De 3e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp.

Onderwerpen

  • Impact & Bereik:
  • mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten:
  • voor en door de doelgroep:
  • alle aspecten van leven met een ziekte of beperking:
  • Voor elkaar:

Onderdeel van programma

Voor elkaar!

Geplaatst op

18 februari 2020

Deadline

9 juni 2020,
14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Derde open oproep Voor elkaar!: Fase Projectidee (pdf) 214 KB

Doel subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is om projecten te financieren van organisaties die de kerntaak hebben op te komen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten. Deze belangen behartigen deze organisaties vanuit de gezamenlijke ervaringskennis /ervaringsdeskundigheid.
Met deze subsidieoproep worden er projecten gefinancierd die er aan bijdragen dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen het leven kunnen leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen.

Wat kan worden aangevraagd?

Er kan projectsubsidie worden aangevraagd voor een project dat er aan bijdraagt dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten beter in staat zijn om, naar eigen vermogen, het leven te leiden dat aansluit bij hun behoeften en wensen.
Omdat het een open ronde is, is de invulling van de projecten aan u als aanvrager. Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden, wonen, werken, zorg en welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd.
De kernwaarden Eigen regie, Empowerment, Sociale Inclusie en Gelijkwaardigheid zijn gedurende het gehele programma van belang.

Randvoorwaarden

Wie kan aanvragen?

Alleen verenigingen, stichtingen, (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban. Deze achterban bestaat uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten. Deze organisaties kunnen als hoofdaanvrager projectidee indienen.

Budget

Er is voor deze subsidieronde € 1.000.000,- beschikbaar. Maximaal kan er € 100.000,- per project worden aangevraagd. Co-financiering is niet verplicht, maar maakt het project wel sterker.

Aanvraag indienen

Let op! De deadline van deze subsidieoproep is verschoven in verband met de situatie rondom het coronavirus (COVID-19). Dit betekent dat u tot 9 juni 2020, 14.00 uur uw subsidieaanvraag kunt indienen via ProjectNet.

Download alle informatie

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Derde open oproep Voor elkaar!: Fase Projectidee (pdf) 214 KB

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u een inhoudelijk vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie', Neemt u dan contact op met Jolanda Huizer of Robert Jabroer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website