Zorg en Veiligheid rond onbegrepen gedrag

Zorg voor veiligheid rond onbegrepen gedrag
Mensen met onbegrepen gedrag die bij instanties tussen wal en schip vallen, kunnen een veiligheidsrisico vormen. De zorg en veiligheid rond onbegrepen gedrag vraagt om het efficiënt inrichten van domeinoverstijgende samenwerking van justitie, zorg, veiligheid en het sociaal domein met een integrale, persoonsgerichte aanpak.

Kerntaak Veiligheidsregio's

 Zorg voor veiligheid rond onbegrepen gedrag is voor crisisbeheersing van evident belang. Crisismanagement en vooral -preventie is een kerntaak van Veiligheidsregio's. Dit is dan ook de reden dat de meeste Veiligheidsregio's en hotspots al deelnemen aan de projecten Zorg en Veiligheid binnen het Actieprogramma Grip op Onbegrip. 

Veiligheidsregio's en hotspots bouwen sterke, domeinoverstijgende netwerken voor mensen die de grip op het leven even kwijt zijn. 

Advies

Voor advies en vraaggerichte ondersteuning kunt u terecht bij onze Regioadviseurs.

Afbeelding

Regioadviseur Maarten Fonkert

Regioteam Zorg & Veiligheid
Regio Zuidwest: Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant, Tilburg.
Afbeelding
Logo-regioteam-Z-V

Regioadviseur Inge Zwaan

Regioteam Zorg & Veiligheid
Regio Noord: Groningen, Friesland, Drenthe.
Afbeelding

Regioteams Contactgegevens

Regioadviseurs uit alle regioteams Zorg & Veiligheid in Nederland

Begeleiding

Vanuit het project BE-grip biedt het Actieprogramma Grip op Onbegrip landelijke begeleiding. Download uw Aanspreekpunten en zie het Begeleidingsaanbod vanuit BE-grip.

Afbeelding
Landelijke begeleiding vanuit BE-grip

Landelijke begeleiding vanuit BE-grip

Vanuit BE-grip biedt Actieprogramma Grip op Onbegrip evaluatie en begeleiding van projecten.

Achtergrondinformatie

Zie onze inzichten, aanpak onbegrepen gedrag en onderzoeksrapporten.  Lees over onze 'leer- en verbeter'-werkwijze Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's.

Afbeelding
Zorg-en-Veiligheid

Domeinoverstijgend samenwerken

Hotspots en veiligheidsregio's zetten zich in voor de veiligheid rond onbegrepen gedrag.

Relevante artikelen en podcasts

Lees de meest relevante artikelen bekijk 6 Talkshows en beluister onze 7 podcasts Beweging in kwetsbaarheid.

Afbeelding

Samenwerken aan ondersteuning

Artikelenreeks: professionals over hun rol in de gezamenlijke aanpak mensen met verward gedrag.
Afbeelding
Podcast Beweging in kwetsbaarheid

Podcasts

Podcast-serie gaat over het includeren van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in onze samenleving.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met

Louise Versteeg

Programmasecretaris
gripoponbegrip [at] zonmw.nl
Het is niet een systeemprobleem dat we met dit programma willen oplossen of verlichten, maar de problematiek van de mensen die met dat systeem te maken hebben.
Bert Stavenuiter
Vice-voorzitter Actieprogramma Grip op Onbegrip

Zorg en Veiligheid