Kennis verspreiden en toepassen

Landelijk verspreiden en toepassen van kennis

De afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd rond de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Denk bijvoorbeeld aan de wetenschappelijke kennis uit de consortia gefinancierd uit het ZonMw programma voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is ook kennis die minder goed toegankelijk is en nog niet goed is vastgelegd. Denk aan impliciete kennis, kennis in hoofd en handen van mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Gewoon Bijzonder wil een bijdrage leveren aan het zichtbaar en toegankelijk maken van zowel impliciete als expliciete kennis en het landelijk verspreiden en toepassen hiervan. Een duurzame infrastructuur in Nederland is nodig om deze kennis op te halen, te bundelen, te verspreiden en te helpen toepassen. Het programma wil bijdragen aan het opbouwen van deze infrastructuur. Het gaat om een kennisinfrastructuur die na afloop van het programma op eigen kracht verder gaat. Het kennisplein gehandicaptensector vormt hiervoor een goede basis en zal vanuit het programma Gewoon Bijzonder daarom een centrale rol spelen. 

Een duurzame infrastructuur: centrale rol Kennisplein gehandicapten

Vanuit Gewoon Bijzonder wordt de invulling van een landelijk infrastructuur volgens een cyclisch model aangepakt, waarbij elke stap volgt uit de voorgaande.

Download de infographic van de kennisinfrastructuur
NB Voor het bekijken van een interactieve versie van de infographic (met uitleg in popups) dient u na het openen van het document de pdf te downloaden naar uw computer en vervolgens te openen (via bijvoorbeeld Acrobat Reader).
Het model omvat vier onderdelen: 

  • kennisvragen verzamelen en prioriteren
  • ophalen van kennis
  • toegankelijk maken, bundelen en verspreiden van kennis
  • toepassing van kennis in de praktijk stimuleren.

De realisatie van deze structuur zal gebeuren door allerlei partijen in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld door de samenwerkingsverbanden tussen praktijk en wetenschap, kennisgebruikers, kennisinstituten, opleidingen, (vertegenwoordigers) van mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Het Kennisplein zal een uitvoerende of ondersteunende rol hebben in deze activiteiten maar vooral ook een verbindende factor vormen tussen alle stappen in dit proces. Het Kennisplein fungeert niet alleen als vindplaats, maar is ook een plek voor uitwisseling en samenwerking.

Activiteiten vanuit Gewoon Bijzonder

Gewoon Bijzonder zet stevig in op het (verder) opbouwen van deze infrastructuur. Dit gebeurt aan de hand van inhoudelijke thema's. Het begint met het verzamelen, bundelen, verspreiden en toepassen van kennis voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die ouder worden.

Ouderen met een beperking

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Zij zijn fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere ouderen. Om hen als zorgprofessional goed te ondersteunen, is goede en praktische informatie nodig. Kennis is nu veelal versnipperd en niet toegespitst op zorgprofessionals.
Met het programma Ouderen in het Vizier haalt het Kennisplein Gehandicaptensector, in opdracht van ZonMw, kennis op uit de praktijk en maakt het deze informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Ook projecten rond ernstig en licht verstandelijke beperking

Daarnaast is er een start gemaakt met 2 andere projecten, op het gebied van ernstig meervoudige beperking (EMB) en licht verstandelijke beperking (LVB). Kijk op het Kennisplein Gehandicaptensector voor meer informatie:

Praktijk vindt onderzoek, onderzoek vindt praktijk

Bekijk het filmpje 'Praktijk vindt onderzoek, onderzoek vindt praktijk' op de website van Kennisplein Gehandicaptensector.