Geleerde lessen bieden regionale samenwerkingsverbanden hulp bij implementatie van GLI's

Met het rapport ‘Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)’ kunnen samenwerkingsverbanden aan de slag met het opzetten en implementeren van een GLI in hun regio. De lessen zijn opgehaald binnen een subsidietraject van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Hiermee konden 10 regionale samenwerkingsverbanden met ondersteuning hun samenwerkingsverband verder ontwikkelen en een implementatieplan voor een GLI maken.

Gedurende de projectperiode 2021-2022 hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC een evaluatie van de 10 projecten uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een praktisch document, dat samenwerkingsverbanden of zorggroepen helpt bij de duurzame implementatie van de GLI.

Aan de slag met de geleerde lessen

‘Welke partijen heb ik nodig als ik met mijn samenwerkingsverband een GLI wil opzetten? Welke organisatievorm past daarbij het best? Hoe regel ik de financiering?’

Het rapport ‘Geleerde lessen van duurzame integrale implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)’ geeft concrete antwoorden op al deze vragen.

Bekijk de geleerde lessen

Om de toepassing van de lessen makkelijk te maken is een overzichtelijke infographic gemaakt, waarin de kernthema’s zijn verwerkt en de stappen die bij elk thema horen kort worden beschreven. Een vaste volgorde in de thema’s en de stappen aanhouden is niet nodig. De infographic biedt concrete tips daar waar de behoefte van het betreffende samenwerkingsverband ligt.

Bekijk de infographic

Handreiking GLI / Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Naast de geleerde lessen is meer informatie in ontwikkeling over de GLI en samenwerking hierbij. In het Integraal ZorgAkkoord (IZA) is afgesproken dat zorgverzekeraars en gemeenten een aantal ketenaanpakken inrichten waaronder de gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht van volwassenen. In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is deze afspraak verder uitgewerkt en is onder meer afgesproken dat voor elke ketenaanpak een handreiking wordt opgesteld. Deze handreiking is vooral bedoeld voor gemeenten en is naar verwachting medio oktober gereed. De handreiking is dan te vinden op het loket gezond leven van het RIVM.

Waarom een GLI?

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht. Ze richten zich op leefstijlaspecten op het gebied van onder andere voeding en beweging, en op duurzame gedragsverandering. Het aanbod van deze interventies in Nederland is nog niet dekkend en de implementatie ervan verloopt nog niet altijd soepel. Daarom is er eind 2021 vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek  een subsidieronde geopend.