het...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Time 4 Your Future biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij wat zij leuk vinden. Deelnemers starten eerst met een ‘skillstraining’ van vier bijeenkomsten. Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en leren meer over competenties die je moet hebben als vrijwilliger of werknemer, zoals samenwerken en organiseren. Als vrijwilliger gaan zij daarna...

Bekijk dit project

Ik ben PA

Lopend (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking gaan samen met jongeren zonder beperking als vrijwilliger aan de slag voor bijvoorbeeld een sportclub, de plaatselijke scouting of een theater. Eerst krijgen de deelnemers een training van zeven bijeenkomsten, waarin zij vaardigheden leren zoals presenteren, omgaan met tegenslagen, plannen, samenwerken en overleggen. Na de training kiezen de...

Bekijk dit project

Be Smart

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Een afspraak maken bij het gemeentehuis, internetbankieren of contact opnemen met de Belastingdienst: dit moet allemaal online. Dat is vaak lastig voor migrantenouderen, wiens digitale vaardigheden sterk achterblijven. Tijdens Be Smart maken jongeren met een niet-Westerse achtergrond migrantenouderen door middel van een smart-cursus wegwijs op de laptop, tablet of...

Bekijk dit project

School des Levens

Lopend (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Organiseer maatschappelijke projecten met basisschoolkinderen, helemaal op jouw manier. Dat vraagt de School des Levens van alle gemotiveerde jongeren uit de Schilderswijk. Deelnemers volgen eerst inspiratiesessies en trainingen, gaan naar projectbijeenkomsten en krijgen een-op-een begeleiding. Allemaal op basis van eigen behoeftes en rond thema’s als zelfbeeld, religie...

Bekijk dit project

Future

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren solliciteren, onder begeleiding, in de startweek op een functie bij een gastorganisatie. Deze gastorganisaties vallen binnen 4 programmalijnen: energietransitie voor inwoners met een smalle beurs; zorg, ICT en domotica; vrijetijdseconomie en het zijn van een taalmaatje. Daarnaast leren jongeren in het vormingsprogramma certificeerbare vaardigheden, zoals EHBO...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd in de Sport

Lopend (oktober 2019 - april 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan als vrijwilliger werken bij een sportvereniging (aangesloten bij een van de bonden). Wie al weet wat hij/zij wil leren en doen, stelt een plan op voor het bereiken van deze doelen. Wie dat nog niet zo goed weet mag verschillende rollen gaan vervullen binnen een vereniging, bijvoorbeeld die van trainer, projectmedewerker of barmedewerker. De jongeren worden...

Bekijk dit project

Time of Your Life

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Wat houdt het project in? Bij start van het MDT-traject worden – samen met de MDT-coach – de wensen, dromen en doelen van de jongeren geïnventariseerd. Ook de werkplek, verwachte intensiteit en duur van de begeleiding wordt samen bepaald. Bijvoorbeeld: een thuiszitter helpt op een sportschool beperkte kinderen. Of: een jongere in een Justitiële Instelling gaat aan de slag als ervaringsdeskundige...

Bekijk dit project

Futureproof - MDT sociaal ondernemerschap

Lopend (april 2020 - april 2022)

Wat houdt het project in? De plastic soep aanpakken, het lerarentekort verhelpen of activiteiten in de straat organiseren. In Futureproof draait het om op ondernemende wijze impact maken, oftewel sociaal ondernemen. En dit met eigen talent en intrinsieke motivatie als drijfveren. Er zijn 3 verschillende programma’s voor 3 groepen jongeren. Elk programma kent een eigen invulling, maar de basis is...

Bekijk dit project

Next Up, Young Positive Projects

Lopend (maart 2020 - maart 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren ontwikkelen zich in 12 weken in de richting die ze zelf kiezen: Discover Yourself, Develop Yourself of Do It Yourself. In Discover Yourself ligt de focus op het ontdekken van het eigen talent, in Develop Yourself op het werken aan beroepsgerichte vaardigheden en ‘life skills’ en in Do It Yourself op het uitvoeren van een eigen idee. Op iedere route leren de...

Bekijk dit project

Urban Talentz 2.0

Lopend (mei 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Urban Talentz 2.0 (UT 2.0) is een multicultureel platform dat jongeren MDT-plekken aanbiedt die passen bij hun (leer)behoefte en beschikbare tijd. Voordat de deelnemers aan de slag gaan bij een MDT-plek naar keuze, nemen zij eerst deel aan een persoonlijk en intensief trainingstraject dat focust op talentontwikkeling. Dit traject begint met een aantal...

Bekijk dit project

Realisten Academie 2.0

Lopend (februari 2020 - februari 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking zetten hun ervaringsdeskundigheid in om de Nederlandse maatschappij inclusiever te maken. Ze worden opgeleid tot Realisten: jongeren met een beperking die weten wat ze wel én niet kunnen en die anderen hierover vertellen. Als Realist geeft een jongere gemiddeld 4 pitches aan bedrijven, organisaties of instellingen over hoe het is om te leven,...

Bekijk dit project

Meer Young Leaders op de Kaart

Lopend (februari 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Het Young Leaders programma stimuleert deelnemende jongeren in de ontwikkeling van hun kwaliteiten, en hoe zij deze kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun omgeving. Jongeren volgen een groepstraining en bedenken als onderdeel daarvan 2 of meer sociale activiteiten die zij graag willen uitvoeren. Dit kan van alles zijn: van een sporttoernooi tot een bingo-middag...

Bekijk dit project

Make a Difference Today

Lopend (april 2020 - april 2022)

Wat houdt het project in? Op basis van ervaringen in een eerdere proeftuin, is gekozen voor een duidelijk gekaderd traject. Elke jongere die zich aanmeldt, krijgt een intake met een talentenscan. Op basis van die scan kunnen jongeren kiezen voor een vrijwilligerstaak: 1-op-1 begeleiding van een andere jongere of deelname aan een project. In het 1e geval wordt de jongere gekoppeld aan een...

