Leerwerkplatform bevordert samen werken en leren binnen de palliatieve zorg

Het Leerwerkplatform van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) biedt toegang aan ontvangers van de ZonMw-stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg. Interactie tussen deelnemers staat centraal, waardoor zij van elkaar kunnen leren en het geleerde kunnen toepassen in implementatieprojecten.

Toegang tot het Leerwerkplatform

Verbetering van palliatieve zorg voor een hogere kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat is het doel van zowel het ZonMw-programma Palliantie als het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) van PZNL. Om dat te bereiken, is het nodig dat de dagelijkse zorgpraktijk ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied gebruikt.

Sinds vorig jaar is er een ZonMw-stimuleringssubsidie voor (samenwerkingsverbanden van) zorginstellingen, zorgnetwerken of huisartsengroepen om een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg te implementeren en op te schalen. PZNL ondersteunt hierbij met een Leerwerkplatform dat handvatten, instrumenten of hulpmiddelen en ondersteuning biedt. Alle ontvangers van de stimuleringssubsidie én organisaties die hun instrumenten, methoden en werkwijzen bijvoorbeeld met eigen financiering implementeren krijgen toegang tot het platform.

Afbeelding
Het Leerwerkplatform stimuleert uitwisseling van kennis tussen projecten, zorgt voor meer effectiviteit en een groter bereik van de projectresultaten.
Max van Steen
Communicatieadviseur en moderator PZNL

Wat is het Leerwerkplatform?

Naast fysieke en online bijeenkomsten, waar projectleiders en andere betrokkenen elkaar regelmatig ontmoeten en kennis uitwisselen, bestaat het Leerwerkplatform uit een digitale omgeving. Max van Steen, communicatieadviseur en moderator van het platform bij PZNL, vertelt: ‘Alle kennis en expertise die we binnen het NPPZ II opdoen, brengen wij online samen op het Leerwerkplatform. Dit gaat onder andere over zorginhoud, communicatie, meten en monitoren, financiering, implementatie en patiëntparticipatie. Zo delen de experts van PZNL bijvoorbeeld zorginhoudelijke informatie op het platform, zoals herziene of recent gepubliceerde richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg. Gebruikers kunnen hier vervolgens online vragen over stellen, of hun ervaringen delen met het gebruik ervan. Ook kunnen zij via het platform contact zoeken met andere zorgverleners, om van elkaar te leren over de opzet en uitvoering van implementatieprojecten en het gebruik van nieuwe interventies in de palliatieve zorgpraktijk.’

Op die manier stimuleert het Leerwerkplatform uitwisseling van kennis tussen projecten, zorgt het voor meer effectiviteit en een groter bereik van de projectresultaten en zorgt het voor centrale bundeling van (implementatie)kennis op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Leren van ervaringen van anderen

Wat is de meerwaarde van het Leerwerkplatform voor de gebruikers? ‘Alles wat we weten, komt op het platform bij elkaar’, zegt Mirjam den Braven, kwartiermaker projecten consortia palliatieve zorg bij PZNL. ‘Of je nu huisarts bent, in een ziekenhuis, in een hospice of bij een zorginstelling werkt: zodra je aan de slag gaat met een nieuw implementatieproject, loop je waarschijnlijk tegen dezelfde vraagstukken aan als iemand die een paar maanden eerder in een andere organisatie met hetzelfde project startte. Zij kunnen de kennis en ervaringen die zij in hun project opdoen op het Leerwerkplatform delen, zodat jij weer van hen kan leren en het wiel dus niet opnieuw hoeft uit te vinden.’

Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor hoe je het beste start met een implementatietraject, welke stappen je daarin moet zetten hoe je je collega’s goed meeneemt in dat traject. Maar het gaat ook over hoe projectleiders een bepaalde fysieke of online training hebben ervaren, of over de fase waarin hun implementatieproject zich bevindt, met welke knelpunten ze te maken kregen en hoe ze die hebben opgelost.

Voor wie is het Leerwerkplatform?

Het Leerwerkplatform is bedoeld voor organisaties en samenwerkingspartners die een ZonMw-stimuleringssubsidie hebben ontvangen voor de implementatie van specifieke interventies in de eigen organisatie. Steeds staan er 1 of 2 interventies centraal waarvoor organisaties een aanvraag kunnen indienen. Op dit moment zijn dat interventies op het gebied van proactieve zorgplanning, maar daar komen in de loop van de tijd meer bij. Het aantal gebruikers van het Leerwerkplatform gaat dus nog flink groeien en dat betekent dat de hoeveelheid kennis en informatie die er te vinden is ook steeds groter wordt.

Ook organisaties die geen ZonMw-stimuleringssubsidie krijgen, maar wel 1 van de zogeheten kansrijke projecten uitvoeren, toegang krijgen tot het Leerwerkplatform. Zij implementeren hun instrumenten, methoden en werkwijzen voor goede proactieve zorg en ondersteuning dan bijvoorbeeld met eigen financiering.

Afbeelding
Het mooie is dat al die kennis en ervaringen netjes gebundeld en gekaderd zijn op het Leerwerkplatform.
Mirjam den Braven
Kwartiermaker projecten consortia palliatieve zorg PZNL

Het Leerwerkplatform helpt bij het verbeteren van de palliatieve zorg

Den Braven merkt dat veel gebruikers het fijn vinden om de vragen waar ze binnen hun project tegenaan lopen met anderen te kunnen delen. ‘Weten dat ze er niet alleen voor staan, helpt enorm.’ Daarnaast is er natuurlijk ook veel te halen. ‘Andere organisaties zijn al verder met het uitvoeren van hetzelfde project, waardoor er al oplossingen voorhanden zijn die zij kunnen uitproberen in hun eigen project. Het mooie is dat al die kennis en ervaringen netjes gebundeld en gekaderd zijn op het Leerwerkplatform, waar je die informatie bovendien elk moment van de dag kan opzoeken.’

Uit een 1e review van het Leerwerkplatform blijkt dat de gebruikers enthousiast zijn, meldt Van Steen. Niet alleen over de combinatie van fysieke en online bijeenkomsten, maar ook over de gebruiksvriendelijkheid van de digitale omgeving. ‘Wel merken we dat sommige mensen het nog wat lastig vinden om online hun vragen te stellen’, vertelt Van Steen. ‘En dat is jammer, want als iemand eenmaal over die drempel heen stapt, zien we dat dit vrijwel altijd direct resultaat oplevert.’ Dat laatste onderstreept nogmaals de meerwaarde van het Leerwerkplatform in het verbeteren van de palliatieve zorg. ‘Waar je ook mee bezig bent, je vindt altijd wel iets op het platform dat je verder helpt’, aldus Van Steen.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg, editie oktober 2023, over het leren en verbeteren in de palliatieve zorg. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

ZonMw en leren en verbeteren

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg verlenen. Dat kan door te leren van de datagegevens die zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg rapporteren. Door kennis en keuzes kunnen zij de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten verbeteren. Daarom financieren wij vanuit het programma Palliantie de ontwikkeling van een lerend zorgsysteem.

Colofon

Tekst: Dieuwke de Boer 
Beeld: Shutterstock
Eindredactie: ZonMw