Projecten

Hw doet!

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

MDT HW Doet, Hoeksche Waard MDT-reis in Hoeksche Waard Stichting Werkshop is in Rotterdam Zuid en in Dordrecht al actief met MDT-projecten. Vanuit deze projecten hebben we veel kennis en ervaring mogen opdoen. Daarom hebben we ervoor gekozen om a.d.h.v. de wensen en behoeftes van de jongeren, activiteiten op te zetten. Trainingen & coaching De jongeren kregen individuele coaching om te polsen...

Bekijk dit project

Perspectief Jeugd Rheden

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

In de gemeente Rheden hebben 92 jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben een training gehad waarin zij hebben gebrainstormd over de ideale buurt of vereniging en wat daarvoor nodig is. Ze hebben nagedacht over hun eigen kwaliteiten en welke bijdrage zij kunnen leveren. Wat is er voor nodig om een goede, haalbare activiteit te organiseren. Onder begeleiding hebben ze verschillende...

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd Gemeente Renkum met MDT "Jong & Meer - Van hangseizoen naar talentseizoen"

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Jongeren zetten acht zelfbedachte activiteiten op, zoals een kinderdorp en wandelen met ouderen. Het was mooi dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar mee dachten en elkaars ideeën versterkten, zoals een jongen die een kruidenwinkel heeft en kruiden wilde regelen voor een groepje jongeren dat wilde gaan koken. Jongeren leerden een activiteit op zetten, samenwerken en verbinding...

Bekijk dit project

Project Care Dare en Share Hendrik-Ido-Ambacht

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Dit project biedt jongeren het zetje om energie te krijgen, om vrienden te ontmoeten, om achterstanden op school in te halen of om werkervaring op te doen. 100 jongeren van 14 t/m 27 jaar gaan hun creativiteit en talenten 32 uur inzetten voor de maatschappij, middels vier sporen; jeugd, welzijn, sport en cultuur. Deze jongeren zullen via deze sporen diverse doelgroepen in Hendrik-Ido-Ambacht...

Bekijk dit project

Van Staken naar Maken

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Met het project “Van staken naar maken” willen we jongeren in de gemeente Heeze-Leende perspectief bieden in deze coronatijd. Het uitgangspunt hierbij is jongeren te activeren en te verbinden middels het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten op diverse terreinen. Hiertegenover staat een maatschappelijke tegenprestatie waarbij de deelnemers iets doen voor een ander. In het plan van aanpak...

Bekijk dit project

WijzijnDeBilt.nl, Perspectief voor de jeugd met MDT in De Bilt

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Ruim 100 jongeren in De Bilt hebben zich tijdens de lockdown ingezet voor anderen in de samenleving. Door soep te maken voor daklozen, cupcakes te bakken voor eenzame ouderen en zorgmedewerkers en door zwerfafval te helpen ruimen tijdens leuke sportactiviteiten. Ook hebben ze volop aan hun talenten kunnen werken door muziekworkshops, nieuwe sporten te ontdekken en het volgen van een online...

Bekijk dit project

Young leaders Light Alblasserdam

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Jongeren in Alblasserdam hebben behoefte aan ontmoeting. Ook geven jongeren aan zich te vervelen. Zij voelen zich belemmerd door de corona maatregelen: zij kunnen elkaar veel minder fysiek ontmoeten. Er zijn jongeren in beeld die met hun passie aan de slag willen, maar niet het overzicht hebben hoe dit aan te pakken. Met deze projecten kunnen ze aan de slag met leuke dingen doen voor en met andere...

Bekijk dit project

‘Beat Corona, Get Karma 2.0’

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Beat Corona, Get Karma’ (BCGK) biedt jongeren de mogelijkheid er op uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Jongeren en jongvolwassenen voelen de gevolgen van de beperkende maatregelen het sterkst. Jongeren hebben het contact met leeftijdsgenoten nodig voor hun ontwikkeling. BCGK geeft jongeren de kans iets te doen voor een ander. Anderen helpen heeft een positief effect op het welzijn van...

Bekijk dit project

Het tweedelige verlanglijstje

Afgerond (maart 2021 - september 2021)

Met het project “Het tweeledige verlanglijstje” willen we 100 MDT-jongeren gaan werven die een kwetsbare groep (ex)dak- en thuislozen hulp gaan bieden op materieel én immaterieel vlak, namelijk door het vervullen van hun “verlanglijstje”. Het uiteindelijke doel is deze kwetsbare groep te bereiken, vinden en binden aan de maatschappij, zodat ook zij weer kunnen meedoen aan de maatschappij!

Bekijk dit project

Je talent telt voor Almere, juist nu!

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Almeerse jongeren, veelal in een kwetsbare positie, zetten zich in voor hun stadsgenoten om de gevolgen van Corona te verlichten. 63 jongeren zijn in in mei en juni in actie gekomen voor de ’Foodexpress Almere’. Zij hebben in maaltijden bezorgd bij 100 jonge gezinnen die in armoede leven. Jongeren stellen maaltijden samen, koken en brengen ze rond. Ze leren omgaan met geld, plannen en organiseren....

Bekijk dit project

Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort Tijdens Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort hebben jongeren – ondersteund door buurtsportcoaches, verenigingen, welzijnsorganisaties en BSO’s - een grote diversiteit aan activiteiten begeleid, zoals (school)pleinspelen voor kinderen in de wijk, polsstokspringen, freerunnen. Jongeren hebben muziekworkshops begeleidt en huisbezoeken tegen...

Bekijk dit project

Loosduinen Next level

Afgerond (april 2021 - september 2021)

In Loosduinen zijn diverse coronagerelateerde activiteiten opgezet door meer dan 100 jongeren. Deze jongeren hebben zich gedurende acht weken ingezet voor hun sportverenigingen, voor de wijkbewoners en voor ouderen en kinderen. Jongeren hebben in deze tijd geleerd hoe om te gaan met de problematiek en de gevolgen rondom corona. Daarnaast leerden ze hoe ze een succesvol event moesten opzetten en ze...

Bekijk dit project

Lekker Bunnings

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Bij LekkerBunnings zetten jongeren zelfbedachte activiteiten op, zoals een neon discoparty, lasergamen en een hockey toernooi. Vanaf het begin van het project is er een kerngroep jongeren van zes jongeren betrokken geweest bij de opzet en werving van Lekker Bunnings.Het was mooi dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar mee dachten en elkaars ideeën versterkten. Ook hebben ze...

Bekijk dit project

Corona Power

Afgerond (mei 2021 - januari 2023)

De winter van 2021 was koud en duurde lang. Mensen zaten opgesloten in hun huizen en communiceerden vooral via schermpjes met elkaar. Jongeren waren op zoek: wie ben ik eigenlijk in deze crisis? Wanneer wordt het leven weer leuk en hoe komen we hieruit? Het was in diezelfde winter dat we vurig hoopten op versoepelingen in het voorjaar. Met dat in het achterhoofd bedachten Netwerk Nieuw Rotterdam,...

Bekijk dit project

MDT Divers in Perspectief (Heerenveen)

Afgerond (april 2021 - september 2021)

40 jongeren hebben samen met jongerenwerkers van Caleidoscoop in 3 maanden tijd allerlei initiatieven gerealiseerd in Heerenveen. Wekelijks kwamen zij bij elkaar om aan de slag te gaan, van en met elkaar te leren. Wat er zoal gerealiseerd is: communicatiesessies, workshops, pop-up jongerencentrum bij het zwemmeer, community-art project, mini-bieb, discord-project, pubquiz, skaten in parkeergarage,...

Bekijk dit project

Social Boost!

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

De jongeren hebben elke week een challenge uitgevoerd over een bepaald thema. Deze challenge voerden ze samen met hun maatje uit. Denk hierbij aan een challenge om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, iets doen voor iemand die eenzaam is, een ei ruilen tot iets van grotere waarde en je maatje in het zonnetje zetten door iets voor hem of haar te doen. De jongeren zijn in dit project...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Stichtse Vecht

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

In gemeente Stichtse Vecht hebben 94 jongeren meegedaan aan het MDT-programma Young Leaders Light. In kleine groepjes volgden zij een korte training en bedachten gezamenlijk een plan voor een maatschappelijk initiatief. Met steun van een lokale jongerenwerker voerden zij hun plan uit. Zoals het samenstellen en rondbrengen van groente&fruit tassen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben,...

Bekijk dit project

Samen bewegen met Urban Activiteiten in Utrecht

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

In het voorjaar van 2021 hebben bijna 100 jongeren meegedaan met het MDT traject ‘Urban activities’. Gedurende 8 weken hebben ze zich ondergedompeld in allerlei verschillende urban activiteiten. Ze hebben zelf ook meegeholpen om deze activiteiten goed neer te zetten, onder andere door jongeren te motiveren hier naartoe te komen, een urban activiteit te organiseren of een activiteit te geven. Naast...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Zandvoort

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

In Zandvoort hebben 51 jongeren meegedaan aan een zelf vormgegeven MDT-programma van talentontwikkeling, ontmoeting en maatschappelijke inzet. In kleine groepjes volgden zij workshops naar hun eigen interesse en bedachten gezamenlijk een plan voor een maatschappelijk initiatief. Zij kregen ondersteuning van lokale jongerenwerkers om hun plannen uit te voeren. Zoals cakejes bakken en uitdelen aan...

Bekijk dit project

Local Talent Lelystad

Afgerond (april 2021 - november 2021)

Gedurende het project zijn jongeren in kleine groepjes aan de slag gegaan met een door hun gekozen activiteit. Hierin stond talentenontwikkeling centraal en hebben zij binnen de maatregelen gezocht naar een mogelijkheid om hun talent waardevol in te zetten voor een ander. Omdat ieder groepje eigen keuzes mocht maken, passend bij de eigen wensen en interesses zijn er veel verschillende activiteiten...

Bekijk dit project

Local Talent Putten

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: sport- en spelactiviteiten voor en met kinderen en mensen met een beperking, hoe start je je eigen...

Bekijk dit project

Jong en Meer light

Afgerond (april 2021 - december 2021)

In de gemeente Lochem hebben 8 groepen (in totaal 81) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afgestemd op de behoefte van de groep, een korte training gehad van 3 bijeenkomsten. Tijdens deze training hebben ze naar hun ideale vereniging of wijk gekeken, gebrainstormd over activiteiten en geleerd hoe ze die moeten organiseren. Na deze training hebben de groepen onder begeleiding van...

Bekijk dit project

Urban Talentz 2.0

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Urban Talentz 2.0 is een MDT-proof hulpinitiatief van de Kandidatenmarkt die samen met gemeente Diemen heeft ingespeeld op de ingeperkte leefwereld van Diemense jongeren n.a.v. de coronacrisis. Door activiteiten A) The Influencer & B) Social Boost op maat te bieden in een 32-urige traject voor en door (álle) jongeren (14-27 jaar). Zij hebben o.a.basistrainingen gevolgd en zijn professioneel en...

Bekijk dit project

Activiteiten voor en door jongeren

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

In dit MDT traject hebben jongeren diverse activiteiten voor en door jongeren georganiseerd. Van een sportparcours in de meivakantie, avonden voor jongeren, activiteiten in de zomervakantie tot een gezamenlijk kunstwerk op de muur van de strandkiosk in Urk. Onder leiding van een sportclub, cultuurvereniging, welzijnsorganisatie of beeldend kunstenaar zijn ze aan de slag gegaan met inspiratie,...

Bekijk dit project

Jong Zeist Doet Mee

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Als gevolg van de huidige pandemie zitten veel jongeren niet meer lekker in hun vel. Jongeren hebben minder sociaal contact en bewegen veel minder.  Maar niet alleen een daling in het sportgedrag onder jongeren is een probleem, ook hebben veel jongeren te maken met onderwijsachterstanden als gevolg van de pandemie. Scholen bieden tijdens deze pandemie een oplossing aan, onlineonderwijs. Maar niet...

Bekijk dit project

Jongeren kleuren Middelburg

Afgerond (mei 2021 - juli 2021)

Jongeren Kleuren Middelburg is een project waarbij 30 jongeren aan de slag zijn gegaan in Middelburg met het spuiten van graffiti in twee fietstunnels. De jongeren zijn meegenomen in dit project door de brainstormsessie vooraf en gedurende de twee weken aan de slag gegaan met het maken van creaties die allemaal een link hadden met de stad Middelburg. De jongeren hebben kennis gemaakt, samen...

Bekijk dit project

Sport en speelcommunities Groningen

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Lekker actief bezig zijn en elkaar ontmoeten na een lange tijd van coronamaatregelen, datwaren de twee belangrijkste doelen van het project Sport- en spelcommunities in Groningen. Samen met jongeren werden in verschillende wijken in de stad activiteiten georganiseerd waar jongeren en kinderen uit de buurt aan mee konden doen. Onder andere tijdens twee spelweken in de meivakantie werden er...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Bloemendaal

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MDT op Zuid Level Up

Lopend (juni 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TKF Goes Oeteldonk

Lopend (juni 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GM Graffiti makers

Afgerond (mei 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jong en Meer Light

Afgerond (april 2021 - november 2021)

In de gemeente Brummen hebben 12 groepen (in totaal 105 jongeren) meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben een korte training gehad waarin zij hebben gebrainstormd over hoe de ideale vereniging of buurt eruit ziet en wat daarvoor nodig is. Wat de kwaliteiten van de deelnemers zijn en welke bijdrage zij kunnen leveren aan deze vereniging of buurt. Daarnaast zijn de jongeren getraind in het...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd: Jong+Oud=Goud extra matches

Lopend (juli 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MDT Bodegraven - Reeuwijk | New Generation

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Jongeren van MDT New Generation hebben in Bodegraven en Reeuwijk verschillende activiteiten gedaan. Denk aan een gedichtenwedstrijd, dansworkshop, kaartjes actie georganiseerd voor 308 mantelzorgeradressen of ze zijn een aantal weken actief geweest als reporter. MDT’ers hebben zich ontwikkeld en hebben geproefd aan de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het organiseren van een project. De...

Bekijk dit project

Aanvullende aanvraag MDT Missie

Lopend (juni 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Impacter lab

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Impact maken in de gemeente Twenterand 134 jongeren tussen de 14 en 27 jaar hebben een 8 weken durend traject gestart via de diverse ImpacterLABs. Inmiddels hebben 103 jongeren dit traject afgerond en hiermee impact gemaakt. Zij hebben hiervoor een certificaat ontvangen. De rest is bezig het traject af te ronden. De deelname lag 34% boven het beoogde aantal. Tijdens de intakes hebben de jongeren...

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Jong en Meer light

Afgerond (april 2021 - september 2021)

In Elburg hebben 11 groepen (in totaal 102) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afhankelijk van de behoefte, een korte training gehad. Tijdens deze training hebben ze naar hun ideale vereniging of wijk gekeken, gebrainstormd over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren. Na deze training zijn er onder begeleiding van WIEL en @Roberts verschillende activiteiten...

Bekijk dit project

Zoeterwoude Actief

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Meer dan 90 jongeren hebben meegedaan met Perspectief voor de Jeugd. Jongeren hebben meer dan 32 uur besteed aan zelfontplooiing, zichzelf ontdekken, anderen ontmoeten en iets doen voor een ander. Zij hebben 5 thema-bijeenkomsten bijgewoond en geleerd over ondernemen, social media, motivatie & discipline en solliciteren. Samen met hun groep leerden ze zichzelf en elkaar beter kennen en werden...

Bekijk dit project

Make a Move light

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Makeamove light heeft in de gemeente Eemsdelta plaats gevonden. Deze light versie is ontwikkeld om jongeren op een zo’n laagdrempelige kennis te laten maken met MDT. Dit is goed gelukt want we hebben in deze Coronatijd 30 jongeren actief bereikt! Een belangrijk sterk punt was de samenwerking tussen de verschillende kernpartners. Alle organisaties binnen het sociale domein die een link hebben met...

Bekijk dit project

Meppel, jong geluk!

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

50 jongeren tussen 14 en 27 jaar kunnen 8-12 weken meedoen aan een project waarbij zij iets gaan doen voor andere inwoners van Meppel. Samen met 5 lokale partners bereiden 5 gekoppelde jongere-projectleiders 4 weken lang een project voor en werven hiervoor andere jongeren. Vervolgens voeren de jongeren in 8 weken het project uit, waardoor zij leren om samen maatschappelijke impact te maken in...

Bekijk dit project

Social Boost!

Afgerond (mei 2021 - juli 2021)

De jongeren hebben elke week een challenge uitgevoerd over een bepaald thema. Deze challenge voerden ze samen met hun maatje uit. Denk hierbij aan een challenge om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, iets doen voor iemand die eenzaam is, een ei ruilen tot iets van grotere waarde en je maatje in het zonnetje zetten door iets voor hem of haar te doen. De jongeren zijn in dit project...

Bekijk dit project

Toen en Toekomst

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Bij de Knowledge Detective editie ‘Toen en Toekomst’, gingen 50 jongeren als kennisdetectives in gesprek met 45 ouderen uit de regio. Zij spraken over hun vroegere werk en hobbies, schreven hier artikelen over en maakten afbeeldingen in Matisse stijl. Deze afbeeldingen werden verwerkt in een muurschildering voor de fietstunnels in de Berenkuil. In het 2de deel van het traject hielpen de jongeren...

Bekijk dit project

Young & More Wageningen

Afgerond (april 2021 - september 2021)

In Wageningen hebben 11 groepen jongeren meegedaan aan Perspectief voor de Jeugd. Ze volgden workshops waarin ze nadachten over hoe zij willen bijdragen aan de Wageningse samenleving. De begeleiding door Thuis Wageningen en Change Makers Wageningen was op maat: per groep werd gekeken wat nodig was. Een Internationale Schakelklas fleurde een schoolplein op met zelfgemaakte vogelhuisjes, een groep...

Bekijk dit project

Hunted

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

Hope-XXL-Hunted.fun. Gaaf iets doen wat ik zelf leuk vind, waar ik kan laten zien wat ik kan maar ook nieuwe skills leer. Jongeren hebben het Outdoor spel Hunted georganiseerd. Door het spel eerst samen te spelen leerde zij de ins en outs van het spel en ontdekte zij de organisatie en begeleidingsbehoefte. Zij behaalde het certificaat Hunted trainer door deel te nemen aan skills trainingen: werven...

Bekijk dit project

It Makes Sense

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Tijdens het MDT project “It Makes Sense” zijn jongeren op (zelf)onderzoek gegaan rondom het thema “verandering”. Via kunst en creativiteit gingen ze op zoek en gaven ze antwoord op drie vragen: Wat betekent verandering voor mij? Hoe vind ik houvast in een wereld die verandert? Wat kan ik bijdragen aan een veranderende wereld? Ze werden geïnspireerd door kunstenaars met verhalen en kunstzinnige...

Bekijk dit project

Local Talent Berkelland

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een video om anderen iets te leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: tutorials dans, koken en zelfverdediging, campagnes tegen pesten en milieuvervuiling. Voor de deelnemers was dit...

Bekijk dit project

Social Boost

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

De jongeren hebben elke week een challenge uitgevoerd over een bepaald thema. Deze challenge voerden ze samen met hun maatje uit. Denk hierbij aan een challenge om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, iets doen voor iemand die eenzaam is, een ei ruilen tot iets van grotere waarde en je maatje in het zonnetje zetten door iets voor hem of haar te doen. De jongeren zijn in dit project...

Bekijk dit project

Youth team goes CVD

Afgerond (april 2021 - december 2021)

Jongeren uit de gemeente Edam-Volendam hebben, in samenwerking met elkaar en professionele partijen, verschillende activiteiten georganiseerd en/of meegewerkt bij de begeleiding van activiteiten. Van “corona-proof” sporttoernooien, tot spelletjes in het zwembad en van gaming en workshops “stuntman”, tot georganiseerde discussies en debatten. Zelf activiteiten verzinnen, voorbereiden (en...

Bekijk dit project

MDT Onderwijs 743002063 aanvullende ronde

Lopend (juni 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vergroot je wereld in coronatijd!

Afgerond (maart 2021 - mei 2021)

Vergroot je wereld met MDT. Diversity Skills en Beeldbrengers bieden perspectief voor jongeren in coronatijd. 20 peer coaches zetten zich in voor jonge nieuwkomers die nog maar kort in Nederland wonen. En 100 jongeren werden uit hun coronabubbel gehaald. Jonge Beeldbrengers maakten podcasts en beeldreportages, jongeren organiseerden zelf een Talk Show ‘Girls Talk’ voor meiden, organiseerden een...

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Streetcoaches 2.0

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Streetcoaches 2.0 in Bergen op Zoom Met Streetcoaches 2.0 hebben we jongeren die in een belangrijke levensfase zitten maar te maken hadden met de beperkingen t.g.v. corona bereikt. Met het project hebben we ingezet om eenzaamheid en verveling tegen te gaan door jongeren te activeren met hun doelen, dromen en ideeën aan de slag te gaan. Doelen waarmee ze iets kunnen betekenen voor anderen en voor...

Bekijk dit project

Jouw talent Huizen

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lansingerland Next Level

Afgerond (maart 2021 - augustus 2021)

Jongeren in Lansingerland maakten impact met Lansingerland Next Level. Met hun teamcoaches werkten jongeren 8 weken lang aan competenties zoals samenwerken, communiceren, organiseren en plannen, social media, geld verdienen, discriminatie en geweld. Daarnaast volgden zij workshops over thema’s als weerbaarheid, motivatie en discipline en “klaar voor de toekomst”. Jongeren spraken met elkaar o.a....

