Over dit programma

Tegenstrijdigheid is de basis voor maatschappelijke discussies over het gebruik van dieren

De relatie tussen mensen en dieren is ambivalent. Enerzijds hebben we een sterke band met dieren, anderzijds zetten we dieren in voor ons eigen belang. Deze tegenstrijdigheid is de basis voor maatschappelijke discussies over het gebruik van dieren, onder andere voor medisch onderzoek. Met het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) stimuleert ZonMw innovaties die bijdragen aan het beantwoorden van wetenschappelijke vragen zonder dierproeven.

Het programma MKMD heeft tot doel de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije innovaties en de toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties te stimuleren. De resultaten van de projecten van Meer Kennis met Minder Dieren dragen ook bij aan nieuwe methoden of modellen voor veiligheids- en risicobeoordelingen. Het uiteindelijke doel is relevanter en beter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Opdrachtgever

ZonMw voert MKMD uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en werkt daarbij samen met diverse partijen waaronder Stichting Proefdiervrij, Topsector Life Science and Health (LSH), maatschappelijke partners zoals gezondheidsfondsen en de overkoepelende organisatie Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

Modules

Het programma bestaat uit meerdere modules. Elke module heeft eigen doelen, randvoorwaarden, eventuele samenwerkingspartners en subsidierondes. Wilt u meer weten over deze modules lees dan verder onder Modules.

Vermindering, Verfijning en Vervanging via 3 databases

Het 3Rs-Centre ULS stelt essentieel informatie beschikbaar voor de vermindering, verfijning en vervanging (3V) van dierproeven via drie databases: De Interspecies Database (1), de Humane Endpoints website (2) en de FCS-free Database (3). Meer informatie over deze onafhankelijke databases is te vinden op de website van het 3Rs-Centre ULS.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website