Instructies Open Access voor aanvragers

ZonMw vereist dat aanvragers bij het indienen van een aanvraag op de hoogte zijn van het beleid en van het eventueel meenemen van de Open Access publicatiekosten in de begroting, wanneer dit is toegestaan volgens de projectbeschrijving.

Meer informatie

Allereerst lees de pagina over Open Access beleid goed door. Houd rekening mee dat alle publicaties uit het door ZonMw gesubsidieerd onderzoek:

  • Open Access gepubliceerd moeten worden volgens de voorwaarden van Plan S
  • gedeponeerd moeten worden in het Europe PMC repository
  • ingediend moeten worden bij ZonMw als opgeleverd product

Neem Open Access kosten op als aparte kostenpost, mits dit is toegestaan volgens de oproep. Het maximale bedrag dat hiervoor begroot mag worden, staat aangegeven in de oproeptekst.

Houd er rekening mee dat algemene projectgegevens en persoonsgegevens van gehonoreerde projecten worden gedeeld met EMBL-EBI, de beheerder van Europe PMC. Heeft u hier bezwaar tegen, dan vernemen we dit graag binnen twee weken na ontvangst van de toekenningsbrief.

Op deze pagina

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Ellen Carbo
openscience [at] zonmw.nl