ZonMw-informatiebijeenkomst ‘Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 2’

Op 9 november 2023 vond de informatiebijeenkomst over de subsidieoproep ‘Stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg ronde 2’ plaats. Deze bijeenkomst werd gehouden voor potentiële aanvragers. De slides en de opname de informatiebijeenkomst kunt u bij dit artikel terugvinden.

Inhoud informatiebijeenkomst

Jenny Hoogendoorn-de Vries, programmamanager bij het ZonMw-programma Palliantie II, trapt de bijeenkomst af met in het kort wat achtergrondinformatie over deze informatiebijeenkomst.

Vervolgens vertellen Suzanne Metselaar en Fleur Godrie van het Amsterdam UMC over de interventie die in deze ronde Stimuleringssubsidie centraal staat: CURA. CURA is een laagdrempelige methodiek om zorgverleners te ondersteunen in de omgang met morele twijfels en uitdagingen die ze tegenkomen in de palliatieve zorgpraktijk. Door de implementatie van CURA in de organisatie kunnen zorgverleners CURA inzetten om hun eigen morele dilemma’s op een laagdrempelige maar gestructureerde manier te bespreken.

Leerwerkplatform PZNL

Daarnaast vertellen Max van der Steen en Mirjam den Braven namens Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) over ondersteuning bij implementatie in de vorm van het Leerwerkplatform. Daar krijgen organisaties handvatten, tools en ondersteuning om een implementatieplan te maken. En organisaties kunnen van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de implementatieprojecten en het uitvoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. 

Tips voor implementatie

Tot slot besteedt Moniek Zijlstra-Vlasveld, implementatiespecialist bij ZonMw, specifiek aandacht aan het thema implementatie. Ze neemt de aanvragers stapsgewijs mee in wat er in de subsidieaanvraag moet komen en geeft hierbij tips hoe zij een implementatieplan het beste kunnen opstellen. De invultool voor een implementatieplan waar Moniek naar verwijst in de informatiebijeenkomst kunt u onderaan dit artikel terugvinden.

Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers ook vragen stellen. Deze vragen en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen over deze subsidieoproep.

Informatiebijeenkomst terugkijken

Kijk hieronder de informatiebijeenkomst terug

Programma Palliantie II en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het programma Palliantie II. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s richten zich op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren wij en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.

Op de hoogte blijven?

Contact

Heeft u vragen specifiek over de subsidieoproep? Dan kunt u contact met ons opnemen via de e-mail of via de telefoon op 070 349 54 63.