Subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Hoe kan je de leefomgeving zo aanpassen, dat de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden verbetert? Er is nu subsidie beschikbaar voor gemeenten en GGD'en. Met deze subsidie kunnen zij -samen met onderzoekers- praktijkgericht onderzoek doen. De uitkomsten helpen gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te wegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving.

In kwetsbare wijken en gebieden is vaak een stapeling van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden, waaronder de leefomgeving. Door veranderingen aan te brengen in de leefomgeving, kunnen gezondheidsverschillen verkleinen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en beheer van de leefomgeving rekening houden met: gezonde lucht, ruimte voor wandelen en fietsen en gezonde voeding.

Maar voor gemeenten is het vaak een uitdaging om in de praktijk vorm te geven aan de gezonde leefomgeving, ook in kwetsbare wijken en gebieden. Zo blijkt uit de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ , die eerder dit jaar werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Om een gezonde leefomgeving in de praktijk te realiseren is een integrale aanpak over de verschillende domeinen van cruciaal belang. Deze subsidie is bedoeld voor praktijkgericht onderzoek. Naast de integrale aanpak, is het ook van belang dat professionals vanuit verschillende domeinen samen leren.

Over de subsidieoproep

Wat is er nodig is om de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden te verbeteren door middel van aanpassingen in de leefomgeving? Dat is de centrale vraag in deze subsidieoproep. 

Op 8 juni 2023 is onze subsidieoproep 'Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden' geopend. Door een technische fout geldt voor deze ronde dat het aanvraagformulier beschikbaar is vanaf 23 juni 2023. Tot 7 september 14:00 uur kunt u subsidie aanvragen.

Bekijk de subsidieoproep

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van één of meerdere gemeenten en GGD’en met een onderzoeksorganisatie en eventuele andere relevante partijen.

Samenwerken met een provincie is een pré. Daarnaast stimuleren wij samenwerking met andere relevante partijen, zoals woningcoöperaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewonersorganisaties. Bij voorkeur worden ook de inwoners actief betrokken.

Mochtoverwegen om subsidie aan te vragen, dan kunt u dit uiterlijk 14 juli 2023 kenbaar maken via het 'Intentie tot indienen-formulier'. Dit is niet verplicht, maar komt het beoordelingsproces van ZonMw ten goede. Het formulier vindt u in bijlage 1 van de subsidieoproep.

Online informatiebijeenkomst terugkijken

Op 22 en 29 juni 2023 organiseerden we informatiebijeenkomsten waarin de deelnemers alles hoorden over de subsidieoproep. De opname kunt u hier terugkijken.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de subsidieoproep

Naar aanleiding van de bijeenkomsten, hebben we een lijst opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag over de subsidieoproep? Bekijk dan in onderstaande lijst of uw vraag er tussen staat. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan even contact met ons op. 

veelgestelde vragen en antwoorden

Programma Gezonde leefomgeving integrale aanpak

Deze subsidieoproep is onderdeel van het nieuwe subsidieprogramma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak (GLIA). Dit programma richt zich op lokale en regionale beleidsontwikkelaars, uitvoerders en beslissers uit het ruimtelijk, gezondheids- en sociaal domein, die een rol (kunnen) spelen bij het ontwerp, inrichting en beheer van de leefomgeving.

Centraal staat het samen leren en het (door)ontwikkelen van kennis. Zo dragen we bij aan een gezonde leefomgeving voor iedere inwoner van Nederland.

Breder programma ZonMw en RIVM

Het nieuwe subsidieprogramma is onderdeel van het bredere programma ‘Gezonde Leefomgeving’ dat ZonMw en RIVM op dit moment voorbereiden, in opdracht van het ministerie van VWS. Dit bredere programma start in de zomer van 2023. Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners.

Gezonde leefomgeving is actueel én belangrijk

De gezonde leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is een speerpunt zowel in het fysieke als in het sociale domein.

In de landelijke nota’s, zoals de Landelijke Nota Volksgezondheid 2020-2023, maar ook in de Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie wordt specifiek verwezen naar de effecten van de fysieke omgeving op de gezondheid van mensen.

Daarnaast is Gezonde Leefomgeving één van de thema’s die benoemd staan in Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) , waarmee alle gemeenten in staat worden gesteld om middelen aan te vragen die beschikbaar zijn gesteld via een Specifieke Uitkering (SPUK).

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Het programma Gezonde leefomgeving integrale aanpak richt zich vooral op praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Op onze pagina Gezonde leefomgeving leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Meer informatie

Dit nieuwsbericht (van 8 juni 2023) is bijgewerkt op 5 juli 2023 met nieuwe informatie over de informatiebijeenkomst. U vindt nu een linkje om de online bijeenkomst terug te kijken én een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.