Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

In een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag werken professionals uit het sociaal domein, zorgdomein en veiligheidsdomein samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

Wat is een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag?

Praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen vanuit verschillende domeinen komen samen in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan een inclusieve samenleving en een persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.

De regionale kenniswerkplaatsen vormen een partner voor praktijkorganisaties die te maken hebben met mensen met onbegrepen gedrag. Daarnaast worden kennis en resultaten via opleidingen aan  professionals doorgeleid.

Doel: Landelijk dekkend netwerk van kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag

Wij streven naar een landelijk dekkend netwerk van kenniswerkplaatsen om zodoende de ambities van het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip te kunnen waarmaken: doorontwikkeling van bestaande netwerken en samen blijven leren en verbeteren.

Samen blijven leren en verbeteren

Een samenwerkingsverband is een plek waarin partners met elkaar een dynamisch leer- en verbeterproces inrichten én activiteiten uitvoeren. Deze worden in de praktijk getoetst, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Partijen leren zo om elkaars perspectieven beter te begrijpen, om van de situatie te leren éen om gezamenlijk oplossingen te formuleren. Het gezamenlijk leren creëert aanpassingsruimte op verschillende niveaus en maakt verandering mogelijk. Het leerproces wordt op gang gebracht door in de praktijk te werken aan regionale vraagstukken: leren door te doen.

Doorontwikkeling bestaande netwerken

Met onder meer het Actieprogramma Verward Gedrag zijn in de afgelopen jaren landelijk allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan en/of ontwikkeld die zich bezig houden met de aanpak voor personen met verward gedrag. ZonMw beoogt met deze kenniswerkplaatsen de bestaande netwerken de kans te bieden een onderzoekscomponent toe te voegen, projecten in samenhang op te pakken en door langlopende subsidies de rust, ruimte en regelmaat te creëren die nodig zijn om deze ingewikkelde problematiek blijvend hanteerbaar te maken.

In welke regio's is al een kenniswerkplaats onbegrepen gedrag gestart?

Bekijk op deze landkaart welke regio's al gestart zijn met een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag.

Afbeelding
Landkaart Kenniswerkplaatsen Onbegrepen gedrag
 1. Groningen
 2. Friesland
 3. Drenthe
 4. IJsselland
 5. Flevoland
 6. Zaanstreek-Waterland
 7. Twente
 8. Amsterdam-Amstelland
 9. Utrecht
 10. Gelderland-Zuid
 11. Rotterdam-Rijnmond
 12. Zuid-Holland-Zuid
 13. Gelderland-Midden
 14. Noord-Oost Brabant
 15. West-Brabant
 16. Noord-Limburg
 17. Zuid-Limburg
 18. Cariben

Deze landkaart wordt bijgewerkt na iedere subsidieronde.