Samenwerken aan betere ondersteuning voor mensen met verward gedrag

In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. In deze artikelenreeks vertellen professionals uit deze verschillende domeinen over hun rol in de gezamenlijke aanpak voor mensen met verward gedrag.

Subsidiemogelijkheden

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie.