Waar in het begin van de coronapandemie vooral werd gekeken naar de cijfers – aantal besmettingen, aantal bezette IC-bedden – is er nu steeds meer ruimte voor het psychisch welzijn van mensen, oftewel de maatschappelijke veerkracht. Heeft de COVID19-periode schade toegebracht en aan welke groepen? ZonMw financierde onderzoeken die hier aandacht aan besteden.

Effect pandemie op mentale gezondheid van jongeren

Het lijkt  er steeds meer op dat vooral kinderen en jongeren het zwaar hadden in de periode van de pandemie, zo blijkt uit de signalen die zorgprofessionals afgeven. Ook media besteedden er aandacht aan. ZonMw maakte verschillende onderzoeken mogelijk naar  de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

Projecten jeugd en mentale gezondheid

Hoe help je een leerling die achterligt?

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen

Wat doet corona met gezinnen?

Wat zijn de lessen van corona?

Voorkomen van mentale kwetsbaarheid in de maatschappij

Ook financieren wij onderzoek naar het effect van de coronapandemie op het geluk en de gezondheid van onze maatschappij. Hierbij wordt vooral gekeken naar kwetsbare groepen, zoals daklozen, migranten, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook naar andere groepen in de maatschappij.

Deze onderzoeken richten zich niet alleen op het effect van de huidige pandemie, maar kijken ook hoe – bij een eventuele volgende pandemie – kwetsbare groepen in onze samenleving beter beschermd kunnen worden tegen mentale kwetsbaarheid .

Naast de het financieren van deze 10 onderzoeken helpt ZonMw mee om de kennis uit de onderzoeken te verspreiden en toe te passen in de praktijk. Hierbij dragen we bij aan het de preventie, oftewel: het voorkomen,  van negatieve corona-effecten op de maatschappelijke gezondheid.

Projecten preventie en mentale gezondheid

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB

De maatschappelijke impact van COVID-19

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis

De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie

Een (zorg) ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes

Effecten van COVID-19 op huisartsbezoek van patiënten in achterstandswijken

Sociale impact van fysieke afstand op kwetsbare populaties tijdens COVID-19

RIVM-onderzoek naar mentale gezondheid

Het RIVM is onderdeel van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR). Vanuit deze rol brengt het RIVM de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid (op de korte en lange termijn) onder de aandacht. Dit doen zij met de Integrale Gezondheidsmonitor. Hiermee willen ze het geluk en de gezondheid van mensen in kaart brengen.

Het Netwerk GOR bestaat uit bestaat uit:

  • De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
  • GGD GHOR
  • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland
  • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Het Nivel
  • ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum

Meer informatie

Meer informatie over het COVID-19 programma en gerelateerde onderwerpen, bezoek de onderstaande pagina's.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website