Informatiepagina subsidieronde Goed Gebruik Geneesmiddelen Implementatie Ronde 2

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de Implementatie Ronde 2 opengesteld. Naast de informatie die u in de subsidieoproep kunt lezen, vindt u op deze pagina aanvullende informatie en tips die van pas kunnen komen bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Opgedane kennis verder brengen

Onderzoeksprojecten binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer; kennis alleen is niet voldoende om te komen tot daadwerkelijk gebruik en toepassing in de praktijk.

Met deze subsidieronde wil ZonMw opgedane kennis uit afgeronde GGG-projecten verder brengen met als doel structurele inbedding in de praktijk.  Centraal staat dat de gekozen interventie is gebaseerd op een knelpuntenanalyse die past bij de bevorderende en belemmerende factoren die implementatie in de weg staan. Ook is van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat de gekozen interventie effectief is.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten. Als uw projectidee binnen de subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Implementatie Ronde 2 een positief advies tot uitwerken heeft gekregen, kunt u uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen.

Implementatieprojecten uitgelicht

In een interview vertelt kinderarts Gerdien Tramper over de brede implementatie van de inzet van antibioticumdrank bij pasgeborenen met sterke verdenking op een bacteriële infectie.

Afbeelding
Portret Gerdien Tramper-Stranders
Kinderarts Gerdien Tramper

Op het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 hebben vijf projectleiders, allen een vervolgsubsidie toegekend gekregen voor het implementeren van hun onderzoeksreultaten uit een eerder GGG-project, een PechaKucha presentatie gehouden over hun project.

Bekijk de video's van deze presentaties.

Implementatie

Bij ZonMw spreken we van impact als er sprake is van kennisbenutting, oftewel het gebruik van resultaten van projecten en programma’s door praktijk, beleid, onderwijs en/of onderzoek. Hiermee draagt ZonMw bij aan betere zorg en gezondheid. Zo blijft de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar. Maar wat is impact? Hoe bereik je dat? En laat je dat zien?
Pauline Goense, stafmedewerker Implementatie ZonMw, licht dit toe.

Meer informatie over het schrijven van een subsidieaanvraag

Tijdpad

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaren referenten 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoor 14 maart 2024, vóór 14.00 uur
Besluit medio juni 2024
Uiterlijke startdatum 6 maanden na besluitbrief

 

Contact met het team

Het team voor de Implementatie Ronde bestaat uit:

  • Inge Daemen, senior programmamanager
  • Claire van Woudenbergh, programmasecretaris
  • Farcia Wazied, clusterassistent

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag en is deze nog niet beantwoord? U kunt altijd contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Implementatie Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek.

Tel. (070) 349 54 64
E-mail:  geneesmiddelen@zonmw.nl