Het doel van deze vouchers is om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Met deze vouchers krijgen O&O-fondsen, brancheorganisaties, en werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid om voor deze groep diensten van geaccrediteerde professionals in te huren. In de periode van 28 juni t/m 27 september 2022 (of zoveel eerder als het budget op is) kunt u indienen.

Onderwerpen

  • Werk
  • Mentale vitaliteit
  • Inhuur van begeleiding en tools van geaccrediteerde professional
  • Vouchers

Onderdeel van programma

Mentale vitaliteit van werkenden

Geplaatst op

31 mei 2022

Deadline

27 september 2022,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden (pdf) 200 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze voucherregeling is het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Onder mentale vitaliteit wordt verstaan zich geestelijk sterk en fit voelen, beschikken over veel energie, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. De regeling kent twee onderliggende doelgroepen: thuis of hybride werkenden en werkenden in het algemeen. Met een voucher kunnen Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en organisaties van zelfstandigen diensten en tools van geaccrediteerde professionals voor hun achterban inhuren.
De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe van “van wie het eerst komt wie het eerst maalt”.

Wat kan worden aangevraagd?

In totaal is er in de periode van dinsdag 28 juni t/m dinsdag 27 september 2022 € 2.125.000,- beschikbaar met een maximum van € 50.000,- per voucher. Deze vouchers zijn bedoeld voor de inhuur van diensten via speciaal geselecteerde professionals, met een accreditering via bepaalde organisaties. In de subsidieoproep staat een lijst van mogelijke organisaties. De begeleiding en tools moeten gericht zijn op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden die als gevolg van de coronapandemie hiervoor extra ondersteuning nodig hebben, met twee onderliggende doelgroepen: (1) thuis/hybride werkenden of (2) werkenden in het algemeen. Voor elke doelgroep kan 1 voucher worden aangevraagd. De looptijd van de trajecten is maximaal 10 maanden.

Randvoorwaarden

Voor de evaluatie van het gebruik van de vouchers dient door of namens de subsidieaanvrager een aantal gegevens verzameld te worden aan het begin en einde van ieder traject.

Zie voor alle randvoorwaarden, criteria en templates de volledige oproeptekst.

Wie kan aanvragen?

A&O fondsen, O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties met een KVK-nummer voor wie het bevorderen van de mentale vitaliteit van thuis/hybride werkenden of werkenden naar aanleiding van de coronapandemie relevant is. Er mag per doelgroep maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend.

Budget

In het totaal is er € 2.125.000,- beschikbaar. Voor een voucher kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Maximaal 10% van het aangevraagde budget is geoormerkt als uitvoerend budget. Per werkende is een budget beschikbaar van maximaal € 1.000,- (inclusief BTW). Het uurtarief van de geaccrediteerde professional is gemaximaliseerd tot € 125,- (inclusief BTW). Na toekenning van financiering, wordt 80% van het aangevraagde bedrag overgemaakt. De resterende 20% volgt na goedkeuring van het eindverslag en de eindfactuur.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf dinsdag 28 juni 2022, 14.00 uur doorlopend uw subsidieaanvraag indienen via MijnZonMw. Indienen kan tot dinsdag 27 september 2022, 14.00 uur. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indienen is mogelijk tot het budget is uitgeput of tot de deadline.

LET OP: Bent u of is uw organisatie nog niet bij ons bekend? Maak dan nu alvast uw account voor Mijn ZonMw aan. Zodra u zichzelf als nieuwe gebruiker registreert heeft u direct toegang tot Mijn ZonMw.

Let op:

MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.

Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt!

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep Vouchers Mentale vitaliteit van werkenden (pdf) 200 KB

Contact

Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'Veelgestelde vragen over subsidie'? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rianne Weggemans of Manja Leenaars. Voor technische vragen over het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met onze servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website