Bekijk dit project

Jong geleerd is jong gedaan

Lopend (maart 2020 - juli 2022)

Wat houdt het project in? Deelnemers gaan werken aan een gelukkiger Nederland. Dit doen ze door een project van HOPE XXL uit te voeren, óf een zelf bedacht project. Ze kunnen bijvoorbeeld artikelen schrijven voor de plaatselijke krant of contact zoeken met eenzame mensen. De bedoeling is om samen te werken met of zich in te zetten voor andere generaties, kwetsbare jongeren, en mensen met fysieke,...

Bekijk dit project

Grensverleggers

Lopend (maart 2020 - juni 2022)

Wat houdt het project in? (Jongeren)organisaties door heel Nederland worden toegerust om zelf jongeren te begeleiden in de MDT-trajecten. Voor de invulling van die trajecten volgen de deelnemers 4 centraal georganiseerde trainingen met een focus op burgerschapsthema’s (zoals diversiteit en inclusie). Met deze input gaan ze lokaal aan de slag met het organiseren van een buurtfestival dat aansluit...

Bekijk dit project

Young Impact MDT

Lopend (februari 2019 - februari 2021)

Wat houdt het project in? Via het onderwijs worden praktisch opgeleide jongeren en kwetsbare jongeren geworven. Zij bepalen zelf voor wie en hoe ze zich willen inzetten en voeren hun project alleen of met een groepje uit. Een voorbeeld van zo’n project is de organisatie van een expositie van werken van kunstenaars met psychische klachten, om het stigma te doorbreken. De jongeren worden in hun...

Bekijk dit project

Rotterdamse Helden 2.0

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Wat houdt het project in? Wie meedoet aan dit project, wordt een Rotterdamse Held. Jongeren hebben eerst een kennismakingsgesprek met UVV, die de jongeren werft via scholen, jongerenorganisaties, campagnes en social media. Op basis van interesses, wensen en tijd kiest de jongere een MDT-plek. Jongeren kunnen kiezen uit meer dan 350 verschillende MDT-plekken zoals de Voedselbank, een taalproject,...

Bekijk dit project

The Dream Challenge

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren die van waarde willen zijn voor hun omgeving, gaan samen met een buddy aan de slag met een eigen droom met maatschappelijke impact. Dit kan van alles zijn: van een pannenkoekenfeest voor ouderen tot een integratiefeest in een nieuwe wijk. Samen met een DreamCoach delen zij deze droom op in kleinere, haalbare doelen. De DreamCoach helpt ook bij het opzetten van...

Bekijk dit project

Verder MET jongeren in N.O. Brabant

Lopend (mei 2020 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Een project opzetten, een activiteit organiseren of meelopen bij een organisatie. Er is van alles mogelijk in dit project. Zolang er maar een persoonlijk en maatschappelijk belang is en er 80 uur wordt deelgenomen in een halfjaar. Op basis van de eigen interesses bepaalt de jongere zelf hoe de MDT eruit komt te zien. En welke plek er wordt gekozen, bijvoorbeeld een...

Bekijk dit project

Vrijwillig Traineeship 2.0

Lopend (april 2020 - april 2022)

Wat houdt het project in? Bij Vrijwillig Traineeship 1.0 (VT 1.0) gingen jongeren een halfjaar bij 3 maatschappelijke organisaties aan de slag. In Vrijwillig Traineeship 2.0 (VT 2.0) wordt de methodiek doorontwikkeld en het project uitgerold naar 8 regio’s verspreid over het land. Wederom gaan de deelnemers 3 keer 2 maanden als trainee werken voor een organisatie naar keuze. Bijvoorbeeld voor...

Bekijk dit project

Follow Your Dreams

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Door in een groep stage te lopen bij een – zelf gekozen! – maatschappelijke organisatie, leren deelnemers over het volwassen leven, werk en geld. En natuurlijk over de wereld van de stageplek, in bijvoorbeeld de sport-, cultuur- of natuursector. In de groep praten de jongeren wekelijks over hun onzekerheden, geleerde lessen en persoonlijke doelen. De groepscoach die...

Bekijk dit project

Sprint

Lopend (maart 2019 - mei 2020)

Wat houdt het project in? Deelnemers draaien 4 maanden mee in 2 zelfgekozen landelijke jongerenorganisaties die zich bezighouden met thema’s als onderwijs, seksualiteit, werk en klimaatverandering. De jongeren maken deel uit van het team van de organisatie en doen daar van alles. Bijvoorbeeld thema’s agenderen bij de politiek, acties opzetten en voorlichting geven. Naast goede begeleiding bij de...

Bekijk dit project

Local Heroes

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren leren hun belangrijke plek in de maatschappij kennen en durven deze in te nemen. Zij volgen 10 weken een Young Leaderstraining waarin zij leren leiderschap te nemen over hun eigen leven en hun omgeving. De training gaat over verschillende onderwerpen, zoals samenwerken, groepsdruk en organiseren. Iedere training start met een gezamenlijke maaltijd. Na de...

Bekijk dit project

FASTforward (FAST = Futureproof Advice on Social Themes)

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Hoe kunnen maatschappelijke organisaties jongeren bereiken? Dat weten de jongeren zelf het best en daar gaan ze deze organisaties tijdens FASTforward in adviseren. Het Filmhuis bijvoorbeeld wordt alleen bezocht door volwassenen. Een jongere kan Het Filmhuis helpen om te bedenken wat er moet gebeuren aan het filmaanbod en de PR om meer jongeren te trekken. Om een goed...