Bekijk dit project

Local Talent Oldebroek

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd met MDT : Local Talent Zeewolde

Afgerond (maart 2021 - augustus 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: dans, tutorials sport, activiteiten voor tijdens de coronaperiode/vakantie, activiteiten voor ouderen.....

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Wij zijn Baarn

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

WijZijnBaarn.nl; dat is het project waaronder meer dan 100 jongeren uit Baarn hun talent hebben ontdekt, leuke dingen hebben gedaan, nieuwe mensen hebben ontmoet en zich dienstbaar hebben gemaakt voor de lokale samenleving. Door zwerfafval te ruimen in de mooie parken van Baarn, door cupcakes te bakken voor ouderen in het dorp of soep te maken voor daklozen in de regio. Leuke dingen doen én iets...

Bekijk dit project

Young Leaders Light

Afgerond (mei 2021 - november 2021)

De afgelopen tijd zijn veertig jongeren in de gemeente Valkenburg aan de Geul geactiveerd om met maatschappelijke activiteiten in hun woonbuurt of dorp aan de slag te gaan. Begeleid door jongerenwerkers en vrijwilligers hebben zij zelf bedachte sociale projecten en activiteiten georganiseerd. Voorbeelden: een kampvuuravond voor jong en oud, een spelletjestoernooi voor bewoners voor een gezellig en...

Bekijk dit project

Noaberdeal light

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Enschede organiseerde 8 activiteiten in Enschede. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 35 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en bijlesactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende virus...

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - augustus 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

School des Levens met GOUDen Rand

Lopend (november 2020 - juni 2023)

MDT-reis Maatschappelijke projecten organiseren, helemaal op jouw eigen manier. En al doende ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil. Die kans biedt de School de Levens kwetsbare jongeren met de juiste motivatie. De reis start met inspiratiesessies, trainingen en projectbijeenkomsten. Het programma van School des Levens ligt niet vooraf vast; de jongerenwerker op locatie vult dit in,...

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd met MDT Gemeente Bunschoten

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

YIABS, Young in Action Bunschoten Spakenburg. Jongeren zetten zich in voor de samenleving op het hoogtepunt van de lockdown. Niet bij de pakken neer gaan zitten maar aanpakken en anderen helpen.  Een groep van 100 jongeren uit de gemeente Bunschoten zette zich in voor de samenleving, leerde veel nieuwe dingen en hadden inspirerende ontmoetingen. 200 eenzame ouderen en moeders in de wijk kregen...

Bekijk dit project

Perspectief op Make a Move

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Dit leidt onder andere tot eenzaamheid en stress. Door jongeren samen te laten komen en te laten werken aan hun eigen talenten, (her)ontdekken zij hun krachten weer; waarmee ze zichzelf, elkaar en de directe omgeving positief kunnen beïnvloeden. Het jongerenwerk van Kwartier zorg & welzijn, de uitvoerende...

Bekijk dit project

Spring School- Get Creative!

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

We hebben ons gefocust op het welbevinden van jongeren die, uit onderzoek, door het coronavirus is gedaald. We hebben gekeken naar wat er wél mogelijk is en hoe de jongeren elkaar kunnen helpen. De deelnemers hebben in de meivakantie in de openlucht mogen werken aan hun talenten op het gebied van dans, zang en theater onder begeleiding van experts. De jongeren werden aan de hand van de...

Bekijk dit project

Noaberdeal light

Afgerond (maart 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Borne organiseerde meer dan 10 activiteiten in Borne. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 75 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en bijlesactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende...

Bekijk dit project

Noaberdeal Light gemeente Dinkelland

Afgerond (maart 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Dinkelland organiseerde 6 activiteiten in Dinkelland. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 34 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en welzijnsactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende...

Bekijk dit project

Noaberdeal light Tubbergen

Afgerond (maart 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Tubbergen organiseerde 5 activiteiten in Tubbergen. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 34 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en welzijnsactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende...

Bekijk dit project

Noaberdeal Light Oldenzaal

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Oldenzaal organiseerde 7 activiteiten in Oldenzaal. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 80 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg-, facilitaire en schoonmaakactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door...

Bekijk dit project

Each one teach one

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

56 jongeren hebben in Lingewaard deelgenomen aan het korte MDT-traject. Via verschillende activiteiten hebben jongeren zich ingezet voor anderen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Onder andere door het organiseren van een sportdag, vis vangen voor maaltijden voor ouderen of het maken van een video tegen eenzaamheid onder jongeren. Jongeren hebben daarmee elkaar, maar juist ook ouderen uit...

Bekijk dit project

Noaber deal Light gemeente Losser

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Noaberdeal Light Losser organiseerde 8 activiteiten in Losser. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 32 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en bijlesactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende virus...

Bekijk dit project

Samen Actief en Verbonden

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving Jongeren zijn in actie gekomen om iets te betekenen voor een ander, en hun horizon te verbeden. Jongeren gingen in hun vrije tijd in contact met een eenzame oudere of jongere, waardoor zij hun netwerk uitbreidde. Tevens gingen jongeren de zorgorganisaties binnen die onder druk stonden tijdens Covid. Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken...

Bekijk dit project

Project Identitijd (onderdeel Perspectief voor de jeugd MDT)

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

In het project identitijd gaan jongeren aan de slag met het thema Identiteit en uniekheid. Want wat bepaalt je identiteit en zijn we allemaal uniek? Ze spraken hierover met leeftijdsgenoten en ouderen buiten hun netwerk. Zo werden ze uitgedaagd om buiten hun comfortzone te stappen en personen te interviewen. Daarna hebben de jongeren gewerkt aan het maken van een korte film, waarin ze verwerkten...

Bekijk dit project

Social spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Jouw Talent Dronten

Afgerond (maart 2021 - augustus 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een video om anderen iets te leren, inspireren of te vermaken. Een greep uit de activiteiten: sport- spel- en creatieve activiteiten voor kinderen, dans flasmob en een campagne tegen pesten. Voor de...

Bekijk dit project

MDT Divers in Perspectief Ooststellingwerf

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Zo’n 100 jongeren hebben samen met jongerenwerkers van Scala welzijn in 3 maanden tijd allerlei initiatieven gerealiseerd in hun eigen dorp. In heel diverse groepen. Zoals statushouders die m.b.v. spelletjes, sport en koken bezig geweest is met de Nederlandse taal en cultuur en anderen ontmoeten, rappers die vrijwilliger zijn geweest bij het organiseren van de Grote Prijs van Friesland,...

Bekijk dit project

MDT in Perspectief NOF Dantumadiel

Afgerond (april 2021 - september 2021)

40 jongeren hebben samen met jongerenwerkers van Het Bolwerk en Timpaan Welzijn in 3 maanden tijd allerlei initiatieven gerealiseerd in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast- Fryslan. Er waren 2 momenten per week Open Inloop. Wat is er zoal gerealiseerd: start eigen onderneminkje Toneellessen, buitenbingo voor ouderen, muziekavond met lotgenotencontact, sportactiviteiten, zomerfeestje voor...

Bekijk dit project

Pak de VIBE: Ga een eindje sporten

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Van een zaalvoetbaltoernooi voor basisscholieren, estafettespelen in de wijk tot hockeyclinics. Een klimtraining voor nieuwe leden of activiteiten tijdens op de middelbare school. Het livestreamen van bandjes die tijdens de lockdowns maanden niet konden optreden. MDT Pak de VIBE heeft in Eindhoven, en omliggende gemeenten, honderd jongeren in beweging gebracht! En… zeventig procent van de...

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd met MDT

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een video om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: Tutorial koken, campagne met als thema ‘iets doen voor een ander’. Voor de deelnemers was dit een waardevol...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Perspectief op Jeugd

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Ruim 100 jongeren uit de gemeente De Ronde Venen hebben zich de afgelopen zomerperiode flink ingezet voor de gemeenschap. Dit is mogelijk gemaakt vanuit het landelijke Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Samen met de gemeente van dit groene en waterrijke gebied in de provincie Utrecht, heeft het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat jongeren rechtstreeks en via sociale...

Bekijk dit project

Talkshow voor en door jongeren

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

In7 weken realiseerde een groep Amersfoortse jongeren een complete talkshow. Door hen zelf gemaakt, bedacht en vormgegeven. Hierin lieten ze hun stem horen over twee voor hen maatschappelijk relevante thema’s: eenzaamheid onder jongeren & seksuele intimidatie. Het doel: taboes doorbreken, eigen ervaringen durven delen en belangrijke thema’s agenderen bij gemeente, stads- en leeftijdsgenoten. De...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Haarlem

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

In Haarlem hebben 84 jongeren meegedaan aan het MDT-programma Young Leaders Light. In kleine groepjes volgden zij een korte training van 3 workshops en bedachten een gezamenlijk plan voor een maatschappelijk initiatief. Ondersteund door een lokale jongerenwerker brachten zij hun plan in de praktijk. Zoals het creëren van een rustige studieplek voor examenleerlingen die hier thuis geen ruimte voor...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Hardenberg

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

In de gemeente Hardenberg hebben zo’n 63 jongeren deze zomer hun best gedaan om maatschappelijke activiteiten voor andere inwoners te organiseren. Het gaat om een bonte variëteit van projecten en acties, waaronder een opknapbeurt en PR campagne voor een jongerencentrum, een dorpsbarbecue voor jong en oud, een sporttoernooi voor alle generaties, een voorlichtingsfilm over het leven van jonge...

Bekijk dit project

Zoetermeer Next Level

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Zoetermeerse jongeren maakten impact met Zoetermeer Next Level. Samen met hun teamcoaches werkten jongeren 8 weken lang aan competenties zoals samenwerken, jezelf presenteren en profileren, ondernemerschap, hun toekomst. Jongeren discussieerden over Corona, gevaren van social media en drugsgebruik etc. Naast leermomenten werd ontspannen met teambuildingsspellen. Jongeren bedachten maatschappelijke...

Bekijk dit project

Impacter lab

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

In Hof van Twente hebben 12 jongeren tussen de 14 en 17 jaar zelf een activiteit bedacht waarbij de opdracht was om iets te doen voor een ander in deze moeilijke tijd van maatregelen waarin er weinig persoonlijk contact is en er geen activiteiten plaatsvinden. Ontmoeting stond daarbij centraal. 2 groepen hebben een sportieve en ontspannen beweegactiviteit georganiseerd voor hun schoolgenoten en...

Bekijk dit project

075 Heroes, het vervolg

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

In het 075 Heroes programma hebben 93 Zaanse jongeren tussen de 14 en 27 jaar gedurende 8 weken lang bijgedragen aan hulpvragen van verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten, ontstaan uit de corona beperkingen. Ook hebben ze eigen initiatieven ontwikkeld om bij te dragen aan onder andere het tegengaan van eenzaamheid in deze periode. Er zijn 4650 MDT uren gemaakt! Via...

Bekijk dit project

Young Leaders Light Heemstede

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Vol goede moed is het lokale jongerenwerk in samenwerking met medewerkers van ‘Stichting Toekomst voor Buurtjeugd’ aan de slag gegaan met het werven van jongeren. Hoewel er zeker jongeren enthousiast waren om mee te doen, bleek de periode vanwege de schoolexamens lastig en haakten veel jongeren af. Gemeente en lokaal jongerenwerk gaan na de zomer verder met de 2 groepen jongeren die aangaven nog...

Bekijk dit project

"An online flight tot Festival 0575"

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

#Anoroc – Let’s Turn Corona Around was een MDT project waarin jongeren van kop tot staart een festival hebben neergezet. De jongeren hebben zichzelf in het diepe gegooid door alle activiteiten met betrekking tot de organisatie, vormgeving en totstandkoming van het Anoroc festival zelf te ondernemen Alle betrokken jongeren zijn mentaal sterker geworden, hebben zingeving in deze dynamische tijd...

Bekijk dit project

Harderwijkse jongeren samen sterk tegen corona

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Bijna 100 jongeren hebben zich in corona tijd ingezet voor Harderwijk. Gemeente Harderwijk, ArtLife, Present Harderwijk, Talenthouse, Echo Youth United en GA/Veld 42 werkten hierbij samen. Binnen de hoofdtrajecten Sport, Cultuur of Welzijn hebben jongeren 32 uur goed gedaan, met impact op zichzelf, de deelnemende organisaties en de maatschappij. Zo zijn er video’s gemaakt, lessen gevolgd in...

Bekijk dit project

Jong & meer light

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

In Ede hebben 7 groepen (in totaal 102) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afhankelijk van de behoefte, een MDT training gevolgd. Tijdens deze training hebben ze gebrainstormd over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren. Na deze training hebben ze onder begeleiding van de jeugdwerkers activiteiten georganiseerd. Zoals: het uitdelen van bloemen aan (kwetsbare)...

Bekijk dit project

Jong & Meer Light Duiven Ambassadeurs perspectief voor de jeugd

Afgerond (april 2021 - oktober 2021)

Perspectief voor de Jeugd in Duiven Jongeren gingen bij dit project aan de slag met het opzetten van vijf verschillende, zelfbedachte activiteiten, zoals een sport en spel activiteit, bbq tot aan inrichten van een ontmoetingsplek. Een traject waar het niet uitmaakt welke achtergrond je hebt maar waar je met, door en voor elkaar dit project tot een goed einde wil brengen. De juiste verbindingen...

Bekijk dit project

Leiden Next Level

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Leidse jongeren maakten impact met Leiden Next Level. Met hun teamcoaches werkten jongeren 8 weken lang aan competenties zoals samenwerken, pitchen, ondernemerschap en keuzes maken. Jongeren discussieerden o.a. over Corona en politiek, gevaren van drugs en social media. Naast leermomenten werd ontspannen met spelletjes en teambuilding. Jongeren ontwikkelden maatschappelijke activiteiten voor...

Bekijk dit project

Local Talent Ermelo

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: sportactiviteiten voor kinderen, dansflashmob, rap over eenzaamheid en activiteiten voor en met ouderen....

Bekijk dit project

MDT Divers in Perspectief Smallingerland

Afgerond (april 2021 - september 2021)

MDT Divers in Perspectief in Smallingerland Meer dan 100 jongeren hebben samen met jongerenwerkers van M.O.S. in 3 maanden tijd allerlei initiatieven gerealiseerd in Drachten. Wekelijks gingen zij in heel diverse grote en kleine groepen aan de slag met de thema’s Sport, Theater, Muziek, Beauty. Wat er zoal gerealiseerd is: Workshops nagels en haar verzorgen, armbandjes maken en een ander blij mee...

Bekijk dit project

ParticiPeer

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

ParticiPeer (met een knipoog naar de fruitregio) was voor Welzijn West Betuwe en de gemeente West Betuwe een ideaal moment om invulling te geven aan perspectief voor de jeugd met MDT. Hierbij werd gebruik gemaakt van de kracht van de samenleving, de energie van jongeren en de ervaring van de gemeente West Betuwe en Welzijn West Betuwe met activeren van jongeren. Jongeren zijn gemotiveerd om in een...

Bekijk dit project

Social Spring

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Social Spring Hilvarenbeek

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Social Spring bood jongeren perspectief in coronatijd! Jongeren kozen welk van de 3 programmalijnen (online content, serious gaming of pitch night) hun voorkeur had. Samen hebben we vervolgens het project concreet ingevuld. We hebben de interesses van jongeren verkend en hen verdeeld in groepen. Deze groepen bepaalden zelf wanneer ze samen kwamen en welke trainingen ze nodig hadden. Hierdoor was...

Bekijk dit project

Delft Next Level

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Ruim 110 Delftse jongeren maakten impact met Delft Next Level Corona light. Samen met hun teamcoaches werkten jongeren 8 weken aan competenties zoals teambuilding, communiceren, weerbaarheid, omgaan met autoriteit, (zelf)vertrouwen en organiseren van een event. Naast leermomenten kon worden ontspannen met mindfulness. Jongeren bedachten activiteiten en organiseerden sportmiddagen voor meiden en...

Bekijk dit project

AugMDT

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis  In deze MDT onder onderwijstijd worden leerlingen uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Eigenaarschap staat daarbij centraal. Ze hebben de keuzevrijheid om te bepalen waar zij zich voor willen inzetten en op welke manier. Aangemoedigd door docenten en met hulp van een app maken leerlingen kennis met maatschappelijke organisaties buiten hun eigen bubbel. In de 1e...

Bekijk dit project

Rebalancing Society

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis De aanleiding voor dit reguliere MDT-project is studievertraging en schooluitval door gebrek aan stages, gebrek aan persoonlijk contact en mentale problemen onder jongeren. Dit wordt tegengegaan met een buurtgerichte aanpak die de samenhang tussen maatschappelijke (buurt)organisaties, buurtondernemers, bewoners, gemeente en onderwijsinstellingen versterkt en jongeren de kans geeft van...

Bekijk dit project

Vrijwillig Traineeship 3.0

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis Bij Vrijwillig Traineeship 3.0 (VT 3.0) doen jongeren gedurende een half jaar minimaal 4 uur per week vrijwilligerswerk. In telkens 2 maanden gaan de trainees bij 3 verschillende organisaties aan de slag die iets goeds doen voor anderen, zoals een bibliotheek, kinderboerderij, brandweer, sportclub, verzorgingshuis of scoutingclub. De trainees worden gedurende het gehele traject...

Bekijk dit project

Fiks MDT project 4C

Lopend (februari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis Dit reguliere MDT-project voor jongeren in de regio Breda, Zundert en Etten-Leur is een voortzetting van het in 2020 gestarte programma FIKS. Het helpt jongeren op weg naar passend en betaald werk door te focussen op maatschappelijke impact maken, skills leren en verbeteren en persoonlijke groei (oftewel: fiks je sh*t). In dit project worden 2 varianten aangeboden: een programma van...

Bekijk dit project

Futureproof lijn 1

Lopend (februari 2022 - mei 2024)

De MDT-reis Futureproof is een praktijkgericht trainingsprogramma waarbij jongeren hun persoonlijke en professionele kracht versterken en op een ondernemende manier een positieve bijdrage leveren aan duurzame, sociale vraagstukken. Het is een voortzetting van het landelijke MDT-project Futureproof dat in 2020 is gestart. De deelnemers aan dit reguliere MDT-project kunnen kiezen uit drie...

Bekijk dit project

Futureproof Next

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis De plastic soep in de oceaan aanpakken, de eenzaamheid onder jongeren verminderen of een gerecycled product ontwikkelen. In Futureproof Next draait het om sociaal ondernemen: het bedenken en uitwerken van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Er zijn 2 programma’s. De Startup Track is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO-niveau 3 en 4. Onder schooltijd...

Bekijk dit project

Get Ready, Own the World (G.R.O.W.)

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis Bij G.R.O.W., een MDT-traject in het onderwijs, kunnen studenten kiezen uit verschillende opties op een menukaart. Doel: het perspectief van de jongeren verbreden, talenten ontwikkelen en hun netwerk vergroten.   Studenten kunnen in dit MDT-traject verschillende thema’s combineren die aansluiten op hun eigen interesses. Denk aan discriminatie, diversiteit in geaardheid, media,...

Bekijk dit project

Gouden Kans Project

Lopend (maart 2022 - maart 2024)

De MDT-reis Impact maken, je talenten ontdekken en samenwerken met andere jongeren aan interessante vraagstukken in jouw omgeving. Dat is de Gouden Kans die jongeren geboden wordt bij het Gouden Kans project. Ze zetten zich bijvoorbeeld in om meer cliënten te werven voor een zorgboerderij, zoeken uit hoe je een succesvolle crowdfunding opzet en maken een plan hoe je meer mensen met een beperking...

Bekijk dit project

Mdt baas

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-traject ontdekken jongeren hun talenten, ontmoeten ze andere jongeren en maken ze impact. Het programma bestaat uit 3 delen: het groepsprogramma, de IMPACT-weken en persoonlijke coaching. Het groepsprogramma duurt 6 weken en de deelnemers ontmoeten elkaar tijdens de BAAS Commitmentday. Ook volgen ze 4 trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Als...

Bekijk dit project

Bloeizone Fryslan

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis De titel ‘Bloei Zone’ verwijst naar de vijf plekken op de wereld waar mensen veel ouder worden en gelukkiger zijn, dan in veel andere gebieden. Die plekken worden ‘Blue Zones’ genoemd; in Friesland en Flevoland spreekt men over Bloei Zones. Van betekenis zijn voor hun omgeving is een van de geheimen van de mensen die in een Bloei Zone wonen. In dit MDT- traject gaan jongeren zelf...

Bekijk dit project

Glow up! - mdt rotterdam 2022-2023

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Dementerende ouderen helpen, voedselverspilling tegengaan of helpen bij een daklozenopvang? In deze MDT dragen jongeren bij aan de preventie van grote problematiek zoals schulden, armoede, eenzaamheid en depressie. Dat doen ze bij gastorganisaties zoals een zorg- of welzijnsorganisatie, organisaties die zich richten op kwetsbare bewoners of ze doen mee aan een maatschappelijk project...

Bekijk dit project

Mdt entree

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis Studenten die instromen vanuit verschillende entreeopleidingen zoals ROC Mondriaan, Educatief Centrum Horizon en nog te werven onderwijsinstellingen, krijgen een vernieuwde kans om alsnog te kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. De studenten die deelnemen aan deze MDT-reis starten met een gezamenlijke kick-off met alle partners. Young Impact organiseert tijdens deze dag een...

