Programmacommissie

Wie beoordeelt de subsidieaanvragen bij het onderzoeksprogramma ME/CVS?

Binnen het onderzoeksprogramma ME/CVS kunnen organisaties subsidie aanvragen voor onderzoek naar de oorzaken, diagnose en behandeling van de ziekte ME/CVS. De projectaanvragen worden beoordeeld door een programmacommissie. Deze bestaat uit:

  • Wetenschappers en andere deskundigen;
  • Behandelaren;
  • Voorgedragen leden van patiëntenorganisaties;
  • Een onafhankelijke voorzitter.

Een klankbordgroep adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief.

Leden programmacommissie en klankbordgroep

Hieronder vindt u de namen van de leden van de ME/CVS-programmacommissie en de klankbordgroep. Meer weten over de commissie- en klankbordgroepleden? In een persoonlijk stuk stellen we ze uitgebreider aan u voor.

Programmacommissie

Voorzitter

De heer drs. J.K. (Jan) van Wijngaarden
Voormalig hoofdinspecteur infectieziekten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Leden

Mevrouw dr. N. (Nettie) Blankenstein
Senior Onderzoeker en hoofd opleiding Huisartsengeneeskunde UMC Amsterdam, VU medisch centrum

De heer prof. dr. P.M.M. (Patrick) Bossuyt
Hoogleraar Klinische Epidemiologie UMC Amsterdam, locatie AMC

De heer prof. dr. J.W. (Jan Willem) Cohen Tervaert
Hoogleraar Immunologie, Universiteit Maastricht & hoogleraar Reumatologie, University of Alberta, Edmonton, Canada

De heer prof. dr. H.A. (Hemmo) Drexhage
Emeritus hoogleraar Medische Immunologie Erasmuc MC

Mevrouw dr. mr. M.M. (Marleen) Eijkholt
Hoofddocent Klinische ethiek, LUMC

De heer prof. dr. Klaus L. Leenders
Emeritus hoogleraar Neurologie, UMCG

Mevrouw dr. P. (Peggy) Manders
Hoofd Biobanking, Radboudumc

De heer prof. dr. A.A.M. (Ad) Masclee
Hoogleraar Neuro-maag-darm-leverziekten, Maastricht UMC

De heer prof. dr. H.V. (Hans) Westerhoff
Emeritus hoogleraar Synthetische Systeembiologie, Universiteit van Amsterdam en Moleculaire Celfysiologie, Vrije Universiteit en Systems Biology, University of Manchester

Per subsidieronde maken 2 leden van de klankbordgroep onderdeel uit van de programmacommissie. Voor de eerste ronde zijn dit:

Mevrouw drs. Y. (Ynske) Jansen
Voorgedragen door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Mevrouw drs. S.M. (Saskia) Lloyd-de Wit
Voorgedragen door de ME/CVS Stichting

Waarnemer

Mevrouw mr drs A.M. (Hanneke) Heeres, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie zitting neemt in de beoordelingscommissie.

Klankbordgroep

Voorzitter

De heer drs. J.K. (Jan) van Wijngaarden
Voormalig hoofdinspecteur infectieziekten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Leden

De heer drs. L. (Lou) Corsius
Voorgedragen door de ME/cvs Vereniging

Mevrouw drs. Y. (Ynske) Jansen
Voorgedragen door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Mevrouw drs. S.M. (Saskia) Lloyd-de Wit
Voorgedragen door de ME/CVS Stichting

Mevrouw dr. Ir. I. (Inge) van Putten
Voorgedragen door de Groep ME-DenHaag

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep zorgt ervoor dat het patiëntenperspectief wordt meegenomen in het onderzoeksprogramma ME/CVS. De groep bestaat uit personen, aangedragen door de volgende patiëntenorganisaties:

  • Groep ME-DenHaag;
  • ME/CVS Stichting;
  • ME/CVS Vereniging;
  • Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid.

De voorzitter van de programmacommissie is ook onderdeel van de klankbordgroep. Dit zorgt voor een betere aansluiting en samenwerking tussen de klankbordgroep en programmacommissie.

Zwaarwegend advies

De klankbordgroep geeft advies over de programmastrategie. Daarnaast beoordeelt de groep de (wetenschappelijke) kwaliteit en relevantie van binnengekomen projectaanvragen. Het oordeel van de klankbordgroep is een zwaarwegend advies aan de programmacommissie, die dit oordeel niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Wisselend lid van de programmacommissie

Per subsidieronde maken 2 leden van de klankbordgroep onderdeel uit van de programmacommissie. Zo brengen zij de inbreng van de gehele klankbordgroep over aan de programmacommissie. Ook de voorzitter van de programmacommissie kan het perspectief van patiënten inbrengen vanwege zijn dubbelrol.

Omgaan met persoonlijke belangen

De besluitvorming binnen alle ZonMw-programma’s moet objectief verlopen. Alle uitgevoerde beoordelingsprocedures moeten transparant en zorgvuldig zijn. Voorwaarde hiervoor is dat belangenverstrengeling wordt voorkomen, zelfs de schijn daarvan. Daarom hanteert ZonMw de gedragscode Omgaan met persoonlijke belangen,

Gedragdscode 'Omgaan met persoonlijke belangen'

Het is de verantwoordelijkheid van ZonMw om de code op een goede manier toe te passen. Ter vermijding van elke vorm van belangenverstrengeling heeft ZonMw de voorzitter en secretaris van de programmacommissie de bevoegdheid gegeven om in voorkomende gevallen commissieleden, die direct of indirect betrokken zouden kunnen zijn bij een aanvraag, stukken die tot een kennisvoorsprong zouden kunnen leiden niet toe te sturen.

In de eerste subsidieronde ‘Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ van het onderzoeksprogramma ME/CVS bleek dat beoordelaars bij sommige aanvragen persoonlijke belangen kunnen hebben. Hierdoor zijn er een aantal wijzigingen in het beoordelingsproces geweest. Leer hier meer over deze aanpassingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website