Instructies over FAIR-datamanagement voor projectleiders

Op deze pagina staan de algemene instructies voor ieder die een ZonMw-subsidie ontvangt. Afhankelijk van het subsidieprogramma kunnen in de subsidieoproep en/of de honoreringsbrief extra aanwijzingen staan.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de instructies voor projectleiders (subsidieontvangers) komen overeen met die voor subsidieaanvragers:

 • Het begint allemaal met goed datamanagement,
 • Data en metadata moeten (al dan niet onder voorwaarden) beschikbaar worden gemaakt,
 • Voor alle databronnen moet goed worden gezorgd,
 • Stappen zetten om data te FAIRificeren in onderzoeksprojecten.

Planning en uitvoering van datamanagement in een onderzoeksproject

Aan het begin van een project:

 • Betrek een datasteward erbij.
 • Maak een datamanagementplan (DMP). Dien het DMP in binnen de termijn die in de honoreringsbrief gesteld is (meestal tussen de  3-5 maanden). Let op: het DMP is een levend document, dat naarmate het project verder vordert kan worden aangepast.

  Lees meer over voorbereiden na honorering van de subsidieaanvraag en de opties voor de keuze van een DMP-template.
   
 • Let op eventueel aanvullende aanwijzingen in de honoreringsbrief.
 • Bouw voort op de plannen/budgetten die zijn gemaakt in de aanvraagfase.
 • Vervolg de afstemming met onderzoekers in het betreffende vakgebied en/of consortium.
 • Verken alvast de kerngegevens om na te gaan of de gevraagde informatie later in het project gerapporteerd kan worden. Lees meer in Instructies over rapportage over FAIR-datamanagement met kerngegevens.
 • Voor praktijkprojecten die niet samenwerken met een onderzoeksgroep kunnen afwijkende aandachtspunten gelden.

Tijdens het project:

 • Rapporteer in het voortgangsverslag over de voortgang en de opbrengsten van datamanagement. Doe dat aan de hand van de kerngegevens, voor zover deze bekend zijn in deze fase van het project. Lees meer in Instructies over rapportage over FAIR-datamanagement met kerngegevens.
 • Als het DMP is geactualiseerd, moet dat bij het voortgangsverslag worden ingediend.

Bij de afronding van een project:

Tot 4 jaar naar afloop van het project, is het verplicht de opgeleverde producten, inclusief databases en publicaties te registeren bij ZonMw. Gebruik daarvoor een ‘persistent identifier’ (zoals de DOI-code (digital object identifier)).

Wat doet ZonMw met het datamanagementplan?

 • Beoordeling: ZonMw gaat na of het datamanagementplan (DMP) compleet is ingevuld en of aan (aanvullende) eisen is voldaan. ZonMw geeft geen inhoudelijke reactie op het DMP, tenzij in de subsidieoproep of honoreringsbrief anders staat vermeld.
 • Referentie: Het DMP wordt bewaard als referentie voor de monitoring van het datamanagement later in het project. Ook kan ZonMw het DMP gebruiken om de aanpak, de middelen en standaarden die in een bepaald vakgebied worden gebruikt te analyseren (bijvoorbeeld terminologiestandaarden, datamodellen, infrastructuur enzovoort).

Wat doet ZonMw met de kerngegevens?

De informatie die een projectleider op basis van de kerngegevens verschaft wordt (of kan worden) gebruikt voor:

 • Beoordeling: om na te gaan of de projectleider het DMP heeft uitgevoerd en klaar is om de databestanden beschikbaar te stellen voor toekomstig gebruik.
 • Analyse kennisniveau: ZonMw analyseert de stand van de kennis m.b.t. datamanagement om na te gaan of de werkwijzen passend en haalbaar zijn.
 • Analyse van ontwikkelingen in DM en FAIR-data: ZonMw krijgt inzicht in standaarden, diensten en hulpmiddelen die in een vakgebied of consortium worden toegepast om data herbruikbaar te maken. Eventueel kunnen deze in toekomstige subsidierondes actief onder de aandacht worden gebracht.
 • Lees meer in Instructies over rapportage over FAIR-datamanagement met kerngegevens.