Bekijk dit project

BAAS (oude naam: Maatschappelijke Diensttijd)

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren maken kennis met de MDT via een festival (Utrecht) of speeddating event (Vijfheerenlanden). In de oriëntatieperiode gaan de 8 groepen bestaande uit 15 jongeren o.a. samen een maatschappelijk project ontwikkelen en uitvoeren en bij uiteenlopende bedrijven achter de schermen kijken. De jongeren krijgen een professionele coach die hen begeleidt. Ook krijgen zij een...

Bekijk dit project

The Next Chapter (Oude naam: Maatschappelijke Diensttijd in Dordt)

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? De na de intake gevormde groepen worden in de oriëntatieperiode een hecht team door o.a. gezamenlijke trainingen en sport. In groepen en individueel leren de jongeren vaardigheden, zoals weerbaar zijn en omgaan met prestatiedruk. Tegelijkertijd ontdekken ze hun talenten, bijvoorbeeld muziek maken. Ook kunnen ze voor hen relevante diploma's behalen. Denk aan EHBO en VCA....

Bekijk dit project

Maatschappelijke diensttijd Rotterdam Glow Up

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? De eerste weken zijn er snuffelactiviteiten bij diverse organisaties. De jongeren organiseren groepsactiviteiten zoals koken met vluchtelingen. Vervolgens zetten de jongeren zich in bij een maatschappelijk project naar keuze. Er is ook de optie om maatje te worden door iets kleins of regelmatigs te doen voor iemand anders. Het hele traject volgen de jongeren trainingen...

Bekijk dit project

Mdt 026

Lopend (oktober 2019 - april 2022)

Wat houdt het project in? In 78 dagen beleef je de tijd van je leven! Daarvoor staat het MDT-project van de gemeente Arnhem. In een groep van 20 jongeren van heel verschillende achtergronden gaan 140 jongeren maatschappelijk meedoen in Arnhem door individueel en samen een bijdrage te leveren, te leren van elkaar en van de stad. Jongeren volgen in dit project een EHBO-cursus en een TINO-training,...

Bekijk dit project

MDT @Noord Fryslân "Zoek het uit!"

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? De jongeren leren in een groep de eigen regio beter kennen, ervaren en benutten mogelijkheden en kansen, ontdekken hun talenten en ondervinden wat ze daarmee kunnen betekenen in hun eigen regio. De jongeren gaan aan de slag voor een gastorganisatie met impact in de regio, zoals Vluchtelingenwerk, een zorgorganisatie of een bedrijf dat vooroploopt in duurzaamheid. Zij...

Bekijk dit project

Mdt amsterdam

Lopend (september 2019 - september 2021)

Wat houdt het project in? De MDT Amsterdam valt onder de bestaande Jongeren Informatie Punten (JIP) en Jongeren Service Punten (JSP). Vanuit de JIP en JSP zetten de jongeren zich 6 maanden lang 20 uur per week in voor een gematchte gastorganisatie, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg of cultuur en media. Daarnaast nemen ze 16 dagdelen deel aan een trainings- en vormingsprogramma met...

Bekijk dit project

MDT in Breda en Zundert

Lopend (oktober 2019 - januari 2022)

Wat houdt het project in? 13 groepen van 15 jongeren zetten zich 6 maanden voor 20 tot 28 uur per week in bij gastorganisaties en tijdens gezamelijke bijeenkomsten. Hierbij zullen zij sociale-, werknemers- en communicatie vaardigheden verwerven. De jongeren krijgen naast professionele begeleiding een leeftijdsgenoot als buddy. Dit zijn stagiair(e)s van mbo- en hbo-opleidingen Sociaal Pedagogisch...

Bekijk dit project

Mee Doen voor je Talent - Gouden Kans Project

Lopend (oktober 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Een startweek vol sport en spel zorgt voor een band tussen de deelnemers. Een uitgebreide intake leidt vervolgens tot een passend aanbod van trainingen en workshops, o.a. over maatschappelijk ondernemen en voor de persoonlijke groei. Op basis van speeddates met maatschappelijke organisaties en bedrijven kiezen de jongeren een MDT-plek, bijvoorbeeld een maatschappelijke...

Bekijk dit project

Jongeren voor mekaar in Rotterdam

Lopend (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Jonge Rotterdammers helpen jonge statushouders op weg en begeleiden hen bij het ondernemen van verschillende activiteiten. De manieren waarop kunnen heel verschillend zijn. Jongeren organiseren bijvoorbeeld leuke uitjes voor kinderen, denk hierbij aan een voorleesmiddag. Maar ze kunnen ook helpen bij het leren van de taal door als maatje samen dingen te ondernemen of...

Bekijk dit project

Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren

Lopend (maart 2019 - april 2021)

Wat houdt het project in? Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. SportDrenthe werft jongeren die zich bezig gaan houden met verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. Van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot het geven van trainingen aan jonge sporters. SportDrenthe wil met dit project...

Bekijk dit project

Start Academy begint bij jezelf

Lopend (februari 2019 - augustus 2020)

Wat houdt het project in? Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dat zijn de vragen die de Start Academy centraal stelt, met als doel jongeren binnen 18 weken een studiekeuze te laten maken die écht bij ze past. Op basis van persoonlijke voorkeuren en de uitkomst van een studiekeuzegesprek gaan de jongeren 3 van de in totaal 10 domeinen van studies verder onderzoeken. Dit doen ze door binnen elk...

Bekijk dit project

Realisten academie

Lopend (augustus 2018 - oktober 2019)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking hebben vaak een klein (professioneel) netwerk, missen werknemerskwaliteiten en hebben speciale begeleiding nodig tijdens werk, stages of MDT. Als deze begeleiding ontbreekt, is de kans groot dat relatief weinig jongeren met een beperking de MDT aandurven en afmaken. Terwijl ze er juist veel baat bij kunnen hebben. CNV Jongeren brengt hier...

