Subsidie aanvragen in 10 stappen

Wilt u subsidie aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van de onderstaande stappen. De specifieke criteria vindt u in de subsidieoproep, dus lees de oproep goed door.

Hoe werkt subsidie aanvragen? Het stappenplan

 1. Als u financiering wilt aanvragen, kijk dan eerst in het overzicht met alle openstaande subsidieoproepen.
 2. Sommige subsidieoproepen werken met een projectideefase. Of dit zo is, staat in de subsidieoproep. Het projectidee is een beknopte versie van het project. Houd bij het schrijven rekening met de relevantiecriteria. Is er geen projectideefase? Dan begint u bij stap 5.
 3. Na het indienen, via het digitale loket 'Mijn ZonMw',  controleert ZonMw of uw projectidee voldoet aan voorwaarden uit de subsidieoproep en of deze volledig is.
 4. De onafhankelijke programmacommissie beoordeelt het projectidee op relevantie en daarnaast kijken zij globaal naar de kwaliteit van het project. Soms geven ook ervaringsdeskundigen hun mening in deze fase.
  Deze stap eindigt in een positief of negatief advies over het uitwerken van uw subsidieaanvraag.
 5. Lees de subsidieoproep goed door. Op dit punt schrijft u een volledige subsidieaanvraag en dient deze in via het digitale loket 'Mijn ZonMw'. Inclusief de gevraagde bijlagen, zoals bijvoorbeeld een projectbegroting.
 6. Na het indienen controleert ZonMw of de subsidieaanvraag voldoet aan voorwaarden uit de subsidieoproep en of deze volledig is.
 7. Externe experts, de referenten, beoordelen in welke mate de subsidieaanvraag voldoet aan de kwaliteitscriteria uit de subsidieoproep. De referenten die uw aanvraag beoordelen, zijn deskundig en niet betrokken bij uw aanvraag.
 8. Als indiener kunt u reageren op de oordelen van de referenten. Dit heet wederhoor. De programmacommissie neemt uw reactie mee in het uiteindelijke oordeel.
 9. De programmacommissie geeft een eindoordeel over kwaliteit en relevantie. Daarna prioriteert de commissie de honoreerbare aanvragen.
 10. ZonMw neemt een besluit. U ontvangt een besluitbrief met daarin de vervolgstappen.
Infographic

Gerelateerde documenten

Afhankelijk van uw rol, zijn er specifieke aandachtspunten voor elke procedure. Download hier de aandachtspunten voor aanvrager, referenten en commissieleden.