Subsidieoproep voor overkoepelend leertraject en evaluatie van reablementprojecten geopend

Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om een overkoepelend leertraject en projectevaluatie op te zetten en uit te voeren binnen het ZonMw-programma ‘Reablement’. Met het leertraject wordt de in projecten opgedane kennis en ervaring gebundeld en gebruikt om de meerwaarde van reablement in Nederland vast te stellen.

Doel van de subsidieoproep

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor een overkoepelend leertraject en evaluatie voor gehonoreerde projecten die worden toegekend binnen het ZonMw-programma Reablement. Het doel van het overkoepelende leertraject en evaluatie is het nader definiëren en afbakenen van reablement in Nederland. 

Om dit doel te bereiken moeten de onderstaande drie onderdelen worden uitgewerkt in de subsidieaanvraag:

  1. Overkoepelend leertraject: kennisontwikkeling en begeleiding van projecten;
  2. Monitoring en evaluatie;
  3. Reablement: definiëring en afbakening.

Bekijk de volledige subsidieoproep voor meer informatie over de doelen en voorwaarden.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een consortium van Nederlandse onderzoeksorganisaties. In deze subsidieronde kan maximaal € 250.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 22 maanden.

Wilt u een subsidieaanvraag doen?

In de subsidieoproep leest u meer over de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Ook vindt u hier meer informatie over hóe u deze subsidie kunt aanvragen. U kunt uw subsidieaanvraag voor dit leertraject indienen tot 4 juli 2023, 14:00 uur.

Inloopspreekuur

ZonMw organiseert twee keer een online vragenuurtje voor deze subsidieoproep. Tijdens deze online bijeenkomst kunt u vragen stellen over de subsidieoproep en het programma Reablement. U kunt zich hiervoor aanmelden via reablement@zonmw.nl. De vragen die worden besproken zullen ook worden opgenomen op de pagina 'Veelgestelde vragen subsidieoproep 'Overkoepelend leertraject en evaluatie van Reablement projecten'.

Meer informatie over het programma ‘Reablement’

Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma ‘Reablement’. Met dit programma willen we het begrip reablement nader definiëren voor thuiswonende ouderen en hun naasten. Dit doen we met hulp van professionals als (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en het sociaal domein. Hiermee willen we ouderen in staat te stellen om zoveel én zo lang mogelijk zinvolle, alledaagse activiteiten (weer) zelf te (blijven) doen.