Netwerken Gewoon Bijzonder

Binnen de netwerken van Gewoon Bijzonder gaan wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking en mantelzorgers en andere betrokkenen met elkaar aan de slag. De thema’s waarop dit gebeurt zijn: Gezondheid, Gedrag en Participatie. Elk netwerk selecteert relevante kennisvragen samen met de doelgroep en ontwikkelt activiteiten om deze vragen te beantwoorden.

De netwerken

 1. ‘De sensatie van een goed leven’; Samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking
 2. Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen
 3. NAH-Kennisnetwerk: Gewoon Bijzonder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 4. Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!
 5. Samen kunnen kiezen: netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag
 6. Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn
 7. De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT
 8. Sterker samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB.
 9. Kwaliteit van leven en veroudering van mensen met EMB.
 10. Samen denken, samen doen
 11. Vrijheid en veiligheid
 12. EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten