Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld.

Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Hieronder staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient.

 1. ZonMw publiceert de subsidieoproepen die open staan op www.zonmw.nl/subsidiekalender.
 2. Projectidee indienen
  Geïnteresseerden kunnen een projectidee indienen via het digitaal loket. Een projectidee is een beknopte beschrijving van het project. Bij het schrijven van het projectidee is het belangrijk rekening te houden met de relevantiecriteria uit de oproep.
 3. ZonMw controleert of het projectidee past
  ZonMw-medewerkers kijken of het projectidee aansluit bij de randvoorwaarden van de subsidieronde.
 4. De programmacommissie beoordeelt het projectidee
  De commissie beoordeelt in welke mate het projectidee voldoet aan de relevantiecriteria uit de oproep. Globaal kijkt ze naar de kwaliteit van de onderzoeksopzet. Op basis van het relevantieoordeel, en soms dat van ervaringsdeskundigen, geeft de commissie een positief of negatief advies om een subsidieaanvraag in te dienen.
 5. Subsidieaanvraag indienen
  De subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee en gaat meer in op de aanpak.
 6. ZonMw controleert of de subsidieaanvraag voldoet aan de randvoorwaarden
 7. Referenten beoordelen de kwaliteit
  Externe experts beoordelen in welke mate de subsidieaanvraag voldoet aan de kwaliteitscriteria uit de subsidieoproep. Soms beoordelen ervaringsdeskundigen het belang van het project voor de doelgroep of dagelijkse praktijk, of de haalbaarheid van het onderzoek voor de doelgroep.
 8. De indiener schrijft een reactie op de referentenbeoordelingen (wederhoor)
 9. De commissie geeft een eindoordeel en prioriteert de aanvragen
  Het kwaliteitsoordeel stelt zij vast op basis van de subsidieaanvraag, referentenbeoordelingen en het wederhoor. De commissie stelt ook het eindoordeel over relevantie vast. Wanneer er meer honoreerbare aanvragen dan subsidie zijn, prioriteert de commissie deze aanvragen.
 10. Besluit
  ZonMw besluit over het honoreren of afwijzen van de subsidieaanvraag. In de besluitbrief staan de vervolgstappen.  

Hoe lang duurt de procedure?

De doorlooptijd varieert per programma en subsidieronde. De termijnen staan in de programmatekst of de tekst van de subsidieronde.

De doorlooptijd varieert meestal tussen 6 en 10 maanden. Hierbij inbegrepen is de tijd die aanvragers krijgen voor het formuleren van hun projectidee, het uitwerken van hun subsidieaanvraag en hun reactie op de oordelen. De tijd die ZonMw nodig heeft voor de beoordeling van het projectidee en de subsidieaanvraag is ongeveer de helft van de totaaltijd voor het doorlopen van de procedure.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website