Bekijk dit project

Jong & Meer 2.0

Lopend (februari 2022 - februari 2024)

De MDT-reis Jong & Meer 2.0 is voor jongeren die een voorbeeld willen worden voor hun buurt of wijk en anderen willen motiveren en activeren om ook een positieve bijdrage te leveren. Gedurende maximaal 6 maanden besteden de jongeren minimaal 80 uur aan het programma, dat bestaat uit 2 pijlers. De eerste is een Young Leaders training, waarin de jongeren nieuwe skills leren en naar zichzelf en hun...

Bekijk dit project

Impacter x Windesheim

Lopend (mei 2022 - mei 2025)

De MDT-reis Bij Impacter zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of door het opzetten van een eigen project. Individueel of in groepsverband. Een marathon voor het goede doel organiseren, een community opzetten: alle ideeën zijn welkom. De jongeren worden ondersteund door een jongerencoach. Die helpt hen stap voor stap bij het maken van keuzes en het...

Bekijk dit project

Buddy to Buddy Young

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis Hun wereld openstellen voor andere culturen, bijdragen aan een inclusievere samenleving en minder eenzaamheid voor vluchtelingen. Dat is het doel van dit reguliere MDT-traject voor jongeren dat in totaal 5 maanden duurt. Deelnemers verruimen hun eigen wereld en helpen vluchtelingen met integreren door 1 op 1 wekelijks met elkaar op te trekken. Hierdoor krijgen de jongeren een grotere...

Bekijk dit project

Project flow!

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis Motivatie en toekomstperspectief. Daar draait het om in FLOW!, een MDT-traject in het onderwijs in en om Utrecht. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen, andere deelnemers ontmoeten en iets positiefs doen voor de maatschappij.  Hiermee geeft FLOW! Utrechtse Jongeren bouwstenen om vol zelfvertrouwen hun plek in de maatschappij te vinden.’ Via een mentor of vertrouwenspersoon op...

Bekijk dit project

Friend4Friend Noord Nederland

Lopend (februari 2022 - februari 2024)

De MDT-reis Friend4friend koppelt Nederlandse jongeren en jonge statushouders of aan jongeren in een kwetsbare positie die in de wijk komen wonen. Ze leren elkaar kennen door een half jaar lang intensief met elkaar op te trekken, gemiddeld zo’n 4 uur per week. Ze ondernemen samen leuke dingen en doen daarnaast vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis of moestuin in de wijk, of bij een...

Bekijk dit project

Issue Killers Traineeship (IK-Traineeship)

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis Toegenomen ongelijkheid, de afname van de biodiversiteit en andere maatschappelijke vraagstukken. Daar gaan deelnemers tijdens het reguliere IK-Traineeship mee aan de slag in de vorm van campagnes. Met deze campagnes gaan de jongeren op een vernieuwende, niet polariserende manier maatschappelijke thema’s onder de aandacht brengen onder alle lagen van de Nederlandse bevolking. Op deze...

Bekijk dit project

MDT 'Zoek het uit!'

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Jongeren die niet naar school gaan of niet aan het werk zijn besteden gedurende 4 tot 6 maanden 3 dagen per week aan dit intensieve MDT-project. Op groepsdagen ontmoeten jongeren elkaar, krijgen ze samenwerkingsopdrachten om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, nemen ze deel aan workshops en speeddates, bezoeken ze bedrijven of nodigen sprekers uit....

Bekijk dit project

Mdt-baronie

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

De MDT-reis MDT Baronie start met een kick-off bijeenkomst met workshops waarin jongeren zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen. Daarna verkennen ze hun waarden en hoe ze zich verhouden tot school en hun omgeving. In deze eerste fase doen ze ook iets kleins voor iemand uit hun directe omgeving, zoals boodschappen doen voor een buurvrouw. In de tweede fase worden ze uitgenodigd om hun...

Bekijk dit project

Missie0341 MDT in Harderwijk

Lopend (december 2021 - juni 2024)

De MDT-reis Jongeren uit Harderwijk en omgeving gaan in een traject van ongeveer 6 maanden samen met een persoonlijke coach en andere jongeren ontdekken waar hun talenten liggen, wat bij ze past en wat ze daarmee voor anderen kunnen betekenen. Ze doen dit aan de hand van persoonlijke begeleiding door een coach, trainingen en workshops van professionals uit verschillende vakgebieden en het...

Bekijk dit project

Pak de VIBE

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Of ze nou houden van sport, politiek, cultuur of techniek, in dit reguliere MDT-traject krijgen jongeren de kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen stad/regio. Met het volgen van 9 workshops specialiseren de deelnemers zich steeds verder in het interessegebied van hun keuze en doen ze nieuwe vaardigheden op. Na de workshops zetten ze hun kennis en...

Bekijk dit project

werktitel MDT Hogeland

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Dit reguliere MDT-project laat jongeren via kunst, cultuur en ambacht werken voor hun eigen ontwikkeling én voor de samenleving. Ze kunnen hier zowel individueel (bijv. door middel van een stage of werkervaringsplek) of in een groep (bijv. vrijwillig samenwerken aan een theaterproductie) mee aan de slag. Bij deze laatste vorm kiezen de jongeren niet uit activiteiten, maar bedenken ze...

Bekijk dit project

IMCoach+

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

De MDT-reis Met IMCoach+ doen jongeren hun MDT bij Stichting IMC Weekendschool. Nieuwsgierige kinderen maken hier kennis met allerlei beroepen, zodat ze leren wat ze later allemaal kunnen worden. Dit stimuleert de leerlingen om hun interesses, talenten en toekomstdromen te volgen. De deelnemende jongeren zijn als IMCoach een rolmodel voor de leerlingen van de Weekendschool. De deelnemende...

Bekijk dit project

Impact Creators Amsterdam ICA

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

De MDT-reis In deze MDT-reis maken jongeren Amsterdam socialer en mooier. Ze gaan sociaal ondernemen, helpen mensen met vrijwilligerswerk of leren hoe ze hun netwerk kunnen inzetten. Op basis van hun wensen en behoeften maken ze een keuze uit een van de 6 trainingsprogramma’s met vaste en flexibele onderdelen. Iedere jongere gaat vervolgens aan de slag op een ervaringsplek. Ze lopen mee in...

Bekijk dit project

Insula-Connect!

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Scuba Encounters

Afgerond (juli 2022 - januari 2023)

Bij het Scuba Encounters project gaan 50 jongeren zich als buddy inzetten voor 50 Oekraïense leeftijdsgenoten. Samen gaan ze leren duiken en doen een week lang allerlei leuke (water) sport activiteiten. Het buddysysteem uit de duiksport staat symbool voor hoe je elkaar kunt helpen op veel meer vlakken. Samen nieuwe dingen leren, talent ontwikkelen en samen uitdagingen aangaan. Doordat je onder...

Bekijk dit project

Time of Your Life -Opschalen, uitbreiden en versterken

Lopend (april 2022 - april 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MDT Utrecht, stad zonder muren

Afgerond (augustus 2022 - januari 2023)

MDT Utrecht, stad zonder muren staat in teken van Utrecht 900 jaar. In Utrecht gaan verschillende jongeren met verschillende achtergronden gedurende 4 weken met elkaar optrekken. Zo is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning, zoals door gezamenlijke deelname aan activiteiten in het kader Utrecht 900 jaar. Maar organiseren ze ook met elkaar een evenement en helpen ze mee tijdens de start van de...

Bekijk dit project

Urban Talentz: Actiedagen voor Oekraïne

Afgerond (augustus 2022 - januari 2023)

Met dit project zetten jongeren van 16-27 jaar zich in voor Oekraïners in Nederland. Jongeren helpen met het organiseren van activiteiten en fungeren als buddy. De jongeren leren middels workshops hoe te organiseren. Samen met Oekraïense jongeren bedenken zij betekenisvolle dagen die zij gezamenlijk zullen uitvoeren. Het doel is verbinden. De jongeren trekken op in gemêleerde groepen van...

Bekijk dit project

On the Move sportvrienden Oekraine

Afgerond (juli 2022 - januari 2023)

Doe ook mee en organiseer voor en met gevluchte jongeren sportactiviteiten gericht op ontmoeting en activatie. Vooraf gaand is er een gezamenlijke voorbereiding gericht op vaardigheden om evenementen op te zetten, kennis making met de doelgroep en voorbereiding op de dialoog aan gaan. Wat betekent oorlog voor mij en hoe ga ik er mee om. Dag 1 is een ontmoeting en voorbereidingsdag. Dag 2 een...

Bekijk dit project

Sunflower Power

Lopend (augustus 2022 - november 2022)

De oorlog in Oekraïne is een beladen thema. Veel jongeren willen iets betekenen voor mensen die gevlucht zijn naar Nederland, maar weten vaak niet wat. Kunst en muziekprojecten kunnen op laagdrempelige wijze jongeren betrekken bij maatschappelijke opgaven. Ter voorbereiding op Amsterdam Dance Event (hierna: ADE) tonen 100 MDT’ers solidariteit met Oekraïne; met een eigen zonnebloem kunstwerk. De...

Bekijk dit project

De Waarde(n) van MDT!

Afgerond (juli 2022 - januari 2023)

Via de Summerschool van IMC On Tour gaan 40 jongeren in de leeftijd 16 - 27 jaar (Vluchtelingen uit Oekraïne en/of vluchtelingen uit andere landen met een verblijfsstatus, oftewel statushouders) aan de slag met hun eigen persoonlijke verhaal. Iedere jongere krijgt een Buddy/Coach in dezelfde leeftijdscategorie. Zo ontmoeten straks 2x40=80 jongeren elkaar. We gaan met hen in gesprek over hun...

Bekijk dit project

Particihrusha (ParticiPeer met een Oekraïens-tintje)

Lopend (juli 2022 - november 2022)

Jongeren worden gemotiveerd om in een bekende groep (sportclub, kerk, jeugdhonk, onderwijs) iets te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen in hun nabije omgeving. Dit kan een goede daad in het dorp zijn, een evenement op de club, iets om persoonlijk te groeien of een activiteit om kennis te maken met de omgeving. Omdat de groep jongeren elkaar kennen, kunnen ze direct in actiemodus; een...

Bekijk dit project

Samen de zomer door!

Afgerond (juli 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Set Your Life Goals Light

Afgerond (augustus 2022 - januari 2023)

Bij Set Your Life Goals Light staan jongeren met een vluchtachtergrond centraal. Onder begeleiding van een Maatschappelijke Sportcoach gaan jongeren op zoek naar hun talenten en zetten hun doelen om in Life Goals plan. Want zonder plan, blijft een wens een droom. Sport wordt ingezet om inzicht te krijgen in eigen talenten en om deze in te zetten voor een ander. Het traject bestaat uit 8 ‘Life...

Bekijk dit project

De kracht van Oekraïense jongeren

Afgerond (juli 2022 - februari 2023)

Oekraïense jongeren die zijn opgevangen in Nederland willen graag wat terugdoen voor de maatschappij. Present begeleid deze jongeren bij het uitvoeren en opzetten van vrijwilligersprojecten waarmee ze Nederlanders kunnen ontmoeten, kennis opdoen van organisaties, en vaardigheden voor de toekomst kunnen opdoen. In 4 gemeentes waar Oekraïense jongeren worden opgevangen kunnen ze aan de slag met een...

Bekijk dit project

Cultural Encounters

Afgerond (juli 2022 - februari 2023)

Nederlandse jongeren smeden culturele bondgenootschappen met Oekraïense leeftijdsgenoten die in Nederland verblijven. Het einddoel is de deelnemers een culturele avond te laten organiseren waarbij ze zelf de inhoud van het programma verzorgen. Die inhoud bestaat uit 2 creatieve uitingen, rap en beeldende kunst, en een culinaire proeverij. Ervaren professionals geven een week lang 2 workshops per...

Bekijk dit project

't Stationnetje in actie!

Afgerond (juni 2022 - januari 2023)

’t Stationnetje is een begrip in de regio Noord-Friesland, met een rijke en diverse community van jongeren (14-27 jaar). Jongeren hebben al veel ideeën om iets betekenen voor en met vluchtelingen uit Oekraïne, die worden opgevangen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Met ''t Stationnetje in actie!' kan er snel maatschappelijke impact gecreëerd worden op de kenmerkende...

Bekijk dit project

Music Moves

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Chance 4 Talentz

Lopend (maart 2022 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MatchMate MDT Zuid

Lopend (april 2022 - oktober 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bouwen aan verandering

Lopend (mei 2022 - oktober 2024)

De MDT-reis Met dit reguliere MDT-traject heeft de organisatie World Servants twee belangrijke missies: de persoonlijke ontwikkeling van jongeren stimuleren en tegelijkertijd een duurzame verandering in Nederland op gang brengen. Tijdens deze MDT-reis worden jongeren op een stoere en avontuurlijke manier uitgedaagd om iets goeds te doen voor een ander en tegelijkertijd anderen te ontmoeten....

Bekijk dit project

Young Leaders in actie

Afgerond (juni 2022 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Noaberdeal Light Oekraïne

Afgerond (juni 2022 - januari 2023)

Door het aanbieden van onderstaande activiteiten in de vorm van Noaberdeal Lights Oekraïne, willen ze in de gemeenten Oldenzaal, Borne en Enschede 100 jongeren 32 uur inzetten voor de maatschappelijke effecten van de oorlog in Oekraïne. Ze werken daarbij samen met gemeenten, vluchtelingenorganisaties, scholen, verenigingen en opvanglocaties. En richten zich op helpen op scholen, bij...

Bekijk dit project

Chance 4 Talentz Ontmoetingscentrum voor Oekraïners

Afgerond (juli 2022 - januari 2023)

Met 'ontmoetingscentrum Chance 4 Talentz voor Oekraïners' geven jongeren hulp aan vluchtelingen. Jongeren 14-27 jaar zetten hun talenten in en geven dat beetje extra aandacht en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen die dat zo nodig hebben. Jongeren ondervinden in 8 weken welke activiteiten het beste passen en waar de behoefte ligt bij Oekraïners. Jongeren worden begeleid door hun coach en...

Bekijk dit project

Jongeren voor Oekraïne

Afgerond (juni 2022 - januari 2023)

Onze ervaring en van onze partners met onder andere Oekraïense vluchtelingen leert dat er grote behoefte is aan meer praktische zaken: deze vluchtelingen hebben, anders dan statushouders, meer behoefte aan leren hoe het hier in Nederland werkt, de eerste noden zoals waar moet mijn kind naar school, hoe werkt OV, waar doe ik iets op de post, hoe kom ik aan een baan, taalcursus, kortom behoefte aan...

Bekijk dit project

TRS- Samen voor Oekraïne

Afgerond (juni 2022 - januari 2023)

Onze ervaring en van onze partners met onder andere Oekraïense vluchtelingen leert dat er grote behoefte is aan meer praktische zaken: deze vluchtelingen hebben, anders dan statushouders, meer behoefte aan leren hoe het hier in Nederland werkt, de eerste noden zoals waar moet mijn kind naar school, hoe werkt OV, waar doe ik iets op de post, hoe kom ik aan een baan, taalcursus, kortom behoefte aan...

Bekijk dit project

We are in charge: Oekraine

Lopend (augustus 2022 - december 2022)

Jongeren gaan samen aan de slag met kunst, muziek en sport op de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Helmond. Ze nemen deel aan workshops door experts, en samen met een groepje organiseren ze activiteiten in hetzelfde thema. Hierbij worden jongeren gecoacht door jongerenwerkers en vrijwilligers van LEVgroep. Ook Oekraïense jongeren en jongeren met een vluchtelingenstatus mogen meedoen....

Bekijk dit project

Startkabels

Lopend (augustus 2022 - januari 2023)

Tijdens ‘Startkabels’, met regio Utrecht als basis, organiseren Nederlandse jongeren in “taskforces” – denk aan organisatie, werving, aankleding, en meer – een tof, gezellig, laagdrempelig event voor Oekraïense jongeren, zodat zij kennis kunnen maken met de Nederlandse arbeidsmarkt en (werk)cultuur en vice versa. Om dit te kunnen organiseren, worden er voor de deelnemende MDT-ers de volgende...

Bekijk dit project

Mdt weesp

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

Een groep meiden zijn op creatieve ontdekkingstocht gegaan naar hun eigen talenten ambities en roots. Zo zijn er schilderijen gemaakt over hoe de meiden zichzelf zien en visualiseren in de toekomst en zijn er waardevolle gesprekken gevoerd over normen en waarden. Er is tijdens deze bijeenkomsten ook aandacht besteed aan het creëren van een plek waar de meiden vaker kunnen samenkomen en zich thuis...

Bekijk dit project

Fix the Future

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis De jongeren die deelnemen aan dit reguliere MDT-project starten met teambuildingsoefeningen, waarin ze elkaar en hun peer-educators leren kennen. Hierin is onder andere aandacht voor sociaal ondernemend gedrag, 21st-century skills en het leren toepassen van deze skills in hun loopbaan. De deelnemers bepalen samen met hun peer-educators waar hun krachten en uitdagingen liggen en...

Bekijk dit project

Helping-Heroes | MDT Community Service Experience, Social Challenge, Virtual MDT, Heroes Camp

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis De reguliere MDT-reis is niet zomaar een traject. Met 5 deelprojecten en verschillende doelgroepen pakt dit project het groots aan. Ten eerste is er het deelproject Maatschappelijke oriëntatie en Praktijkmodule. Leerlingen  van vmbo Kader Groep 3 en 4 (14-16 jaar) tijdens school 3 weken lang op ontdekkingstocht. Ze doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, leren wat hun talenten zijn en...

Bekijk dit project

MBO Topacademie: Self-made op weg naar de beste versie van jezelf

Lopend (december 2021 - december 2024)

De MDT-reis MBO Topacademie bestaat uit 6 bedrijfsbezoeken en 6 werksessies.   Bij elk bedrijfs- of organisatiebezoek krijgen jongeren een masterclass. Die is gericht op het aanleren van vaardigheden die essentieel zijn voor de veranderende arbeidsmarkt. Tijdens de werksessies bedenken de jongeren in kleine groepen een maatschappelijke activiteit. Ze worden begeleid door coaches en krijgen...

Bekijk dit project

Realisten Academie: de inclusie-makers

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

De MDT-reis De Realisten Academie: de inclusie makers is een project voor, door en met jongeren met een extra begeleidingsbehoefte, die dromen van een arbeidsmarkt waarin iedereen volwaardig en naar eigen vermogen kan meedoen. De deelnemers volgen 4 trainingssessies over beter leren netwerken, pitchen en gesprekken voeren. Vervolgens zijn er 2 keuzemodules, zodat de jongeren zélf kunnen kiezen...

Bekijk dit project

Talent4Life

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis Talent4Life is een avontuurlijke en leerzame jongerenreis. Het traject begint met een inspirerende gastles door jonge ondernemers. En het invullen van het persoonlijkheidsprofiel. De jongeren volgen ook een actie-workshop om inzicht te krijgen in hun drijfveren, krachten, waarden en wensen. Daarna maken ze een keuze voor een bedrijf, sector of vrijwilligersplek waar ze ervaring op...

Bekijk dit project

Wereldmeiden/Wereldgozers

Lopend (januari 2022 - mei 2024)

De MDT-reis In het MDT-programma Wereldmeiden/Wereldgozers begeleiden jongeren leeftijdgenoten met een vluchtelingenstatus een half jaar lang 3 uur per week bij het sporten. Hun sportmaatjes zijn jongens en meisjes die net in een gemeente zijn komen wonen en vaak nog weinig contacten hebben. Na enkele voorbereidende workshops proberen ze als koppel 10 weken lang allerlei sporten uit. De jongeren...

Bekijk dit project

Social Bowl

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Dit reguliere MDT-project is geïnspireerd op het populaire gerecht Poké Bowl, waarbij jongeren hun eigen MDT samenstellen. Ze doen mee aan verschillende activiteiten: vrijwilligerswerk, bedrijfsbezoeken en trainingen. In totaal voeren de jongeren 4 verschillende vrijwilligersactiviteiten uit, bezoeken ze 3 bedrijven en volgen 3 trainingen. Met behulp van de menukaart vullen de...

Bekijk dit project

Follow Your Dreams 2.0

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis In deze MDT-reis leren jongeren hun eigen, nieuwe richting te bepalen. Ze maken daarbij impact. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Elk traject start met een gezamenlijke kick-off, een fotoshoot en een eerste inspirerende workshop. Na deze kick-off volgen ze in teams een programma van 20 weken waarin ze: 1.    Impact maken: elk team bedenkt en organiseert samen met...

Bekijk dit project

Grensverleggers in de regio

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis In deze reguliere MDT-reis volgen deelnemers een programma waarbij ze uit hun comfortzone stappen en zich ontwikkelen tot 21e eeuwse leiders die lokaal het verschil maken. De jongeren krijgen twee centrale trainingsweekenden op het gebied van persoonlijk en collectief leiderschap, deep democracy, dialoog & samenwerking. Hier ontmoeten ze jongeren uit andere regio’s met bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Mdt cultuur & kunst

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Jongeren die meedoen aan dit reguliere MDT-project gaan in gesprek met ouderen buiten hun eigen ‘bubbel’. Na een introductieworkshop worden de deelnemers gekoppeld aan ouderen uit de eigen stad. Vervolgens gaan ze als kennisdetectives op zoek naar voorwerpen, plaatsen of herinneringen die de ouderen willen bewaren en onderzoeken ze waarom ze die willen bewaren. Aan de hand van...

