Stimuleringssubsidie voor aanpak morele dilemma’s 2e ronde

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. Het is nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor de implementatie van de interventie CURA.

Interventie CURA

Bent u werkzaam bij een Nederlandse zorginstelling, een samenwerkingsverband van Nederlandse zorginstellingen of een zorgnetwerk? En wilt u graag de zorg binnen uw organisatie voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbeteren? Dan kunt u vanaf 15 januari 2024 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van de interventie CURA voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met het Leerwerkplatform.

Lees meer informatie over CURA.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Vanaf 15 januari 2024, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen van maximaal
€ 35.000,-. Dat kan tot uiterlijk 19 januari 2024, 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, kiezen we ervoor de indienperiode eerder te sluiten. Doordat de subsidieoproeptekst al een aantal weken op onze website staat, heeft u als potentiële aanvrager de tijd om u alvast voor te bereiden.

Ondersteuning via Leerwerkplatform PZNL

Organisaties waarvan ZonMw de subsidieaanvraag honoreert, krijgen ondersteuning bij de implementatie van het Leerwerkplatform van PZNL. Via dit platform kunnen organisaties contact hebben en ervaringen met de implementatie uitwisselen. Zo kunnen ze van elkaar leren, wat de effectiviteit van de gewenste implementatie is en de daarmee behaalde resulteatn evoor de alledaagse zorgpraktijk vergroten.

Wat is de stimuleringssubsidie palliatieve zorg?

Met de stimuleringssubsidie ‘Implementeren in de palliatieve zorg’ ondersteunen wij zorgorganisaties in de implementatie en borging van kansrijke interventies en/of hulpmiddelen ter verbetering van de palliatieve zorg in hun eigen organisatie. Dit zijn bestaande interventies en hulpmiddelen die voldoende onderbouwd en breder toepasbaar zijn. Zorgorganisaties kunnen hiervoor een stimuleringssubsidie van maximaal € 35.000,- aanvragen bij ZonMw. Tijdens de projectduur krijgen zorgorganisaties ondersteuning vanuit PZNL via het Leerwerkplatform, een onderdeel van NPPZ II.

Wij streven ernaar 2 tot 3 keer per jaar een subsidieronde voor de stimuleringssubsidie open te stellen. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dat via de kanalen van ZonMw en PZNL. In elke subsidieronde staat een interventie of hulpmiddel centraal waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De stimuleringssubsidie is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) Nederlandse zorginstellingen of zorgnetwerken, zoals ziekenhuizen, hospices, thuiszorgorganisaties, netwerken palliatieve zorg et cetera.

In een eerdere subsidieronde zetten wij stimuleringssubsidie uit voor de interventies:

In de volgende subsidieronde kan een stimuleringssubsidie aangevraagd worden voor:

CURA (start indienen subsidieaanvragen vanaf 15 januari 2024)

Houd onze website in de gaten voor toekomstige subsidieoproepen op het onderwerp palliatieve zorg.

Programma Palliantie en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het ZonMw-programma Palliantie. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.