Handreiking biedt regionale samenwerkingsverbanden hulp bij implementatie van GLI's

Met de handreiking ‘Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)’ kunnen samenwerkingsverbanden zelf aan de slag met het opzetten en implementeren van een GLI in hun regio. De lessen zijn opgehaald binnen een subsidietraject van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek waarbij regionale samenwerkingsverbanden met ondersteuning hun samenwerkingsverband konden door ontwikkelen en een implementatieplan voor een GLI konden maken.

Gedurende de projectperiode 2021-2022 hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC een overkoepelende evaluatie van de 10 projecten uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een praktische handreiking. Deze biedt een samenwerkingsverband of zorggroep antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de duurzame implementatie van de GLI.

Aan de slag met de praktische handreiking

‘Welke partijen heb ik nodig als ik met mijn samenwerkingsverband een GLI wil opzetten? Welke organisatievorm past daarbij het best? Hoe regel ik de financiering?’ De handreiking ‘Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)’ geeft concrete antwoorden op al deze vragen.

Geleerde lessen

Om het u gemakkelijk te maken is er een overzichtelijke infographic gemaakt, waarin de 5 kernthema’s zijn verwerkt en de stappen die bij elk thema horen. Er is geen vaste volgorde in de thema’s en de stappen, maar de handreiking biedt concrete tips precies daar waar de behoefte van het betreffende samenwerkingsverband ligt.

Bekijk de infographic

In de infographic en in de handreiking vindt u 5 kernthema’s. Op basis van deze onderstaande thema’s zijn de vragen in de handreiking beantwoord:

 • Contractering en financiering
 • Netwerkvorming
 • Verbreding GLI
 • Communicatie
 • Implementatie en borging

Deze taken kunnen helpen bij het voorbereiden van de implementatie van de GLI

 1. Kies een passende organisatievorm
 2. (Ver)ken je GLI-netwerk
 3. Organiseer samenwerking lokaal
 4. Zoek de verbinding met sociaal domein
 5. Stel contracten op
 6. Kies een verwijs- en declaratiesysteem
 7. Organiseer dekking overheadkosten
 8. Creëer duidelijkheid voor verwijzers
 9. Bereik je stakeholders
 10. Verhoog aantal GLI-aanbieders
 11. Bepaal of GLI het beste aanbod is
 12. Verken mogelijkheden andere GLI's
 13. Specificeer doelgroepen
 14. Waarborg en vergroot kwaliteit

Implementeren GLI

Met ondersteuning uit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek hebben tien regionale samenwerkingsverbanden gewerkt aan de doorontwikkeling van hun samenwerkingsverband en het opstellen van een implementatieplan voor het implementeren van een erkende GLI. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van samenwerkingsafspraken en het verkennen van financieringsmogelijkheden. Aan de hand van dit plan kan het samenwerkingsverband na afloop van de subsidie de GLI gaan implementeren en kunnen deelnemers starten met de GLI. De 10 samenwerkingsverbanden vindt u aan de rechterkant op deze pagina.

Waarom een GLI?

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht. Ze richten zich op leefstijlaspecten op het gebied van onder andere voeding en beweging, en op duurzame gedragsverandering. Het aanbod van deze interventies in Nederland is nog niet dekkend en de implementatie ervan verloopt nog niet altijd soepel. Daarom is er eind 2021 vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek  een subsidieronde geopend.