Bekijk dit project

Diversity Skills

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis Doe iets tofs onder schooltijd! In deze MDT stellen jonge statushouders zelf hun activiteitenprogramma samen. Ze kiezen uit ‘Zet je in voor kwetsbare ouderen’, ‘Maak samen cultuur & media’, ‘Duurzaamheid & milieu’ of ‘Sport & recreatie’. Ze gaan praktisch aan de slag, denk aan het organiseren van een bingo voor ouderen, een Talent night of opruimactie. Of ze maken een natuurlijk...

Bekijk dit project

De SWOM Academie breidt uit naar Gelderland en Friesland

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-traject krijgen jongeren die (nog) niet volledig meedoen in de maatschappij de kans om zich in te zetten voor een ander, terwijl ze tegelijkertijd hun talenten ontdekken en hun belastbaarheid onderzoeken. Dit MDT-traject bestaat uit 4 fasen: de kennismaking/intake, ontwikkeltraject, aan de slag, en de uitstroom. Het traject begint met een kennismakingsgesprek en...

Bekijk dit project

Young Leader Eijsden-Margraten

Afgerond (mei 2021 - november 2021)

Young Leaders Light heeft in de gemeente Eijsden-Margraten ruim 40 jongeren met succes uitgedaagd tot aantrekkelijke maatschappelijke activiteiten in het kielzog van de sociale stilte die corona heeft teweeg gebracht. Onder begeleiding van gemeentelijke medewerkers en het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Trajekt hebben jongeren meerdere geslaagde maatschappelijk activiteiten georganiseerd,...

Bekijk dit project

Mdt-capelle jeugdperspectief

Afgerond (april 2021 - juli 2021)

Whoa, WALHALLAb Capelle. Nieuwe dingen en vaardigheden leren, vrienden maken en uit de corona-sleur breken. Hoe? • een hele grote vlinder van gevonden voorwerpen op straat. • een ideeën box, voor nieuwe ideeën hihi. • bergruimte creëren. • Muziekinstrumenten maken en spelen. • emotiekettingen zodat iedereen kan laten zien of hij blij, verdrietig of boos is. • diverse schilderijen en canvassen...

Bekijk dit project

Woudenberg - Perspectief voor Jeugd

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

In verschillende (online) sessies hebben jongeren in Woudenberg aangegeven dat er een grote behoefte is aan ontmoeting. Die behoefte was er al, maar is verder vergroot door het wegvallen van de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in openbare ruimtes, sportclubs en school. Ze kunnen elkaar gewoonweg nu nergens zien. Jongeren willen elkaar graag zien, maar binnen de huidige maatregelen van corona is...

Bekijk dit project

Samen voor de jeugd

Afgerond (april 2021 - september 2021)

Samen voor de jeugd, MDT Newman college, Breda Zo’n 70 leerlingen uit de MAVO 2 klassen van het Newman college in Breda zijn actief aan de slag gegaan met dit project. Het traject startte met een kick-off en met workshops. Tijdens deze workshops is er met de leerlingen gekeken naar wat zij belangrijk vinden en waar hun interesses en talenten liggen. En zij hebben geleerd en ervaren hoe ze een...

Bekijk dit project

Time of Your Life Uitbreiding

Lopend (juni 2021 - april 2022)

Dit project is een uitbreiding van het project  Time of Your Life.

Bekijk dit project

Perspectief voor de Jeugd CR

Afgerond (april 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De Olievlek

Afgerond (mei 2021 - augustus 2021)

In dit project willen we samen met jongeren werken aan het stimuleren van hun talenten in een periode dat het extra moeilijk is om de ruimte te vinden voor ontwikkelmogelijkheden. We willen met uiteenlopende activiteiten keuzeruimte bieden aan de jongeren.  Zo stimuleren we dat jongeren hun organisatietalenten in hun eigen wijk aanwenden. Tevens willen we aandacht en ruimte bieden aan jongeren die...

Bekijk dit project

Young Leaders Light: Gouda

Afgerond (april 2021 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd MDT Blaricum

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

In Blaricum waren twee projecten. Het junior Lifeguards project waarin jongeren de beginselen van het reddingswerk leerden. Het programma bestond uit het behalen van meerdere trainingen (EHBO, zwemmen, communiceren en effectief samenwerken) en een oefening met de KNRM en de lokale brandweer. Verder werd er gewerkt aan de conditie en draaiden zeLifeguard diensten, waar ze goed werk mee deden op het...

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd MDT Eemnes

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Community Art Eemnes. Samen met de jongeren werd er een graffitiproject opgezet. Dit bood de jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Ze keken naar een docu over streetart in NL, kregen workshops van profs om hun creatieve vaardigheden te vergroten en kwamen zo tot een eigen visie. Daarmee hebben ze de skatebaan in Eemnes opgeknapt, tot vreugde van de omwonenden. Er zijn nieuwe...

Bekijk dit project

Perspectief voor de jeugd MDT Laren

Afgerond (mei 2021 - september 2021)

Samen met de jongeren werd er een graffitiproject opgezet. Dit bood de jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Ze keken naar een docu over streetart in NL, kregen workshops van profs om hun creatieve vaardigheden te vergroten en kwamen zo tot een eigen visie. Daarmee hebben ze het jongerencentrum de Scheper in Laren opgeknapt, tot blijdschap van de gebruikers. Er zijn nieuwe...

Bekijk dit project

Community Champions

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis Community Champions gebruikt de aantrekkingskracht van 8 profvoetbalclubs (Vitesse, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Excelsior, RKC Waalwijk, De Graafschap, FC Emmen en FC Twente) en de sociale kracht van voetbal om jongeren te bereiken en te betrekken. Jongeren krijgen in dit reguliere MDT-traject niet alleen de kans om betrokken te zijn bij de club en de wijk, maar ook om een echte...

Bekijk dit project

NewBees MDT Traineeships

Lopend (mei 2022 - november 2023)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-traject bereiden jonge nieuwkomers met een vluchtachtergrond zich voor op een baan en een plek in onze Nederlandse samenleving. Dat doen ze door het volgen van een traineeship bij een lokaal bedrijf of een maatschappelijke organisatie. Door het inzetten van hun eigen talent werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling, het leren van Nederlandse taal en het bouwen...

Bekijk dit project

PAR in het hoger beroepsonderwijs

Lopend (december 2021 - juli 2024)

De MDT-reis PAR staat voor Participative Action Research. In dit MDT-traject begeleiden hbo-studenten een participatief actie-onderzoek. Die methode houdt in dat mensen onderzoek doen naar hun eigen situatie, zonder dat ze onderzoekers zijn. Denk aan startende ondernemers of jongeren die willen opkomen voor hun rechten. De studenten kiezen een doelgroep buiten school, waar ze affiniteit mee...

Bekijk dit project

The NXT Chapter

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis The NXT Chapter is een stevig MDT-traject van gemiddeld 2 dagen per week, maximaal 6 maanden lang, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de jongere zelf. Ze krijgen de kans om hun sociale vaardigheden en netwerk te versterken en praktische kennis op te doen die ze thuis, tijdens werk en opleiding kunnen inzetten. Er zijn verschillende coaches betrokken die hen persoonlijk en...

Bekijk dit project

The Real Social @school

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

De MDT-reis In een team van gemiddeld 20 deelnemers ontdekken jongeren hun talenten, en hoe ze die (ook) in kunnen zetten voor anderen. Ze komen gedurende 6 maanden iedere week 5 uur bij elkaar. In die tijd volgen ze inspirerende workshops en leren ze via allerlei spelvormen waar ze goed in zijn, wat ze willen en kunnen. Daarnaast werken ze in teamverband en onder begeleiding van coaches aan...

Bekijk dit project

Jong+Oud=Goud

Lopend (mei 2022 - mei 2024)

De MDT-reis In Jong + Oud = Goud leren jongeren kwetsbare ouderen kennen en helpen ze mee aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Er zijn twee varianten: een reguliere (3 uur per week) en een intensieve (9 uur per week). De reguliere variant is een maatjesproject. Jongeren worden gekoppeld aan een oudere. 6 maanden lang gaan ze 2 uur per week op bezoek bij ‘hun’ oudere. Om te wandelen,...

Bekijk dit project

Missie030 de intensieve variant

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Missie 030 is een route voor jongeren van verschillende achtergronden en leeftijden naar een (groter) netwerk en meer kansen op een waardevolle plek in de maatschappij. 20 weken lang doen ze mee aan groepstrainingen, persoonlijke talentontwikkeling, coaching, krijgen ze veel inspiratie en zetten ze zich vrijwillig in voor de samenleving. De MDT-reis is zo opgezet dat de jongeren...

Bekijk dit project

Opschaling Set your Life Goals

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis Set Your Life Goals is een regulier MDT-traject met een centrale rol voor sport. Het begint allemaal met een persoonlijk intakegesprek. Daarna doen de deelnemers mee aan 8 ‘Life Goal Sessies’ die elk 4 uur duren. Hier ontdekken ze onder begeleiding van een maatschappelijke sportcoach wat hun talenten en krachten zijn en hoe ze die kunnen inzetten voor anderen. Ook ontmoeten ze op deze...

Bekijk dit project

Grow2Work

Lopend (januari 2022 - juli 2024)

De MDT-reis Het traject van dit reguliere MDT-project bestaat uit verschillende onderdelen. Als eerste leren de jongeren elkaar kennen en doen ze kennis op over de arbeidsmarkt. Vervolgens ontwikkelen ze hun sociale en digitale vaardigheden. Ook gaan ze aan de slag met het ontdekken van hun unieke talenten en kwaliteiten, die ze vastleggen in hun TalentenMapp. In dit ePortfolio kunnen de jongeren...

Bekijk dit project

Buitenbende

Lopend (februari 2022 - februari 2024)

De MDT-reis Leren door te doen! Vmbo-leerlingen tussen de 14 en 17 jaar gaan aan de slag op een praktijkleerplek die aansluit bij hun passie. In de wijk, op school, bij een vereniging, een bedrijf of organisatie in de stad. Daar draaien ze mee met een bestaande activiteit, een eigen initiatief of geven een onderzoek vorm. Ze scherpen daarmee hun creatieve, sportieve, organisatorische en sociale...

Bekijk dit project

Hier draag je bij aan de samenleving van de toekomst

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

De MDT-reis De MDT-reis begint met de training Young Leaders. Daarin worden de deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten en hoe ze die kunnen inzetten voor anderen. Ze versterken hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens de training bedenken de jongeren ook een plan voor een sociale activiteit in hun buurt....

Bekijk dit project

Mdt-connected

Lopend (februari 2022 - februari 2025)

De MDT-reis MDT Connected is een excellentieprogramma voor studenten van ROC Mondriaan in Den Haag. Het programma start met workshops en trainingen waarin de deelnemers zichzelf beter leren kennen en ontdekken waar hun kwaliteiten liggen. Vervolgens verkennen ze wat ze belangrijk vinden in hun leven. Daarbij voeren ze ook een ‘mini challenge’ uit: een activiteit die ze organiseren voor iemand in...

Bekijk dit project

MDT UniverCity voor changemakers

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Zie je een probleem?! Bedenk een oplossing, dan ga je sky high! Jongeren die vaak zelf gezien zijn als “probleem” gaan in deze MDT aan de slag als “Changemakers”. Ze worden uitgedaagd om bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken voor de wereld van morgen. In samenwerking met gemeenten, maatschappelijke bedrijven en instellingen kiezen jongeren een project. Tijdens het...

Bekijk dit project

Mdt crew

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Het is belangrijk dat jongeren aan de slag gaan in een sector die hun hart sneller doet kloppen. Met dit reguliere MDT-project gaan jongeren in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn aan de slag op een plek naar keuze. Ze kunnen kiezen uit verschillende sectoren: Natuur & Dier (bijv. waterdieren in de sloot zoeken), Politiek & Bestuur (bijv. meedenken in een Jongerenadviescommisie...

Bekijk dit project

Local Heroes (het vervolg)

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis In deze MDT gaan jongeren bezig met de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘hoe zet ik dat in voor mijn toekomst en die van mijn omgeving?’. In een afwisselend programma met trainingen, activiteiten, workshops, gastsprekers en een individuele verdieping leren ze meer over zichzelf en maken ze impact in de omgeving. Daardoor zijn ze beter voorbereid op hun maatschappelijke toekomst....

Bekijk dit project

Young Leaders op School

Lopend (januari 2022 - september 2024)

De MDT-reis Young Leaders op School stimuleert jongeren om kwaliteiten te leren kennen en die in te zetten voor hun eigen ontwikkeling en voor hun omgeving. Ze volgen een groepstraining van 10 bijeenkomsten met thema’s als: ‘Wat zijn jouw kwaliteiten?’; ‘Hoe ga je om met groepsdruk?’; ‘Jouw leerpad.’ Tijdens de training kiezen ze een doelgroep waar ze zich graag voor willen inzetten en bedenken...

Bekijk dit project

Young Leaders Overal in Nederland

Lopend (december 2021 - juni 2024)

De MDT-reis Na een individueel intakegesprek volgen de jongeren een groepstraining van 10 bijeenkomsten rondom het algemene motto: kom in beweging en laat je stem horen. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, zoals het leren kennen van de eigen kwaliteiten, leren omgaan met groepsdruk en het bepalen van het leerpad. De deelnemers presenteren tijdens elke bijeenkomst hun verhaal...

Bekijk dit project

2FixIt

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-traject vormen jongeren die wat minder zelfvertrouwen en contacten hebben een duo met een leeftijdsgenoot met een lichamelijke beperking. Samen leveren ze mooie bijdrage aan de maatschappij en ontdekken en ontwikkelen hun eigen en elkaars talenten. Hoe? Door een organisatie die inclusie stimuleert te helpen met het waarmaken van hun ambitie. Ze kunnen daarbij...

Bekijk dit project

MDT 't Stationnetje

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

De MDT-reis Deze reguliere MDT-project biedt sociaal kwetsbare jongeren uit Noord-Oost Friesland de kans om te werken aan sociale verbinding, leiderschap en maatschappelijke impact. Het is een voortzetting van het bestaande project ’t Stationnetje, waar sinds 2019 al meer dan 240 jongeren aan meededen. ’t Stationnetje breidt uit met vaste locaties in een aantal Noord-Oost Friese kernen waar...

Bekijk dit project

MDT 't Stationnetje gaat naar school!

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis ’t Stationnetje is de plek waar kansen voor toekomstperspectief vorm krijgen. Deze MDT-reis voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs start met een training over leiderschap, communicatie, doelen stellen, reflectie, talenten ontdekken en samenwerken. Daarna gaan de leerlingen in buddyparen op reis. Ze worden gekoppeld aan een passende DOE-plek: een maatschappelijk project of...

Bekijk dit project

MDT Basketbal Impuls: Gamechangers

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-project gaan 800 MDT-deelnemers, die we Gamechangers noemen, in teams van 20 personen samen maatschappelijke impact creëren door straat- en schoolbasketbal te organiseren op 10 plekken in Nederland. Tijdens hun MDT-reis van 20 weken leren jongeren hoe ze sportlessen geven, (sport)evenementen organiseren en worden het community leaders in hun omgeving. Samen met...

Bekijk dit project

Next Up

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis Jongeren gaan in groepen van 3 tot 5 ongeveer 12 weken aan de slag met het uitwerken van een idee voor een betere stad of dorp. Hebben de jongeren al een idee, dan worden ze gekoppeld aan andere jongeren met een vergelijkbaar idee. Hebben ze nog geen idee, dan zijn er voorbeelden van andere jongeren ter inspiratie. Alle ideeën zijn toegestaan in dit reguliere MDT-project: van...

Bekijk dit project

Next Up @School

Lopend (april 2022 - april 2024)

De MDT-reis Iets doen voor een ander is de basis van Next Up @School. Jongeren kunnen een idee ontwikkelen en uitwerken waarmee ze bijdragen aan een betere maatschappij. Van fietslessen voor vluchtelingenkinderen tot een verwendag voor tienermoeders. Ze volgen enthousiasmerende workshops, waarin ze zichzelf beter leren kennen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. En ze maken kennis met allerlei...

Bekijk dit project

Streetcoaches 2.0 (vervolg)

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis Streetcoaches 2.0 bestrijdt verveling en eenzaamheid onder jongeren uit Bergen op Zoom. Ook zorgt het voor vermindering van sociale- en leerachterstanden. Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de jongeren leuk vinden en waar hun expertise ligt. Vervolgens gaan ze gedurende maximaal 6 maanden tussen de 4 en 16 uur per week écht aan het werk, ondersteund door andere jongeren...

Bekijk dit project

We Are In Charge 2.0

Lopend (december 2021 - december 2023)

De MDT-reis Jongeren uit Zuidoost-Noord-Brabant kunnen zowel binnen als buiten schooltijd aan de slag bij een privaat bedrijf, publieke organisatie of sociale onderneming. Ze kunnen kiezen uit 4 tracks met challenges. De jongeren kunnen een eigen challenge bedenken, met als voorwaarde dat ze zich inzetten voor een ander en/of de samenleving. Ook kunnen ze aansluiten bij een bestaande challenge,...

Bekijk dit project

MET en door jongeren

Lopend (mei 2021 - mei 2023)

De MDT-reis In dit reguliere MDT-project sluiten jongeren aan bij een werkgroep of voeren in hun eentje of in groepsverband een MET-activiteit uit. Deze activiteit sluit aan bij hun interesses, wensen en behoeften. Er is dus geen vooraf opgesteld aanbod. Ze kiezen zelf een eventuele doelgroep waar zij hart voor hebben en zij hebben zelf de regie in de uitvoering van de activiteit. Daarbij...

Bekijk dit project

Wereldmeiden

Lopend (december 2020 - maart 2023)

De MDT-reis In dit project helpen meiden vluchtelingenmeiden bij hun inburgering in Nederland. Door samen te sporten en bewegen zorgen zij ervoor dat de nieuwkomers zich meer thuis voelen in Nederland.   Wereldmeiden start met een kennismakingsperiode van 10 weken waarin de MDT’ers en vluchtelingenmeiden samen 10 verschillende sporten uitproberen. Daarna kiezen de deelnemers een sport die ze...

Bekijk dit project

Music Moves

Lopend (november 2020 - juli 2022)

Music Moves zet muziek in om jongeren met verschillende (culturele) achtergronden met elkaar en andere mensen te verbinden. Deze MDT traint jongeren tot changemakers. Zij organiseren een eigen muziekevent of challenge voor mensen die te weinig gezien worden in onze samenleving, zoals nieuwe Nederlanders, daklozen, ouderen, of jongeren met een beperking.   De MDT-reis Dit project begint met de...

Bekijk dit project

De MDT Academy 4 Life Skills

Lopend (december 2020 - maart 2023)

De MDT-reis Soms weten jongeren even niet hoe het verder moet. Wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken? Dat zijn de vragen die voor hen dan belangrijk zijn. De MDT Academy 4 Life Skills helpt hen verder. De jongeren krijgen de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, andere mensen te leren kennen en iets nuttigs te doen voor de samenleving. De MDT Academy 4 Life Skills start met...

Bekijk dit project

Community Heroes NL

Lopend (december 2020 - mei 2023)

De MDT-reis “Waarom doen we dit soort toffe dingen niet in mijn stad?” Het enthousiasme van de helden van de proeftuin Community Heroes 070 in Den Haag lag aan de basis van dit vervolgproject. Deze MDT wordt uitgebreid met 5 andere gemeenten waaronder Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Helder en Weert.  De deelnemende helden maken impact op hun omgeving met allerlei activiteiten bij maatschappelijke...

Bekijk dit project

WALHALLAb ruimte(n) voor jong talent

Lopend (december 2020 - juni 2023)

De MDT-reis Leren lassen, een designstoel bekleden of een 3D-printer of kettingzaag leren gebruiken: WALHALLAb is een creatieve leer-werkplek waar alles kan. Hier kunnen jongeren hun talenten in de praktijk ontdekken. Daarbij leren de jongeren van en met elkaar. En welke technische vaardigheden zij ook willen ontwikkelen: de ervaren Meesters van WALHALLAb staan klaar om hen hierbij te helpen. Dat...

Bekijk dit project

Impacter

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar weten vaak niet hoe en waar ze dit kunnen doen. Dit project biedt jongeren een MDT op maat. Om hen hiervoor warm te maken worden jongerencoaches van 22 tot 27 jaar ingezet. Zij staan dicht bij de belevingswereld van jongeren en zijn getraind om naar hen te luisteren en hun verhalen op te halen. Ze spreken de jongeren aan...

Bekijk dit project

Get Karma, Beat Corona!

Afgerond (april 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Een Young Leaders

Afgerond (april 2020 - februari 2021)

In het project Samen Eén Young Leaders maakten jongeren uit kwetsbare wijken in kleine groepjes een gezamenlijk plan voor een maatschappelijk initiatief, geïnspireerd op concrete hulpvragen uit hun buurt. Daarbij werden zij ondersteund door een lokale jongerenwerker met online groepstraining en individuele begeleiding. Ze organiseerden ruim 30 activiteiten, zoals: het samenstellen van...

Bekijk dit project

Critical Friends Light

Afgerond (april 2020 - februari 2021)

Jongeren met een beperking zo gezond en gelukkig mogelijk door de coronacrisis heen loodsen. Dat was de missie van Critical Friends Light. Jongeren met een beperking organiseerden in koppels activiteiten voor andere jongeren met een beperking. Ze bepaalden zelf de activiteiten, die varieerden van een succesvolle bingoavond, pubquiz en workshop illustreren tot een discussiemiddag. De jongeren...

