Inzicht in de impact van preventie met e-health

E-health man in sportschool
In een serie artikelen laten wij u kennismaken met kansrijke onderzoeksmethoden om passend bewijs te leveren voor de kosteneffectiviteit en impact van e-health toepassingen voor preventie.

Opschaling en financiering zijn lastige obstakels voor veelbelovende e-health toepassingen die duurzaam gebruik voor preventie en gezondheidsbevordering in de weg staan. ZonMw steunt daarom sinds 2020 een aantal projecten die verschillende onderzoeksmethodes hebben ontwikkeld om sneller zicht te krijgen op de effectiviteit van e-health toepassingen. Dit levert belangrijke inzichten op.

De potentie van e-health is groot. Digitale toepassingen en apps bieden gebruikers de kans om op een laagdrempelige manier zelfstandig aan hun gezondheid te werken. Dit biedt kansen voor preventie. E-health kan worden ingezet om gezond gedrag te stimuleren en zo ziekten te voorkomen. Maar ook om verergering van klachten vóór te zijn, bijvoorbeeld tijdens het wachten op behandeling. Voor zorgverzekeraars is er echter vaak te weinig zicht op de effectiviteit van e-health toepassingen om ze te kunnen vergoeden. Traditionele manieren van onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van Randomized Controlled Trial (RCT), nemen vaak te veel tijd. Zeker in relatie tot de ontwikkelingen binnen dit vluchtige medium. Ook voor opschaling van werkzame e-health toepassingen is sneller bewijs nodig. Hoe krijg je eerder zicht op (kosten)effectiviteit van een e-health toepassing? 

Vanuit het Preventieprogramma is de afgelopen jaren geïnvesteerd in  de ontwikkeling van methodieken die sneller zicht op passend bewijs of werkzaamheid van een interventie kunnen leveren. Dit is behulpzaam bij de financiering of opschaling van de toepassingen. 

De artikelen in deze serie leveren stuk voor stuk praktische kennis op voor onderzoekers, interventie- en e-health ontwikkelaars. Ze bevatten geleerde lessen uit deze projecten zoals: Wat zijn de kansen en valkuilen bij de ontwikkeling van gezonde en duurzame e-health toepassingen? Hoe krijg je al vanaf het begin zicht op effectiviteit? En hoe maak je inclusieve e-health toepassingen die ook toegankelijk zijn voor mensen met lage gezondheids- en digitale vaardigheden?

E-health onderzoeksmethoden

Afbeelding

Nieuwe toolkit bepaalt succes e-health

Hoe kleiner de complexiteit van de e-health toepassing, hoe groter de kans op een succesvolle opschaling en implementatie. NASSS-framework helpt om de complexiteit van interventies te beperken.

Onderzoekers van Erasmus Medisch Centrum maakten het instrument digitaal én vrij beschikbaar, helemaal aangepast voor de Nederlandse praktijk.
Afbeelding

SPRINT: eMental Health

Kan een nieuwe innovatieve onderzoeksmethode helpen bij het verbeteren van een online interventie voor mensen met een lichte depressie? Onderzoekers van het SPRINT-project zijn enthousiast.
Afbeelding
Data science om e-health interventies te verbeteren

Data science voor e-health

Digging for goals...

Hoe helpen data-analyses het gebruik en effectiviteit van e-health programma’s aan te passen en te verbeteren?
Afbeelding

Evaluatiemethode e-health websites

Welke inzichten heeft het project 'Making sense of the impact of Sense.info’ opgeleverd voor ontwikkelaars van e-health toepassingen?

Universiteit Maastricht deed onderzoek naar de toepassing van een cyclisch evaluatieproces van e-health websites.
Afbeelding
Case GGD Appstore

Toetsingskader e-health apps

Landelijk toetsingskader voor de evaluatie van gezondheidsapps van NeLL: National e-Health Living Lab.
In opdracht van het Preventieprogramma droeg GGD Appstore bij aan de ontwikkeling van dit toetsingskader. GGD AppStore is een dienst van 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland.
Bestand