Instructies Open Access voor aanvragers

ZonMw vereist dat aanvragers houden aan het ZonMw Open Access beleid. Voor aanvragers betekent dit onder andere dat zij bij het indienen van een aanvraag op de hoogte zijn van het beleid en Open Access publicatiekosten eventueel meenemen in de begroting, wanneer dit is toegestaan volgens de projectbeschrijving. Lees op deze pagina welke instructies gelden voor de aanvragers.

Stap-voor-stap instucties

Allereerst lees de pagina over Open Access beleid goed door. Verder houd rekening mee dat alle publicaties uit het door ZonMw gesubsidieerd onderzoek:

  • Open Access gepubliceerd moeten worden
  • gedeponeerd moeten worden in het Europe PMC repository
  • ingediend moeten worden bij ZonMw als opgeleverd product

Neem Open Access kosten op als aparte kostenpost, mits dit is toegestaan volgens de oproep. Het maximale bedrag dat hiervoor begroot mag worden, staat aangegeven in de oproeptekst.

Houd er rekening mee dat algemene projectgegevens en persoonsgegevens van gehonoreerde projecten worden gedeeld met EMBL-EBI, de beheerder van Europe PMC. Heeft u hier bezwaar tegen, dan vernemen we dit graag binnen twee weken na ontvangst van de toekenningsbrief.