Bekijk dit project

Diversity Skills Zoom-in!

Afgerond (april 2020 - februari 2021)

Het doel van dit hulpinitiatief was kwetsbare ouderen en jongeren een hart onder de riem te steken. En dat is gelukt! Op initiatief van de jongeren vonden talloze online activiteiten plaats waaronder zoommeetings, cursussen en challenges voor ouderen zoals mondkapjes maken, gedichten schrijven en koken. Deelnemende jongeren kwamen in actie en hebben gewerkt aan digitale, communicatieve en...

Bekijk dit project

Sprint ii

Afgerond (november 2020 - februari 2023)

De MDT-reis Jongeren trekken tijdens deze MDT in 4 maanden tijd het sprintje van hun leven. Ze leren wat hun sterke punten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten voor projecten bij maatschappelijke (jongeren)organisaties.   Waar de jongeren aan de slag gaan en wat ze gaan doen, hangt af van hun eigen voorkeuren en wensen. Ze kunnen kiezen uit verschillende thema’s zoals seksualiteit & gezondheid,...

Bekijk dit project

Youngsterdam

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Jongeren krijgen binnen Youngsterdam de mogelijkheid om op eigen initiatief activiteiten te organiseren. Ze doen dit onder begeleiding van coaches die zijn gespecialiseerd in jongerenwerk. Het plezier van ontmoeting en talentontwikkeling wordt gecombineerd met zoeken naar antwoorden op serieuze vragen, bijvoorbeeld over wat je met je leven gaat doen. De jongeren werken binnen...

Bekijk dit project

#YouthGoals ‘Skillz on the move’ Roosendaal

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Binnen dit project gaan jongeren aan de slag gaan met ‘YouthGoals’. Dit zijn doelen waarmee ze iets voor anderen en hun omgeving betekenen en daardoor zelf ook verder komen. De jongeren gaan onder begeleiding van jongerenwerkers van de WijZijn Traverse Groep aan de slag met hun MDT. Na een gezamenlijke kick-off leren zij tijdens een ‘Skillz-bijeenkomst’ allerlei vaardigheden die van...

Bekijk dit project

Prosocial Traineeships

Afgerond (december 2020 - februari 2023)

De MDT-reis Dit programma is een unieke kans voor (kwetsbare) jongeren om hun talenten  te ontwikkelen door iets voor een ander te doen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van vakmensen, professionals en ‘ambassadeurs’,  jongeren die deze reis al eerder maakten en hen kunnen enthousiasmeren om mee te doen. De jongeren starten met een voorbereiding op hun reis waarin zij ontdekken waar hun kracht...

Bekijk dit project

MDT Loopbaankansen (MDTL) Samen sterk voor betere loopbaankansen voor jongeren met een beperking

Afgerond (november 2020 - januari 2023)

De MDT-reis Hoger onderwijsstudenten met een beperking vinden vaak moeilijker werk. Dat komt mede omdat werkgevers vooroordelen hebben over wat zij wel en niet kunnen. Vaak weten werkgevers ook niet dat deze studenten met de juiste aanpassingen en hulpmiddelen net zo goed kunnen presteren als hun leeftijdgenoten zonder een beperking. Deze MDTstart met een intakegesprek waarbij studenten...

Bekijk dit project

Launch Your Future

Lopend (december 2020 - maart 2023)

De MDT-reis Launch your Future biedt jongeren een groepstraject van 3 tot 5 maanden waarin ze samen werken aan een cultuurproject. Ze maken via workshops kennis met multimedia, muziek en zang, beeldende kunst en dans. Na een eerste oriëntatie kiezen ze welke kunstvorm hen het meest aanspreekt en waarover ze meer willen leren. Daarbij krijgen ze begeleiding van professionals. De jongeren werken...

Bekijk dit project

Impact Generator 2.0

Lopend (december 2020 - december 2022)

MDT-reis Een netwerk opbouwen en in je eigen wijk, een kleinschalig event organiseren waar volgens jou echt behoefte aan is? Die mogelijkheid krijgen jongeren in de MDT Impact Generator. Speciaal voor jongeren die willen investeren in hun toekomst én impact willen hebben op hun omgeving. Binnen 6 maanden ontdekken zij hoe je nieuwe deuren opent, voor jezelf en anderen. ‘Festival-College’, heet...

Bekijk dit project

IMCoach2.0

Lopend (december 2020 - oktober 2022)

De MDT-reis In dit project starten jongeren hun MDT bij Stichting IMC Weekendschool. Daar leren gemotiveerde kinderen om vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes te maken voor hun toekomst. De jongeren worden coach en rolmodel voor de leerlingen en krijgen veel mogelijkheden om hieraan zelf een invulling te geven. Een huiswerkclub voor 10-14 jarigen opzetten bijvoorbeeld. Of kinderen die...

Bekijk dit project

Give Back 2 Get Back

Lopend (november 2020 - oktober 2022)

De MDT-reis Jongeren zetten zich in voor stadsdeel Amsterdam Zuidoost omdat ze houden van hun buurt en hiervoor iets goeds willen doen. De ontmoeting met anderen staat hierbij centraal. Via de methodiek ‘Mission Possible’ krijgen de jongeren begeleiding bij het stellen van concrete doelen. Welke droom willen zij voor hun buurt verwezenlijken en hoe kunnen zij hun skills hiervoor inzetten? De...

Bekijk dit project

De Verrijking 2.0

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt; je doet iets omdat jij het zélf belangrijk vindt, niet omdat anderen het willen. Bij De Verrijking 2.0 bewandelen jongeren een pad om te ontdekken wat hen interesseert en motiveert. Maar ook waar ze goed in zijn en hoe ze hun talenten kunnen gebruiken. Eerst krijgen zij vaardigheidstrainingen, waarin ze leren over...

Bekijk dit project

Becoming a Social Innovator

Lopend (december 2020 - juni 2023)

MDT-reis Hoe zet je jezelf neer in de samenleving en kun je iets betekenen met jouw vaardigheden? Dat leren jongeren tijdens hun MDT bij Becoming A Social Innovator (BASI). Iedereen die gemotiveerd is kan meedoen. De MDT omvat 3 trajecten van elk 6 maanden. Elk traject bestaat weer uit 3 fasen. In fase 1 maken de jongeren kennis met elkaar, de coaches, professionals en rolmodellen. Zij bespreken...

Bekijk dit project

WALHALLAb Corona initiatieven

Afgerond (juni 2020 - februari 2021)

De jongeren van WALHALLAb zijn vanaf dag één aan de slag gegaan met creatieve projecten. Er is een WALHALLAboom geplant op internet met bemoedigende boodschappen voor het zorgpersoneel. Op social media verschenen creatieve uitdagingen voor iedereen die afleiding zocht. De ervaringsdeskundigen van luisterlijn 'Walhellep' ondersteunden andere jongeren die met zichzelf in de knoop zitten. Met...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future, helpt waar nodig.

Afgerond (juni 2020 - augustus 2020)

Leren door te doen. Dat deden de jongeren In Time 4 Your Future. Zij stonden klaar voor mensen die het tijdens corona extra lastig hadden: jonge vluchtelingen/statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en vangnetleerlingen, jongeren met een beperking zonder dagbesteding, ouderen in zorgcentra of aanleunwoningen. Er vonden wekelijkse ‘huisbezoeken’ plaats, er was app-contact, er werd online...

Bekijk dit project

JuistnuMDT

Afgerond (juni 2020 - februari 2021)

Bij de heldendaden die jongeren met een beperking in het project JuistnuMDT verrichtten stond elkaar ontmoeten, vaak binnen het gezin, centraal. De jongeren kozen elke week een video uit 6 thema’s: groen, verzorging, horeca, schoonmaak, knutselen en beleving. Deze thema’s sloten aan bij school. Elk thema had een vaste jongerentrainer die de jongeren uitdaagde een bijpassende heldendaad te...

Bekijk dit project

Mdt missie

Lopend (maart 2020 - mei 2023)

Wat houdt het project in? MDT Missie start met de Impact Bivak. Tijdens 3 dagen op een Defensielocatie doen de jongeren groepsopdrachten in avontuurlijke context, waarbij ze voor mentale en fysieke uitdagingen staan. Zo ontwikkelen ze militaire skills en bewustwording van het belang van vrede, veiligheid en vrijheid. Ook bereiden ze zich voor op hun persoonlijke sociale missie via een individueel...

Bekijk dit project

TINO MDT (oude naam: Old-School Arnhem)

Lopend (augustus 2020 - augustus 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren leren om als ‘kennisdetectives’ informatie te verzamelen. Dit doen ze door de levensverhalen van andere jongeren en van zorgvragers, zoals ouderen en mensen met een beperking, op te tekenen. Hierdoor ervaren jongeren hoe je meer kunt leren van mensen dan je verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld leren over modetrends van een buschauffeur of over beveiliging van een...

Bekijk dit project

'075' heroes

Afgerond (april 2020 - januari 2023)

Een greep uit de meer dan 100 activiteiten die jongeren organiseerden in coronatijd: balkon workouts, wandelen met ouderen, een inzamelingsactie voor de voedselbank, kinderdisco en het begeleiden van schoolexamens. De jongeren organiseerden deze activiteiten op eigen initiatief of naar aanleiding van hulpvragen van verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten. Elke...

Bekijk dit project

#ookditisMDTopZuid

Afgerond (april 2020 - februari 2021)

#ookditisMDTopZuid is een project voor en door jongeren. Meer dan 100 jongeren deden mee in de rol van begeleider of deelnemer. Ze zijn ‘uit huis gehaald’ en hielpen elkaar met huiswerk, zoals het maken van een planning of begeleiding per vak. Ook taal, coaching en talentontwikkeling kwamen aan bod. Ze waren een luisterend oor voor elkaar en daagden elkaar uit, bijvoorbeeld bij het schrijven van...

Bekijk dit project

Mdt onderwijs

Lopend (maart 2020 - augustus 2023)

Wat houdt het project in? Een MDT combineren met school, studie of een tussenjaar. Dat is het idee achter MDT Onderwijs. In kleine groepjes volgen deelnemers een MDT-traject van minimaal 80 uur, verspreid over een periode van maximaal 6 maanden. De MDT-reis kan verschillen per onderwijsinstelling, omdat ze zelf de precieze vorm van de MDT kiezen. Bij de ene school kan de MDT bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd: Jong+Oud=Goud

Lopend (mei 2020 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Het samenbrengen van jongeren en kwetsbare ouderen zorgt voor mooie ontmoetingen én minder eenzaamheid onder ouderen. Zo’n 3 uur per week komt een jongere bij de oudere op bezoek: om te wandelen, musea te bezoeken, voor computerles, om spelletjes te spelen, deel te nemen aan activiteiten in de buurt, of om samen te koken, thee te drinken en boodschappen te doen....

Bekijk dit project

YourCube

Lopend (maart 2020 - april 2023)

Wat houdt het project in? Proeven, ontdekken, leren en ontmoeten; op hun eigen niveau en passend bij de persoonlijke interesses en doelen. Dat is het uitgangspunt van YourCube. Het MDT-traject is persoonlijk en flexibel, maar kent wel een vaste structuur. Na een kennismaking en intakegesprek worden de doelen vastgesteld en zoekt YourCube een geschikte ervaringsplek. Dit kan één vaste plek zijn,...

Bekijk dit project

The Karma Factory Revolution

Lopend (maart 2020 - september 2022)

Wat houdt het project in? Na voorlichting op school krijgen de studenten een 3-delig keuzemenu. Bij optie 1, Project Karma, ontwikkelen ze een eigen project of sociale onderneming waarmee ze een maatschappelijke uitdaging aangaan. De 2e optie is Maatschappelijk Influencer: de studenten zetten zich individueel, op vrijwillige basis in voor een sociale onderneming of vrijwilligersorganisatie. Ten...

Bekijk dit project

FC Noaber/Jeugdvrijwilligerswerk

Lopend (mei 2020 - december 2022)

Wat houdt het project in? Een Noaberdeal is als een pizza. Jongeren kiezen eerst de grootte van hun ‘pizza’: Brons (80 uur), Zilver (120 uur) of Goud (160 uur). Vervolgens kiezen ze de ‘bodem’, ‘saus’ en ‘toppings’: het werk dat ze gaan doen bij een (sport)vereniging, welzijnsinstelling, zorginstelling of een andere (maatschappelijke) organisatie. Zij kunnen daarbij kiezen uit Sport, Welzijn,...

Bekijk dit project

#Boterkaaseneieren

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Jongeren hebben contactloze raamspellen bedacht en uitgevoerd met ouderen in isolatie. Denk aan boter kaas en eieren, pictionary en hints. Zij volgden hiervoor een online workshop en ontwikkelden vaardigheden als creatief denken en het nemen van initiatief. De activiteiten hebben hen geïnspireerd tot meer maatschappelijke betrokkenheid. Voor de ouderen was het een vrolijke afleiding in een eenzame...

Bekijk dit project

Bijles Buddy's

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Bijles Buddy’s werden op basis van hun expertise gekoppeld aan kwetsbare jongeren uit de armste wijken van Nederland. Ze maakten samen online huiswerk, ondersteunden bij schoolopdrachten, gaven verdiepende uitleg, bijlessen en hielpen bij vragen. Dit zorgde ervoor dat de leerlingen de stof beter begrepen, meer zelfvertrouwen kregen, beter voorbereid waren op hun toetsen en minder kans hadden op...

Bekijk dit project

Corona helden van Overvecht

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Jongeren konden kiezen aan welke activiteiten ze deel wilde nemen, of waar ze hulp wilden bieden. Ze hadden bijvoorbeeld wekelijks telefonisch of online contact met ouderen of mensen met een taalachterstand, ondersteunden bij het gebruik van telefoon of tablet en brachten maaltijden rond. In teams gingen jongeren diverse wijk-challenges aan, zoals het maken van een vakantiedoe-boek en het...

Bekijk dit project

Swom it up! challenge

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

‘Bedenk een opdracht die je binnen een dag kunt uitvoeren en waarmee je je inzet voor een ander.’ Daar gingen jongeren met een beperking mee aan de slag in de SWOM IT UP! CHALLENGE. Dat leidde tot het geven van complimenten, sturen van kaartjes, het delen van lekkere recepten en het uitwisselen van ervaringen over hoe het is om te leven met een psychische of lichamelijke aandoening. Door het...

Bekijk dit project

Operatie 'Vrijheiddschrijvers'

Afgerond (mei 2020 - juli 2020)

In Operatie Vrijheidsschrijvers interviewden jongeren in buddyparen een veteraan. Onder begeleiding van een kunstenares maakten ze een creatieve vertolking van zijn of haar verhaal. Door in gesprek te gaan met een veteraan die de oorlog van dichtbij heeft meegemaakt, zijn ze zich meer bewust geworden van de betekenis van 75 jaar vrijheid. Ook was er iedere week een activiteit die de jongeren meer...

Bekijk dit project

Follow Your Dreams Online

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

In liveshows op social media over thema’s als drugs en geld, school en werk en maatschappelijke impact maken, presenteerden partnerorganisaties zich en vertelden over maatschappelijke initiatieven. Elke liveshow werd gemiddeld door ruim 1600 jongeren bekeken. Zij konden zich tijdens de uitzending opgeven om mee te doen aan de activiteiten. Er zijn in totaal 6 activiteiten georganiseerd voor...

Bekijk dit project

Community Heroes On the Move

Afgerond (augustus 2020 - februari 2021)

Jongeren die zich aanmeldden voor On The Move kwamen wekelijks online bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen of nieuwe activiteiten in coronatijd te verzinnen. Zo kwamen verschillende activiteiten tot stand, zoals fietslessen voor vluchtelingen en kinderen uit de wijk, huiswerkbegeleiding, buitenactiviteiten voor eenzame bewoners en een maaltijdenservice voor mensen met een laag inkomen....

Bekijk dit project

Bright Minds voor Covid-19

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Jongeren in hun kracht zetten ten tijde van de coronacrisis, dat was het doel van Bright Minds voor Covid-19. Jongeren hebben in teams hulpvragen opgepakt en meegeholpen aan initiatieven van maatschappelijke organisaties zoals Buurtmaaltijden, Corona Meldpunt Merenwijk, De Oudertelefoon en Praat Nederlands met me. Ze volgden hierbij een online trainingsprogramma waarmee ze nieuwe geleerde...

Bekijk dit project

Old-School Belbrigade

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Om eenzaamheid onder ouderen in woon-zorgcentra te doorbreken, hebben jongeren telefonische gesprekken met hen gevoerd. Ze stelden geïnteresseerde vragen en maakten ze bijvoorbeeld een ‘Zomertour’ door Arnhem op basis van locaties uit de herontdekte verhalen. Een oudere deelnemer zei: ‘Ik heb bijna 2 uur met een jongere gesproken. Dat was interessant en heel prettig. Dat ik dit nog mag meemaken op...

Bekijk dit project

Next Level - Samen Sterk -

Afgerond (mei 2020 - februari 2021)

Samen Sterk, dat waren de jongeren die zich inzetten voor hulpvragen uit de buurt. Zij organiseerden een twintigtal activiteiten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen. Een kleine greep uit de activiteiten: muzikale shows in verzorgingshuizen, buurtdiner, boodschappenservice, sportactiviteiten, clean up van de wijk en een cultureel evenement voor en door jongeren. De activiteiten gingen...

Bekijk dit project

Jong Present 2.0

Lopend (juni 2020 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Écht bijdragen aan de maatschappij. Dat doen de jongeren door mee te werken met Stichting Present, die een beweging op gang brengt waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present werkt met projecten, van praktisch, zoals het schoonmaken of opknappen van een kamer, tot sociaal, zoals het wandelen met eenzame ouderen. In een...

Bekijk dit project

#changemakers

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

De MDT-reis Iedereen kan een changemaker zijn, jij ook! #Changemakers moedigt middelbare scholieren aan zich in te zetten voor anderen of voor klimaatverbetering. Via workshops en vaardigheidstrainingen, met zowel on- als offlineonderdelen, ontwikkelen jongeren hun kwaliteiten. Ook ontdekken ze waar hun interesses liggen en wat ze belangrijk vinden. Na het workshop- en trainingsprogramma van 7...

Bekijk dit project

Project Care Dare en Share

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

3 maanden, 75 jongeren, corona, de uitdaging was daar. In samenwerking met partners zoals Stichting Jong Zwijndrecht en Het Theaterhuis kijken we terug op een ervaring die jongeren niet hadden willen missen in Zwijndrecht! De jongeren zijn hun MDT-reis begonnen met een pitch-night. Hierin werd de ontmoeting tussen jongeren gestimuleerd, werden ideeën uitgewisseld en werd er besproken welke...

Bekijk dit project

Project Talent

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Deze MDT is bedoeld voor jongeren die best iets willen doen om de wereld beter te maken, maar alleen niet weten hoe en wat. De reis start met een training waarin jongeren hun eigen talenten ontdekken en nieuwe vaardigheden leren. Daarna oriënteren de deelnemers zich op het MDT-aanbod. Dat doen ze via een netwerkbijeenkomst waar alle MDT-partners hun vacatures presenteren. Zo kunnen de...

Bekijk dit project

Krajicek Summer Squad

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Deze MDT geeft jongeren uit aandachtswijken de kans om tijdens de zomervakantie als Buurtsportheld op de Krajicek Playground in de buurt aan de slag te gaan. Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden waar kinderen dicht bij huis en in een sociaal veilige omgeving kunnen sporten en spelen. Met een gezamenlijke kick-off per deelnemende gemeente wordt de aftrap voor deze MDT gegeven....

Bekijk dit project

Helping Heroes

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Helping-Heroes heeft als doel jongeren te motiveren het beste uit zichzelf te halen door zich in te zetten voor maatschappelijke en goede doelen organisaties. Deze MDT heeft een speciale Virtual MDT variant voor jongeren met de chronische ziekte ME/CVS (myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom). Zij volgen een online-MDT. De reis start altijd met een gezamenlijke...

Bekijk dit project

friend4friend

Lopend (december 2020 - januari 2023)

De MDT-reis Friend4friend koppelt Nederlandse jongeren  en jonge nieuwkomers. Jongeren die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Als duo gaan ze leuke dingen doen. Samen sporten, eten, een museum bezoeken of taaloefeningen doen. Zo leren jongeren elkaar op een ontspannen manier beter kennen. Daarnaast werken de jongeren als...

Bekijk dit project

Fair Future Generators

Lopend (december 2020 - december 2023)

De MDT-reis Met Fair Future Generators zetten jongeren zich in voor een duurzaam en eerlijk Nederland en werken ze onder begeleiding van een coach mee aan een project van een milieuorganisatie zoals Milieudefensie, de Natuur en Milieu Federaties of MijnStadstuin. Zo kunnen zij hun zorgen over het klimaat omzetten in concrete acties en tegelijkertijd werken aan hun persoonlijke en professionele...

Bekijk dit project

De SWOM Academie (oude naam: De Participatie Academie)

Lopend (december 2020 - mei 2023)

MDT-reis De SWOM Academie is er voor jongeren met een beperking die (nog) niet volwaardig meedoen in de samenleving, maar die zich wel willen en kunnen inzetten kunnen voor een ander. Rekening houdend met hun capaciteiten, wensen en belastbaarheid krijgen zij de kans zich te ontwikkelen en een eigen gewaardeerde plek in de maatschappij te vinden. Dankzij coaching, training, assessments en de...

