Tijdens de coronapandemie werd het al snel duidelijk dat corona en de coronamaatregelen effect hebben op de mentale gezondheid. ZonMw heeft daarom onderzoek gefinancierd om in kaart te brengen welke groepen extra hinder ondervonden, hoe een passend aanbod van zorg en ondersteuning opgezet kan worden en wat de lessen zijn.

Impact op de mentale gezondheid van jongeren

Het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) doet sinds 2021 breed onderzoek naar de gevolgen van corona op de gezondheid van mensen. Hieronder valt ook de mentale gezondheid. Het onderzoek heet de Integrale Gezondheidsmonitor en wordt op de korte en lange termijn uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op het genereren van kennis die bedoeld is om beleidsmakers te ondersteunen bij het maken van nieuw beleid. Hierdoor kunnen zij een passend aanbod van zorg en ondersteuning opzetten.

Jongeren hebben nog last van de coronamaatregelen

De resultaten uit de kwartaalonderzoeken laten tot nu toe zien dat de lockdown grote impact had op de mentale gezondheid van jongeren. Op de website van het RIVM worden de resultaten van de meetrondes over de mentale gezondheid van jongeren bijgehouden.

Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) het omgaan met de coronamaatregelen extra complex was. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht deden onderzoek naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie bij leerlingen. Hieruit blijkt dat kinderen met een leerachterstand nog meer achterstand opliepen en het wegvallen van sociale contacten leidde tot meer angst en depressies. Bekijk hieronder de projecten over jeugd en mentale gezondheid.

Projecten jeugd en mentale gezondheid

Projecten Gezondheidsonderzoek naar rampen (GOR)

Hoe help je een leerling die achterligt?

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Wat doet corona met gezinnen?

Wat zijn de lessen van corona?

Kwetsbaarheid en veerkracht van chronisch zieke kinderen in relatie tot de COVID-19-pandemie. Samen beslissen over passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren.

Voorkomen van mentale kwetsbaarheid in de maatschappij

Ook financieren wij onderzoek naar het effect van de coronapandemie op het geluk en de gezondheid van onze maatschappij. Hierbij wordt vooral gekeken naar kwetsbare groepen, zoals daklozen, migranten, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook naar andere groepen in de maatschappij.

Deze onderzoeken richten zich niet alleen op het effect van de huidige pandemie, maar kijken ook hoe – bij een eventuele volgende pandemie – kwetsbare groepen in onze samenleving beter beschermd kunnen worden tegen mentale kwetsbaarheid .

Naast de het financieren van deze 10 onderzoeken helpt ZonMw mee om de kennis uit de onderzoeken te verspreiden en toe te passen in de praktijk. Hierbij dragen we bij aan het de preventie, oftewel: het voorkomen,  van negatieve corona-effecten op de maatschappelijke gezondheid.

Projecten preventie en mentale gezondheid

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB

De maatschappelijke impact van COVID-19

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis

De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie

Een (zorg) ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Effecten van COVID-19 op huisartsbezoek van patiënten in achterstandswijken

Sociale impact van fysieke afstand op kwetsbare populaties tijdens COVID-19

COFIT-PSY project: gevolgen van COVID-19-maatregelen voor gezondheidsuitkomsten, leeFstIjl en hersTel bij mensen met PSYchiatrische aandoeningen

Onderdeel van breed coronaonderzoek

ZonMw werkt aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en de effecten daarvan op de maatschappij. Dit doen we in samenwerking met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners. Deze studies over het effect van van corona en de coronamaatregelen op de mentale gezondheid horen ook bij het brede onderzoek naar COVID-19.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website