In opdracht van de ministeries van SZW en VWS voert ZonMw een subsidieprogramma uit om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Hiertoe wordt in deze regeling subsidie verleend voor het inzetten en evalueren van innovatieve interventies op het niveau van arbeidsorganisaties.

Onderwerpen

  • Werknemers
  • Mentale vitaliteit
  • Innovatieve interventies
  • Organisatieniveau
  • Evaluatie

 

Onderdeel van programma

Mentale vitaliteit van werkenden

Geplaatst op

31 mei 2022

Deadline

9 augustus 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers (pdf) 276 KB

Doel subsidieoproep

Deze subsidieronde richt zich op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd.
Onder mentale vitaliteit verstaan we zich geestelijk sterk en fit voelen, over veel energie beschikken, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. Met innovatieve interventies bedoelen we alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid. Met organisatieniveau bedoelen we activiteiten gericht op teams, afdelingen, organisatie. Dus niet op de individuele werknemer. Hierbij wordt de uitvoering geëvalueerd met actieonderzoek of een haalbaarheidsstudie.

 

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kunnen partijen subsidie aanvragen voor het toepassen en door ontwikkelen van innovatieve interventies in arbeidsorganisaties om organisatiebeleid gericht op mentale vitaliteit vorm te geven en te borgen voor de toekomst.

Randvoorwaarden

Een project komt in aanmerking voor subsidie als de interventie vooraf aantoonbaar kansrijk is en op organisatieniveau gericht is. Het project moet werknemers direct ten goede komen door hen direct of indirect te ondersteunen bij hun inspanningen om mentaal vitaal te worden of te blijven. Voorwaarde is ook dat aansluiting wordt gezocht bij de behoeften van werkgevers en werknemers. Ook moet worden aangegeven hoe de borging/inbedding van de interventie in de organisatie wordt verzorgd. Verder dienen de interventie en resultaten beschikbaar te komen voor algemeen gebruik.

Wie kan aanvragen?

•    Brancheorganisaties
•    Algemene organisaties voor ZZP’ers
•    Inkomensverzekeraars
•    Werkgevers en werkgeversorganisaties
•    Werknemersorganisaties

De hoofdaanvrager is verplicht bij de aanvraag samen te werken met een onderzoeksorganisatie. Optioneel kan een arbo- of HR-dienstverlener die de interventie door ontwikkelt en/of uitvoert medeaanvrager zijn.

Budget

In deze subsidieronde kan maximaal € 175.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 1 jaar.

 

Aanvraag indienen

U kunt tot 9 augustus 2022, 14.00 uur uw subsidieaanvraag indienen via Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers (pdf) 276 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rianne Weggemans of Manja Leenaars. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website