Bekijk dit project

Trek die JAS aan

Lopend (december 2020 - december 2023)

MDT-reis Wil je als jongere meer inzicht in jezelf krijgen, dan kun je meedoen aan de MDT ‘Trek die JAS aan’. Daarin ontwikkelen jongeren zich tot een ‘sfeerkeeper’: zij leren de sfeer en daarmee de sociale veiligheid en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren. Zij krijgen een theoretische basis mee en doen direct op verschillende maatschappelijke locaties praktijkervaring op. Of dat nu op een...

Bekijk dit project

Challenge Up

Lopend (december 2020 - maart 2023)

De MDT-reis Met deze MDT gaan jongeren op ontdekkingstocht naar hun talenten en kwaliteiten en hoe ze dit kunnen inzetten voor sociale activiteiten in hun omgeving. De reis start met een kennismakingsgesprek waarbij jongeren met een jongerencoach bespreken wat ze willen doen. Daarbij kunnen ze met een eigen idee komen of aansluiten bij een bestaande activiteit van een maatschappelijke...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd: Jong + Oud = Goud naar Den Haag

Lopend (december 2020 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Old-School Zeeland

Lopend (december 2020 - januari 2023)

MDT-reis In de rol kruipen van ‘kennisdetective’ en oefenen in het opsporen van kennis? Die mogelijkheid biedt de MDT-reis Old School Zeeland zo’n 300 jongeren in Zeeland. Na een kennismakings- en intakegesprek met een teamlid van Old School begint de reis met een workshop. Daarin leer je als deelnemer de ‘kneepjes van het vak’ van professionele kennisdetectives. Vervolgens word je gekoppeld aan...

Bekijk dit project

Set your Life Goals

Lopend (december 2020 - december 2023)

De MDT-reis Deze MDT brengt jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs, vroegtijdige schoolverlaters of jongeren zonder startkwalificatie weer in beweging. Door middel van een reeks van 8 Life Goals-sessies ontdekken zij wat hun talenten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten voor anderen. Gezamenlijk sporten is een essentieel onderdeel van deze sessies. Maatschappelijke Sportcoaches en...

Bekijk dit project

Sparkel 2 Doen

Lopend (december 2020 - juni 2023)

De MDT-reis Stel: je bent jongere en hebt een chronische aandoening zoals  reuma. Dat heeft grote gevolgen voor je leven. Je kunt bijvoorbeeld je studie niet afmaken of hebt moeite met het vinden of behouden van werk. Maar bij patiënten- en zorgorganisaties voel je je niet thuis. Hun communicatie spreekt je niet aan en is teveel gericht op ouderen. In deze MDT helpen jongeren met en zonder...

Bekijk dit project

Perspectief voor Rijswijkse Jeugd

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

Rijswijkse jongeren maakten impact met TRS Corona light. Samen met hun teamcoaches werkten jongeren 8 weken lang aan competenties zoals samenwerken, jezelf presenteren, ondernemerschap, hun toekomst. Jongeren discussieerden over Corona, gevaren van social media etcetera. Naast leermomenten werd ontspannen met teambuildingsspellen. Jongeren bedachten maatschappelijke activiteiten voor mensen die...

Bekijk dit project

Local Talent (Oude naam: Jouw Talent)

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving: Dit hebben zij gedaan middels de video en/of door direct iets voor een ander te doen. Dat is bij ieder groepje verschillend. Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling: Iedere deelnemer heeft vooraf zijn/haar leerdoelen voor het traject beschreven en heeft hier tijdens het traject individueel en/of in het...

Bekijk dit project

MDT 't Stationnetje biedt Perspectief

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft samen met ’t Stationnetje de proeftuin van KEaRN Welzijn (en MDT Divers), partners uit de regio en het VO-onderwijs onder de noemer ‘Perspectief voor de Jeugd met MDT’ 100 jongeren bereikt. De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Studies/onderwijs kunnen niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot...

Bekijk dit project

MDT 't Stationnetje biedt Perspectief

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft samen met ’t Stationnetje de proeftuin van KEaRN Welzijn (en MDT Divers), partners uit de regio en het VO-onderwijs onder de noemer ‘Perspectief voor de Jeugd met MDT’ 100 jongeren bereikt. De coronacrisis heeft een heftige impact op jongeren op verschillende leefgebieden. Studies/onderwijs kunnen niet regulier worden gevolgd, sociale contacten zijn beperkt tot...

Bekijk dit project

Learn & Do Good

Afgerond (maart 2021 - juni 2021)

Learn & Do Good is een programma van 4 weken waarin jongeren iets leren, elkaar ontmoeten en goed doen voor een ander. Uiteraard geheel volgens de RIVM richtlijnen. De eerste week volgen de jongeren scholing, daarna brengen zij het geleerde in de praktijk door middel van doing good. Dit alles gebeurt groepsgewijs zodat (nieuwe) onderlinge ontmoetingen worden gestimuleerd. Wat deden de jongeren? ...

Bekijk dit project

Impacter lab

Afgerond (maart 2021 - juli 2021)

In 8 weken tijd hebben jongeren tussen de 14 en 27 jaar maatschappelijke projecten en activiteiten opgezet in Zwolle. De groepssessies, trainingen en opties om aan te haken bij elkaar gaven de jongeren houvast. De eerste vraag die we ze stelden was: 'Waar maak jij je boos over?', met als vervolgvraag: 'Wat vind je zelf héél leuk om te doen, maar doe je eigenlijk nooit meer?'. Koppel deze 2 vragen...

Bekijk dit project

Young Peacebuilders

Lopend (november 2020 - februari 2023)

MDT-reis Een inclusieve samenleving begint bij jezelf! Dat is het idee achter Young Peacebuilders. In deze MDT worden jongeren uitgedaagd om vanuit hun eigen passies, talenten en ervaringen een eigen project te bedenken over vraagstukken van vrede en veiligheid en deze uit te voeren in hun lokale omgeving.  Zo kunnen zij bijdragen aan meer vrede en veiligheid in een samenleving waarin iedereen...

Bekijk dit project

MDT bij de Award

Lopend (december 2020 - juni 2023)

De MDT-reis In samenwerking met Humanitas ’s Hertogenbosch en Jongerenorganisatie R-Newt, biedt Award Nederland jongeren een talentprogramma aan van informeel leren waarin hun persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De deelnemende jongeren dagen zichzelf op 4 manieren uit: met vrijwilligerswerk, door talentontwikkeling, met sport, en door op expeditie te gaan. Daarbij worden ze ondersteund door...

Bekijk dit project

Speaking Minds MDT

Lopend (december 2020 - december 2023)

De MDT-reis Wie kan beter aangeven wat jongeren belangrijk vinden dan zijzelf? Speaking Minds MDT brengt een dialoog op gang tussen beleidsmakers en jongeren van het vmbo over een relevant kinderrechtenvraagstuk. Daar komt een advies uit waar beleidsmakers en politici concreet mee aan de slag kunnen. Door dit MDT-project leren gemeente en jongeren op het vmbo elkaars leefwereld kennen en zorgen...

Bekijk dit project

Beeldbrengers Gelderland

Lopend (juli 2021 - december 2023)

De MDT-reis Bij Beeldbrengers maken jongeren wekelijks tv-programma’s over alles wat zij tegenkomen in de samenleving in de regio Gelderland. Dat kan een talkshow zijn, of een kookprogramma met jongeren uit verschillende culturen. Of reportages over muziek, een vlog of een nieuwsuitzending. Beeldbrengers heeft werkplekken in Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Doetinchem,Culemborg en Tiel. De jongere...

Bekijk dit project

Next Up @School

Lopend (december 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veilig in zee met MDT

Lopend (december 2020 - december 2023)

De MDT-reis Jongeren kunnen als MDT’er aan de slag bij een reddingsbrigade, zwemvereniging of zwembad. Samen met andere MDT’ers gaan ze bijvoorbeeld evenementen beveiligen op een rescue board, als lifeguard zwemmers in de gaten houden of assisteren bij het zwemles geven aan asielzoekers.  Deze MDT biedt jongeren alle kansen om zich hiervoor te kwalificeren, hun talenten te ontwikkelen en andere...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Dit programma is een unieke kans voor (kwetsbare) jongeren om hun talenten te ontwikkelen door iets voor een ander te doen. Zij krijgen daarbij ondersteuning van vakmensen, professionals en ‘ambassadeurs’, jongeren die deze reis al eerder maakten en hen kunnen enthousiasmeren om mee te doen. De jongeren starten met een voorbereiding op hun reis waarin zij ontdekken waar hun kracht...

Bekijk dit project

Sdg traineeship

Lopend (december 2020 - december 2023)

MDT-reis Studenten of net afgestudeerden op hbo- of wo-niveau kunnen hun MDT invullen met een SDG-Traineeship waarin zij meewerken aan duurzame ontwikkelingsdoelen. SDG staat voor ‘Sustainable Development Goals’. De jongeren volgen trainingen over werken aan duurzaamheid en helpen als junior duurzaamheidsadviseur mee aan het realiseren van wereldwijde doelen voor een duurzame toekomst. Denk aan...

Bekijk dit project

Pak je kans in Almere

Lopend (december 2020 - juni 2023)

MDT reis In dit project werken jongeren aan maatschappelijke goede doelen bij diverse organisaties. Door de inzet van een breed netwerk van lokale samenwerkingspartners is er voor elke jongere iets te doen en te kiezen. Deze MDT-reis start met een digitale talentenscan waarin jongeren met een vaste coach hun dromen en wensen inventariseren. Ontdekken of een baan bij de politie iets voor je is...

Bekijk dit project

Mdt utrecht

Lopend (december 2020 - februari 2023)

De MDT-reis Missie 030 is een route voor jongeren van verschillende achtergronden en leeftijden naar een (groter) netwerk en meer kansen op een waardevolle plek in de maatschappij. De reis begint met een individueel gesprek waarin een coach met de jongere bespreekt wat hij voor zichzelf en voor de maatschappij uit deze MDT wil halen. Samen bekijken ze welk aanbod hierbij het beste aansluit: een...

Bekijk dit project

MDT Divers Fryslân

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis In dit project gaan jongeren op ontdekkingsreis naar de beste versie van zichzelf. Op hun tocht leren ze nieuwe mensen en organisaties kennen en werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit het Basiskamp, een vaste locatie waar zij minstens 2 uur per week bij elkaar komen, stellen ze onder leiding van een jongerencoach een routekaart op voor hun MDT-reis. Samen verkennen ze wat...

Bekijk dit project

MDT - Make a Move

Lopend (december 2020 - december 2022)

MDT-reis Word de beste versie van jezelf! Die kans krijgen jongeren die meedoen aan Make a Move. Zij komen – letterlijk – in beweging, breiden hun netwerk uit en ontwikkelen hun talenten. Op initiatief van Stichting Sport4connect en Kwartier Zorg & Welzijn volgen zij ongeveer 6 maanden lang diverse programma’s en activiteiten. Bijvoorbeeld bij onderwijsorganisaties, gemeenten, maatschappelijke...

Bekijk dit project

Groen Traineeship

Lopend (november 2020 - april 2023)

MDT-reis Tijdens deze MDT gaan jongeren in een groep van 12 deelnemers aan de slag bij verschillende organisaties zoals Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Landschappen , Natuurmonumenten,  NIVON, SoortenNL (waaronder de Vlinderstichting) en Natuur en Milieu. De jongeren zijn 5 maanden lang 1 dag in de week actief voor een project dat bij hen past.  Het gaat erom dat ze ‘hands on’ toewerken naar...

Bekijk dit project

Generatie aan Zet (Het Model European Parliament voor de samenleving)

Lopend (november 2020 - april 2023)

De MDT-reis Wat vinden jongeren nu echt belangrijk? Eenzaamheid, racisme, prestatiedruk? Deze MDT-reis daagt jongeren uit om hun idealen te volgen en hun ideeën voor de samenleving in praktijk te brengen. Zij zijn aan zet! De deelnemers krijgen trainingen van ervaren jongeren die onder meer het Model European Parliament organiseren. De reis begint met een uitgebreide intake waarbij de jongeren...

Bekijk dit project

Young Leaders Door het Hele Land

Lopend (november 2020 - april 2023)

MDT-reis Hoe ontwikkel je je kwaliteiten en hoe kun je deze inzetten in je eigen leven en voor je omgeving? Daarin stimuleert het Young Leaders programma deelnemende jongeren door het hele land. Dankzij een uitgebreid persoonlijk intakegesprek is de invulling en begeleiding in het project goed af te stemmen op de persoonlijke interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. Zij volgen een...

Bekijk dit project

ZOOFF Your Life

Lopend (november 2020 - november 2022)

De MDT-reis ZOOFF Your Life verbindt jongeren aan bedrijven en organisaties die staan te springen om hun input bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van vragen zijn: hoe maak je lezen leuk voor leeftijdgenoten, of wat moet je doen om ‘hangbankers’ aan het sporten te krijgen? Het begint met een matchingsdag waar de jongeren onderzoeken welke organisatie en vraag het...

Bekijk dit project

Zuid voor Zuid Feyenoord

Lopend (december 2020 - juni 2023)

De MDT-reis De Feyenoord Foundation geeft zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost via deze MDT.  In Zuid voor Zuid Feyenoord wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een voetbalteam. De deelnemende jongeren beginnen deze MDT-reis met het tekenen van een ‘spelerscontract’ bij Zuid voor Zuid. Daarbij gaan ze op de foto met het shirt van Feyenoord en maken kennis met hun teamgenoten....

Bekijk dit project

Jong geleerd is jong gedaan

Lopend (december 2020 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Futureproof aanvullingsronde

Lopend (december 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvulling Young Impact MDT

Lopend (januari 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Youth Crossing Edges: Grensverleggers 2.0

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Young impact mdt next

Lopend (december 2020 - december 2022)

MDT-reis Met de MDT-reis Young Impact kun je als jongere je talenten ontdekken, je vaardigheden ontwikkelen en iets goeds doen voor een ander of de samenleving. Jongeren bepalen zelf voor wie en hoe zij zich inzetten. Zij volgen 2 workshops van jonge trainers van Young Impact en bedenken 2 uitdagingen of projecten die ze zelf gaan uitvoeren, alleen of in een groepje. Een voorbeeld van een project...

Bekijk dit project

Wake up your mind!

Lopend (december 2020 - maart 2023)

De MDT reis De deelnemende jongeren van Wake up your mind! gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Samenwerking en gelijkwaardigheid staan centraal. De cursussen die ze tijdens het project kunnen volgen, helpen hierbij. De reis start bijvoorbeeld met een kampeerweekend of dag vol activiteiten waar de jongeren met elkaar kennismaken. Dat zorgt...

Bekijk dit project

Become a local hero

Lopend (november 2020 - maart 2023)

De MDT-reis In Flevoland werken Caritas Urk, WIJZ-welzijn (Kampen), Carrefour (Noordoostpolder) en De Meerpaal Dronten samen om deze MDT vorm te geven. De MDT start met een kennismakingsgesprek waarin in kaart wordt gebracht wat een jongere kan en wil. Uitgangspunt daarbij is dat jongeren aan zichzelf en de samenleving werken door anderen te helpen. Op basis van hun interesses bespreken zij met...

Bekijk dit project

Diversity Skills

Lopend (december 2020 - december 2022)

De MDT-reis Deze MDT gaat over de kracht van ontmoeting en brengt jonge statushouders in contact met mensen die ze normaal niet snel tegenkomen, zoals kwetsbare ouderen en Nederland-se leeftijdgenoten. De deelnemers gaan - eventueel samen met andere jongeren - aan de slag met activiteiten waar ouderen blij van worden. Voorbeelden: een cultuurquiz, een bin-go, samen wandelen of dansen, culturele...

Bekijk dit project

TRS Next Level Aanvullende ronde

Lopend (december 2020 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Urban Talentz 2.0 (aanvullend)

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Real Social Next Level

Lopend (mei 2020 - november 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren krijgen de mogelijkheid om dromen (‘challenges’) waar te maken waar zij impact mee willen maken. In totaal volgen 25 jongeren per gemeente een kick-off-week met inspirerende sessies en motiverende gesprekken. Daarna start een periode van 6 maanden waarin de jongeren wekelijks bij elkaar komen en 2 tot 3 uur besteden aan het bedenken en creëren en vervolgens het...

Bekijk dit project

MDT op Zuid 2.0

Lopend (juli 2020 - december 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan aan de slag bij vrijwilligersorganisaties in hun eigen wijk of buurt. Er wordt onder andere samengewerkt met organisaties en instellingen waar de jongeren uit zichzelf al komen, zoals voetbalclubs, sport- en boksscholen en religieuze instellingen. Zo ontstaat een flexibel aanbod op basis van de interesses en leerbehoeften van de jongeren. Wat een deelnemer...

Bekijk dit project

Jongerenambassadeurs

Lopend (mei 2020 - november 2022)

Wat houdt het project in? De deelnemers worden Jongerenambassadeurs bij bijvoorbeeld een ministerie, dierenasiel of museum. Met de vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de starttraining, gaan ze in duo’s of in een jongerenpanel voor enkele maanden aan de slag bij een organisatie om onder andere feedback te geven en ideeën te delen. Dit naar aanleiding van de vraag van de organisatie,...

Bekijk dit project

Jong&Meer 2.0

Lopend (april 2020 - december 2022)

Wat houdt het project in? In 2018 is op 5 locaties in Gelderland gestart met Jong&Meer: een proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd. Jongerenteams gaan eerst in hun eigen gemeente op zoek naar maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld het verduurzamen van een school. Hier gaan ze samen met andere enthousiaste jongeren mee aan de slag. Er bleek behoefte aan kaders en een vaste methodiek....

Bekijk dit project

Ik ben P.A. 2.0 - Jongeren met een beperking en maatschappelijk participeren

Lopend (mei 2020 - november 2023)

Wat houdt het project in? Dit project is een opschaling van het programma ‘Ik ben P.A.’ (Professional Assistant). In het project werken jongeren met een beperking samen met jongeren zonder beperking aan een maatschappelijk doel. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor een sport- of cultuurvereniging, school, kinderopvang of ouderenzorginstelling. Deelnemers starten met een training, waarbij het...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Time 4 Your Future biedt jongeren de kans vrijwilligerswerk te doen dat aansluit bij wat zij leuk vinden. Deelnemers starten eerst met een ‘skillstraining’ van vier bijeenkomsten. Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en leren meer over competenties die je moet hebben als vrijwilliger of werknemer, zoals samenwerken en organiseren. Als vrijwilliger gaan zij daarna...

Bekijk dit project

Ik ben PA

Afgerond (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking gaan samen met jongeren zonder beperking als vrijwilliger aan de slag voor bijvoorbeeld een sportclub, de plaatselijke scouting of een theater. Eerst krijgen de deelnemers een training van zeven bijeenkomsten, waarin zij vaardigheden leren zoals presenteren, omgaan met tegenslagen, plannen, samenwerken en overleggen. Na de training kiezen de...

Bekijk dit project

Be Smart

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Een afspraak maken bij het gemeentehuis, internetbankieren of contact opnemen met de Belastingdienst: dit moet allemaal online. Dat is vaak lastig voor migrantenouderen, wiens digitale vaardigheden sterk achterblijven. Tijdens Be Smart maken jongeren met een niet-Westerse achtergrond migrantenouderen door middel van een smart-cursus wegwijs op de laptop, tablet of...

Bekijk dit project

School des Levens

Afgerond (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Organiseer maatschappelijke projecten met basisschoolkinderen, helemaal op jouw manier. Dat vraagt de School des Levens van alle gemotiveerde jongeren uit de Schilderswijk. Deelnemers volgen eerst inspiratiesessies en trainingen, gaan naar projectbijeenkomsten en krijgen een-op-een begeleiding. Allemaal op basis van eigen behoeftes en rond thema’s als zelfbeeld, religie...

Bekijk dit project

Future

Lopend (oktober 2019 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren solliciteren, onder begeleiding, in de startweek op een functie bij een gastorganisatie. Deze gastorganisaties vallen binnen 4 programmalijnen: energietransitie voor inwoners met een smalle beurs; zorg, ICT en domotica; vrijetijdseconomie en het zijn van een taalmaatje. Daarnaast leren jongeren in het vormingsprogramma certificeerbare vaardigheden, zoals EHBO...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Diensttijd in de Sport

Afgerond (oktober 2019 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan als vrijwilliger werken bij een sportvereniging (aangesloten bij een van de bonden). Wie al weet wat hij/zij wil leren en doen, stelt een plan op voor het bereiken van deze doelen. Wie dat nog niet zo goed weet mag verschillende rollen gaan vervullen binnen een vereniging, bijvoorbeeld die van trainer, projectmedewerker of barmedewerker. De jongeren worden...

Bekijk dit project

Time of Your Life

Afgerond (maart 2020 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Bij start van het MDT-traject worden – samen met de MDT-coach – de wensen, dromen en doelen van de jongeren geïnventariseerd. Ook de werkplek, verwachte intensiteit en duur van de begeleiding wordt samen bepaald. Bijvoorbeeld: een thuiszitter helpt op een sportschool beperkte kinderen. Of: een jongere in een Justitiële Instelling gaat aan de slag als ervaringsdeskundige...

Bekijk dit project

Futureproof - MDT sociaal ondernemerschap

Afgerond (april 2020 - januari 2023)

Wat houdt het project in? De plastic soep aanpakken, het lerarentekort verhelpen of activiteiten in de straat organiseren. In Futureproof draait het om op ondernemende wijze impact maken, oftewel sociaal ondernemen. En dit met eigen talent en intrinsieke motivatie als drijfveren. Er zijn 3 verschillende programma’s voor 3 groepen jongeren. Elk programma kent een eigen invulling, maar de basis is...

