Deze oproep is onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het re-integratieproces van een zieke werknemer. In deze regeling wordt subsidie verleend voor het organiseren van kennisactiviteiten op dit terrein of die wat betreft thema breder zijn ingevuld.

Onderwerpen

  • Poortwachter
  • Re-integratie zieke werknemers
  • Kennisuitwisseling
  • Kennisactiviteiten
  • Kennisnetwerken

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Geplaatst op

13 september 2022

Deadline

15 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken (pdf) 434 KB

Doel subsidieoproep

Voor deze subsidieoproep kunnen partijen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het organiseren van activiteiten om kennisuitwisseling en -netwerken op het gebied van re-integratie van zieke werknemers verder te versterken en te verbreden. Deze activiteiten helpen ook direct of indirect bij het ontwikkelen van en het inhoud geven aan het overkoepelende kennisnetwerk (zie ook de subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk. Het communiceren over en evalueren van de activiteiten is onderdeel van het organiseren.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 2 jaar. In het totaal is er € 400.000,- beschikbaar.

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor subsidie als het multidisciplinair is, kennisuitwisseling op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers betreft of wat betreft thema breder is ingevuld en het kennishiaat waarop de activiteit zich richt duidelijk is. Activiteiten gericht op jonge of omgeschoolde professionals hebben voorkeur, omdat zij in de regel nog geen breed netwerk hebben binnen hun vakgebied. Activiteiten die ook na de subsidieperiode een vervolg kunnen krijgen hebben eveneens voorkeur.

Wie kan aanvragen?

  1. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht
  2. Kenniscentra, beroepsverenigingen, netwerkorganisaties, kennisplatforms, en vergelijkbare partijen, onder voorwaarde dat deze organisatie zich aantoonbaar bezighoudt met het thema van werk, inkomen en gezondheid
  3. Onderzoeksbureaus of arbodiensten

De projectgroep omvat minimaal 2 partijen uit verschillende disciplines op het terrein van werk, inkomen en gezondheid: minimaal 1 van 3 beroepsgroepen van arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en minimaal 1 andere partij.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal 100.00 euro worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 2 jaar. Er is geen sprake is van verplichte cofinanciering.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 november 2022 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rianne Weggemans of Isabelle Borgman via poortwachter@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website