Over dit programma

ZonMw heeft ambities op het domein van alle 3 V’s; namelijk Vervanging, Vermindering en Verfijning op het proefdiergebruik. Met het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) brengt ZonMw een versnelling aan op deze domeinen. ZonMw acteert in opdracht van het ministerie van EZ en werkt samen met wetenschappelijke instellingen zoals dierenwelzijn- en patiëntenorganisaties, industrie, regelgevende instanties en gezondheidsfondsen. ZonMw zet samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners in op ontwikkeling en toepassing van 3V-alternatieven.

Modules

Het programma bestaat uit meerdere modules. Elke module heeft eigen doelen, randvoorwaarden, eventuele samenwerkingspartners en subsidierondes. Wilt u meer weten over deze modules lees dan verder onder het tabblad 5 modules.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website