Bekijk dit project

Next Up, Young Positive Projects

Afgerond (maart 2020 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren ontwikkelen zich in 12 weken in de richting die ze zelf kiezen: Discover Yourself, Develop Yourself of Do It Yourself. In Discover Yourself ligt de focus op het ontdekken van het eigen talent, in Develop Yourself op het werken aan beroepsgerichte vaardigheden en ‘life skills’ en in Do It Yourself op het uitvoeren van een eigen idee. Op iedere route leren de...

Bekijk dit project

Urban Talentz 2.0

Lopend (mei 2020 - november 2022)

Wat houdt het project in? Urban Talentz 2.0 (UT 2.0) is een multicultureel platform dat jongeren MDT-plekken aanbiedt die passen bij hun (leer)behoefte en beschikbare tijd. Voordat de deelnemers aan de slag gaan bij een MDT-plek naar keuze, nemen zij eerst deel aan een persoonlijk en intensief trainingstraject dat focust op talentontwikkeling. Dit traject begint met een aantal...

Bekijk dit project

Realisten Academie 2.0

Afgerond (februari 2020 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking zetten hun ervaringsdeskundigheid in om de Nederlandse maatschappij inclusiever te maken. Ze worden opgeleid tot Realisten: jongeren met een beperking die weten wat ze wel én niet kunnen en die anderen hierover vertellen. Als Realist geeft een jongere gemiddeld 4 pitches aan bedrijven, organisaties of instellingen over hoe het is om te leven,...

Bekijk dit project

Meer Young Leaders op de Kaart

Afgerond (februari 2020 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Het Young Leaders programma stimuleert deelnemende jongeren in de ontwikkeling van hun kwaliteiten, en hoe zij deze kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun omgeving. Jongeren volgen een groepstraining en bedenken als onderdeel daarvan 2 of meer sociale activiteiten die zij graag willen uitvoeren. Dit kan van alles zijn: van een sporttoernooi tot een bingo-middag...

Bekijk dit project

Make a Difference Today

Lopend (april 2020 - december 2022)

Wat houdt het project in? Op basis van ervaringen in een eerdere proeftuin, is gekozen voor een duidelijk gekaderd traject. Elke jongere die zich aanmeldt, krijgt een intake met een talentenscan. Op basis van die scan kunnen jongeren kiezen voor een vrijwilligerstaak: 1-op-1 begeleiding van een andere jongere of deelname aan een project. In het 1e geval wordt de jongere gekoppeld aan een...

Bekijk dit project

Jong geleerd is jong gedaan

Lopend (maart 2020 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Deelnemers gaan werken aan een gelukkiger Nederland. Dit doen ze door een project van HOPE XXL uit te voeren, óf een zelf bedacht project. Ze kunnen bijvoorbeeld artikelen schrijven voor de plaatselijke krant of contact zoeken met eenzame mensen. De bedoeling is om samen te werken met of zich in te zetten voor andere generaties, kwetsbare jongeren, en mensen met fysieke,...

Bekijk dit project

Grensverleggers

Afgerond (maart 2020 - februari 2023)

Wat houdt het project in? (Jongeren)organisaties door heel Nederland worden toegerust om zelf jongeren te begeleiden in de MDT-trajecten. Voor de invulling van die trajecten volgen de deelnemers 4 centraal georganiseerde trainingen met een focus op burgerschapsthema’s (zoals diversiteit en inclusie). Met deze input gaan ze lokaal aan de slag met het organiseren van een buurtfestival dat aansluit...

Bekijk dit project

Young Impact MDT

Lopend (februari 2020 - november 2022)

Wat houdt het project in? Via het onderwijs worden praktisch opgeleide jongeren en kwetsbare jongeren geworven. Zij bepalen zelf voor wie en hoe ze zich willen inzetten en voeren hun project alleen of met een groepje uit. Een voorbeeld van zo’n project is de organisatie van een expositie van werken van kunstenaars met psychische klachten, om het stigma te doorbreken. De jongeren worden in hun...

Bekijk dit project

Rotterdamse Helden 2.0

Afgerond (juli 2020 - februari 2023)

Wat houdt het project in? Wie meedoet aan dit project, wordt een Rotterdamse Held. Jongeren hebben eerst een kennismakingsgesprek met UVV, die de jongeren werft via scholen, jongerenorganisaties, campagnes en social media. Op basis van interesses, wensen en tijd kiest de jongere een MDT-plek. Jongeren kunnen kiezen uit meer dan 350 verschillende MDT-plekken zoals de Voedselbank, een taalproject,...

Bekijk dit project

The Dream Challenge

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Wat houdt het project in? Jongeren die van waarde willen zijn voor hun omgeving, gaan samen met een buddy aan de slag met een eigen droom met maatschappelijke impact. Dit kan van alles zijn: van een pannenkoekenfeest voor ouderen tot een integratiefeest in een nieuwe wijk. Samen met een DreamCoach delen zij deze droom op in kleinere, haalbare doelen. De DreamCoach helpt ook bij het opzetten van...

Bekijk dit project

Verder MET jongeren in N.O. Brabant

Lopend (mei 2020 - oktober 2022)

Wat houdt het project in? Een project opzetten, een activiteit organiseren of meelopen bij een organisatie. Er is van alles mogelijk in dit project. Zolang er maar een persoonlijk en maatschappelijk belang is en er 80 uur wordt deelgenomen in een halfjaar. Op basis van de eigen interesses bepaalt de jongere zelf hoe de MDT eruit komt te zien. En welke plek er wordt gekozen, bijvoorbeeld een...

Bekijk dit project

Vrijwillig Traineeship 2.0

Afgerond (april 2020 - december 2022)

Wat houdt het project in? Bij Vrijwillig Traineeship 1.0 (VT 1.0) gingen jongeren een halfjaar bij 3 maatschappelijke organisaties aan de slag. In Vrijwillig Traineeship 2.0 (VT 2.0) wordt de methodiek doorontwikkeld en het project uitgerold naar 8 regio’s verspreid over het land. Wederom gaan de deelnemers 3 keer 2 maanden als trainee werken voor een organisatie naar keuze. Bijvoorbeeld voor...

Bekijk dit project

Follow Your Dreams

Afgerond (oktober 2019 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Door in een groep stage te lopen bij een – zelf gekozen! – maatschappelijke organisatie, leren deelnemers over het volwassen leven, werk en geld. En natuurlijk over de wereld van de stageplek, in bijvoorbeeld de sport-, cultuur- of natuursector. In de groep praten de jongeren wekelijks over hun onzekerheden, geleerde lessen en persoonlijke doelen. De groepscoach die...

Bekijk dit project

Sprint

Afgerond (maart 2019 - november 2020)

Wat houdt het project in? Deelnemers draaien 4 maanden mee in 2 zelfgekozen landelijke jongerenorganisaties die zich bezighouden met thema’s als onderwijs, seksualiteit, werk en klimaatverandering. De jongeren maken deel uit van het team van de organisatie en doen daar van alles. Bijvoorbeeld thema’s agenderen bij de politiek, acties opzetten en voorlichting geven. Naast goede begeleiding bij de...

Bekijk dit project

Local Heroes

Afgerond (november 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren leren hun belangrijke plek in de maatschappij kennen en durven deze in te nemen. Zij volgen 10 weken een Young Leaderstraining waarin zij leren leiderschap te nemen over hun eigen leven en hun omgeving. De training gaat over verschillende onderwerpen, zoals samenwerken, groepsdruk en organiseren. Iedere training start met een gezamenlijke maaltijd. Na de...

Bekijk dit project

FASTforward (FAST = Futureproof Advice on Social Themes)

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Hoe kunnen maatschappelijke organisaties jongeren bereiken? Dat weten de jongeren zelf het best en daar gaan ze deze organisaties tijdens FASTforward in adviseren. Het Filmhuis bijvoorbeeld wordt alleen bezocht door volwassenen. Een jongere kan Het Filmhuis helpen om te bedenken wat er moet gebeuren aan het filmaanbod en de PR om meer jongeren te trekken. Om een goed...

Bekijk dit project

BAAS (oude naam: Maatschappelijke Diensttijd)

Afgerond (oktober 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Jongeren maken kennis met de MDT via een festival (Utrecht) of speeddating event (Vijfheerenlanden). In de oriëntatieperiode gaan de 8 groepen bestaande uit 15 jongeren o.a. samen een maatschappelijk project ontwikkelen en uitvoeren en bij uiteenlopende bedrijven achter de schermen kijken. De jongeren krijgen een professionele coach die hen begeleidt. Ook krijgen zij een...

Bekijk dit project

The Next Chapter (Oude naam: Maatschappelijke Diensttijd in Dordt)

Afgerond (oktober 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? De na de intake gevormde groepen worden in de oriëntatieperiode een hecht team door o.a. gezamenlijke trainingen en sport. In groepen en individueel leren de jongeren vaardigheden, zoals weerbaar zijn en omgaan met prestatiedruk. Tegelijkertijd ontdekken ze hun talenten, bijvoorbeeld muziek maken. Ook kunnen ze voor hen relevante diploma's behalen. Denk aan EHBO en VCA....

Bekijk dit project

Maatschappelijke diensttijd Rotterdam Glow Up

Afgerond (oktober 2019 - april 2022)

Wat houdt het project in? De eerste weken zijn er snuffelactiviteiten bij diverse organisaties. De jongeren organiseren groepsactiviteiten zoals koken met vluchtelingen. Vervolgens zetten de jongeren zich in bij een maatschappelijk project naar keuze. Er is ook de optie om maatje te worden door iets kleins of regelmatigs te doen voor iemand anders. Het hele traject volgen de jongeren trainingen...

Bekijk dit project

Mdt 026

Lopend (oktober 2019 - november 2022)

Wat houdt het project in? In 78 dagen beleef je de tijd van je leven! Daarvoor staat het MDT-project van de gemeente Arnhem. In een groep van 20 jongeren van heel verschillende achtergronden gaan 140 jongeren maatschappelijk meedoen in Arnhem door individueel en samen een bijdrage te leveren, te leren van elkaar en van de stad. Jongeren volgen in dit project een EHBO-cursus en een TINO-training,...

Bekijk dit project

MDT @Noord Fryslân "Zoek het uit!"

Afgerond (oktober 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? De jongeren leren in een groep de eigen regio beter kennen, ervaren en benutten mogelijkheden en kansen, ontdekken hun talenten en ondervinden wat ze daarmee kunnen betekenen in hun eigen regio. De jongeren gaan aan de slag voor een gastorganisatie met impact in de regio, zoals Vluchtelingenwerk, een zorgorganisatie of een bedrijf dat vooroploopt in duurzaamheid. Zij...

Bekijk dit project

Impact Creators Amsterdam (oude naam: MDT Amsterdam)

Lopend (september 2019 - mei 2022)

Wat houdt het project in? De MDT Amsterdam valt onder de bestaande Jongeren Informatie Punten (JIP) en Jongeren Service Punten (JSP). Vanuit de JIP en JSP zetten de jongeren zich 6 maanden lang 20 uur per week in voor een gematchte gastorganisatie, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg of cultuur en media. Daarnaast nemen ze 16 dagdelen deel aan een trainings- en vormingsprogramma met...

Bekijk dit project

MDT in Breda en Zundert

Lopend (oktober 2019 - januari 2022)

Wat houdt het project in? 13 groepen van 15 jongeren zetten zich 6 maanden voor 20 tot 28 uur per week in bij gastorganisaties en tijdens gezamelijke bijeenkomsten. Hierbij zullen zij sociale-, werknemers- en communicatie vaardigheden verwerven. De jongeren krijgen naast professionele begeleiding een leeftijdsgenoot als buddy. Dit zijn stagiair(e)s van mbo- en hbo-opleidingen Sociaal Pedagogisch...

Bekijk dit project

Mee Doen voor je Talent - Gouden Kans Project

Afgerond (oktober 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? Een startweek vol sport en spel zorgt voor een band tussen de deelnemers. Een uitgebreide intake leidt vervolgens tot een passend aanbod van trainingen en workshops, o.a. over maatschappelijk ondernemen en voor de persoonlijke groei. Op basis van speeddates met maatschappelijke organisaties en bedrijven kiezen de jongeren een MDT-plek, bijvoorbeeld een maatschappelijke...

Bekijk dit project

Jongeren voor mekaar in Rotterdam

Afgerond (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Jonge Rotterdammers helpen jonge statushouders op weg en begeleiden hen bij het ondernemen van verschillende activiteiten. De manieren waarop kunnen heel verschillend zijn. Jongeren organiseren bijvoorbeeld leuke uitjes voor kinderen, denk hierbij aan een voorleesmiddag. Maar ze kunnen ook helpen bij het leren van de taal door als maatje samen dingen te ondernemen of...

Bekijk dit project

Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren

Afgerond (maart 2019 - mei 2022)

Wat houdt het project in? Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. SportDrenthe werft jongeren die zich bezig gaan houden met verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. Van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot het geven van trainingen aan jonge sporters. SportDrenthe wil met dit project...

Bekijk dit project

Start Academy begint bij jezelf

Afgerond (februari 2019 - augustus 2020)

Wat houdt het project in? Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Dat zijn de vragen die de Start Academy centraal stelt, met als doel jongeren binnen 18 weken een studiekeuze te laten maken die écht bij ze past. Op basis van persoonlijke voorkeuren en de uitkomst van een studiekeuzegesprek gaan de jongeren 3 van de in totaal 10 domeinen van studies verder onderzoeken. Dit doen ze door binnen elk...

Bekijk dit project

Realisten academie

Afgerond (augustus 2018 - oktober 2019)

Wat houdt het project in? Jongeren met een beperking hebben vaak een klein (professioneel) netwerk, missen werknemerskwaliteiten en hebben speciale begeleiding nodig tijdens werk, stages of MDT. Als deze begeleiding ontbreekt, is de kans groot dat relatief weinig jongeren met een beperking de MDT aandurven en afmaken. Terwijl ze er juist veel baat bij kunnen hebben. CNV Jongeren brengt hier...

Bekijk dit project

The Real Social

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in?  Sportief type, mensen-mens of juist passie voor cultuur, natuur of techniek? En hoeveel tijd wil je besteden aan het project? Flextuin biedt jongeren veel keuzevrijheid, zodat de MDT een leuke ervaring wordt. De Young Potentials kunnen computerlessen geven aan ouderen, sportevenementen organiseren of een proefjeslab voor kinderen begeleiden. Ze sluiten vaak aan bij...

Bekijk dit project

Feyenoord brengt mensen in beweging!

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? De Feyenoord Foundation benut de ontwikkeling van Feyenoord City om zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost te geven via de maatschappelijke diensttijd. De stichting start ‘Feyenoord Hubs’ in verschillende wijken. Deelnemers draaien als coach mee in een hub in hun eigen wijk en geven o.a. sportlessen, werktrainingen en voorlichting aan kinderen. Hun coaching gaat...

Bekijk dit project

Become a local hero

Afgerond (september 2018 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? In Flevoland gaan drie gemeenten samen experimenteren met de maatschappelijke diensttijd. Deze gemeenten hebben al ruime ervaring met het begeleiden en matchen van jongeren naar vrijwilligerswerk. Deze proeftuin sluit aan bij de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Veel jongeren geven aan dat zij op dit gebied praktijkervaring missen. De maatschappelijke diensttijd is bij...

Bekijk dit project

Youngsterdam

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren komen in actie voor een ander, vanuit hun eigen ideeën en talenten. Dat staat centraal bij Youngsterdam. Ze werken samen, verkennen hun eigen mogelijkheden en brengen die in de praktijk. Aan de hand van een wervende game gaan jongeren eerst op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam. Vervolgens kunnen ze...

Bekijk dit project

Young Leaders Uit de Buurt. Experimenteren met maatschappelijke dienstbaarheid voor buurtjeugd.

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen...

Bekijk dit project

Speelambassadeurs gezocht!

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Wat houdt het project in? Buitenspelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Jantje Beton leidt jongeren op tot ‘expert in spelen’. Ze leren speelactiviteiten begeleiden in speeltuinen, tijdens vakantieperiodes. Het trainingsmodel is een groeimodel en bevat drie trainingen: speelambassadeur, senior speelambassadeur en hoofd speelambassadeur. In dit project starten de jongeren...

Bekijk dit project

Jong en meer/Gelders Talent

Afgerond (augustus 2018 - april 2020)

Wat houdt het project in? Tijdens deze proeftuin worden in vijf Gelderse gemeenten jongerenteams opgezet. Zij vormen samen zelfsturende teams die invulling gaan geven aan de maatschappelijke diensttijd in hun gemeente. Professionals van Kuseemaleiden hen op. Elk team activeert 50 jongeren om mee te doen aan de MDT. Ieder jongerenteam begint met het opstellen van een plan van aanpak. Onder...

Bekijk dit project

Events4all

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? B-Challenged maakt jongeren enthousiast voor het organiseren van en werken op evenementen. Het programma van Events4all kent drie modules: Evenementenpraktijkschool, Festivalcollege en Crew academie. Deze modules bevatten bijvoorbeeld trainingen op het gebied van samenwerking en festivalproductie. Ook gaan jongeren helpen op de meest uiteenlopende evenementen en krijgen...

Bekijk dit project

We Are.In Charge

Afgerond (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? 150 jongeren van de Entreeopleiding en de opleidingen Onderwijs en Kinderopvang van het ROC Ter AA in Helmond ondernemen maatschappelijke activiteiten bij o.a. zorginstellingen, sportverenigingen en wijkteams. Tijdens een kick-off event worden jongeren geïnspireerd door andere jongeren die zich al inzetten voor deze organisaties. Na dit event schrijven deelnemers zich in...

Bekijk dit project

Your Move

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? Your Move geeft honderd jongeren de mogelijkheid om het leven van andere doelgroepen ‘up te spicen’. Ze gebruiken hun interesses en talenten om een activiteit van maatschappelijke waarde op te zetten. De doelgroep waar ze de activiteit voor opzetten moet een andere zijn dan de doelgroep waar zij zelf toe behoren. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het opnemen...

Bekijk dit project

Pro/Social

Afgerond (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren uit verschillende landen – minstens de helft statushouders – zetten hun talent in voor hun eigen buurt. Dit doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. De projecten worden vormgegeven naar aanleiding van de talenten van de jongeren. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een groenere buurt, helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets anders om de buurt...

Bekijk dit project

Onzichtbare helden

Afgerond (maart 2019 - mei 2021)

Wat houdt het project in? Stichting Dedicon maakt informatie toegankelijk voor blinden en slechtzienden, bijvoorbeeld door middel van voelbare tekeningen en braille boeken. Het project Onzichtbare Helden is geschikt voor jongeren met en zonder visuele beperking. De deelnemers vormen de jongerenbeweging binnen Dedicon. Deze beweging is zelf verantwoordelijk voor alles wat komt kijken bij het...

Bekijk dit project

Groen Traineeship

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Bomen zagen, een campagne bedenken om plasticgebruik te verminderen of op een festival vertellen hoe leuk en belangrijk natuur en milieu zijn. Tijdens een Groen Traineeship werken deelnemers in een groep van tien aan een project bij een groene organisatie, zoals Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Landschappen of Natuurmonumenten. De samenwerking met deze organisaties...

Bekijk dit project

IMCoach

Afgerond (februari 2019 - februari 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren coachen tijdens hun maatschappelijke diensttijd leerlingen van de IMC Weekendschool, waar gemotiveerde kinderen leren om vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes te maken voor hun toekomst. De jonge coaches kiezen zelf wat ze gaan doen. Ze begeleiden bijvoorbeeld leerlingen tijdens de lessen, geven zelf les of helpen met huiswerk. Maar ze kunnen ook...

Bekijk dit project

Music Moves

Afgerond (januari 2019 - januari 2020)

Wat houdt het project in? In dit project staat de verbindende kracht van muziek centraal. Meedoen kan in verschillende rollen. Coaches krijgen een 8-delige training over o.a. omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap en presentatievaardigheden. Vervolgens bereiden zij, samen met een kwetsbare doelgroep, muzikale vrijwilligersactiviteiten voor (‘Music Moves’). Bijvoorbeeld dansen met...

Bekijk dit project

Heroes Keep The Heart Beat Going: verpleegkundigen in opleiding en sportdocenten in opleiding geven reanimatie-trainingen in het voortgezet onderwijs

Afgerond (maart 2019 - januari 2023)

Wat houdt het project in? De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, stijgt flink als omstanders starten met reanimeren. Het zou daarom goed zijn als iedere burger leert reanimeren, bij voorkeur al in het voortgezet onderwijs. Tijdens dit project krijgen mbo- en hbo-studenten in opleiding tot sportdocent en mbo- en hbo-studenten verpleegkunde een opleiding tot reanimatie-instructeur....

Bekijk dit project

Greenbase

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Zo’n honderd jongeren bouwen samen met betrokken PO-leerlingen hun schoolplein om tot een ‘GreenBase’: een duurzame, leuke plek voor kinderen. De een wordt projectmanager, de ander houdt sessies met eindgebruikers en weer een ander gaat bouwen. Ruim 30 vrijwilligers, van lassers, houtbewerkers en (grafisch) ontwerpers tot biologen en orthopedagogen, geven praktische...