Bekijk dit project

The Real Social

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in?  Sportief type, mensen-mens of juist passie voor cultuur, natuur of techniek? En hoeveel tijd wil je besteden aan het project? Flextuin biedt jongeren veel keuzevrijheid, zodat de MDT een leuke ervaring wordt. De Young Potentials kunnen computerlessen geven aan ouderen, sportevenementen organiseren of een proefjeslab voor kinderen begeleiden. Ze sluiten vaak aan bij...

Bekijk dit project

Feyenoord brengt mensen in beweging!

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? De Feyenoord Foundation benut de ontwikkeling van Feyenoord City om zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost te geven via de maatschappelijke diensttijd. De stichting start ‘Feyenoord Hubs’ in verschillende wijken. Deelnemers draaien als coach mee in een hub in hun eigen wijk en geven o.a. sportlessen, werktrainingen en voorlichting aan kinderen. Hun coaching gaat...

Bekijk dit project

Become a local hero

Lopend (september 2018 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? In Flevoland gaan drie gemeenten samen experimenteren met de maatschappelijke diensttijd. Deze gemeenten hebben al ruime ervaring met het begeleiden en matchen van jongeren naar vrijwilligerswerk. Deze proeftuin sluit aan bij de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Veel jongeren geven aan dat zij op dit gebied praktijkervaring missen. De maatschappelijke diensttijd is bij...

Bekijk dit project

Youngsterdam

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren komen in actie voor een ander, vanuit hun eigen ideeën en talenten. Dat staat centraal bij Youngsterdam. Ze werken samen, verkennen hun eigen mogelijkheden en brengen die in de praktijk. Aan de hand van een wervende game gaan jongeren eerst op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam. Vervolgens kunnen ze...

Bekijk dit project

Young Leaders Uit de Buurt. Experimenteren met maatschappelijke dienstbaarheid voor buurtjeugd.

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen...

Bekijk dit project

Speelambassadeurs gezocht!

Lopend (september 2018 - september 2020)

Wat houdt het project in? Buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Jantje Beton leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’. Ze leren speelactiviteiten begeleiden in speeltuinen, tijdens vakantieperiodes. Het trainingsmodel is een groeimodel en bevat drie trainingen: speelambassadeur, senior speelambassadeur en hoofd speelambassadeur. In dit project starten de jongeren...

Bekijk dit project

Jong en meer/Gelders Talent

Lopend (augustus 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Tijdens deze proeftuin worden in vijf Gelderse gemeenten jongerenteams opgezet. Zij vormen samen zelfsturende teams die invulling gaan geven aan de maatschappelijke diensttijd in hun gemeente. Professionals van Kuseemaleiden hen op. Elk team activeert 50 jongeren om mee te doen aan de MDT. Ieder jongerenteam begint met het opstellen van een plan van aanpak. Onder...

Bekijk dit project

Events4all

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? B-Challenged maakt jongeren enthousiast voor het organiseren van en werken op evenementen. Het programma van Events4all kent drie modules: Evenementenpraktijkschool, Festivalcollege en Crew academie. Deze modules bevatten bijvoorbeeld trainingen op het gebied van samenwerking en festivalproductie. Ook gaan jongeren helpen op de meest uiteenlopende evenementen en krijgen...

Bekijk dit project

We Are.In Charge

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? 150 jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond ondernemen maatschappelijke activiteiten bij o.a. zorginstellingen, sportverenigingen en wijkteams. Tijdens een kick-off event worden jongeren geïnspireerd door andere jongeren die zich al inzetten voor deze organisaties. Na dit event schrijven deelnemers zich in...

Bekijk dit project

Your Move

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Your Move geeft honderd jongeren de mogelijkheid om het leven van andere doelgroepen ‘up te spicen’. Ze gebruiken hun interesses en talenten om een activiteit van maatschappelijke waarde op te zetten. De doelgroep waar ze de activiteit voor opzetten moet een andere zijn dan de doelgroep waar zij zelf toe behoren. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het opnemen...

Bekijk dit project

Pro/Social

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren uit verschillende landen – minstens de helft statushouders – zetten hun talent in voor hun eigen buurt. Dit doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. De projecten worden vormgegeven naar aanleiding van de talenten van de jongeren. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een groenere buurt, helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets anders om de buurt...

Bekijk dit project

Onzichtbare helden

Lopend (maart 2019 - november 2020)

Wat houdt het project in? Stichting Dedicon maakt informatie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, bijvoorbeeld door middel van voelbare tekeningen en braille boeken. Het project Onzichtbare Helden is geschikt voor jongeren met en zonder visuele beperking. De deelnemers vormen de jongerenbeweging binnen Dedicon. Deze beweging is zelf verantwoordelijk voor alles wat komt kijken bij het...

Bekijk dit project

Groen Traineeship

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Bomen zagen, een campagne bedenken om plasticgebruik te verminderen of op een festival vertellen hoe leuk en belangrijk natuur en milieu zijn. Tijdens een Groen Traineeship werken deelnemers in een groep van tien aan een project bij een groene organisatie, zoals Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Landschappen of Natuurmonumenten. De samenwerking met deze organisaties...

Bekijk dit project

IMCoach

Lopend (februari 2019 - februari 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren coachen tijdens hun maatschappelijke diensttijd leerlingen van de IMC Weekendschool, waar gemotiveerde kinderen leren om vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes te maken voor hun toekomst. De jonge coaches kiezen zelf wat ze gaan doen. Ze begeleiden bijvoorbeeld leerlingen tijdens de lessen, geven zelf les of helpen met huiswerk. Maar ze kunnen ook...

