Over dit programma

De relatie tussen mensen en dieren is ambivalent. Enerzijds hebben we een sterke band met dieren, anderzijds zetten we dieren in voor ons eigen belang. Deze tegenstrijdigheid is de basis voor maatschappelijke discussies over het gebruik van dieren, onder andere voor medisch onderzoek. Met het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) stimuleert ZonMw innovaties die bijdragen aan het beantwoorden van wetenschappelijke vragen zonder dierproeven.

Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije innovaties en de toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties te stimuleren. De resultaten van de projecten van Meer Kennis met Minder Dieren dragen ook bij aan nieuwe methoden of modellen voor veiligheids- en risicobeoordelingen. Het uiteindelijke doel is relevanter en beter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Opdrachtgever

ZonMw voert MKMD uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt daarbij samen met diverse partijen waaronder Stichting Proefdiervrij, Topsector Life Science and Health (LSH), maatschappelijke partners zoals gezondheidsfondsen en de overkoepelende organisatie Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)

ZonMw is één van de partners van het landelijk initiatief Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). De ambitie van TPI is om Nederland voorloper te laten zijn in de internationale transitie proefdiervrije innovatie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de regie over het TPI-traject, in samenwerking met de departementen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Er lopen op dit moment verschillende initiatieven om bij te dragen aan de doelstellingen van TPI. Eén daarvan is het programma MKMD. Voor meer informatie over TPI kijk op de website Transitie Proefdiervrije Innovaties.

Modules

Het programma bestaat uit meerdere modules. Elke module heeft eigen doelen, randvoorwaarden, eventuele samenwerkingspartners en subsidierondes. Wilt u meer weten over deze modules lees dan verder onder Modules.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website