Impact e-health voor preventie - case Sense.info

e-Health
Sense.info is het toegangspunt voor preventie op het gebied van seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Ook is de website een cruciaal onderdeel van de nationale e-health strategie. Hoe effectief is Sense.info? Universiteit Maastricht en Soa Aids Nederland onderzochten het aan de hand van een evaluatie roadmap. Welke inzichten levert dit op voor ontwikkelaars van e-health websites?

Verbinding met de praktijk

Wat betekent 'impact e-health voor preventie' bij case Sense.info? Dit betekent  dat niet alleen dat een onderzoeksmethode is geëvalueerd, maar gelijk ook een eerste evaluatie van de website Sense.info werd uitgevoerd. Een hieraan gerelateerd implementatiedoel was dan ook het direct toepassen van de uitkomsten van deze evaluatie op de website Sense.info.

Inhoudelijke samenwerking

De eigenaar en ontwikkelaar van Sense.info, Soa Aids Nederland, was vanaf het begin nauw betrokken bij dit project. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van inhoudelijke samenwerkingspartners van Soa Aids Nederland betrokken, zoals Rutgers, GGD’en en RIVM. Deze goede samenwerking met de inbreng van de Adviesraad met afgevaardigden van al deze samenwerkingspartners en het door ZonMw beschikbaar gestelde budget, leverde concrete resultaten op. 

Onderzoeksmethode

Er is gewerkt volgens de methode: Addressing Behavior Change Digitally - ABDC - in combinatie met web analytics tools, zoals Matomo. Deze gecombineerde methode verschafte zowel inzicht in de beoogde en daadwerkelijke gerealiseerde gebruiksdoelen, als in engagement en mogelijke gedragsverandering door de interventie.  Daarnaast zijn er interviews uitgevoerd om inzicht te krijgen in de percepties en motivaties van eindgebruikers om de impact van de interventie verder te vergroten.  De publicaties over dit onderwerp kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Nieuwe inzichten

Inzichten die gebruikt kunnen worden door andere ontwikkelaars van e-health applicaties om hun interventies effectiever te evalueren en de juiste ontwerpbeslissingen te nemen:

  • Addressing Behavior Change Digitally – ABCD - is een praktische methode om de beoogde gebruikswijze van een gedragsinterventie te visualiseren en gedragsveranderingsprincipes toe te passen.
  • Ontwikkelaars dienen bij de ontwikkeling van interventies eerst het gewenste gebruik van eindgebruikers in kaart te brengen voordat ze bij evaluaties naar de daadwerkelijke gebruikscijfers van de applicatie kijken.
  • Deze benadering zorgt voor een meer integrale wijze van evaluatie en helpt misinterpretaties van gebruiksgegevens te vermijden.

Dit biedt een waardevol startpunt voor het evalueren van gebruikerservaringen van e-health toepassingen en het meten van de effectiviteit van de interventie.

Brede toepassingsmogelijkheden

Het cyclisch evaluatieproces is volgens de onderzoekers niet alleen een geschikte evaluatiemethode voor Sense.info, maar is ook van nut in het bredere e-health- en preventiedomein. Daarom is er ook gewerkt aan het introduceren van dit cyclisch evaluatiemodel in het onderwijs aan huidige en toekomstige gezondheidsprofessionals, in de bredere kring van e-health- en preventieontwikkelaars en in de wetenschap.

Afbeelding
e-health case sense info

Projectinformatie

Implementatie van de methode bij Sense.info/Soa Aids Nederland vond plaats rond september 2022, nadat het evaluatieproces tweemaal was doorlopen door de onderzoekers van de Universiteit Maastricht en zoveel mogelijk inzichten waren verzameld over het gebruik van de methode. Er was toen ook nog tijd om de ontwikkelaars bij Soa Aids Nederland te ondersteunen in het gebruik van de evaluatiemethode, tijdens het proces om de impact van dit onderzoek verder te vergroten. De concrete resultaten naar aanleiding van het gebruik van deze methode werden nog tijdens het project op Sense.info geïmplementeerd in het najaar van 2021.

Impact

Om zoveel mogelijk impact te creëren werden alle resultaten van de evaluatie van het cyclische evaluatieproces gedeeld in open access publicaties, volgens de 'FAIR-principes'. Een artikel over de eerste twee stappen van het evaluatieproces werd ingediend bij een tijdschrift. Daarna is er gewerkt aan een tweede artikel over de resterende stappen, richting afronding manuscript in oktober 2021.

Daarnaast werd in de loop van 2022 een website gemaakt en een symposium georganiseerd, met als doel het evaluatieproces onder de aandacht te brengen van interventie-ontwikkelaars en wetenschappers in het e-health- en preventiedomein onder meer om ze daadwerkelijk te ondersteunen bij het gebruik van deze evaluatiemethode. Eerder werd al een website gemaakt over Acyclische Behavior Change Diagrams - ABCD - door Gjalt-Jorn Peters.

Deze website bevatte een applicatie waarmee andere onderzoekers zelf ABCDs konden maken zonder licentie te hoeven kopen of software te moeten installeren. De website over het volledige evaluatieproces kreeg een soortgelijke structuur. De materialen gebruikt op de website en het symposium kwamen vanaf september 2022 ook ter beschikking van het onderwijs aan toekomstige gezondheidsprofessionals voor de ontwikkeling en evaluatie van e-health interventies. Dit vond verdere toepassing in bijvoorbeeld de Master Health Education and Promotion aan de Universiteit Maastricht.

Over Sense.info

Sense.info is een cruciaal onderdeel van de nationale e-health strategie. De website is het toegangspunt voor preventie op het gebied van seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. In dit project werkten Universiteit Maastricht aan Soa Aids Nederland nauw samen aan de evaluatie roadmap. Hierin zijn verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van Sense.info. Enerzijds een studie gericht op het evalueren van bestaande elementen van Sense.info, anderzijds een studie gericht op het toevoegen van nieuwe elementen. De evaluatie roadmap is nu opgeleverd en kan gebruikt worden in verschillende domeinen (ook buiten seksuele gezondheid) en voor verschillende media (andere websites, mobiele applicaties).