Bekijk dit project

Music Moves

Lopend (januari 2019 - december 2019)

Wat houdt het project in? In dit project staat de verbindende kracht van muziek centraal. Meedoen kan in verschillende rollen. Coaches krijgen een 8-delige training over o.a. omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap en presentatievaardigheden. Vervolgens bereiden zij, samen met een kwetsbare doelgroep, muzikale vrijwilligersactiviteiten voor (‘Music Moves’). Bijvoorbeeld dansen met...

Bekijk dit project

Heroes Keep The Heart Beat Going: verpleegkundigen in opleiding en sportdocenten in opleiding geven reanimatie-trainingen in het voortgezet onderwijs

Lopend (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, stijgt flink als omstanders starten met reanimeren. Het zou daarom goed zijn als iedere burger leert reanimeren, bij voorkeur al in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit project krijgen mbo- en hbo-studenten in opleiding tot sportdocent en mbo- en hbo-studenten verpleegkunde een opleiding tot reanimatie-instructeur....

Bekijk dit project

Greenbase

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Zo’n honderd jongeren bouwen samen met betrokken PO-leerlingen hun schoolplein om tot een ‘GreenBase’: een duurzame, leuke plek voor kinderen. De een wordt projectmanager, de ander houdt sessies met eindgebruikers en weer een ander gaat bouwen. Ruim 30 vrijwilligers, van lassers, houtbewerkers en (grafisch) ontwerpers tot biologen en orthopedagogen, geven praktische...

Bekijk dit project

100 % Diversity Skills

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Het project 100 % Diversity Skills gaat over ontmoeting en de kracht van ‘het verhaal’. Jonge statushouders brengen verhalen van kwetsbare mensen in Nederland in beeld. Ze verlenen een dienst aan verschillende kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen en gaan daarna met deze mensen in gesprek. Het kan gaan om hulp bij boodschappenservice, computerhulp of een sociale...

Bekijk dit project

' t Stationnetje - stappen naar maatschappelijke impact - Ruimte en kansen voor jongeren.

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Projectmedewerkers van ’t Stationnetje maken samen met de jongeren een programma van 12 weken met diverse activiteiten waardoor zij op verkenning gaan naar hun eigen kansen en talenten. Dit vindt plaats in een eigen ‘vrijplaats’, namelijk het leegstaand stationsgebouw in Hurdegaryp. Een gebouw zonder een bepaalde (negatieve) connotatie, dat goed bereikbaar is en dat op...

Bekijk dit project

Dwars

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? DWARS activeert jongeren die elkaar normaal niet tegenkomen, van verschillende religieuze en culturele achtergronden en jongeren die dakloos zijn, om in gemengde groepen 5 activiteiten op allerlei werkterreinen te organiseren. Zo ontstaan verrassende dwarsverbanden. De jongeren bepalen zelf welke activiteiten zij uitvoeren. Van meelopen op de redactie van een mediazender...

Bekijk dit project

De Nieuwe Verbinders

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Bij De Nieuwe Verbinders leren jongeren omgaan met maatschappelijke tegenstellingen, en een leidende rol te spelen in de oplossing. Praktijkdeel 1 is voor alle deelnemers hetzelfde: op scholen in hun eigen stad als jong rolmodel in gesprek gaan over o.a. discriminatie. Ze leren kinderen hoe ze hun eigen mening kunnen onderbouwen, hoe ze kritisch kunnen nadenken over...

Bekijk dit project

AFriend4AFriend

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Nederlandse jongeren (maatjes) en jonge statushouders doen samen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis. Ook gaan ze samen activiteiten ondernemen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of spreken ergens af om een biertje te drinken. Dit maakt integreren in de Nederlandse samenleving een stukje makkelijker. Het maatje leert iets over de wereld van de...

Bekijk dit project

Fair Future Generators

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren zetten zich in voor een duurzaam Nederland door mee te werken aan een project van een milieuorganisatie. Nadat ze solliciteren, gaan ze onder begeleiding op zoek naar een passend project. Deelnemers kunnen een maand lang minstens 1 dag per week meewerken, óf 6 maanden 1 of 2 dagen per week. Ze bereiden bijvoorbeeld het klimaatfestival van Milieudefensie voor of...

Bekijk dit project

Verbeeldingslab de Fighter: Jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking met verbeelding betrokken

Lopend (maart 2019 - juli 2021)

Wat houdt het project in? Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen, en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Een ‘lab’ – de werkgroep waar de jongeren in werken – duurt ongeveer 10 dagdelen. Daarin zijn de deelnemers druk met het voorbereiden van een productie of...

Bekijk dit project

Urban Talentz Stichting het Kandidatennetwerk

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Tijdens het Urban Talentz project gaan kwetsbare jongeren als vrijwilliger aan de slag. Ze worden gekoppeld aan organisaties uit verschillende sectoren: duurzaamheid, media of welzijn bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van computerles aan statushouders. Daarbij geldt dat de focus ligt op de interesses en beweegredenen van de...

Bekijk dit project

Jong&politiek

Lopend (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren zijn de politici en bestuurders van de toekomst. Maar veel jongeren zien politiek als een saai onderwerp. Het staat ver van ze af en ‘er verandert toch niets’. Binnen JONG&politiek vervullen jongeren de maatschappelijke diensttijd binnen een (op te zetten) jongerenafdeling van een lokale politieke partij. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren wél een...

Bekijk dit project

Wereldmeiden

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Stel: je moest als jonge vrouw je land verlaten en woont nu in Nederland. Je kent je nieuwe omgeving, de taal en de mensen nog niet en voelt je alleen. Dit project helpt door deze meiden te laten sporten, onder begeleiding van meiden die al langer in Nederland zijn en meiden die lid zijn van een sportvereniging. Na een kennismaking met verschillende sporten schrijft...