Bekijk dit project

100 % Diversity Skills

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Het project 100 % Diversity Skills gaat over ontmoeting en de kracht van ‘het verhaal’. Jonge statushouders brengen verhalen van kwetsbare mensen in Nederland in beeld. Ze verlenen een dienst aan verschillende kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen en gaan daarna met deze mensen in gesprek. Het kan gaan om hulp bij boodschappenservice, computerhulp of een sociale...

Bekijk dit project

' t Stationnetje - stappen naar maatschappelijke impact - Ruimte en kansen voor jongeren.

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Projectmedewerkers van ’t Stationnetje maken samen met de jongeren een programma van 12 weken met diverse activiteiten waardoor zij op verkenning gaan naar hun eigen kansen en talenten. Dit vindt plaats in een eigen ‘vrijplaats’, namelijk het leegstaand stationsgebouw in Hurdegaryp. Een gebouw zonder een bepaalde (negatieve) connotatie, dat goed bereikbaar is en dat op...

Bekijk dit project

Dwars

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? DWARS activeert jongeren die elkaar normaal niet tegenkomen, van verschillende religieuze en culturele achtergronden en jongeren die dakloos zijn, om in gemengde groepen 5 activiteiten op allerlei werkterreinen te organiseren. Zo ontstaan verrassende dwarsverbanden. De jongeren bepalen zelf welke activiteiten zij uitvoeren. Van meelopen op de redactie van een mediazender...

Bekijk dit project

De Nieuwe Verbinders

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Bij De Nieuwe Verbinders leren jongeren omgaan met maatschappelijke tegenstellingen, en een leidende rol te spelen in de oplossing. Praktijkdeel 1 is voor alle deelnemers hetzelfde: op scholen in hun eigen stad als jong rolmodel in gesprek gaan over o.a. discriminatie. Ze leren kinderen hoe ze hun eigen mening kunnen onderbouwen, hoe ze kritisch kunnen nadenken over...

Bekijk dit project

AFriend4AFriend

Afgerond (maart 2019 - april 2021)

Wat houdt het project in? Nederlandse jongeren (maatjes) en jonge statushouders doen samen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis. Ook gaan ze samen activiteiten ondernemen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of spreken ergens af om een biertje te drinken. Dit maakt integreren in de Nederlandse samenleving een stukje makkelijker. Het maatje leert iets over de wereld van de...

Bekijk dit project

Fair Future Generators

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren zetten zich in voor een duurzaam Nederland door mee te werken aan een project van een milieuorganisatie. Nadat ze solliciteren, gaan ze onder begeleiding op zoek naar een passend project. Deelnemers kunnen een maand lang minstens 1 dag per week meewerken, óf 6 maanden 1 of 2 dagen per week. Ze bereiden bijvoorbeeld het klimaatfestival van Milieudefensie voor of...

Bekijk dit project

Verbeeldingslab de Fighter: Jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking met verbeelding betrokken

Afgerond (maart 2019 - oktober 2021)

Wat houdt het project in? Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen, en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Een ‘lab’ – de werkgroep waar de jongeren in werken – duurt ongeveer 10 dagdelen. Daarin zijn de deelnemers druk met het voorbereiden van een productie of...

Bekijk dit project

Urban Talentz Stichting het Kandidatennetwerk

Afgerond (maart 2019 - februari 2021)

Wat houdt het project in? Tijdens het Urban Talentz project gaan kwetsbare jongeren als vrijwilliger aan de slag. Ze worden gekoppeld aan organisaties uit verschillende sectoren: duurzaamheid, media of welzijn bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van computerles aan statushouders. Daarbij geldt dat de focus ligt op de interesses en beweegredenen van de...

Bekijk dit project

Jong&politiek

Afgerond (maart 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Jongeren zijn de politici en bestuurders van de toekomst. Maar veel jongeren zien politiek als een saai onderwerp. Het staat ver van ze af en ‘er verandert toch niets’. Binnen JONG&politiek vervullen jongeren de maatschappelijke diensttijd binnen een (op te zetten) jongerenafdeling van een lokale politieke partij. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren wél een...

Bekijk dit project

Wereldmeiden

Afgerond (maart 2019 - december 2020)

Wat houdt het project in? Stel: je moest als jonge vrouw je land verlaten en woont nu in Nederland. Je kent je nieuwe omgeving, de taal en de mensen nog niet en voelt je alleen. Dit project helpt door deze meiden te laten sporten, onder begeleiding van meiden die al langer in Nederland zijn en meiden die lid zijn van een sportvereniging. Na een kennismaking met verschillende sporten schrijft...

Bekijk dit project

Wake up your mind!

Afgerond (maart 2019 - september 2020)

Wat houdt het project in? De deelnemende jongeren van Wake up your mind! zijn Goal-diggers. Ze gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een bijdrage aan de maatschappij leveren. De groep deelnemers bestaat uit 120 jonge statushouders en Nederlandse jongeren. Zij creëren zelf hun eigen project. Dit vraagt om creatieve input en ondernemerschap. De cursussen die ze tijdens het project kunnen...

Bekijk dit project

Beeldbrengers

Afgerond (maart 2019 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Bij Beeldbrengers maken jongeren wekelijks televisie over alles wat met ‘samenleven’ in de regio Nijmegen te maken heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld een kookprogramma maken met jongeren uit verschillende culturen. Of ze maken een serie van portretten over vluchtelingen die nu in de regio Nijmegen wonen. De deelnemers bezoeken een groot aantal maatschappelijke organisaties en...

Bekijk dit project

MDT op Zuid; Talent is your currency

Afgerond (februari 2019 - november 2020)

Wat houdt het project in? MDT op Zuid biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deelnemers stappen in op laagdrempelige (bestaande) projecten, gerund door kleinschalige organisaties in de wijken van Rotterdam-Zuid. De projecten waar de deelnemers op in kunnen stromen zijn gericht op versterken, inspireren en het verbinden van jongeren met hun stad, met elkaar én met zichzelf. Zo is...

Bekijk dit project

Jong en Creatief Assistent

Afgerond (februari 2019 - januari 2021)

Wat houdt het project in? Bij reuma denk je al snel aan ouderen, maar er zijn ook veel jongeren met deze ziekte. Reuma heeft veel invloed op hun leven: ze kunnen door de ziekte bijvoorbeeld hun studie niet afmaken of hebben moeite met het vinden en behouden van werk. Tijdens dit project gaan jongeren patiëntenorganisaties helpen bij hun communicatie-activiteiten, gericht op jongeren. Deze...

Bekijk dit project

Launch Your Future (Oude naam: Culturele Carrousel)

Afgerond (februari 2019 - juli 2021)

Wat houdt het project in? Culturele Carroussel bestaat uit een groeps- en individueel traject. Het groepstraject "Launch your Future" biedt kwetsbare jongeren  (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en jonge statushouders) een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuur project. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen en worden daarbij begeleid door...

Bekijk dit project

The Karma Factory

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Hoe krijg je studenten actief als vrijwilliger? Door een spelelement in te bouwen, door hen te belonen én goed te begeleiden. Dat is het idee achter het programma The Karma Factory. Samen met een peer coach, zelf ook een jongere, bepalen deelnemers eerst op basis van hun talenten en interesses waar zij aan de slag willen gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een sporttoernooi...

Bekijk dit project

Fix

Afgerond (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Maatwerk en keuzevrijheid; dat zijn de uitgangspunten van de proeftuin Fix. De ambitie is om 750 jongeren te koppelen aan een van de tientallen betrokken organisaties. Het vrijwilligerswerk varieert van ondersteuning op festivals, kinderoppas, het organiseren van sportactiviteiten tot samen koken/eten. Via een online platform, een matching-app en spreekuren kunnen...

Bekijk dit project

Old-School Arnhem

Afgerond (september 2018 - november 2019)

Wat houdt het project in? Met Old-School Arnhem krijgen jongeren de kans om te oefenen met het verzamelen van informatie die niet voor de hand ligt. Ze kruipen in de rol van ‘kennisdetectives’ en gaan in gesprek met ouderen bij woonzorgcentrum Vreedenhoff, om zo hun levensverhalen te ‘ontcijferen’. In totaal doen 100 jongeren en 100 ouderen mee. De jongeren worden gekoppeld aan een oudere, van...

Bekijk dit project

Impacter Zwolle

Afgerond (september 2018 - juni 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Het plan? Vijf coaches in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar krijgen een opleiding, waarna ze een betaalde junior functie krijgen voor tussen de 10 en 32 uur in de week. Deze coaches gaan actief op zoek naar...

Bekijk dit project

Jong Present

Afgerond (september 2018 - oktober 2020)

Wat houdt het project in? Present brengt mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. De stichting wil daarin meer jongeren betrekken door ze de mogelijkheid te bieden trainee, deelnemer of projectvrijwilliger te worden bij een van de 33 lokale Presentstichtingen. Trainees doen drie tot twaalf maanden mee aan een opleidingsprogramma naar keuze (Leiderschap, Manager of...

Bekijk dit project

Jong Platteland

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren helpen om hun maatschappelijke diensttijd zó in te vullen dat zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Dat is het doel van dit project. De dorps- en jongerenorganisaties die samenwerken binnen dit project zoeken de jonge mensen in het dorp op en gaan met ze in gesprek. Waar ben jij goed in? Wat zou jij graag anders zien...

Bekijk dit project

Zin in YMCA

Afgerond (augustus 2018 - december 2020)

Wat houdt het project in? YMCA heeft al gewerkt met een ‘traineeship’ voor jongeren op bestuurlijk en beleidsniveau. Dit bleek te star, daarom wordt dit concept voor de MDT verbreed en verdiept. Jongeren kunnen nu ook kiezen voor taken bij de YMCA op uitvoeringsniveau. Aan flexibiliteit ontbreekt het niet meer, de jongeren mogen zelf kiezen of ze in groepjes of individueel taken oppakken, en voor...

Bekijk dit project

Boer Bistro

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren gaan diners organiseren bij de boer op het erf. Per diner vormen vijf jongeren het kernteam van de organisatie. Zij zetten zich vier maanden lang in om voor 25 mensen een diner met lokale producten te verzorgen. Jonge stedelingen en dorpelingen mogen aansluiten bij het diner. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding, een intakegesprek om te ontdekken welke...

Bekijk dit project

YourCube

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? In iedere stad zijn twee jonge MDT-pioniers van YourCube actief. Jongeren bespreken met die pioniers wat hun doelen zijn en wat ze verwachten van hun MDT. Vervolgens zoeken de pioniers een plek of activiteit die daarop aansluit. De richtlijn is dat jongeren vervolgens minimaal honderd uur aan de slag gaan, verspreid over een zelfgekozen periode. Maar ze kunnen ook ervoor...

Bekijk dit project

KISS the future

Afgerond (september 2018 - juli 2020)

Wat houdt het project in? Binnen het project KISS ontdekken jongeren met behulp van jongerenwerkers waar ze aan de slag willen gaan in hun maatschappelijke diensttijd (MDT). Jongeren moeten getriggerd worden in hun interesses, met projecten die aansluiten op hun leefwereld. Of ze nou een buurtactiviteit willen organiseren, of bij een poppodium, sportclub of kinderboerderij aan de slag willen...

Bekijk dit project

The Dream Challenge

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Wat houdt het project in? Voor jongeren met een verstandelijke beperking is het niet zo vanzelfsprekend om een maatschappelijke diensttijd te vervullen. Tijd om daar verandering in te brengen, vonden de initiatiefnemers. Zij maken een match tussen een jongere mét en een jongere zonder een verstandelijke beperking, die als duo The Dream Challenge aangaan. Die uitdaging is gebaseerd op de droom van...

Bekijk dit project

Super Heroes Leeuwarden

Afgerond (september 2018 - januari 2020)

Wat houdt het project in? Vijftienhonderd jongeren worden uitgedaagd om een of meerdere maatschappelijke problemen in Leeuwarden aan te pakken. Deze heroes die een challenge aangaan, dagen hun vrienden ook weer uit. Het resultaat: honderden jongeren organiseren activiteiten – van iPad-lessen voor ouderen tot inzamelacties voor de voedselbank – om Leeuwarden en omgeving nóg fijner te maken. WELLZO...

Bekijk dit project

Sportvrienden

Afgerond (augustus 2018 - augustus 2020)

Wat houdt het project in? Binnen dit project gaan studenten sporten samen met een jeugdzorgjongere. Voor jongeren met gedragsproblemen is de stap om te gaan sporten vaak groot, terwijl sporten zo goed is. Tijdens een Sport-Matching-Event maken studenten en jeugdzorgjongeren kennis met elkaar en met het sportaanbod. Ze worden op basis van hun interesses gematcht, waarna ze een sportclinic volgen....

Bekijk dit project

Reddingsbrigade: ervaring voor het leven!

Afgerond (augustus 2018 - mei 2021)

Wat houdt het project in? Brigades zitten te springen om vrijwilligers. Bij een brigade kunnen zij heel uiteenlopende rollen en functies vervullen, van instructeur, strandbewaker en pool-lifeguard tot wedstrijdofficial, trainer, evenementenbeveiliger en kaderlid. In een intakegesprek bespreken de deelnemers eerst hun voorkeuren en maken ze een keuze uit het zogenaamde ‘cafetariamodel’ met alle...

Bekijk dit project

Nieuwe Bazen

Afgerond (augustus 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? In vier steden in Nederland biedt Resto VanHarte een leergang sociaal ondernemerschap aan. In iedere stad gaan vijftien jongeren samen een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren opzetten. Hoe ze dat doen, mogen ze zelf weten, als er maar samen wordt gekookt en gegeten. De eerste stap bestaat uit een lokale bootcamp waar aangemelde kandidaten twee dagen getoetst worden....

Bekijk dit project

Time of your life

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Time of Your Life wil 100 jongeren die aan de zijlijn staan stimuleren om hun dromen te uiten en hun talenten te ontwikkelen. Een jongen droomt er bijvoorbeeld van piloot te worden. Via de realistische en persoonlijke aanpak van dit programma zou de jongen gekoppeld kunnen worden aan een luchtvaartmuseum, waar hij rondleidingen kan geven. Het matchen vindt plaats in een...

Bekijk dit project

Young Volunteers

Afgerond (september 2018 - november 2020)

Wat houdt het project in? Young Volunteers moet jonge mensen met en zonder beperking enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd moet het zorgen voor wederzijds begrip.  Het project bestaat uit twee onderdelen, het wervingsbureau en de vrijwilligersacademie. Binnen het wervings- en matchingbureau werven twaalf jongeren met of zonder beperking zo’n vijftig jongeren met een beperking....

Bekijk dit project

Brabant Remembers

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Wat houdt het project in?  Wat is een betere manier om oorlogsverhalen levend te houden dan door de jongere generatie hierbij te betrekken? In 2019 viert Noord-Brabant dat de provincie 75 jaar geleden werd bevrijd. Met toneelvoorstellingen over persoonlijke, lokale oorlogs- en/of bevrijdingsverhalen geven we hier invulling aan. In zes gemeenten worden 20-40 jongeren per gemeente op...

Bekijk dit project

Community Heroes 070

Afgerond (maart 2019 - mei 2022)

Wat houdt het project in? De helden die meedoen aan dit project, bezoeken eerst allerlei maatschappelijke organisaties. Vervolgens gaan ze in teams in alle 8 Haagse stadsdelen een halfjaar lang aan de slag. Onder begeleiding van een lifecoach, met een ‘buddy’ en een teambudget. Het doel: zoveel mogelijk sociale impact veroorzaken met activiteiten op het gebied van o.a. ICT, tuinbouw en welzijn....

Bekijk dit project

Samen Isolement doorbreken

Afgerond (januari 2019 - april 2021)

Wat houdt het project in? In Nederland leven veel hoogopgeleide jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, door een chronische ziekte of een verstandelijke en/of motorische beperking. Tijdens het project Samen isolement doorbreken organiseren jongeren met een beperking buddy-momenten voor jongeren met een beperking. Er zijn 2 groepen jongeren actief. Groep 1 betreft de buddy’s: jongeren...

Bekijk dit project

Maatschappelijke diensttijd bij Humanitas

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Samen met jongeren experimenteren om te komen tot aantrekkelijk en flexibel vrijwilligerswerk, meer jonge vrijwilligers met een grotere diversiteit en betere activiteiten voor hulpvragers. Dat is de ambitie van De Humanitas Experience. Jongeren kunnen kiezen uit drie varianten. Zo kunnen ze over een kortere of langere periode meedraaien als vrijwilliger – bijvoorbeeld...

Bekijk dit project

Maatschappelijke Ervarings Tijd (MET)

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Wat houdt het project in? Jongeren werken samen met lokale (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie; ze hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten. De basis is in elke regio hetzelfde, maar het accent en de invulling verschillen per...

Bekijk dit project

Het Vrijwillige Traineeship

Afgerond (september 2018 - juli 2020)

Wat houdt het project in? Binnen Het Vrijwillige Traineeship zetten jongeren zich een half jaar lang in voor de samenleving. Elke twee maanden wisselt de deelnemer van organisatie. Deelnemers zijn welzijnsorganisatie Vitis Welzijn, voetbalvereniging FC ’s Gravenzande en ’s Heeren Loo, locatie het Westerhonk, organisatie voor mensen met een (verstandelijke) handicap. Bij deze drie organisaties...

Bekijk dit project

Social Impact Factory: The Next Generation

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Steeds meer mensen willen als ondernemer bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Deelnemers ervaren binnen dit project dat ondernemerschap en een maatschappelijke impact maken perfect samengaat en dat dit helemaal niet moeilijk is! Er zijn verschillende ‘tracks’: trajecten. De Young Impact Factory (YIF) start met een SmartUp-track van een maand, waarin...

Bekijk dit project

Young Impact

Afgerond (september 2018 - augustus 2019)

Wat houdt het project in? Young Impact gelooft dat iedere jongere het verschil kan maken en helpt hen om in actie te komen voor iets wat zij zelf belangrijk vinden. Binnen het Young Impact-programma gaan jongeren op zoek naar hun talenten en denken zij na over wat zij belangrijk vinden. Vervolgens komen al deze jongeren in actie door het uitvoeren van een challenge, waarmee zij een directe...

Bekijk dit project

#YouthGoals

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Wat houdt het project in? WijZijn Traverse Groep gaat de straat op om twaalf actieve jongeren te werven. Zij worden opgeleid tot Youthcoaches, die zich inzetten voor hun wijk. De Youthcoaches gaan activiteiten organiseren die aansluiten bij hun eigen interesses en die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Ervaren professionals ondersteunen hen daarbij. De Youthcoaches gaan elk ook...

Bekijk dit project

Challenge Up!

Afgerond (september 2018 - november 2020)

Wat houdt het project in? Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen...

Bekijk dit project

Young Talent Program

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Wat houdt het project in?  Het Rode Kruis biedt jongeren, in samenwerking met Award Nederland, een internationaal talentprogramma aan. De deelnemers werken, gecoacht door een Talent coach, zo zelfstandig mogelijk op drie gebieden aan hun persoonlijke doelen: Sport, Individueel talent en Vrijwilligerswerk.  Binnen het Rode Kruis kunnen zij praktijkervaring opdoen met vrijwilligerswerk en hun...

Bekijk dit project

Rotterdamse Helden

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) wil 750 jonge vrijwilligers inzetten. Om jongeren te werven, past UVV haar methode aan op deze doelgroep. Samen met een jongerenpanel ontwikkelt UVV leuke wervingscampagnes. Ook zorgt UVV ervoor dat het vrijwilligerswerk nóg afwisselender en flexibeler wordt en zij start een digitaal Heldenpuntensysteem. Jonge geïnteresseerden gaan...

Bekijk dit project

Proeftuin - maatschappelijke diensttijd voor kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? Leerlingen draaien letterlijk een tijdje mee ‘achter de schermen’ in de wereld van kunst en cultuur. Ze leren wat er allemaal nodig is om bijvoorbeeld een voorstelling of televisieprogramma te maken, of wat er komt kijken bij de organisatie van een festival of expositie. Op school doorlopen de leerlingen eerst een oriënterende fase om te ontdekken welke kunstvorm hen...

Bekijk dit project

Ga voor GOUD Den Haag

Afgerond (september 2018 - december 2020)

Wat houdt het project in? Dit project bestaat uit vijf ‘Labs’: jongerenbijeenkomsten met een thema dat boeiend en relevant is voor jonge mensen – bijvoorbeeld #metoo of cyberpesten. Tijdens de bijeenkomsten behandelen jongeren zo’n thema met speeddates met deskundigen, minitrainingen en korte workshops. Op basis van de inzichten van de Labs starten de deelnemende jongeren drie projecten op. Die...

Bekijk dit project

Proeftuin Guido

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Wat houdt het project in? De gereformeerde scholengemeenschap Guido Arnhem biedt leerlingen de kans om op dinsdagmiddag, in plaats van school, de maatschappelijke diensttijd te vervullen. Leerlingen mogen zelf kiezen bij welke organisatie ze dat doen. Ze starten met een kick-off en een workshop, waarin ze ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten voor een ander. Vervolgens...

Bekijk dit project

Jongerenambassadeurs: participatie en emancipatie

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Wat houdt het project in? In deze proeftuin gaan jongeren zes maanden lang voor één dagdeel in de week aan de slag bij een maatschappelijke organisatie, overheid of bedrijf. Als jongerenambassadeurs werken ze mee aan een project, lopen ze mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie en geven ze advies en feedback over uiteenlopende thema’s. Deze proeftuin besteedt in het bijzonder...

Bekijk dit project

Time 4 Your Future

Afgerond (september 2018 - maart 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website