Artificial Intelligence

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag wordt ingezet op innovaties, zoals Artificial Intelligence (AI). AI is in staat om grote datasets (Big data) op een snelle en nauwkeurige wijze te analyseren. Dit biedt potentie voor betere kwaliteit van zorg, kostenbesparing en versnelde ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Wat is Artificial Intelligence?

De High Level Expert Group on Artificial Intelligence is aangesteld door de Europese Commissie. Zij geven de volgende definitie aan Artificial Intelligence:

'Systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.'

Voorbeelden van Artificial Intelligence in de zorg zijn:

  • stemassistenten;
  • beeldanalyse van bijvoorbeeld CT-scans of MRI-scans;
  • spraak en gezichtsherkenningssystemen;
  • robots.

Artificial Intelligence bij dementieonderzoek

Artifical Intelligence (AI) speelt soms ook een rol binnen dementieonderzoek. In projecten binnen verschillende dementie-onderzoeksconsortia wordt AI gebruikt. In BIRD-NL, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar risicoreductie van dementie, wordt AI gebruikt om te testen of nieuwe methoden risicovoorspelling verbeteren. Binnen TAP-Dementia, onderzoek naar diagnostiek van dementie, worden AI-applicaties ontwikkeld om informatie uit beelden te halen en dit te combineren met andere beschikbare data.

Vanuit de KIC-call ‘Leven met Dementie’ zijn 2 consortia gestart. In beide interdisciplinaire onderzoekslijnen wordt verbinding gelegd met AI.

Artificial Intelligence bij de innovatie van richtlijnen

ZonMw financiert projecten die kennis opleveren over het verbeteren van de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen. Twee mooie voorbeelden waarin Artificial Intelligence een rol speelt zijn:

Big data en gezondheid

De focus van het publiek-private onderzoeksprogramma Big Data en Gezondheid is het gebruik van big data voor vroege opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Het programma is ontwikkeld door NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), ICT en Creatieve Industrie, het ministerie van VWS en het Netherlands eScience Center.

Waardevolle AI voor gezondheid

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS (2019-2021) had als doel om de waarde van AI voor  zorgverleners, patiënten en burgers te vergroten en te helpen bij de implementatie en opschaling van AI in de zorg.

Bekijk de resultaten van dit programma op de website Datavoorgezondheid.nl