Bekijk dit project

Wake up your mind!

Lopend (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? De deelnemende jongeren van Wake up your mind! zijn Goal-diggers. Ze gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een bijdrage aan de maatschappij leveren. De groep deelnemers bestaat uit 120 jonge statushouders en Nederlandse jongeren. Zij creëren zelf hun eigen project. Dit vraagt om creatieve input en ondernemerschap. De cursussen die ze tijdens het project kunnen...

Bekijk dit project

Beeldbrengers

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Bij Beeldbrengers maken jongeren wekelijks televisie over alles wat met ‘samenleven’ in de regio Nijmegen te maken heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld een kookprogramma maken met jongeren uit verschillende culturen. Of ze maken een serie van portretten over vluchtelingen die nu in de regio Nijmegen wonen. De deelnemers bezoeken een groot aantal maatschappelijke organisaties en...

Bekijk dit project

MDT op Zuid; Talent is your currency

Lopend (februari 2019 - november 2020)

Wat houdt het project in? MDT op Zuid biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deelnemers stappen in op laagdrempelige (bestaande) projecten, gerund door kleinschalige organisaties in de wijken van Rotterdam-Zuid. De projecten waar de deelnemers op in kunnen stromen zijn gericht op versterken, inspireren en het verbinden van jongeren met hun stad, met elkaar én met zichzelf. Zo is...

Bekijk dit project

Jong en Creatief Assistent

Lopend (februari 2019 - augustus 2020)

Wat houdt het project in? Bij reuma denk je al snel aan ouderen, maar er zijn ook veel jongeren met deze ziekte. Reuma heeft veel invloed op hun leven: ze kunnen door de ziekte bijvoorbeeld hun studie niet afmaken of hebben moeite met het vinden en behouden van werk. Tijdens dit project gaan jongeren patiëntenorganisaties helpen bij hun communicatie-activiteiten, gericht op jongeren. Deze...

Bekijk dit project

Launch Your Future (Oude naam: Culturele Carrousel)

Lopend (februari 2019 - maart 2021)

Wat houdt het project in? Culturele Carroussel bestaat uit een groeps- en individueel traject. Het groepstraject "Launch your Future" biedt kwetsbare jongeren  (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en jonge statushouders) een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuur project. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen en worden daarbij begeleid door...

Bekijk dit project

The Karma Factory

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Hoe krijg je studenten actief als vrijwilliger? Door een spelelement in te bouwen, door hen te belonen én goed te begeleiden. Dat is het idee achter het programma The Karma Factory. Samen met een peer coach, zelf ook een jongere, bepalen deelnemers eerst op basis van hun talenten en interesses waar zij aan de slag willen gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een sporttoernooi...

Bekijk dit project

Fix

Lopend (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Maatwerk en keuzevrijheid; dat zijn de uitgangspunten van de proeftuin Fix. De ambitie is om 750 jongeren te koppelen aan een van de tientallen betrokken organisaties. Het vrijwilligerswerk varieert van ondersteuning op festivals, kinderoppas, het organiseren van sportactiviteiten tot samen koken/eten. Via een online platform, een matching-app en spreekuren kunnen...

Bekijk dit project

Old-School Arnhem

Lopend (september 2018 - november 2019)

Wat houdt het project in? Met Old-School Arnhem krijgen jongeren de kans om te oefenen met het verzamelen van informatie die niet voor de hand ligt. Ze kruipen in de rol van ‘kennisdetectives’ en gaan in gesprek met ouderen bij woonzorgcentrum Vreedenhoff, om zo hun levensverhalen te ‘ontcijferen’. In totaal doen 100 jongeren en 100 ouderen mee. De jongeren worden gekoppeld aan een oudere, van...

Bekijk dit project

Impacter Zwolle

Lopend (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Het plan? Vijf coaches in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar krijgen een opleiding, waarna ze een betaalde junior functie krijgen voor tussen de 10 en 32 uur in de week. Deze coaches gaan actief op zoek naar...

Bekijk dit project

Jong Present

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Present brengt mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. De stichting wil daarin meer jongeren betrekken door ze de mogelijkheid te bieden trainee, deelnemer of projectvrijwilliger te worden bij een van de 33 lokale Presentstichtingen. Trainees doen drie tot twaalf maanden mee aan een opleidingsprogramma naar keuze (Leiderschap, Manager of...

Bekijk dit project

Jong Platteland

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren helpen om hun maatschappelijke diensttijd zó in te vullen dat zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Dat is het doel van dit project. De dorps- en jongerenorganisaties die samenwerken binnen dit project zoeken de jonge mensen in het dorp op en gaan met ze in gesprek. Waar ben jij goed in? Wat zou jij graag anders zien...

Bekijk dit project

Zin in YMCA

Lopend (augustus 2018 - december 2020)

Wat houdt het project in? YMCA heeft al gewerkt met een ‘traineeship’ voor jongeren op bestuurlijk en beleidsniveau. Dit bleek te star, daarom wordt dit concept voor de MDT verbreed en verdiept. Jongeren kunnen nu ook kiezen voor taken bij de YMCA op uitvoeringsniveau. Aan flexibiliteit ontbreekt het niet meer, de jongeren mogen zelf kiezen of ze in groepjes of individueel taken oppakken, en voor...

Bekijk dit project

Boer Bistro

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan diners organiseren bij de boer op het erf. Per diner vormen vijf jongeren het kernteam van de organisatie. Zij zetten zich vier maanden lang in om voor 25 mensen een diner met lokale producten te verzorgen. Jonge stedelingen en dorpelingen mogen aansluiten bij het diner. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding, een intakegesprek om te ontdekken welke...

