Zorgprofessionals voor de klas

Zorgprofessionals die, samen met ervaringdeskundigen, gastlessen in het mbo verzorgen. Dat is wel de beste samenvatting van het project Gewoon Bijzonder Onderwijsvouchers dat bij ZonMw loopt. En met veel succes, want inmiddels kregen al honderden mbo-leerlingen les over hoe de werkvloer in de gehandicaptensector er in de praktijk uitziet. Over de gastlessen maakten we, zowel binnen als buiten het klaslokaal, een aantal korte filmpjes. En die zijn op deze pagina te bekijken.

(Tekst gaat onder de filmpjes verder)

Video’s

Kempenhaeghe en Summa college Eindhoven: ‘Eigen regie’

Zorginstelling Kempenhaeghe en het Summa college (sector Zorg en welzijn) in Eindhoven besloten om, samen met ervaringsdeskundigen en de beroepspraktijk, een workshop te ontwikkelen rondom ‘Eigen regie’.

Bekijk het filmpje over ‘Eigen regie’

Baalderborgh groep en Alfa college: ‘Belang van een netwerk’

De Baalderborg groep en het Alfa college in Hardenberg bundelden hun krachten in dit project, resulterend in een prachtige gastles van een vader en ervaringsdeskundige. Centraal thema van de les was het belang van een netwerk.

Bekijk ‘Belang van een netwerk’

Prezzent en ROC Rivor: drie betrokkenen over ‘Samen leren’

Zorginstelling Prezzent en ROC Rivor (in het Rivierenland) verzorgden, samen met ervaringsdeskundigen, gastlessen rondom het thema ‘Samen leren’. In het filmpje vertellen drie betrokkenen meer over hun ervaringen.

Bekijk het filmpje over ‘Samen leren’

Pameijer en Zadkine Welzijn over ‘Omgang met verlies en rouw’

Hoe kunnen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking of met een psychische kwetsbaarheid helpen bij rouwverwerking? Zorginstelling Pameijer en ROC Zadkine (afdeling Welzijn) in Rotterdam staan bij deze vraag stil.

Bekijk ‘Omgang met verlies en rouw’

Zorprofessionals over hun ervaringen met lesgeven

In het project ‘Gewoon Bijzonder Onderwijsvouchers’ staan zorgprofessionals voor de klas en vertellen over hun werk. Hoe ervaren de professionals het lesgeven? En wat vinden docenten en leerlingen ervan?

Bekijk de video over het lesgeven

Op de werkvloer
Want hoe is het eigenlijk om in de gehandicaptensector te werken? En wat zijn daar de dagelijkse werkzaamheden? Voor veel mbo-docenten van een (maatschappelijke) zorgopleiding is dat vaak onbekend. Ze staan al jaren voor de klas, maar weten niet meer exact hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Daarom loopt bij Gewoon Bijzonder dit project met gastlessen binnen het mbo. Zo krijgen de docenten, en vervolgens ook de studenten, een helder beeld van de hedendaagse gehandicaptensector.

Voor de klas
Binnen het project ‘Gewoon Bijzonder Onderwijsvouchers’ staan zorgprofessionals, samen met ervaringsdeskundigen, voor de klas en verzorgen gastlessen op het mbo. Zo leren docenten en leerlingen van het mbo de gehandicaptensector beter kennen en kunnen ze hun kennis weer verder overbrengen.

Kruisbestuiving
Doel van het project ‘Gewoon Bijzonder Onderwijsvouchers’ is om een kruisbestuiving te realiseren tussen de gehandicaptensector en de (maatschappelijke) zorgopleidingen (zoals bijvoorbeeld verzorgende IG, mbo-verpleegkundige of persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg). De voucher van ZonMw biedt daarbij financiële ondersteuning. Bij het uitvoeren van het project werken altijd een mbo en gehandicaptenzorginstelling samen, en verzorgen ze ook gezamenlijk de les.

Filmpjes
Eén van de onderdelen van het project is het maken van een filmpje. Zo plukken niet alleen de gehonoreerde projecten de vruchten van de gastlessen, maar kunnen later ook elders docenten en leerlingen nog naar de beelden kijken. De filmpjes hier op deze website zijn dan vrij beschikbaar om te gebruiken in een les, bijvoorbeeld als achtergrondmateriaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website