Onderzoek op de Cariben

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. En ook voor mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

​​​​​​We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Op dit moment is het verschil in gezondheid van de bevolking van de Cariben met de Nederlandse bevolking groter dan we zouden willen en hebben de Cariben meer middelen nodig om de maatschappelijke gezondheid te verbeteren. Daarom bekijken we via een verkenning wat nodig is om hieraan binnen ZonMw te kunnen bijdragen.

Mogelijkheden voor onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Niet alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen op dit moment subsidie aanvragen binnen de ZonMw-programma’s. De Cariben bestaan uit de BES-eilanden en CAS-eilanden. De BES-eilanden – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – zijn bijzondere gemeenten van Nederland en aanvragers die hier gevestigd zijn kunnen een subsidieaanvraag voor gezondheidsonderzoek indienen bij ZonMw. Uiteraard moeten zij ook voldoen aan de andere subsidievoorwaarden. Voor de CAS-eilanden – Aruba, Curaçao en Sint Maarten – geldt dat niet. In onze subsidievoorwaarden is namelijk opgenomen dat ‘Alleen in Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen’ een aanvraag mogen indienen. Juridisch gezien komen de CAS-eilanden dan ook niet in aanmerking voor subsidie vanuit ZonMw. Uitzondering hierop zijn de programma’s die samenwerken met NWO of door NWO worden gefinancierd.

Gezondheidswinst

Vanuit opgedane ervaring uit projecten die gefinancierd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk blijkt dat gezondheidswinst behaald kan worden met onderzoek en het in de praktijk invoeren van effectieve resultaten. Daarom willen we de ZonMw-programma’s toegankelijker maken voor de hele Cariben zodat zij de aanpak en maatschappelijke ondersteuning kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld met beleid, activiteiten en maatregelen die direct gericht zijn op bescherming en verbetering van de gezondheid van de bevolking. Vanuit het ministerie van VWS lijkt hier steun voor te zijn. Zij hebben ons gevraagd te onderzoeken wat daarvoor nodig is. Dat doen we via een verkenning.

Gezondheidsvraagstukken op de Cariben

De verkenning voor programmeringsmogelijkheden van zorgonderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat met name uit het verzamelen van informatie. We kijken naar het huidige kennis- en onderzoek niveau, maar ook naar welke maatschappelijke vraagstukken er op de eilanden spelen. Dit gebeurt onder andere met enquêtes en fysieke gespreksessies. De resultaten van de verkenning worden gebruikt om te bepalen op welke manier we met onze programmering kunnen bijdragen aan een goede gezondheid op de eilanden.

Over de verkenning interviewden we projectleider Soraya Verstraeten.

Interview met Soraya Verstraeten

Verkenning naar gezondheidsvraagstukken op ABCSSS-eilanden

Het verkenningsrapport ‘Programmeren gezondheidsonderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden’ biedt waardevolle inzichten in de gezondheidsuitdagingen op de ABCSSS-eilanden. In het rapport wordt onder andere benoemd dat er specifiek aandacht nodig is voor thema's zoals geestelijke gezondheid, chronische ziekten, seksuele gezondheid en de organisatie van de zorg. Uit de verkenning blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in gezondheidsuitkomsten, toegang tot zorg tussen de eilanden én dat er een dringende behoefte is aan gerichte interventies en onderzoek om de gezondheid en het welzijn van de eilandbewoners te verbeteren. Lees de volledige verkenning in het onderstaand document.

Het verkenningsrapport 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met het Caribenteam via cariben@zonmw.nl. Bekijk ook het overzicht van de projecten die momenteel in de Cariben zijn gefinancierd.