Hoe houdt de gemeente mantelzorgers overeind?

Interview met José van Dijk van gemeente Delft
In Nederland zijn in totaal zo’n 5 miljoen mantelzorgers actief. Hun zorguren staan gelijk aan maar liefst 850.000 voltijdbanen in de zorg! Mantelzorgers houden de zorg in Nederland dus voor een groot deel overeind. Maar wie zorgt ervoor dat de mantelzorgers zelf overeind blijven?

Ondersteunen van mantelzorgers

Op welke vlakken kunnen mantelzorgers hulp en ondersteuning krijgen? En waar kunnen zij terecht met hun hulpvragen? Daarover vertelt José van Dijk, senior beleidsadviseur Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente Delft.

‘1 van de doelen van de WMO is dat mensen langer thuis kunnen wonen als zij zorg nodig hebben. Dat lukt mede dankzij mantelzorgers. Daarom hebben wij als gemeente de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Elke gemeente regelt die ondersteuning op zijn eigen manier, afhankelijk van de grootte en samenstelling. Zo regelen wij het in Delft anders dan in de naburige dorpen. En natuurlijk is het type ondersteuning ook afhankelijk van de beschikbare budgetten.’

Hoe ondersteunt de gemeente Delft mantelzorgers?

‘Dat doen we op een aantal manieren. Welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar is voor ons bijvoorbeeld een belangrijke partner. Hier kunnen mensen terecht voor allerlei soorten hulp, van informatie en persoonlijk advies tot emotionele en praktische ondersteuning.

Zo kun je via Delft voor Elkaar in contact komen met andere mantelzorgers tijdens gespreksgroepen, maar je kunt er ook terecht als iemand tijdelijk de zorg moet overnemen. Alle mantelzorgers in Delft hebben vrije toegang tot de diensten van Delft voor Elkaar.

We bieden ook speciale maatwerktrajecten voor aanvullende hulp. Dat gaat via de organisatie Delft Support. Zij zoeken samen met de mantelzorgers naar een passende oplossing.’

Kunt u voorbeelden noemen van aanvullende hulp?

‘Dat kan van alles zijn, afhankelijk van wat voor de mensen zelf goed werkt. Soms is kortdurende huishoudelijke hulp genoeg om een mantelzorger wat lucht te geven. Maar soms is er iets meer nodig. Als een mantelzorger er écht even tussenuit moet, hebben we afspraken met een mooie zorgvakantielocatie, Strandgoed Ter Heijde, in het gelijknamige dorp. Hier kan de zorgbehoevende een weekje aan zee verblijven, terwijl de mantelzorger tijd heeft voor zichzelf. Een goede oplossing voor iedereen dus. Mantelzorgers kunnen trouwens ook samen met hun naaste een weekje weg in Ter Heijde. Zo zijn ze ook eens samen zónder aan de zorg te hoeven denken.’

Wat willen jullie nóg beter doen?

‘Er is altijd ruimte voor verbetering! Het belangrijkste is nu dat we informatie over het aanbod beter communiceren naar de mantelzorgers en verwijzers, zoals de huisartsen en wijkverpleegkundigen. Maar uiteraard kunnen mensen zich altijd wenden tot Delft voor Elkaar. Zij hebben een belangrijke rol in het geven van informatie en advies. Verder zijn we met gemeenten in de regio, zorgorganisaties en zorgverzekeraar DSW in gesprek om de ouderenzorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor hoeven inwoners in de toekomst hopelijk langs minder loketten. Maar daar zijn we nog niet. We hebben een beperkt budget, dus moeten we helaas keuzes maken. Daarom is het goed dat we als gemeente in elk geval budget hebben om een cadeau te kunnen aanbieden aan de mantelzorgers. We vinden het belangrijk dat iedereen die zich zo enorm inzet voor zijn naaste zich gewaardeerd voelt!’