Deze oproep is onderdeel van het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het re-integratieproces van een zieke werknemer. In deze regeling wordt subsidie verleend voor de organisatie van een overkoepelend kennisnetwerk op dit terrein, dat op termijn kan worden verbreed.

Onderwerpen

  • Poortwachter
  • Re-integratie zieke werknemers
  • Kennisnetwerk
  • Coördinatie
  • Kennisuitwisseling

Onderdeel van programma

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces

Geplaatst op

13 september 2022

Deadline

15 november 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk (pdf) 396 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is het organiseren van een structureel, overkoepelend kennisnetwerk – in eerste instantie – het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. Hiervoor kunnen partijen projectideeën indienen. Het overkoepelende netwerk dient bestaande kennisnetwerken rondom dit thema te versterken en te verbreden met betrekking tot zowel de betrokken professionals als – op termijn- de thema’s. Dit netwerk dient breed bekend en toegankelijk te worden. Tegelijkertijd met deze subsidieronde gaat de ronde ‘Stimuleren van kennisuitwisseling en -netwerken’ van start. Deze ronde biedt subsidie voor het organiseren van overkoepelende kennisuitwisselingsactiviteiten. Hiermee worden er al meteen activiteiten uitgevoerd, die direct of indirect helpen bij het ontwikkelen van en het geven van inhoud aan het overkoepelend kennisnetwerk.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 2 jaar. Dit is eveneens het totale beschikbare subsidiebudget. Uiteindelijk kan binnen deze subsidieronde één project starten.

Randvoorwaarden

Een projectidee komt in aanmerking voor de subsidieoproep als het toelicht hoe het overkoepelende kennisnetwerk zo veel mogelijk alle belangrijke partijen omsluit en hoe het breed draagvlak creëert voor de invulling ervan. Ook dient te worden uitgelegd hoe de samenwerking tussen het overkoepelende netwerk en (andere) bestaande netwerken verder verkend en ontwikkeld wordt, wat de meerwaarde is, hoe de verbinding is met activiteiten in de twee lijnen binnen het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces en hoe het overkoepelende netwerk een structureel karakter krijgt.

Wie kan aanvragen?

1. Bestaande kennisnetwerken

2. Nederlandse onderzoeksorganisaties in de zin van het EU staatssteunrecht

3. Onafhankelijke (communicatie)bureaus met netwerkexpertise.

Samenwerking strekt tot de aanbeveling, maar is niet verplicht.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal 100.00 euro worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 2 jaar. Er is geen sprake is van verplichte cofinanciering.

Aanvraag indienen

U kunt tot 15 november 2022 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Organiseren van een structureel overkoepelend kennisnetwerk (pdf) 396 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rianne Weggemans of Isabelle Borgman via poortwachter@zonmw.nl. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website