Bijna 350 deelnemers bij Focus op Onderzoek

‘Samen impact realiseren’. Dat was het motto van het wetenschappelijk congres Focus op Onderzoek dat donderdag 15 juni in Amersfoort werd gehouden. En impact realiseren dat gebeurde ook: door wetenschappelijk onderzoek met de dagelijkse praktijk in de gehandicaptenzorg te verbinden. Bijna 350 betrokkenen uit de werelden van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs kwamen daarvoor bij elkaar.

Focus op Onderzoek is hét wetenschappelijk congres op het gebied van mensen met een beperking. In het verleden werd dit congres al 7 maal georganiseerd. En donderdag stond, na vele stille coronajaren, eindelijk de 8ste editie op het programma.

Aftrap van organisator Kenniscoalitie VB

’s Ochtends trapte directeur Theo van Uum, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), het congres af namens de organisatie van het congres: de Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. De coalitie is 2,5 jaar geleden gevormd door het ministerie VWS, Vilans, VGN, ZonMw en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector.

Terugblik op 7 jaar Gewoon Bijzonder

Daarna blikte Johanna Haanstra (voorzitter programmacommissie Gewoon Bijzonder) en commissielid Hattum Palma terug op de afgelopen 7 jaar. Wat is er binnen het programma Gewoon Bijzonder bereikt op het gebied van kennisontwikkeling, kennisbundeling en kennisverspreiding voor de kwaliteit van leven van en de kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking? De bühne was vervolgens aan presentatiecoach Toon Verlinden, die een entertainende lezing verzorgde over het effectief communiceren over onderzoek.

Co-onderzoeker: toevoeging én uitdaging

Het slot van het ochtendprogramma werd verzorgd door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) en de LFB (belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperkingvoor een inspirerende en interactieve sessie. Hierin vertelden ervaringsdeskundigen over hoe resultaten uit onderzoek kunnen zorgen voor een verbetering in het dagelijks leven. Maar ook over de toegevoegde waarde van een rol als co-onderzoeker, én over de uitdagingen ervan.

Middagprogramma: implementatie in trek

In de middag stonden 38 deelsessies op het programma: mini-symposia, presentaties en andere bijdragen. De populairste sessies gingen over bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van technologie. En verder was er veel interessa voor de sessies die zich richtten op de praktijk van innovaties zoals nieuwe instrumenten of interventies.

Gedragsproblematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag

Verder trokken ook sessies op het gebied van gedragsproblematiek in het algemeen, en moeilijk verstaanbaar gedrag in het bijzonder, bij mensen met een verstandelijke beperking veel geïnteresseerden. Dat gold ook voor presentaties op het gebied van het invoeren ven technologie en e-health binnen de gehandicaptensector.

Verslag van het congres nu beschikbaar

Het congres werkte voor het eerst met een groep journalisten die ter plekke de sessies bezochten én er meteen journalistieke artikelen van produceerden. En dat resulteerde in een magazine met 23 artikelen (verslagen en fotoverslagen). Wil je direct de artikelen zelf bekijken, ga dan bijvoorbeeld naar het verslag van de aftrap van het congres met VGN-directeur Theo van Uum namens de Kenniscoalitie VB. En verder klik je meteen naar de terugblik op het programma Gewoon Bijzonder, of naar de hilarische presentatie over hoe je beste kunt presenteren, naar het mooie tafelgesprek van de LFB en de academische werkplaats AWVB maar ook naar posterpresentaties en deelsessies.

300 boekjes Gewoon Bijzonder uitgereikt

Tijdens het congres werd het nieuwePraktisch toolboek’ van het programma Gewoon Bijzonder gelanceerd. Al meer dan 7 jaar wordt binnen het programma Gewoon Bijzonder hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De afgelopen jaren leverden afgeronde projecten tal van praktische producten op die zorgprofessionals in hun dagelijks werk kunnen gebruiken. Die zijn nu samengevoegd in een praktisch toolboek. Het boekje is gratis te downloaden op de website van ZonMw. Liever een papieren versie van het boekje? Die is gratis aan te vragen via gewoonbijzonder@zonmw.nl.