Interviewreeks Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

Praktijkvoorbeelden van Academische Werkplaatsen en Fellowships
ZonMw stelt vanuit het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) subsidies beschikbaar voor Doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Er wordt ook gebouwd aan de onderzoeksinfrastructuur via academische werkplaatsen en fellowships. In deze interviewreeks staan de (inmiddels) opgedane ervaringen en impact voor gebruikers centraal.