Hulpmiddelenzorg

Een hulpmiddel is essentieel voor de kwaliteit van leven en kan onderdeel zijn van een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld een pacemaker of kunstknie. Maar hulpmiddelen kunnen ook vanuit het basispakket worden vergoed, zoals hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging. ZonMw werkt samen met diverse andere partijen in het veld aan het optimaliseren van hulpmiddelenzorg.

Definitie hulpmiddelenzorg

Er wordt onderscheid gemaakt tussen medisch-specialistische zorg of hulpmiddelenzorg:  

  • Als de behandeling met het hulpmiddel eindig is, is er sprake van medisch-specialistische zorg.
  • Als de behandeling permanent (oneindig) is, is er sprake van hulpmiddelenzorg.

Een meer gedetailleerde afbakening van hulpmiddelenzorg is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland. Daarbij kan het stroomschema een handvat bieden om te bepalen, wanneer het een hulpmiddel zoals bedoeld in de definitie van de term 'hulpmiddelenzorg' betreft.

Hulpmiddelenzorg thuis

Bij Hulpmiddelenzorg thuis gaat het om toepassing in de thuissituatie (ook Wlz instelling), ofwel extramurale hulpmiddelenzorg. ZonMw heeft een programma voor Hulpmiddelenzorg thuis waarbij subsidie beschikbaar wordt gesteld voor DoelmatigheidsOnderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Het programma stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Er wordt zowel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kosten, als dat er ingezet wordt op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. 

Het gaat om hulpmiddelenzorg die primair valt binnen het basispakket Zvw. Daarnaast is er beperkte uitbreidingsruimte voor onderzoek naar hulpmiddelenzorg vergoed via de Wlz en de Wmo.
Het programma stimuleert kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Er wordt zowel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kosten, als dat er ingezet wordt op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur.

Digitale hulpmiddelen

Er kunnen ook digitale hulpmiddelen ingezet worden. Nieuwe technologieën zullen daarbij steeds vaker de inrichting van de extramurale hulpmiddelenzorg bepalen. Als gevolg hiervan worden deze technologieën in toenemende mate toegepast in de zorg. Denk hierbij aan: e-health, 3D-printen, robots, nieuwe vormen van diagnostiek, ‘wearables’ die gezondheidswaarden meten (zoals hartslag, lichaamstemperatuur, zuurstofgehalte) en sensoren voor bijvoorbeeld valdetectie.

Op de hoogte blijven?

Contact

Programmasecretariaat DoelmatigheidsOnderzoek

doelmatigheidsonderzoek [at] zonmw.nl