Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld.

Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Hieronder staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient.

 1. Projectidee
  Nadat een oproep tot het indienen van projectideeën is gepubliceerd kunnen geïnteresseerden een projectidee indienen.
 2. Beoordeling van het projectidee
  Een programmacommissie beoordeelt het projectidee vooral op relevantie voor het programma en globaal op kwaliteit. Daarvoor zijn per programma criteria vastgesteld.
 3. Advies voor subsidieaanvraag
  Bij een positieve beoordeling nodigt ZonMw de indiener uit een gedetailleerde subsidieaanvraag op te stellen en in te dienen. Bij een negatief oordeel ontraadt ZonMw de indiening van een subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee.
 4. Referentenoordeel en reactie indieners
  Afhankelijk van de hoogte van het maximale subsidiebedrag, wordt de aanvraag beoordeeld door externe referenten op de kwaliteit van de subsidieaanvraag. De indiener mag schriftelijk op het oordeel van de referenten reageren (wederhoor).
 5. Kwaliteitsoordeel 
  De programmacommissie stelt een eindoordeel over de kwaliteit vast op basis van de aanvraag, geanonimiseerde oordelen van referenten en de reactie van de indiener. 
 6. Relevantie en prioritering subsidieaanvraag
  Op grond van het oordeel over relevantie en kwaliteit stelt de commissie de prioriteit vast. 
 7. Honorering/afwijzing
  Op basis van de beoordeling doet de programmacommissie een voordracht tot honorering of afwijzing. Indieners ontvangen van de directeur van ZonMw namens het bestuur een toezegging of gemotiveerde afwijzing.

Hoe lang duurt de procedure?

De doorlooptijd varieert per programma en subsidieronde. De termijnen staan in de programmatekst of de tekst van de subsidieronde.

De doorlooptijd varieert meestal tussen 6 en 10 maanden. Hierbij inbegrepen is de tijd die aanvragers krijgen voor het formuleren van hun projectidee, het uitwerken van hun subsidieaanvraag en hun reactie op de oordelen. De tijd die ZonMw nodig heeft voor de beoordeling van het projectidee en de subsidieaanvraag is ongeveer de helft van de totaaltijd voor het doorlopen van de procedure.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website