Aankondiging subsidie: Verbeteren van dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Net als in Nederland krijgen op Aruba, Bonaire en Curaçao en St. Maarten, Saba en St. Eustatius (de ABCSSS-eilanden) steeds meer mensen te maken met dementie. De ziekte heeft een grote impact op hun leven en dat van hun naasten. Het is belangrijk dat zorg en ondersteuning aansluiten op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Zodat de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Met deze subsidieoproep wil ZonMw hieraan bijdragen.

Ketenzorg

In de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie is sprake van ‘ketenzorg’. Dit betekent dat verschillende zorg- en ondersteuningsprofessionals samenwerken of elkaar opvolgen in de zorg en ondersteuning. Denk daarbij aan de huisarts, medisch specialist, verpleegkundigen, thuiszorg, paramedici, sociaal werker en aanbieders van dagactiviteiten. Daarnaast zijn ook informele zorgverleners betrokken zoals mantelzorgers.

Waarvoor?

Subsidies zijn beschikbaar voor projecten die de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op de ABCSSS-eilanden willen verbeteren. Aanvragen kunnen ingediend worden voor het toepassen van nieuwe interventies, delen van best practices en implementeren van bestaande methoden. Het doel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Wat?

Er kunnen 2 typen subsidies worden aangevraagd: 

  1. Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van samenwerking in de ketenzorg en/of het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de ketenzorg. Deze projecten hebben een maximaal budget van €100.000. 
  2. Subsidie voor het aanbieden van gerichte trainingen voor in de dementiezorg werkende zorgverleners en professionals in het sociaal domein. Deze projecten hebben een maximaal budget van €50.000. 

Beschikbare subsidie

In totaal is voor deze subsidieronde €450.000 beschikbaar. Voor beide typen subsidies is er budget voor maximaal 3 projecten. Indien er budget overblijft binnen voor één type subsidie, dan kan dit budget worden toegekend voor de andere type subsidie. 

Wie?

Deze subsidieoproep is gericht op organisaties en (nog te vormen) samenwerkingsverbanden die actief zijn op de ABCSSS-eilanden in de keten van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Het kan hierbij onder meer gaan om zorginstellingen, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en non-profitorganisaties.

Wanneer?

De subsidieoproep komt in mei op de website. De deadline is 8 juli 2024, 14.00 uur (Central European Summer Time).

Deze subsidieoproep maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Dementie en voor deze subsidieoproep wordt samengewerkt met het ZonMw-programma Caribbean Health Research en met het ZonMw-programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (ADMD).