Landelijk netwerk: Gezond leven in een gezonde omgeving

Een gezonde leefstijl stimuleren en lang volhouden is cruciaal voor de preventie van hart- en vaatziekten. Daarom investeren de Hartstichting en ZonMw in totaal €600.000 in een nieuw landelijk netwerk: Gezond leven in een gezonde omgeving. Het doel is om een duurzame en impactvolle leefstijlverandering in de bevolking te bereiken.

Dit najaar hebben de Hartstichting en ZonMw de drie gezond leven-consortia Supreme Nudge, LIKE en Benefit gevraagd om binnen dit thema hun krachten te bundelen door gebruik te maken van de kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan. Hoewel de drie consortia elk een andere aanpak hadden, zijn de onderzoeksleiders het eens over wat er nodig is om leefstijlverandering écht een succes te laten zijn: een omslag in het denken over leefstijlverandering.

Rekening houden met de context

Leefstijlverandering is namelijk alleen duurzaam en impactvol als rekening wordt gehouden met de context waarin het plaatsvindt. De consortiumleiders willen dit inzicht breed verspreiden onder beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die bijdraagt aan het stimuleren van gezond gedrag. Op deze manier kunnen we gezamenlijk meer gezondheidswinst bereiken bij het implementeren van potentieel succesvolle interventies.

Eén van de topprioriteiten

Mensen stimuleren een gezonde leefstijl vol te houden is als een van de topprioriteiten benoemd op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico lopen om hart- en vaatziekten te krijgen. Dit nieuwe landelijke netwerk is hiervoor enorm belangrijk.

Meer over de drie Gezond leven consortia

Supreme Nudge

Kun je met aanpassingen in de supermarkt bereiken dat mensen voor gezondere producten kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoekt het Supreme Nudge-consortium, onder leiding van prof. dr. ir. Joline Beulens (Amsterdam UMC). Ze doen dit door aanpassingen in de supermarkt te bestuderen zoals prijsverlagingen, aanprijzingen en prominente plaatsing van gezonde producten.

LIKE

Prof. dr. Karien Stronks van het Amsterdam UMC leidt een onderzoek naar nieuwe manieren om jongeren gezond gedrag aan te leren. Het gaat hierbij om voeding, bewegen en zit- en slaapgedrag. Het LIKE-consortium onderzoekt dit bij Amsterdamse jongeren van 10 tot 14 jaar, uit lagere sociaal-economische groepen. Bij kinderen in deze groepen komt overgewicht vaker voor.

Benefit

Prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden is projectleider van een onderzoek naar gezonde leefstijl bij hart- en vaatpatiënten. In Benefit willen de onderzoekers weten of je patiënten met beloningen kunt stimuleren gezonder te leven. Deelnemers krijgen individuele leefstijlcoaching en verdienen bonuspunten als ze gezonde keuzes maken. Deze bonuspunten zijn in te wisselen voor leuke uitjes, korting bij grote winkelketens en korting op de eigen bijdrage van de zorgverzekering.

Expertise verspreiden en verankeren

Uit deze drie onderzoeken is unieke expertise opgedaan over:

  • het inbedden van leefstijlinterventies in complexe systemen;
  • het veranderen van systemen die onderliggend zijn aan het leefstijlgedrag.

Het landelijk netwerk gaat deze expertise verspreiden en verankeren. Het zal gebundeld worden in de vorm van twee toolboxen: een voor praktijkprofessionals en beleidsmakers, en een voor onderzoekers. Het netwerk zal enerzijds dienen als structuur voor connecties tussen belanghebbenden en anderzijds een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur.

Samenwerking binnen de DCVA

Gezond leven in een gezonde omgeving maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) waar zowel ZonMw als de Hartstichting partner van zijn. Binnen de DCVA werken in totaal 21 partijen samen om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verlagen. Om de doelen van de DCVA te bereiken is versterking van het preventieve onderzoek nodig. Door de netwerken van de individuele consortia bij elkaar te brengen kunnen de consortia ook de zichtbaarheid in en de samenwerking met de DCVA en haar partners versterken.

Onderzoeksleiders

Het onderzoek wordt geleid door dr. Joreintje Mackenbach (Amsterdam UMC), dr. Linda Breeman (Universiteit Leiden) en dr. Wilma Waterlander (Amsterdam UMC). Verder zullen prof. dr. ir. Joline Beulens (Amsterdam UMC), prof. dr. Karien Stronks (Amsterdam UMC) en prof. dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden) een adviserende rol spelen binnen het project.

Meer informatie