Zorg en Samenleving rond onbegrepen gedrag

Kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag maken een onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Welke rol kan actiegericht onderzoek spelen bij de preventie, aanpak, herstelgerichte zorg en passende ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag? Vanuit de programmapijler Zorg en Samenleving zoeken we antwoorden op deze vragen.

Leefwereld centraal

Samenleven met onbegrepen gedrag vraagt om sterke regionale en lokale netwerken voor mensen die de grip op het leven even kwijt zijn. Zij houden de samenleving een spiegel voor. Hoe kunnen gemeenten, politie en zorgverleners beter samenwerken voor meer grip op onbegrip? Laten we onderzoeken hoe we onbegrepen gedrag vroegtijdig kunnen signaleren en opvolgen in de wijk. In regionale kenniswerkplaatsen gaan we vervolgens op zoek naar een lerende aanpak die werkt.

Ondersteuningsaanbod

Een grote groep kwetsbare mensen vraagt om de ontwikkeling van een passend ondersteuningsaanbod op het gebied van wonen, werk, schuld, verslaving en gezondheid. Goede samenwerking tussen de verschillende partijen is essentieel om te komen tot het slim, integraal en innovatief organiseren van zorg en ondersteuning. 

Afbeelding
Vroegsignalering onbegrepen gedrag

Vroegsignalering

Lees meer over vroegtijdige signalering en opvolging in de wijk.
Afbeelding
Regionale Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag

Kenniswerkplaatsen

Regionale Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag.

Advies

Gemeenten en hun ketenpartners kunnen met gerichte vragen terecht bij Regioadviseurs

Begeleiding

Vanuit BE-grip biedt het Actieprogramma Grip op Onbegrip landelijke en regionale begeleiding.

Achtergrondinformatie

Afbeelding
Kennis en inzichten Actieprogramma Verward Gedrag Wijk-GGD er

Wijk-GGD, vervoer, ambulancezorg

Artikel over het vervoeren van mensen met onbegrepen gedrag en de rol van de wijk-GGD’er bij onder meer vroegsignalering.
Afbeelding
Kennis en inzichten Actieprogramma Verward Gedrag

Streettriage, politie, ggz, meldpunten

Lees meer over vroegsignalering in de vorm van Street Triage, meldpunten voor acute en niet-acute zorg en de rol van de politie i.s.m. ggz.

Relevante interviews en artikelen

Afbeelding

Kenniswerkplaats Flevoland

Interview met Saskia Schurman en Rosalie Metze, kenniswerkplaats Flevoland
Afbeelding

Kenniswerkplaats Zaanstreek

Interview met Ina Boerema, Kenniswerkplaats Zaanstreek-Waterland

Zorg en Samenleving

Contact

Sjors Heuberger

Programmasecretaris
gripoponbegrip [at] zonmw.nl