Bekijk dit project

YourCube

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? In iedere stad zijn twee jonge MDT-pioniers van YourCube actief. Jongeren bespreken met die pioniers wat hun doelen zijn en wat ze verwachten van hun MDT. Vervolgens zoeken de pioniers een plek of activiteit die daarop aansluit. De richtlijn is dat jongeren vervolgens minimaal honderd uur aan de slag gaan, verspreid over een zelfgekozen periode. Maar ze kunnen ook ervoor...

Bekijk dit project

KISS the future

Lopend (september 2018 - april 2020)

Wat houdt het project in? Binnen het project KISS ontdekken jongeren met behulp van jongerenwerkers waar ze aan de slag willen gaan in hun maatschappelijke diensttijd (MDT). Jongeren moeten getriggerd worden in hun interesses, met projecten die aansluiten op hun leefwereld. Of ze nou een buurtactiviteit willen organiseren, of bij een poppodium, sportclub of kinderboerderij aan de slag willen...

Bekijk dit project

The Dream Challenge

Lopend (september 2018 - september 2019)

Wat houdt het project in? Voor jongeren met een verstandelijke beperking is het niet zo vanzelfsprekend om een maatschappelijke diensttijd te vervullen. Tijd om daar verandering in te brengen, vonden de initiatiefnemers. Zij maken een match tussen een jongere mét en een jongere zonder een verstandelijke beperking, die als duo The Dream Challenge aangaan. Die uitdaging is gebaseerd op de droom van...

Bekijk dit project

Super Heroes Leeuwarden

Lopend (september 2018 - januari 2020)

Wat houdt het project in? Vijftienhonderd jongeren worden uitgedaagd om een of meerdere maatschappelijke problemen in Leeuwarden aan te pakken. Deze heroes die een challenge aangaan, dagen hun vrienden ook weer uit. Het resultaat: honderden jongeren organiseren activiteiten – van iPad-lessen voor ouderen tot inzamelacties voor de voedselbank – om Leeuwarden en omgeving nóg fijner te maken. WELLZO...

Bekijk dit project

Sportvrienden

Lopend (augustus 2018 - mei 2020)

Wat houdt het project in? Binnen dit project gaan studenten sporten samen met een jeugdzorgjongere. Voor jongeren met gedragsproblemen is de stap om te gaan sporten vaak groot, terwijl sporten zo goed is. Tijdens een Sport-Matching-Event maken studenten en jeugdzorgjongeren kennis met elkaar en met het sportaanbod. Ze worden op basis van hun interesses gematcht, waarna ze een sportclinic volgen....

Bekijk dit project

Reddingsbrigade: ervaring voor het leven!

Lopend (augustus 2018 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Brigades zitten te springen om vrijwilligers. Bij een brigade kunnen zij heel uiteenlopende rollen en functies vervullen, van instructeur, strandbewaker en pool-lifeguard tot wedstrijdofficial, trainer, evenementenbeveiliger en kaderlid. In een intakegesprek bespreken de deelnemers eerst hun voorkeuren en maken ze een keuze uit het zogenaamde ‘cafetariamodel’ met alle...

Bekijk dit project

Nieuwe Bazen

Lopend (augustus 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? In vier steden in Nederland biedt Resto VanHarte een leergang sociaal ondernemerschap aan. In iedere stad gaan vijftien jongeren samen een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren opzetten. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten, als er maar samen wordt gekookt en gegeten. De eerste stap bestaat uit een lokale bootcamp waar aangemelde kandidaten twee dagen getoetst worden....

Bekijk dit project

Time of your life

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Time of Your Life wil 100 jongeren die aan de zijlijn staan stimuleren om hun dromen te uiten en hun talenten te ontwikkelen. Een jongen droomt er bijvoorbeeld van piloot te worden. Via de realistische en persoonlijke aanpak van dit programma zou de jongen gekoppeld kunnen worden aan een luchtvaartmuseum, waar hij rondleidingen kan geven. Het matchen vindt plaats in een...

Bekijk dit project

Young Volunteers

Lopend (september 2018 - november 2020)

Wat houdt het project in? Young Volunteers moet jonge mensen met en zonder beperking enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd moet het zorgen voor wederzijds begrip.  Het project bestaat uit twee onderdelen, het wervingsbureau en de vrijwilligersacademie. Binnen het wervings- en matchingbureau werven twaalf jongeren met of zonder beperking zo’n vijftig jongeren met een beperking....

Bekijk dit project

Brabant Remembers

Lopend (september 2018 - december 2019)

Wat houdt het project in?  Wat is een betere manier om oorlogsverhalen levend te houden dan door de jongere generatie hierbij te betrekken? In 2019 viert Noord-Brabant dat de provincie 75 jaar geleden werd bevrijd. Met toneelvoorstellingen over persoonlijke, lokale oorlogs- en/of bevrijdingsverhalen geven we hier invulling aan. In zes gemeenten worden 20-40 jongeren per gemeente op...

Bekijk dit project

Community Heroes 070

Lopend (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? De helden die meedoen aan dit project, bezoeken eerst allerlei maatschappelijke organisaties. Vervolgens gaan ze in teams in alle 8 Haagse stadsdelen een halfjaar lang aan de slag. Onder begeleiding van een lifecoach, met een ‘buddy’ en een teambudget. Het doel: zoveel mogelijk sociale impact veroorzaken met activiteiten op het gebied van o.a. ICT, tuinbouw en welzijn....

Bekijk dit project

Samen Isolement doorbreken

Lopend (januari 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? In Nederland leven veel hoogopgeleide jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, door een chronische ziekte of een verstandelijke en/of motorische beperking. Tijdens het project Samen isolement doorbreken organiseren jongeren met een beperking buddy-momenten voor jongeren met een beperking. Er zijn 2 groepen jongeren actief. Groep 1 betreft de buddy’s: jongeren...

Bekijk dit project

Maatschappelijke diensttijd bij Humanitas

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Samen met jongeren experimenteren om te komen tot aantrekkelijk en flexibel vrijwilligerswerk, meer jonge vrijwilligers met een grotere diversiteit en betere activiteiten voor hulpvragers. Dat is de ambitie van De Humanitas Experience. Jongeren kunnen kiezen uit drie varianten. Zo kunnen ze over een kortere of langere periode meedraaien als vrijwilliger – bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Ervarings Tijd (MET)

Lopend (september 2018 - september 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren werken samen met lokale (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie; ze hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten. De basis is in elke regio hetzelfde, maar het accent en de invulling verschillen per...

Bekijk dit project

Het Vrijwillige Traineeship

Lopend (september 2018 - mei 2020)

Wat houdt het project in? Binnen Het Vrijwillige Traineeship zetten jongeren zich een half jaar lang in voor de samenleving. Elke twee maanden wisselt de deelnemer van organisatie. Deelnemers zijn welzijnsorganisatie Vitis Welzijn, voetbalvereniging FC ’s Gravenzande en ’s Heeren Loo, locatie het Westerhonk, organisatie voor mensen met een (verstandelijke) handicap. Bij deze drie organisaties...

Bekijk dit project

Social Impact Factory: The Next Generation

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Steeds meer mensen willen als ondernemer bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Deelnemers ervaren binnen dit project dat ondernemerschap en een maatschappelijke impact maken perfect samengaat en dat dit helemaal niet moeilijk is! Er zijn verschillende ‘tracks’: trajecten. De Young Impact Factory (YIF) start met een SmartUp-track van een maand, waarin...

Bekijk dit project

Young Impact

Lopend (september 2018 - augustus 2019)

Wat houdt het project in? Young Impact gelooft dat iedere jongere het verschil kan maken en helpt hen om in actie te komen voor iets wat zij zelf belangrijk vinden. Binnen het Young Impact-programma gaan jongeren op zoek naar hun talenten en denken zij na over wat zij belangrijk vinden. Vervolgens komen al deze jongeren in actie door het uitvoeren van een challenge, waarmee zij een directe...

Bekijk dit project

#YouthGoals

Lopend (september 2018 - januari 2021)

Wat houdt het project in? WijZijn Traverse Groep gaat de straat op om twaalf actieve jongeren te werven. Zij worden opgeleid tot Youthcoaches, die zich inzetten voor hun wijk. De Youthcoaches gaan activiteiten organiseren die aansluiten bij hun eigen interesses en die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Ervaren professionals ondersteunen hen daarbij. De Youthcoaches gaan elk ook...

Bekijk dit project

Challenge Up!

Lopend (september 2018 - november 2020)

Wat houdt het project in? Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen...

Bekijk dit project

Young Talent Program

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in?  Het Rode Kruis biedt jongeren, in samenwerking met Award Nederland, een internationaal talentprogramma aan. De deelnemers werken, gecoacht door een Talent coach, zo zelfstandig mogelijk op drie gebieden aan hun persoonlijke doelen: Sport, Individueel talent en Vrijwilligerswerk.  Binnen het Rode Kruis kunnen zij praktijkervaring opdoen met vrijwilligerswerk en hun...

Bekijk dit project

Rotterdamse Helden

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) wil 750 jonge vrijwilligers inzetten. Om jongeren te werven, past UVV haar methode aan op deze doelgroep. Samen met een jongerenpanel ontwikkelt UVV leuke wervingscampagnes. Ook zorgt UVV ervoor dat het vrijwilligerswerk nóg afwisselender en flexibeler wordt en zij start een digitaal Heldenpuntensysteem. Jonge geïnteresseerden gaan...

Bekijk dit project

Proeftuin - maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Leerlingen draaien letterlijk een tijdje mee ‘achter de schermen’ in de wereld van kunst en cultuur. Ze leren wat er allemaal nodig is om bijvoorbeeld een voorstelling of televisieprogramma te maken, of wat er komt kijken bij de organisatie van een festival of expositie. Op school doorlopen de leerlingen eerst een oriënterende fase om te ontdekken welke kunstvorm hen...

Bekijk dit project

Ga voor GOUD Den Haag

Lopend (september 2018 - december 2020)

Wat houdt het project in? Dit project bestaat uit vijf ‘Labs’: jongerenbijeenkomsten met een thema dat boeiend en relevant is voor jonge mensen – bijvoorbeeld #metoo of cyberpesten. Tijdens de bijeenkomsten behandelen jongeren zo’n thema met speeddates met deskundigen, minitrainingen en korte workshops. Op basis van de inzichten van de Labs starten de deelnemende jongeren drie projecten op. Die...

Bekijk dit project

Proeftuin Guido

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? De gereformeerde scholengemeenschap Guido Arnhem biedt leerlingen de kans om op dinsdagmiddag, in plaats van school, de maatschappelijke diensttijd te vervullen. Leerlingen mogen zelf kiezen bij welke organisatie ze dat doen. Ze starten met een kick-off en een workshop, waarin ze ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten voor een ander. Vervolgens...

Bekijk dit project

Jongerenambassadeurs: participatie en emancipatie

Lopend (september 2018 - mei 2020)

Wat houdt het project in? In deze proeftuin gaan jongeren zes maanden lang voor één dagdeel in de week aan de slag bij een maatschappelijke organisatie, overheid of bedrijf. Als jongerenambassadeurs werken ze mee aan een project, lopen ze mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie en geven ze advies en feedback over uiteenlopende thema’s. Deze proeftuin besteedt in het bijzonder...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future

Lopend (september 2018 - maart 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website