Substitutie van zorg in de gynaecologie: onderzoek naar geleerde lessen

Door uitgestelde of afgeschaalde zorg tijdens de COVID-19-pandemie, kregen veel patiënten alternatieve behandelingen aangeboden. Wat kunnen we leren van deze substitutie van zorg voor gynaeco-oncologie en benigne gynaecologie?

De grote toestroom van COVID-19-patienten zorgde voor een enorme druk op de reguliere zorg in ziekenhuizen. Hierdoor werden behandelingen uitgesteld, afgezegd of vervangen door alternatieve, minder zorgintensieve vormen van behandeling. Inhalen van deze zorg is lastig, bijvoorbeeld door beperkte beschikbaarheid van zorgpersoneel. Hierdoor is het belangrijk om te kijken naar de alternatieven die noodgedwongen geboden zijn tijdens de COVID-19-pandemie, ook wel substitutie van zorg genoemd. Welk effect had dit op zorguitkomsten van patiënten? Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners met substitutie? Kunnen we op basis hiervan lessen trekken voor toekomstige zorg? 2 projecten onderzoeken dit om de zorg in het algemeen te verbeteren en om de zorg voor te bereiden op toekomstige periodes van schaarste.

De 2 projecten

We stellen de 2 projecten die dit gaan onderzoeken graag aan u voor:

Follow-upzorg na behandeling voor gynaecologische kanker: kan het minder?

Annemijn Aarts (Amsterdam UMC)
In dit project wordt de follow-up-zorg in de gynaeco-oncologie tijdens de COVID-19-pandemie in kaart gebracht en geëvalueerd wat de effecten daarvan waren op zorguitkomsten van patiënten.

Substitutie van zorg binnen de benigne gynaecologie gedurende de COVID-19-pandemie in Nederland

Wouter Hehenkamp (Amsterdam UMC)
In dit project wordt onderzocht welke alternatieve behandelingen plaatsvonden tijdens de COVID-19-pandemie in de zorg voor patiënten met goedaardige, gynaecologische aandoeningen en hoe tevreden zij hiermee waren.

De projecten starten uiterlijk in februari 2023 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten van zorg is nodig om zorg te bieden die beter aansluit op de wensen en behoeftes van de patiënt. Daarom financieren we onderzoek naar wat er nodig is om die uitkomstinformatie in te zetten om beter samen te beslissen, te leren en te verbeteren én naar hoe je dat het beste kunt organiseren. Dat doen we vanuit verschillende programma’s. Bovengenoemde 2 projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19. Met dit programma richten we ons op de uitwerking van een aantal kennishiaten, die voortkomen uit de Kennisagenda COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke beroepsverenigingen. Bekijk de resultaten van al onze programma's over uitkomstgerichte zorg op onze pagina Uitkomstgerichte zorg.